Informační systém VŠFS

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HELÍSEK, Mojmír. Euro v ČR z pohledu ekonomů (kolektiv autorů). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 206 s. ISBN 978-80-7380-182-3.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vsfs.cz/auth/publication/853/Helisek_a_kol._Euro_v_CR.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.