Jak byly údaje získány.

Vyberte obor/plán:

Bezpečnostně právní studia (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BMIZS Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém • 100 %
VSFS:N_BV Bezpečnostní věda • 100 %
VSFS:N_DSEBS Diplomový seminář BS • 100 %
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_KRVS Krizové řízení ve veřejné správě • 100 %
VSFS:N_KS Kriminologické studie • 100 %
VSFS:N_PPR_1 Pracovní právo 1 • 100 %
VSFS:N_SPR Správní právo • 100 %
VSFS:N_TVB Teorie vnitřní bezpečnosti • 100 %

Právní aspekty podnikání (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 100 %
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 100 %
VSFS:N_EG E-Government • 100 %
VSFS:N_MPRO Mezinárodní právo obchodní • 100 %
VSFS:N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení • 100 %

Marketingová komunikace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
3. semestr
VSFS:N_AEMD Analýza společensko vědních a mediálních dat • 100 %
VSFS:N_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 • 100 %
VSFS:N_MAEK_B Manažerská ekonomika B • 100 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 100 %

Údaje byly předpočítány: 27. 11. 2021 11:54