Právní aspekty podnikání (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPPP_1 Diplomový projekt PP 1 • 100 %
4. semestr
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 83 %
VSFS:N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení • 50 %
VSFS:N_TPRP Trestně právní rizika podnikání • 50 %
VSFS:N_EG E-Government • 33 %
VSFS:N_MOPR Mezinárodní obchodní právo • 33 %
VSFS:N_DSEPP Diplomový seminář PP • 17 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 17 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 17 %
VSFS:N_VUP Veřejnoprávní úprava podnikání • 17 %

Údaje byly předpočítány: 3. 12. 2022 11:56

Všechny obory fakulty