Jak byly údaje získány.

Finance a finanční služby (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEFF Diplomový seminář FF • 100 %
VSFS:N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb • 100 %
VSFS:N_FTP Fiskální teorie a politika • 100 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 100 %
VSFS:N_MTP Měnová teorie a politika • 100 %
VSFS:N_SFT Soudobé finanční trhy • 100 %
VSFS:N_FD Finanční deriváty • 67 %
VSFS:N_MF_A Mezinárodní finance A • 67 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 67 %
VSFS:N_PRFFS Právo ve financích a finančních službách • 67 %
VSFS:N_RRFS Řízení rizik v odvětvích finančních služeb • 67 %
VSFS:N_STFS Současné teorie finančních služeb • 67 %

Údaje byly předpočítány: 17. 10. 2020 11:50

Všechny obory fakulty