Informační systém VŠFS

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

HELÍSEK, Mojmír. „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny. In Helísek, M. a kol. Kurzová konvergence, krizové indikátory a vstup ČR do erurozóny: Sborník statí k řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370. 1. vyd. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2006. s. 7-28. ISBN 80-87042-03-4.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.