Jak byly údaje získány.

Business Management and Corporate Finance (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:BA_BAIN Banking and Insurance • 100 %
VSFS:BA_BM_1 Business Management 1 • 100 %
VSFS:BA_BPBM_1 Bachelor Project BM 1 • 100 %
VSFS:BA_CRM_B Customer Relationship Management B • 100 %
VSFS:BA_FIM Financial and Investment Mathematics • 100 %
VSFS:BA_FO Financing Organizations • 100 %
VSFS:BA_GL_5 German Language 5 • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
VSFS:BA_BPBM_1 Bachelor Project BM 1 • 90 %
VSFS:BA_BAIN Banking and Insurance • 75 %
VSFS:BA_CRM_B Customer Relationship Management B • 75 %
VSFS:BA_FO Financing Organizations • 75 %
VSFS:BA_FIM Financial and Investment Mathematics • 70 %
VSFS:BA_SL_5 Spanish Language 5 • 45 %
VSFS:BA_GL_5 German Language 5 • 30 %
6. semestr
VSFS:BA_BPBM_2 Bachelor Project BM 2 • 91 %
VSFS:BA_AUD Auditing • 73 %
VSFS:BA_BM Business model • 73 %
VSFS:BA_HRM Human Resources Management • 73 %
VSFS:BA_SL_6 Spanish Language 6 • 41 %
VSFS:BA_GL_6 German Language 6 • 32 %
VSFS:BA_BPEM_2 Bachelor Project EM 2 • 18 %

Údaje byly předpočítány: 21. 5. 2022 11:55

Všechny obory fakulty