Informační systém VŠFS

Nahlášení neoprávněně vloženého souboru

česky

DVOŘÁK, Pavel a Petr LEJTNAR. Tendence ve vývoji veřejného zadlužení zemí EU. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 36-59. ISSN 1802-792X.

Vyberte, kterého ze souborů se neoprávněné vložení týká.kontrolní kód 
Pro odeslání zprávy o vložení neoprávněného souboru je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění a kontrolní kód.