Jak byly údaje získány.

Aplikovaná informatika (bakalářské prezenční jednooborové)

Akreditace do: 31. 10. 2019
1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
VSFS:B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 • 100 %

Aplikovaná informatika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:B_AS_2 Aplikační software 2 • 100 %
VSFS:B_BSEAI Bakalářský seminář AI • 100 %
VSFS:B_POS Principy operačních systémů • 100 %
VSFS:B_RD Relační databáze • 100 %
VSFS:B_VIA Vývoj internetových aplikací • 100 %
VSFS:B_OOP Objektově orientované programování • 67 %
VSFS:B_UNX Úvod do UNIXU • 42 %
VSFS:B_ADS Algoritmy a datové struktury • 33 %
VSFS:B_CJOD_4 Český jazyk pro cizince - odborný 4 • 33 %
VSFS:B_PRG Programování • 25 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 100 %
VSFS:B_SSM Systémy a systémové myšlení • 100 %
VSFS:B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1 • 86 %
VSFS:B_ES Expertní systémy • 86 %
VSFS:B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 • 86 %
VSFS:B_BI Bezpečnost informací • 71 %
VSFS:B_DZD Dobývání znalostí z databází • 29 %
VSFS:B_PJC Programování v jazyce C • 29 %
6. semestr
VSFS:B_PS Počítačové sítě • 88 %
VSFS:B_ZZD Získávání znalostí z databází • 88 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 75 %
VSFS:B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 • 75 %
VSFS:B_AUS Administrace UNIXu a sítí • 63 %
VSFS:B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 • 63 %
VSFS:B_VIMA Vývoj internetových a mobilních aplikací • 25 %
VSFS:B_OOP Objektově orientované programování • 13 %

Aplikovaná informatika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_UPG Úvod do programování • 96 %
VSFS:B_TWS Tvorba webových stránek • 94 %
VSFS:B_PRP Principy počítačů • 90 %
VSFS:B_DMA Diskrétní matematika • 88 %
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 86 %
VSFS:B_MA_1 Matematika 1 • 86 %
VSFS:B_AS_1 Aplikační software 1 • 18 %
VSFS:B_CJOB_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 • 12 %
2. semestr
VSFS:B_ZML Základy matematické logiky • 98 %
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 96 %
VSFS:B_MA_2 Matematika 2 • 96 %
VSFS:B_UDS Úvod do databázových systémů • 88 %
VSFS:B_ADS Algoritmy a datové struktury • 82 %
VSFS:B_PRG Programování • 82 %
VSFS:B_CJOD_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 • 24 %
VSFS:B_CJOB_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 • 18 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_POS Principy operačních systémů • 100 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 100 %
VSFS:B_SYM Systémy a modely • 100 %
VSFS:B_PJC Programování v jazyce C • 95 %
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 90 %
VSFS:B_AS_1 Aplikační software 1 • 55 %
VSFS:B_PRW_1 Programování pro MS Windows 1 • 50 %
VSFS:B_TWS Tvorba webových stránek • 20 %
VSFS:B_CJOD_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 • 15 %
4. semestr
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:B_PRW_2 Programování pro MS Windows 2 • 100 %
VSFS:B_BI Bezpečnost informací • 80 %
VSFS:B_BSEAI Bakalářský seminář AI • 80 %
VSFS:B_RD Relační databáze • 70 %
VSFS:B_OOP Objektově orientované programování • 50 %
VSFS:B_VIMA Vývoj internetových a mobilních aplikací • 30 %
VSFS:B_PRG Programování • 20 %
VSFS:B_UDS Úvod do databázových systémů • 20 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 100 %
VSFS:B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1 • 100 %
VSFS:B_NPH Návrh počítačových her • 100 %
VSFS:B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 • 100 %
VSFS:B_PS Počítačové sítě • 100 %
VSFS:B_UNX Úvod do UNIXU • 100 %
VSFS:B_PJC Programování v jazyce C • 17 %

Bankovnictví (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:B_DSCR Daňový systém v ČR • 100 %
VSFS:B_PF_B Podnikové finance B • 100 %
VSFS:B_ZZP Založení a zánik podniku • 100 %
VSFS:B_BSEBA Bakalářský seminář BA • 75 %
VSFS:B_IBA_1 Investiční bankovnictví 1 • 75 %
VSFS:B_KBA Komerční bankovnictví • 75 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 50 %
VSFS:B_CJOD_4 Český jazyk pro cizince - odborný 4 • 25 %
VSFS:B_MA_2 Matematika 2 • 25 %
VSFS:B_POJ Pojišťovnictví • 25 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_IBA_2 Investiční bankovnictví 2 • 100 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 75 %
VSFS:B_BPBA_1 Bakalářský projekt BA 1 • 75 %
VSFS:B_PST Platební styk • 75 %
VSFS:B_RDFI Regulace a dohled nad finančními institucemi • 75 %
VSFS:B_UCFI Účetnictví ve finančních institucích • 75 %
VSFS:B_BPFI_1 Bakalářský projekt Fi 1 • 25 %
VSFS:B_VET Vývoj ekonomických teorií • 25 %
6. semestr
VSFS:B_BPBA_2 Bakalářský projekt BA 2 • 88 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 75 %
VSFS:B_CBA Centrální bankovnictví • 63 %
VSFS:B_EMFI Ekonomika a management finančních institucí • 63 %
VSFS:B_MFT Mezinárodní finanční trhy • 63 %
VSFS:B_IBA_1 Investiční bankovnictví 1 • 13 %
VSFS:B_KBA Komerční bankovnictví • 13 %
VSFS:B_PF_B Podnikové finance B • 13 %

Bezpečnostně právní studia (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 67 %
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 33 %
VSFS:B_BS_1 Bezpečnostní studia 1 • 33 %
VSFS:B_CPR_1 Civilní právo 1 • 33 %
VSFS:B_SPR_B Správní právo B • 33 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 33 %
VSFS:B_UPRS_1 Ústavní právo a státověda 1 • 33 %
VSFS:B_ZPPR Základy pracovního práva • 33 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 100 %
VSFS:B_FPSY Forenzní psychologie • 100 %
VSFS:B_KRTE Kriminalistická technika • 100 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 98 %
VSFS:B_ZPT Základy politologie • 95 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 92 %
VSFS:B_BS_1 Bezpečnostní studia 1 • 92 %
VSFS:B_CPR_1 Civilní právo 1 • 92 %
VSFS:B_SPR_B Správní právo B • 92 %
VSFS:B_UPRS_1 Ústavní právo a státověda 1 • 92 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 89 %
VSFS:B_ZPPR Základy pracovního práva • 69 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 22 %
4. semestr
VSFS:B_UPRS_2 Ústavní právo a státověda 2 • 97 %
VSFS:B_CPR_2 Civilní právo 2 • 96 %
VSFS:B_PVS Právo veřejných sborů • 96 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 96 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 92 %
VSFS:B_BSEBS Bakalářský seminář BS • 90 %
VSFS:B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS • 44 %
VSFS:B_NJV_2 Německý jazyk volitelný 2 • 19 %
VSFS:B_EER Exekuce a exekuční řízení • 14 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPBS_1 Bakalářský projekt BS 1 • 100 %
VSFS:B_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 100 %
VSFS:B_DCP Daňové a celní předpisy • 99 %
VSFS:B_EPR_1 Evropské právo 1 • 99 %
VSFS:B_OOM Ochrana osob, majetku, informací a duševního vlastnictví • 99 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 95 %
6. semestr
VSFS:B_HK Hospodářská kriminalita • 99 %
VSFS:B_EPR_2 Evropské právo 2 • 98 %
VSFS:B_BS_2 Bezpečnostní studia 2 • 96 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 90 %
VSFS:B_BPBS_2 Bakalářský projekt BS 2 • 88 %

Bezpečnostně právní studia (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 100 %
VSFS:B_PSZ Psychologie a sociologie zločinu • 100 %
VSFS:B_TBBM Teorie bezpečnosti a bezpečnostní management • 100 %
VSFS:B_TEPR Teorie práva • 100 %
VSFS:B_UKPZ Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy • 100 %
VSFS:B_SPR_1 Správní právo 1 • 99 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_KRTE Kriminalistická technika • 100 %
VSFS:B_TBBP Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika • 100 %
VSFS:B_VP Veřejný pořádek • 100 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 98 %
VSFS:B_SNBS Státní a nestátní bezpečnostní služby • 98 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_KRILG_1 Kriminologie 1 • 100 %
VSFS:B_KRTA Kriminalistická taktika • 100 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 100 %
VSFS:B_UPRS Ústavní právo a státověda • 100 %
VSFS:B_ZPPR Základy pracovního práva • 69 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 31 %

Business Management and Corporate Finance (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
VSFS:BA_BM_A2 Business Management A 2 • 100 %
VSFS:BA_BSEBM Bachelor Seminar BM • 100 %
VSFS:BA_CF_A2 Corporate Finance A 2 • 100 %
VSFS:BA_FA Financial Analysis • 100 %
VSFS:BA_IBR International Business Relations • 100 %
VSFS:BA_RM_B Retail Management B • 100 %
VSFS:BA_SL_4 Spanish Language 4 • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:BA_CF_A2 Corporate Finance A 2 • 94 %
VSFS:BA_BM_A2 Business Management A 2 • 89 %
VSFS:BA_BSEBM Bachelor Seminar BM • 89 %
VSFS:BA_FA Financial Analysis • 89 %
VSFS:BA_IBR International Business Relations • 83 %
VSFS:BA_RM_B Retail Management B • 83 %
VSFS:BA_SL_4 Spanish Language 4 • 44 %
VSFS:BA_GL_4 German Language 4 • 39 %
VSFS:BA_AC_2 Accounting 2 • 17 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:BA_BPBM_1 Bachelor Project BM 1 • 95 %
VSFS:BA_BAIN Banking and Insurance • 80 %
VSFS:BA_CRM_B Customer Relationship Management B • 80 %
VSFS:BA_FO Financing Organizations • 80 %
VSFS:BA_FIM Financial and Investment Mathematics • 75 %
VSFS:BA_SL_5 Spanish Language 5 • 45 %
VSFS:BA_GL_5 German Language 5 • 35 %
VSFS:BA_BM_1 Business Management 1 • 15 %
6. semestr
VSFS:BA_BM Business model • 92 %
VSFS:BA_BPBM_2 Bachelor Project BM 2 • 88 %
VSFS:BA_AUD Auditing • 85 %
VSFS:BA_HRM Human Resources Management • 85 %
VSFS:BA_GL_6 German Language 6 • 50 %
VSFS:BA_SL_6 Spanish Language 6 • 35 %
VSFS:BA_CF_A2 Corporate Finance A 2 • 15 %

Economics and Management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:BA_AC_1 Accounting 1 • 75 %
VSFS:BA_AS Application Software • 75 %
VSFS:BA_MA_1 Mathematics 1 • 75 %
VSFS:BA_MIE Microeconomics • 75 %
VSFS:BA_PLW_1 Private Law 1 • 67 %
VSFS:BA_GL_1 German Language 1 • 58 %
VSFS:BA_EC English Composition • 25 %
VSFS:BA_SL_1 Spanish Language 1 • 17 %
2. semestr
VSFS:BA_MACS_B Marketing Communications Structure B • 100 %
VSFS:BA_MAE Macroeconomics • 100 %
VSFS:BA_AC_2 Accounting 2 • 96 %
VSFS:BA_MA_2 Mathematics 2 • 96 %
VSFS:BA_MMI Managerial Minimum • 91 %
VSFS:BA_GL_2 German Language 2 • 78 %
VSFS:BA_SL_2 Spanish Language 2 • 22 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:BA_CF_1 Corporate Finance 1 • 100 %
VSFS:BA_EC English Composition • 100 %
VSFS:BA_SFB Specifics of Family Business • 100 %
VSFS:BA_BM_1 Business Management 1 • 94 %
VSFS:BA_PRST Probability and Statistics • 94 %
VSFS:BA_GL_3 German Language 3 • 78 %
VSFS:BA_AS Application Software • 17 %
VSFS:BA_SL_3 Spanish Language 3 • 17 %
VSFS:BA_PLW_1 Private Law 1 • 11 %
4. semestr
VSFS:BA_MCE Managerial Culture and Ethics • 89 %
VSFS:BA_TSCR Tax System in the Czech Republic • 78 %
VSFS:BA_GL_4 German Language 4 • 67 %
VSFS:BA_IBR International Business Relations • 67 %
VSFS:BA_BM_2 Business Management 2 • 56 %
VSFS:BA_BSEEM Bachelor Seminar EM • 56 %
VSFS:BA_SL_4 Spanish Language 4 • 22 %
VSFS:BA_FIM Financial and Investment Mathematics • 11 %
VSFS:BA_MMI Managerial Minimum • 11 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:BA_AUD Auditing • 100 %
VSFS:BA_BPEM_1 Bachelor Project EM 1 • 100 %
VSFS:BA_HRM Human Resources Management • 100 %
VSFS:BA_KDD Knowledge Discovery in Databases • 100 %
VSFS:BA_QM Quality Management • 100 %
VSFS:BA_GL_5 German Language 5 • 50 %
VSFS:BA_SL_5 Spanish Language 5 • 50 %
VSFS:BA_BM_1 Business Management 1 • 25 %
VSFS:BA_PRST Probability and Statistics • 25 %

Ekonomika a management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_MA_1 Matematika 1 • 89 %
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 89 %
VSFS:B_SOPR_1 Soukromé právo 1 • 89 %
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 88 %
VSFS:B_UC_1 Účetnictví 1 • 88 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 87 %
VSFS:B_RM_B Retail Management B • 13 %
2. semestr
VSFS:B_MA_2 Matematika 2 • 100 %
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 97 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 97 %
VSFS:B_MMI Manažerské minimum • 97 %
VSFS:B_UC_2 Účetnictví 2 • 97 %
VSFS:B_SMAK_B Struktura marketingových komunikací B • 95 %
VSFS:B_CJOD_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 • 24 %
VSFS:B_CJOB_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 • 13 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_PF_1 Podnikové finance 1 • 100 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 100 %
VSFS:B_SRP Specifika rodinného podnikání • 100 %
VSFS:B_RP_1 Řízení podniku 1 • 98 %
VSFS:B_RM_B Retail Management B • 88 %
VSFS:B_CJOD_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 • 12 %
VSFS:B_ZPPR Základy pracovního práva • 12 %
4. semestr
VSFS:B_STU Startup • 100 %
VSFS:B_DSCR Daňový systém v ČR • 96 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 92 %
VSFS:B_RP_2 Řízení podniku 2 • 92 %
VSFS:B_BSEEM Bakalářský seminář EM • 88 %
VSFS:B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy • 88 %
VSFS:B_FIM Finanční a investiční matematika • 75 %
VSFS:B_CJOD_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 • 17 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 100 %
VSFS:B_AUD Auditing • 100 %
VSFS:B_BPEM_1 Bakalářský projekt EM 1 • 100 %
VSFS:B_DZD Dobývání znalostí z databází • 100 %
VSFS:B_RKV Řízení kvality • 100 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %

Finance (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 89 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 86 %
VSFS:B_SOPR_1 Soukromé právo 1 • 86 %
VSFS:B_UC_1 Účetnictví 1 • 86 %
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 83 %
VSFS:B_MA_1 Matematika 1 • 83 %
VSFS:B_CJOB_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 • 14 %
VSFS:B_CJOD_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 • 11 %
VSFS:B_RM_B Retail Management B • 11 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 97 %
VSFS:B_BA Bankovnictví • 94 %
VSFS:B_OS Ochrana spotřebitele • 94 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 91 %
VSFS:B_MA_2 Matematika 2 • 91 %
VSFS:B_POJ Pojišťovnictví • 84 %
VSFS:B_CJOB_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 • 22 %
VSFS:B_CJOD_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 • 13 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_PF_1 Podnikové finance 1 • 100 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 100 %
VSFS:B_RM_B Retail Management B • 100 %
VSFS:B_RP_1 Řízení podniku 1 • 100 %
VSFS:B_VF Veřejné finance • 100 %
VSFS:B_CJOD_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 • 20 %
4. semestr
VSFS:B_LPU Likvidace pojistných událostí • 100 %
VSFS:B_BSEFI Bakalářský seminář FI • 83 %
VSFS:B_DSCR Daňový systém v ČR • 83 %
VSFS:B_FIM Finanční a investiční matematika • 83 %
VSFS:B_IBA Investiční bankovnictví • 83 %
VSFS:B_KBA Komerční bankovnictví • 83 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 50 %
VSFS:B_AJ_TEST Přístupový test z AJ k souborné zkoušce • 33 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 17 %
VSFS:B_CJOD_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 • 17 %
VSFS:B_MA_2 Matematika 2 • 17 %
VSFS:B_POJ Pojišťovnictví • 17 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AUD Auditing • 100 %
VSFS:B_BPFI_1 Bakalářský projekt Fi 1 • 100 %
VSFS:B_PD Podnik a daně • 100 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
VSFS:B_UC_2 Účetnictví 2 • 100 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 50 %

Kriminalisticko právní specializace (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 100 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 100 %
VSFS:B_FPSY Forenzní psychologie • 100 %
VSFS:B_KRTE Kriminalistická technika • 100 %
VSFS:B_ZPT Základy politologie • 93 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 90 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 93 %
VSFS:B_SPR_B Správní právo B • 93 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 93 %
VSFS:B_UPRS_1 Ústavní právo a státověda 1 • 93 %
VSFS:B_CPR_1 Civilní právo 1 • 90 %
VSFS:B_KRTA Kriminalistická taktika • 90 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 90 %
VSFS:B_CPD České právní dějiny • 21 %
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 17 %
4. semestr
VSFS:B_CPR_2 Civilní právo 2 • 100 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 97 %
VSFS:B_BSEKR Bakalářský seminář KR • 97 %
VSFS:B_KRME Kriminalistická metodika • 97 %
VSFS:B_UPRS_2 Ústavní právo a státověda 2 • 97 %
VSFS:B_ZST Základy správního trestání • 97 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 82 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 18 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 94 %
VSFS:B_BPKR_1 Bakalářský projekt KR 1 • 94 %
VSFS:B_EPR_1 Evropské právo 1 • 94 %
VSFS:B_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 94 %
VSFS:B_KRDO Kriminalistická dokumentace • 94 %
VSFS:B_SL Soudní lékařství • 94 %
6. semestr
VSFS:B_BPKR_2 Bakalářský projekt KR 2 • 99 %
VSFS:B_SOPSS Soudní psychiatrie a sexuologie • 96 %
VSFS:B_EPR_2 Evropské právo 2 • 94 %
VSFS:B_HK Hospodářská kriminalita • 94 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 93 %

Kriminalistika a forenzní disciplíny (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 100 %
VSFS:B_PSZ Psychologie a sociologie zločinu • 100 %
VSFS:B_UKPZ Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy • 100 %
VSFS:B_TBBM Teorie bezpečnosti a bezpečnostní management • 99 %
VSFS:B_TEPR Teorie práva • 99 %
VSFS:B_SPR_1 Správní právo 1 • 96 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_KRTE Kriminalistická technika • 100 %
VSFS:B_TBBP Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika • 100 %
VSFS:B_VP Veřejný pořádek • 100 %
VSFS:B_SNBS Státní a nestátní bezpečnostní služby • 96 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 93 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_DK Dějiny kriminalistiky • 100 %
VSFS:B_KRTA Kriminalistická taktika • 100 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 100 %
VSFS:B_UPRS Ústavní právo a státověda • 100 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 63 %
VSFS:B_ZPPR Základy pracovního práva • 38 %
VSFS:B_SPR_1 Správní právo 1 • 11 %

Marketing Communication (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:BA_BPMC_1 Bachelor Project MC 1 • 100 %
VSFS:BA_CC Consumer Culture • 100 %
VSFS:BA_DGM Digital Marketing • 100 %
VSFS:BA_PRSK Presentation Skills • 100 %
VSFS:BA_PSYMC Psychology in Marketing Communication • 100 %
VSFS:BA_SL_5 Spanish Language 5 • 100 %
4. semestr
VSFS:BA_CRM_A Customer Relationship Management A • 100 %
VSFS:BA_DM Direct Marketing • 100 %
VSFS:BA_FSM Fundamentals of Statistical Methods • 100 %
VSFS:BA_PR_2 Public Relations 2 • 100 %
VSFS:BA_BSEMC Bachelor Seminar MC • 93 %
VSFS:BA_CS Communications Skills • 93 %
VSFS:BA_GL_4 German Language 4 • 57 %
VSFS:BA_SL_4 Spanish Language 4 • 43 %
VSFS:BA_MT Marketing Techniques • 21 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:BA_BPMC_1 Bachelor Project MC 1 • 100 %
VSFS:BA_CC Consumer Culture • 91 %
VSFS:BA_DGM Digital Marketing • 91 %
VSFS:BA_PRSK Presentation Skills • 91 %
VSFS:BA_PSYMC Psychology in Marketing Communication • 91 %
VSFS:BA_GL_5 German Language 5 • 64 %
VSFS:BA_SL_5 Spanish Language 5 • 27 %
6. semestr
VSFS:BA_MPO Media and Public Opinion • 88 %
VSFS:BA_PM Publishing Management • 88 %
VSFS:BA_CML Copyright Law and Media Law • 85 %
VSFS:BA_BPMC_2 Bachelor Project MC 2 • 81 %
VSFS:BA_SL_6 Spanish Language 6 • 50 %
VSFS:BA_GL_6 German Language 6 • 35 %
VSFS:BA_BSEMC Bachelor Seminar MC • 12 %

Marketing Communication (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:BA_MAR Marketing • 72 %
VSFS:BA_MD Media Development • 72 %
VSFS:BA_MIE Microeconomics • 72 %
VSFS:BA_PLW_1 Private Law 1 • 72 %
VSFS:BA_SOC_1 Sociology 1 • 72 %
VSFS:BA_SL_1 Spanish Language 1 • 39 %
VSFS:BA_EC English Composition • 33 %
VSFS:BA_GL_1 German Language 1 • 33 %
2. semestr
VSFS:BA_AS Application Software • 100 %
VSFS:BA_MACS_A Marketing Communications Structure A • 100 %
VSFS:BA_MAE Macroeconomics • 100 %
VSFS:BA_MMI Managerial Minimum • 100 %
VSFS:BA_SOC_2 Sociology 2 • 100 %
VSFS:BA_SL_2 Spanish Language 2 • 56 %
VSFS:BA_GL_2 German Language 2 • 44 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:BA_EC English Composition • 94 %
VSFS:BA_PRST Probability and Statistics • 94 %
VSFS:BA_SP Sales Promotion • 94 %
VSFS:BA_ADV Advertising • 89 %
VSFS:BA_PR_1 Public Relations 1 • 89 %
VSFS:BA_SL_3 Spanish Language 3 • 61 %
VSFS:BA_GL_3 German Language 3 • 33 %
4. semestr
VSFS:BA_CS Communications Skills • 100 %
VSFS:BA_CRM Customer Relationship Management • 83 %
VSFS:BA_PEUM Professional English in Use-Marketing • 83 %
VSFS:BA_PR_2 Public Relations 2 • 83 %
VSFS:BA_BSEMC Bachelor Seminar MC • 75 %
VSFS:BA_DM Direct Marketing • 75 %
VSFS:BA_SL_4 Spanish Language 4 • 58 %
VSFS:BA_GL_4 German Language 4 • 33 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:BA_BPMC_1 Bachelor Project MC 1 • 100 %
VSFS:BA_CC Consumer Culture • 100 %
VSFS:BA_DGM Digital Marketing • 100 %
VSFS:BA_PRSK Presentation Skills • 100 %
VSFS:BA_PSYMC Psychology in Marketing Communication • 100 %
VSFS:BA_GL_5 German Language 5 • 50 %
VSFS:BA_SL_5 Spanish Language 5 • 50 %
VSFS:BA_ADV Advertising • 13 %
VSFS:BA_PR_1 Public Relations 1 • 13 %

Marketingová komunikace (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
VSFS:B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 • 100 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 100 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 100 %
VSFS:B_MMI Manažerské minimum • 100 %
VSFS:B_SMAK_A Struktura marketingových komunikací A • 100 %
VSFS:B_SOC_2 Sociologie 2 • 100 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_MVM Média a veřejné mínění • 50 %
VSFS:B_PSYMK Psychologie v marketingové komunikaci • 38 %
VSFS:B_PT Prezentační techniky • 38 %
VSFS:B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 • 25 %
VSFS:B_BPMK_1 Bakalářský projekt MK 1 • 25 %
VSFS:B_DGM Digitální marketing • 25 %
VSFS:B_SK Spotřební kultura • 25 %
VSFS:B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 • 13 %
VSFS:B_NJV_1 Německý jazyk volitelný 1 • 13 %
VSFS:B_POP Podpora prodeje • 13 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 13 %
VSFS:B_PR_1 Public Relations 1 • 13 %
VSFS:B_REK Reklama • 13 %
VSFS:B_SPM Sportovní marketing • 13 %
VSFS:B_VYME_B Vývoj médií B • 13 %
4. semestr
VSFS:B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 • 98 %
VSFS:B_DM Direkt marketing • 98 %
VSFS:B_PR_2 Public Relations 2 • 98 %
VSFS:B_RVZ_A Řízení vztahů se zákazníky A • 97 %
VSFS:B_ZSTM Základy statistických metod • 95 %
VSFS:B_BSEMK Bakalářský seminář MK • 87 %
VSFS:B_NEU Neuromarketing • 53 %
VSFS:B_SPSS Sociologické problémy soudobého světa • 32 %
VSFS:B_CJOD_4 Český jazyk pro cizince - odborný 4 • 11 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPMK_1 Bakalářský projekt MK 1 • 100 %
VSFS:B_DGM Digitální marketing • 91 %
VSFS:B_SK Spotřební kultura • 91 %
VSFS:B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 • 90 %
VSFS:B_PSYMK Psychologie v marketingové komunikaci • 90 %
VSFS:B_MVM Média a veřejné mínění • 62 %
VSFS:B_PT Prezentační techniky • 28 %
6. semestr
VSFS:B_VYM Vydavatelský management • 86 %
VSFS:B_BPMK_2 Bakalářský projekt MK 2 • 84 %
VSFS:B_AMPR Autorské a mediální právo • 82 %
VSFS:B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 • 75 %
VSFS:B_POMA Politický marketing • 68 %
VSFS:B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci • 16 %
VSFS:B_BSEMK Bakalářský seminář MK • 11 %

Marketingová komunikace (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 89 %
VSFS:B_MAR Marketing • 88 %
VSFS:B_SOC_1 Sociologie 1 • 88 %
VSFS:B_SOPR_1 Soukromé právo 1 • 88 %
VSFS:B_VYME Vývoj médií • 88 %
VSFS:B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 • 87 %
2. semestr
VSFS:B_SMAK_A Struktura marketingových komunikací A • 100 %
VSFS:B_SOC_2 Sociologie 2 • 99 %
VSFS:B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 • 98 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 97 %
VSFS:B_MMI Manažerské minimum • 97 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 94 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 • 99 %
VSFS:B_POP Podpora prodeje • 99 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 99 %
VSFS:B_PR_1 Public Relations 1 • 99 %
VSFS:B_REK Reklama • 99 %
VSFS:B_PRKO Protokolární komunikace • 39 %
VSFS:B_SZBM Sociologie značky a brand management • 39 %
VSFS:B_SPM Sportovní marketing • 21 %
4. semestr
VSFS:B_DM Direkt marketing • 100 %
VSFS:B_PR_2 Public Relations 2 • 100 %
VSFS:B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky • 100 %
VSFS:B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 • 98 %
VSFS:B_BSEMK Bakalářský seminář MK • 95 %
VSFS:B_CJMK Český jazyk v marketingové komunikaci • 95 %
VSFS:B_NEU Neuromarketing • 65 %
VSFS:B_SPSS Sociologické problémy soudobého světa • 35 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPMK_1 Bakalářský projekt MK 1 • 100 %
VSFS:B_DGM Digitální marketing • 100 %
VSFS:B_PSYMK Psychologie v marketingové komunikaci • 100 %
VSFS:B_SK Spotřební kultura • 100 %
VSFS:B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 • 97 %
VSFS:B_PT Prezentační techniky • 58 %
VSFS:B_MVM Média a veřejné mínění • 42 %

Právo v podnikání (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:B_BSEPP Bakalářský seminář PP • 100 %
VSFS:B_UPRS_2 Ústavní právo a státověda 2 • 100 %
VSFS:B_CPR_2 Civilní právo 2 • 93 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 86 %
VSFS:B_BPR Bankovní právo • 86 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 79 %
VSFS:B_ZPRDV Základy práva duševního vlastnictví • 79 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 14 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 92 %
VSFS:B_BPPP_1 Bakalářský projekt PP 1 • 92 %
VSFS:B_CPR_3 Civilní právo 3 • 92 %
VSFS:B_EPR_1 Evropské právo 1 • 92 %
VSFS:B_FRP Finanční řízení podniku • 92 %
VSFS:B_ROR Rozhodčí řízení • 92 %
VSFS:B_SPR_B Správní právo B • 25 %
6. semestr
VSFS:B_BPPP_2 Bakalářský projekt PP 2 • 96 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 84 %
VSFS:B_EPR_2 Evropské právo 2 • 84 %
VSFS:B_HK Hospodářská kriminalita • 84 %
VSFS:B_IPR Insolvenční právo • 84 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 16 %
VSFS:B_BPR Bankovní právo • 12 %

Právo v podnikání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 77 %
VSFS:B_TEPR Teorie práva • 77 %
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 75 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 75 %
VSFS:B_SPR_1 Správní právo 1 • 75 %
VSFS:B_SOPR_1 Soukromé právo 1 • 73 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 18 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_SOPR_2 Soukromé právo 2 • 100 %
VSFS:B_RM Retail Management • 98 %
VSFS:B_MMI Manažerské minimum • 96 %
VSFS:B_SMAK_B Struktura marketingových komunikací B • 96 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 95 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_PROK Právo obchodních korporací • 100 %
VSFS:B_RP_1 Řízení podniku 1 • 100 %
VSFS:B_SRP Specifika rodinného podnikání • 100 %
VSFS:B_VZ Veřejné zakázky • 100 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 57 %
VSFS:B_ZPPR Základy pracovního práva • 43 %
4. semestr
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:B_BPR Bankovní právo • 100 %
VSFS:B_BSEPP Bakalářský seminář PP • 100 %
VSFS:B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy • 100 %
VSFS:B_ROR Rozhodčí řízení • 100 %
VSFS:B_RP_2 Řízení podniku 2 • 100 %
VSFS:B_ZPRDV Základy práva duševního vlastnictví • 58 %
VSFS:B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS • 42 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 100 %
VSFS:B_AUD Auditing • 100 %
VSFS:B_BPPP_1 Bakalářský projekt PP 1 • 100 %
VSFS:B_DPR Daňové právo • 100 %
VSFS:B_PREU Právo EU • 100 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %

Právo ve veřejné správě (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_SPR_A2 Správní právo A 2 • 100 %
6. semestr
VSFS:B_BPPVS_2 Bakalářský projekt PVS 2 • 78 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 67 %
VSFS:B_EPR_2 Evropské právo 2 • 67 %
VSFS:B_PRZP Právo životního prostředí • 67 %
VSFS:B_SUS Správní a ústavní soudnictví • 67 %
VSFS:B_NJ_6 Německý jazyk 6 • 11 %
VSFS:B_SPRT Správní trestání • 11 %

Řízení podniku a podnikové finance (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_PD Podnik a daně • 100 %
4. semestr
VSFS:B_PF_A2 Podnikové finance A 2 • 100 %
VSFS:B_FAP Finanční analýza podniku • 98 %
VSFS:B_RP_A2 Řízení podniku A 2 • 98 %
VSFS:B_BSERP Bakalářský seminář ŘP • 96 %
VSFS:B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy • 91 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 89 %
VSFS:B_ZZP Založení a zánik podniku • 77 %
VSFS:B_CJOD_4 Český jazyk pro cizince - odborný 4 • 19 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 19 %
VSFS:B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS • 17 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPRP_1 Bakalářský projekt ŘP 1 • 95 %
VSFS:B_ZFP Zdroje financování podniku • 88 %
VSFS:B_BAPO Bankovnictví a pojišťovnictví • 86 %
VSFS:B_PD Podnik a daně • 86 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 81 %
VSFS:B_FIM Finanční a investiční matematika • 81 %
VSFS:B_VET Vývoj ekonomických teorií • 16 %
6. semestr
VSFS:B_BPRP_2 Bakalářský projekt ŘP 2 • 98 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 85 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 82 %
VSFS:B_AUD Auditing • 82 %
VSFS:B_IR Investiční rozhodování • 55 %
VSFS:B_BM Business model • 29 %

Veřejná správa (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:B_MVS Management ve veřejné správě • 100 %
VSFS:B_NJV_2 Německý jazyk volitelný 2 • 100 %
VSFS:B_REG_2 Regionalistika 2 • 100 %
VSFS:B_SPRT Správní trestání • 100 %
VSFS:B_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 100 %
VSFS:B_BSEVS Bakalářský seminář VS • 93 %
VSFS:B_SPR_A1 Správní právo A 1 • 29 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 93 %
VSFS:B_SVM Správa veřejného majetku • 93 %
VSFS:B_URUP Územní rozvoj a urbánní politika • 93 %
VSFS:B_ZEPR Základy evropského práva • 93 %
VSFS:B_BPVS_1 Bakalářský projekt VS 1 • 87 %
VSFS:B_VEP_1 Veřejné politiky 1 • 87 %
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 13 %
6. semestr
VSFS:B_BPVS_2 Bakalářský projekt VS 2 • 100 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 95 %
VSFS:B_OSV Organizační a správní výstavba EU • 95 %
VSFS:B_VR Veřejné rozpočty • 95 %
VSFS:B_VEP_2 Veřejné politiky 2 • 91 %

Bezpečnostně právní studia (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
VSFS:N_BS_2 Bezpečnostní studia 2 • 100 %
VSFS:N_DSEBS Diplomový seminář BS • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 100 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 100 %
VSFS:N_KRIZS_2 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 2 • 100 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPBS_1 Diplomový projekt BS 1 • 100 %
VSFS:N_EUIN Europol a Interpol • 100 %
VSFS:N_PK Prevence kriminality • 100 %
VSFS:N_PMSCR Probační a mediační služba ČR • 100 %
VSFS:N_POKR Počítačová kriminalita • 100 %
VSFS:N_PPR_1B Pracovní právo 1 B • 100 %
4. semestr
VSFS:N_DTR Dokazování v trestním řízení • 100 %
VSFS:N_PHOO Právní a hmotná odpovědnost organizace • 100 %
VSFS:N_POO Požární ochrana organizace • 100 %
VSFS:N_DPBS_2 Diplomový projekt BS 2 • 97 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 50 %
VSFS:N_OVMCR Organizace, struktura a uspořádání veřejné moci v ČR • 25 %
VSFS:N_PPFP Praktické příklady z forenzní psychologie • 22 %

Bezpečnostně právní studia (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BMIZS Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém • 100 %
VSFS:N_BV Bezpečnostní věda • 100 %
VSFS:N_KRVS Krizové řízení ve veřejné správě • 100 %
VSFS:N_PPR_1 Pracovní právo 1 • 100 %
VSFS:N_KS Kriminologické studie • 99 %
VSFS:N_SPR Správní právo • 99 %
2. semestr
VSFS:N_DSEBS Diplomový seminář BS • 100 %
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_TVB Teorie vnitřní bezpečnosti • 100 %
VSFS:N_ROPBS Řízená odborná praxe BS • 62 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPBS_1 Diplomový projekt BS 1 • 100 %
VSFS:N_DTR Dokazování v trestním řízení • 100 %
VSFS:N_EPB Evropské právo a bezpečnost • 100 %
VSFS:N_ISB Interoperabilita systému bezpečnosti ČR • 100 %
VSFS:N_PKIB Počítačová kriminalita a informační bezpečnost • 100 %

Business Management and Corporate Finance (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:NA_CIM Change & Innovation Management • 33 %
VSFS:NA_CMM Corporate Marketing Management • 33 %
VSFS:NA_DPEM_1 Diploma Project EM 1 • 33 %
4. semestr
VSFS:NA_DPBM_2 Diploma Project BM 2 • 96 %
VSFS:NA_CMM Corporate Marketing Management • 80 %
VSFS:NA_CIM Change & Innovation Management • 72 %
VSFS:NA_MEC_A Managerial Economics A • 72 %
VSFS:NA_CFMD Current Financial Markets' Developments • 68 %
VSFS:NA_DPEM_2 Diploma Project EM 2 • 24 %
VSFS:NA_CN Controlling • 16 %
VSFS:NA_LOB Lobbying • 12 %

Economics and Management (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:NA_BSIS Business Information Systems • 97 %
VSFS:NA_SM Strategic Management • 97 %
VSFS:NA_MIE Microeconomics • 94 %
VSFS:NA_SHRM Strategic Human Resource Management • 94 %
VSFS:NA_TTP Tax Theory and Policy • 94 %
VSFS:NA_MSN Marketing in Social Networks • 91 %
2. semestr
VSFS:NA_MAE Macroeconomics • 100 %
VSFS:NA_TM Trade Management • 100 %
VSFS:NA_CFM Corporate Finance Management • 98 %
VSFS:NA_CCM Cross-cultural Management • 93 %
VSFS:NA_DSEEM Diploma Seminar EM • 89 %
VSFS:NA_LOB Lobbying • 80 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:NA_CIM Change & Innovation Management • 98 %
VSFS:NA_CMM Corporate Marketing Management • 98 %
VSFS:NA_DPEM_1 Diploma Project EM 1 • 98 %
VSFS:NA_IB International Business • 98 %
VSFS:NA_LS Logistic Systems • 98 %
VSFS:NA_RIM Risk management • 98 %
4. semestr
VSFS:NA_BSV Business Valuation • 100 %
VSFS:NA_MEC_A Managerial Economics A • 96 %
VSFS:NA_CFMD Current Financial Markets' Developments • 92 %
VSFS:NA_CN Controlling • 92 %
VSFS:NA_DPEM_2 Diploma Project EM 2 • 88 %

Ekonomika a management (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_MSS Marketing v sociálních sítích • 100 %
VSFS:N_SRLZ Strategické řízení lidských zdrojů • 100 %
VSFS:N_STRP Strategické řízení podniku • 100 %
VSFS:N_DTP Daňová teorie a politika • 98 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 98 %
VSFS:N_POIS Podnikové informační systémy • 98 %
2. semestr
VSFS:N_FRP Finanční řízení podniku • 100 %
VSFS:N_LOB Lobbying • 99 %
VSFS:N_MNK Management napříč kulturami • 99 %
VSFS:N_ROB Řízení obchodu • 99 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 97 %
VSFS:N_DSEEM Diplomový seminář EM • 92 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPEM_1 Diplomový projekt EM 1 • 100 %
VSFS:N_IB International Business • 100 %
VSFS:N_LS Logistické systémy • 100 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 100 %
VSFS:N_RIN Řízení inovací a změn • 100 %
VSFS:N_RR Řízení rizik • 100 %
4. semestr
VSFS:N_MAEK_A Manažerská ekonomika A • 100 %
VSFS:N_OP Oceňování podniku • 100 %
VSFS:N_RTY Řízení týmů • 100 %
VSFS:N_CN Controlling • 92 %
VSFS:N_DPEM_2 Diplomový projekt EM 2 • 84 %

Finance (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_EM Ekonometrie • 100 %
VSFS:N_FD Finanční deriváty • 100 %
VSFS:N_MFOO Mezinárodní finanční a obchodní operace • 100 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 100 %
VSFS:N_MTP Měnová teorie a politika • 100 %
VSFS:N_TPP Teorie a politika pojištění • 100 %
2. semestr
VSFS:N_DSEFI Diplomový seminář Fi • 100 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 100 %
VSFS:N_PRFFS Právo ve financích a finančních službách • 100 %
VSFS:N_FRP Finanční řízení podniku • 96 %
VSFS:N_OP Oceňování podniku • 52 %
VSFS:N_UCS Účetní systémy • 52 %
VSFS:N_MBA Moderní bankovnictví • 48 %
VSFS:N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb • 41 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPFI_1 Diplomový projekt Fi 1 • 100 %
VSFS:N_FI Finanční investování • 100 %
VSFS:N_IFS_1 International Financial Services 1 • 100 %
VSFS:N_RR Řízení rizik • 100 %
VSFS:N_IRO Investiční rozhodování • 68 %
VSFS:N_MUC Manažerské účetnictví • 68 %
VSFS:N_MAMF Matematické modely ve finanční sféře • 32 %
VSFS:N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy • 32 %
4. semestr
VSFS:N_CN Controlling • 100 %
VSFS:N_IFS_2 International Financial Services 2 • 100 %
VSFS:N_MARFS Marketing ve finančních službách • 100 %
VSFS:N_OFI Oceňování finančních investic • 100 %
VSFS:N_DPFI_2 Diplomový projekt Fi 2 • 80 %

Finance a finanční služby (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:N_DPFF_2 Diplomový projekt FF 2 • 89 %
VSFS:N_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích • 74 %
VSFS:N_OFI Oceňování finančních investic • 74 %
VSFS:N_IFS_2 International Financial Services 2 • 63 %
VSFS:N_MARFS Marketing ve finančních službách • 53 %
VSFS:N_PRFFS Právo ve financích a finančních službách • 11 %

Kriminalisticko právní specializace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DPKR_1 Diplomový projekt KR 1 • 100 %
VSFS:N_PMSCR Probační a mediační služba ČR • 100 %
VSFS:N_POKR Počítačová kriminalita • 100 %
VSFS:N_PP Pojistné podvody • 100 %
VSFS:N_PPR_1B Pracovní právo 1 B • 100 %
VSFS:N_TPRPK Teorie a praxe řešení politických konfliktů • 100 %
2. semestr
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 100 %
VSFS:N_KTM Kriminalisticko taktické metody • 100 %
VSFS:N_DSEKR Diplomový seminář KR • 97 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 97 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 95 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 92 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPKR_1 Diplomový projekt KR 1 • 100 %
VSFS:N_PMSCR Probační a mediační služba ČR • 100 %
VSFS:N_POKR Počítačová kriminalita • 100 %
VSFS:N_PP Pojistné podvody • 100 %
VSFS:N_PPR_1B Pracovní právo 1 B • 100 %
VSFS:N_TPRPK Teorie a praxe řešení politických konfliktů • 100 %
4. semestr
VSFS:N_DTR Dokazování v trestním řízení • 97 %
VSFS:N_OMC Ohledání místa činu • 97 %
VSFS:N_PHOO Právní a hmotná odpovědnost organizace • 97 %
VSFS:N_DPKR_2 Diplomový projekt KR 2 • 95 %
VSFS:N_PPFP Praktické příklady z forenzní psychologie • 57 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 40 %

Marketing Communication (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:NA_CMM Corporate Marketing Management • 100 %
VSFS:NA_CS_1 Communication Skills 1 • 100 %
VSFS:NA_DPMC_1 Diploma Project MC 1 • 100 %
VSFS:NA_MC Media and Culture • 100 %
VSFS:NA_MPA Media Planning and Audit • 100 %
VSFS:NA_PSEC Press Secretary • 100 %
2. semestr
VSFS:NA_DSEMC Diploma seminar MC • 100 %
VSFS:NA_MAE Macroeconomics • 100 %
VSFS:NA_MMIT Marketing Management of the International Trade • 100 %
VSFS:NA_PSYCB Psychology of Consumer Behavior • 100 %
VSFS:NA_PS_2 Presentation Skills 2 • 100 %
VSFS:NA_SRM Sociological Research in Marketing • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:NA_CFMD Current Financial Markets' Developments • 94 %
VSFS:NA_DPMC_2 Diploma Project MC 2 • 94 %
VSFS:NA_MEC_B Managerial Economics B • 91 %
VSFS:NA_SKMDA Social Knowledge and Media Data Analysis • 91 %
VSFS:NA_CS_2 Communication Skills 2 • 88 %
VSFS:NA_MMIT Marketing Management of the International Trade • 13 %

Marketing Communication (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:NA_GM Global Marketing • 96 %
VSFS:NA_LAEC Law and Ethics in Communication • 96 %
VSFS:NA_MIE Microeconomics • 96 %
VSFS:NA_MSN Marketing in Social Networks • 96 %
VSFS:NA_PS_1 Presentation Skills 1 • 96 %
VSFS:NA_SMC Sociology of Marketing Communication • 96 %
2. semestr
VSFS:NA_DSEMC Diploma seminar MC • 100 %
VSFS:NA_MAE Macroeconomics • 100 %
VSFS:NA_PSYCB Psychology of Consumer Behavior • 100 %
VSFS:NA_PS_2 Presentation Skills 2 • 100 %
VSFS:NA_SRM Sociological Research in Marketing • 100 %
VSFS:NA_MMIT Marketing Management of the International Trade • 97 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:NA_CMM Corporate Marketing Management • 100 %
VSFS:NA_CS_1 Communication Skills 1 • 100 %
VSFS:NA_DPMC_1 Diploma Project MC 1 • 100 %
VSFS:NA_MC Media and Culture • 100 %
VSFS:NA_MPA Media Planning and Audit • 100 %
VSFS:NA_PSEC Press Secretary • 100 %
4. semestr
VSFS:NA_CS_2 Communication Skills 2 • 100 %
VSFS:NA_DPMC_2 Diploma Project MC 2 • 100 %
VSFS:NA_MEC_B Managerial Economics B • 100 %
VSFS:NA_MIS Marketing for Industry and Services • 100 %
VSFS:NA_REM CSR reporting and Media • 100 %

Marketingová komunikace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 • 33 %
VSFS:N_MK Média a kultura • 33 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 33 %
4. semestr
VSFS:N_AEMD Analýza společensko vědních a mediálních dat • 94 %
VSFS:N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 • 94 %
VSFS:N_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 93 %
VSFS:N_MAEK_B Manažerská ekonomika B • 93 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 60 %
VSFS:N_AVFT Aktuální vývoj na finančních trzích • 34 %

Marketingová komunikace (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 95 %
VSFS:N_GM Globální marketing • 95 %
VSFS:N_MSS Marketing v sociálních sítích • 95 %
VSFS:N_PREK Právo a etika v komunikaci • 95 %
VSFS:N_SMK Sociologie marketingové komunikace • 95 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 91 %
2. semestr
VSFS:N_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 98 %
VSFS:N_PSYZC Psychologie zákaznického chování • 98 %
VSFS:N_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu • 97 %
VSFS:N_SOVM Sociologický výzkum v marketingu • 95 %
VSFS:N_DSEMK Diplomový seminář MK • 91 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 88 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:N_MK Média a kultura • 100 %
VSFS:N_MPA Mediální plánování a audit • 100 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 100 %
VSFS:N_TIM Tiskový mluvčí • 100 %
VSFS:N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 • 98 %
4. semestr
VSFS:N_MEPU Mediální publika • 100 %
VSFS:N_RM CSR reportování a média • 100 %
VSFS:N_MAEK_B Manažerská ekonomika B • 97 %
VSFS:N_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 93 %
VSFS:N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 • 79 %

Právní aspekty podnikání (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 100 %
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 100 %
VSFS:N_EG E-Government • 100 %
VSFS:N_MPRO Mezinárodní právo obchodní • 100 %
VSFS:N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení • 100 %
4. semestr
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 100 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 95 %
VSFS:N_EG E-Government • 95 %
VSFS:N_MPRO Mezinárodní právo obchodní • 95 %
VSFS:N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení • 95 %

Právo v podnikání (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_POIS Podnikové informační systémy • 100 %
VSFS:N_PPR_1 Pracovní právo 1 • 100 %
VSFS:N_SRLZ Strategické řízení lidských zdrojů • 100 %
VSFS:N_STRP Strategické řízení podniku • 100 %
VSFS:N_VSK Vedení a správa korporací • 100 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 93 %
VSFS:B_CJOD_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 • 14 %
2. semestr
VSFS:N_MOPR Mezinárodní obchodní právo • 100 %
VSFS:N_PPR_2 Pracovní právo 2 • 100 %
VSFS:N_ROB Řízení obchodu • 100 %
VSFS:N_VUP Veřejnoprávní úprava podnikání • 100 %
VSFS:N_DSEPP Diplomový seminář PP • 95 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 86 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPPP_1 Diplomový projekt PP 1 • 95 %
VSFS:N_EUBL EU Business Law • 95 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 95 %
VSFS:N_OZPR_1 Obchodní závazkové právo 1 • 95 %
VSFS:N_PRSZ Právo sociálního zabezpečení • 95 %
VSFS:N_RIN Řízení inovací a změn • 95 %
4. semestr
VSFS:N_CN Controlling • 100 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 100 %
VSFS:N_OZPR_2 Obchodní závazkové právo 2 • 100 %
VSFS:N_PREU Právo EU • 100 %
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 91 %

Regionální rozvoj a veřejná správa (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 100 %
VSFS:N_MOMR Management obcí, měst a regionů • 100 %
VSFS:N_RSCRE Regionální struktury ČR a Evropy • 100 %
VSFS:N_SP Sociální politika • 100 %
VSFS:N_TVS Teorie veřejné správy • 100 %

Řízení podniku a podnikové finance (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPEM_1 Diplomový projekt EM 1 • 100 %
4. semestr
VSFS:N_DPRP_2 Diplomový projekt ŘP 2 • 98 %
VSFS:N_RKV Řízení kvality • 65 %
VSFS:N_OP_B Oceňování podniku B • 63 %
VSFS:N_RIN Řízení inovací a změn • 61 %
VSFS:N_MAEK_A Manažerská ekonomika A • 59 %
VSFS:N_DPEM_2 Diplomový projekt EM 2 • 16 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 12 %

Veřejná správa (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DPVS_1 Diplomový projekt VS 1 • 100 %
VSFS:N_ER Euroregiony • 100 %
VSFS:N_KAVS Kontrola a audit ve veřejné správě • 100 %
VSFS:N_MARVS Marketing ve veřejné správě • 100 %
VSFS:N_SFEU Strukturální fondy EU • 100 %
VSFS:N_STP Sociální teorie a politika • 100 %
2. semestr
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 100 %
VSFS:N_NCPD Novodobé české politické dějiny • 100 %
VSFS:N_PMN Public Management • 100 %
VSFS:N_SD Správa dokumentů • 100 %
VSFS:N_VSZEU Veřejná správa zemí EU • 100 %
VSFS:N_DSEVS Diplomový seminář VS • 94 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPVS_1 Diplomový projekt VS 1 • 100 %
VSFS:N_ER Euroregiony • 93 %
VSFS:N_KAVS Kontrola a audit ve veřejné správě • 93 %
VSFS:N_MARVS Marketing ve veřejné správě • 93 %
VSFS:N_SFEU Strukturální fondy EU • 93 %
VSFS:N_STP Sociální teorie a politika • 93 %
VSFS:N_SP Sociální politika • 14 %
4. semestr
VSFS:N_DPVS_2 Diplomový projekt VS 2 • 92 %
VSFS:N_EG E-Government • 92 %
VSFS:N_HTP Hospodářská teorie a politika • 88 %
VSFS:N_SAS Spisová a archivní služba • 88 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 88 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 12 %

Finance (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:D_DISP_2 Disertační projekt 2 • 100 %
VSFS:D_PV_2 Prezentace výzkumu 2 • 100 %
4. semestr
VSFS:D_DISP_1 Disertační projekt 1 • 100 %
VSFS:D_SZDZ Státní závěrečná doktorská zkouška • 100 %
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
VSFS:D_MP Mezinárodní projekt • 100 %
VSFS:D_PC Publikační činnost • 100 %
VSFS:D_DISP_3 Disertační projekt 3 • 50 %
VSFS:D_SZDZ Státní závěrečná doktorská zkouška • 50 %

Aplikovaná informatika (bakalářské kombinované jednooborové)

Akreditace do: 31. 10. 2019
1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
VSFS:B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 • 100 %

Aplikovaná informatika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:B_PRW_2 Programování pro MS Windows 2 • 100 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 86 %
VSFS:B_POS Principy operačních systémů • 86 %
VSFS:B_VIA Vývoj internetových aplikací • 86 %
VSFS:B_BSEAI Bakalářský seminář AI • 71 %
VSFS:B_OOP Objektově orientované programování • 71 %
VSFS:B_RD Relační databáze • 57 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 29 %
VSFS:B_ADS Algoritmy a datové struktury • 14 %
VSFS:B_PRG Programování • 14 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1 • 100 %
VSFS:B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 • 80 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 60 %
VSFS:B_SSM Systémy a systémové myšlení • 60 %
VSFS:B_BI Bezpečnost informací • 40 %
VSFS:B_DZD Dobývání znalostí z databází • 40 %
VSFS:B_ES Expertní systémy • 40 %
VSFS:B_PS Počítačové sítě • 20 %
6. semestr
VSFS:B_ZZD Získávání znalostí z databází • 80 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 70 %
VSFS:B_AUS Administrace UNIXu a sítí • 60 %
VSFS:B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 • 60 %
VSFS:B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 • 60 %
VSFS:B_PS Počítačové sítě • 60 %
VSFS:B_OOP Objektově orientované programování • 30 %
VSFS:B_PRW_2 Programování pro MS Windows 2 • 20 %

Aplikovaná informatika (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_DMA Diskrétní matematika • 83 %
VSFS:B_PRP Principy počítačů • 83 %
VSFS:B_UPG Úvod do programování • 83 %
VSFS:B_TWS Tvorba webových stránek • 80 %
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 77 %
VSFS:B_MA_1 Matematika 1 • 77 %
VSFS:B_AS_1 Aplikační software 1 • 13 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 95 %
VSFS:B_MA_2 Matematika 2 • 95 %
VSFS:B_ZML Základy matematické logiky • 95 %
VSFS:B_PRG Programování • 86 %
VSFS:B_ADS Algoritmy a datové struktury • 82 %
VSFS:B_UDS Úvod do databázových systémů • 82 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 90 %
VSFS:B_PJC Programování v jazyce C • 90 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 90 %
VSFS:B_SYM Systémy a modely • 90 %
VSFS:B_POS Principy operačních systémů • 80 %
VSFS:B_PRW_1 Programování pro MS Windows 1 • 50 %
VSFS:B_AS_1 Aplikační software 1 • 40 %
VSFS:B_TWS Tvorba webových stránek • 20 %
4. semestr
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:B_AS_2 Aplikační software 2 • 100 %
VSFS:B_BSEAI Bakalářský seminář AI • 100 %
VSFS:B_RD Relační databáze • 100 %
VSFS:B_BI Bezpečnost informací • 80 %
VSFS:B_OOP Objektově orientované programování • 80 %
VSFS:B_PRG Programování • 40 %
VSFS:B_VIMA Vývoj internetových a mobilních aplikací • 20 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 100 %
VSFS:B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1 • 100 %
VSFS:B_NPH Návrh počítačových her • 100 %
VSFS:B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 • 100 %
VSFS:B_PS Počítačové sítě • 100 %
VSFS:B_UNX Úvod do UNIXU • 100 %
VSFS:B_POS Principy operačních systémů • 25 %

Bezpečnostně právní studia (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_ZPPR Základy pracovního práva • 67 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 33 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 100 %
VSFS:B_FPSY Forenzní psychologie • 100 %
VSFS:B_KRTE Kriminalistická technika • 100 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 95 %
VSFS:B_ZPT Základy politologie • 92 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_CPR_1 Civilní právo 1 • 100 %
VSFS:B_SPR_B Správní právo B • 100 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 100 %
VSFS:B_UPRS_1 Ústavní právo a státověda 1 • 100 %
VSFS:B_BS_1 Bezpečnostní studia 1 • 97 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 47 %
VSFS:B_ZPPR Základy pracovního práva • 47 %
4. semestr
VSFS:B_PVS Právo veřejných sborů • 100 %
VSFS:B_UPRS_2 Ústavní právo a státověda 2 • 100 %
VSFS:B_CPR_2 Civilní právo 2 • 98 %
VSFS:B_BSEBS Bakalářský seminář BS • 94 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 92 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 79 %
VSFS:B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS • 69 %
VSFS:B_ZST Základy správního trestání • 31 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPBS_1 Bakalářský projekt BS 1 • 100 %
VSFS:B_DCP Daňové a celní předpisy • 100 %
VSFS:B_EPR_1 Evropské právo 1 • 100 %
VSFS:B_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 100 %
VSFS:B_OOM Ochrana osob, majetku, informací a duševního vlastnictví • 100 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 85 %
VSFS:B_NJ_5 Německý jazyk 5 • 11 %
6. semestr
VSFS:B_BS_2 Bezpečnostní studia 2 • 100 %
VSFS:B_EPR_2 Evropské právo 2 • 100 %
VSFS:B_HK Hospodářská kriminalita • 100 %
VSFS:B_BPBS_2 Bakalářský projekt BS 2 • 92 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 63 %
VSFS:B_NJ_6 Německý jazyk 6 • 25 %

Bezpečnostně právní studia (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 100 %
VSFS:B_PSZ Psychologie a sociologie zločinu • 100 %
VSFS:B_SPR_1 Správní právo 1 • 100 %
VSFS:B_TBBM Teorie bezpečnosti a bezpečnostní management • 100 %
VSFS:B_TEPR Teorie práva • 100 %
VSFS:B_UKPZ Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy • 100 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_KRTE Kriminalistická technika • 100 %
VSFS:B_SNBS Státní a nestátní bezpečnostní služby • 100 %
VSFS:B_TBBP Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika • 100 %
VSFS:B_VP Veřejný pořádek • 100 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 92 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_KRILG_1 Kriminologie 1 • 100 %
VSFS:B_KRTA Kriminalistická taktika • 100 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 100 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 100 %
VSFS:B_UPRS Ústavní právo a státověda • 100 %

Ekonomika a management (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_MA_1 Matematika 1 • 88 %
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 85 %
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 83 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 83 %
VSFS:B_SOPR_1 Soukromé právo 1 • 81 %
VSFS:B_UC_1 Účetnictví 1 • 81 %
VSFS:B_RM_B Retail Management B • 19 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_SMAK_B Struktura marketingových komunikací B • 98 %
VSFS:B_MA_2 Matematika 2 • 95 %
VSFS:B_MMI Manažerské minimum • 95 %
VSFS:B_UC_2 Účetnictví 2 • 93 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 90 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 95 %
VSFS:B_PF_1 Podnikové finance 1 • 95 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 95 %
VSFS:B_RM_B Retail Management B • 95 %
VSFS:B_RP_1 Řízení podniku 1 • 95 %
VSFS:B_SRP Specifika rodinného podnikání • 95 %
4. semestr
VSFS:B_DSCR Daňový systém v ČR • 91 %
VSFS:B_MKE Manažerská kultura a etika • 91 %
VSFS:B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy • 91 %
VSFS:B_RP_2 Řízení podniku 2 • 91 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 82 %
VSFS:B_BSEEM Bakalářský seminář EM • 82 %
VSFS:B_FIM Finanční a investiční matematika • 73 %
VSFS:B_UC_2 Účetnictví 2 • 18 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AUD Auditing • 100 %
VSFS:B_BPEM_1 Bakalářský projekt EM 1 • 100 %
VSFS:B_DZD Dobývání znalostí z databází • 100 %
VSFS:B_RKV Řízení kvality • 100 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 90 %

Finance (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 92 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 92 %
VSFS:B_MA_1 Matematika 1 • 92 %
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 92 %
VSFS:B_SOPR_1 Soukromé právo 1 • 92 %
VSFS:B_UC_1 Účetnictví 1 • 92 %
VSFS:B_RM_B Retail Management B • 25 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_BA Bankovnictví • 100 %
VSFS:B_OS Ochrana spotřebitele • 100 %
VSFS:B_POJ Pojišťovnictví • 95 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 89 %
VSFS:B_MA_2 Matematika 2 • 89 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_PF_1 Podnikové finance 1 • 100 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 100 %
VSFS:B_RM_B Retail Management B • 100 %
VSFS:B_RP_1 Řízení podniku 1 • 100 %
VSFS:B_VF Veřejné finance • 100 %
4. semestr
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:B_BSEFI Bakalářský seminář FI • 100 %
VSFS:B_DSCR Daňový systém v ČR • 100 %
VSFS:B_FIM Finanční a investiční matematika • 100 %
VSFS:B_IBA Investiční bankovnictví • 100 %
VSFS:B_KBA Komerční bankovnictví • 100 %
VSFS:B_LPU Likvidace pojistných událostí • 100 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 100 %
VSFS:B_AUD Auditing • 100 %
VSFS:B_BPFI_1 Bakalářský projekt Fi 1 • 100 %
VSFS:B_RDFI Regulace a dohled nad finančními institucemi • 100 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
VSFS:B_UCFI Účetnictví ve finančních institucích • 100 %

Kriminalisticko právní specializace (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 100 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 100 %
VSFS:B_KRTE Kriminalistická technika • 100 %
VSFS:B_FPSY Forenzní psychologie • 95 %
VSFS:B_ZPT Základy politologie • 86 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 82 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_CPR_1 Civilní právo 1 • 100 %
VSFS:B_KRTA Kriminalistická taktika • 100 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 100 %
VSFS:B_SPR_B Správní právo B • 100 %
VSFS:B_UPRS_1 Ústavní právo a státověda 1 • 100 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 90 %
VSFS:B_CPD České právní dějiny • 30 %
4. semestr
VSFS:B_CPR_2 Civilní právo 2 • 93 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 89 %
VSFS:B_UPRS_2 Ústavní právo a státověda 2 • 86 %
VSFS:B_BSEKR Bakalářský seminář KR • 82 %
VSFS:B_KRME Kriminalistická metodika • 82 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 75 %
VSFS:B_ZST Základy správního trestání • 46 %
VSFS:B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS • 36 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 14 %
VSFS:B_ZPT Základy politologie • 11 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPKR_1 Bakalářský projekt KR 1 • 100 %
VSFS:B_EPR_1 Evropské právo 1 • 100 %
VSFS:B_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 100 %
VSFS:B_KRDO Kriminalistická dokumentace • 100 %
VSFS:B_SL Soudní lékařství • 100 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 96 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 21 %
VSFS:B_CPR_1 Civilní právo 1 • 13 %
VSFS:B_SPR_B Správní právo B • 13 %
6. semestr
VSFS:B_BPKR_2 Bakalářský projekt KR 2 • 96 %
VSFS:B_EPR_2 Evropské právo 2 • 93 %
VSFS:B_HK Hospodářská kriminalita • 93 %
VSFS:B_SOPSS Soudní psychiatrie a sexuologie • 93 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 85 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 13 %
VSFS:B_NJ_6 Německý jazyk 6 • 11 %

Kriminalistika a forenzní disciplíny (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 99 %
VSFS:B_PSZ Psychologie a sociologie zločinu • 99 %
VSFS:B_TBBM Teorie bezpečnosti a bezpečnostní management • 99 %
VSFS:B_TEPR Teorie práva • 99 %
VSFS:B_UKPZ Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy • 99 %
VSFS:B_SPR_1 Správní právo 1 • 96 %
2. semestr
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:B_VP Veřejný pořádek • 100 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 98 %
VSFS:B_KRTE Kriminalistická technika • 98 %
VSFS:B_TBBP Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika • 98 %
VSFS:B_SNBS Státní a nestátní bezpečnostní služby • 96 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_DK Dějiny kriminalistiky • 100 %
VSFS:B_KRTA Kriminalistická taktika • 100 %
VSFS:B_TPR_1 Trestní právo 1 • 100 %
VSFS:B_UPRS Ústavní právo a státověda • 100 %
VSFS:B_ZPPR Základy pracovního práva • 55 %
VSFS:B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu • 45 %

Marketingová komunikace (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 • 60 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 60 %
VSFS:B_PR_1 Public Relations 1 • 60 %
VSFS:B_REK Reklama • 60 %
VSFS:B_MVM Média a veřejné mínění • 40 %
VSFS:B_POP Podpora prodeje • 40 %
VSFS:B_PRKO Protokolární komunikace • 40 %
VSFS:B_VYME Vývoj médií • 40 %
4. semestr
VSFS:B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 • 96 %
VSFS:B_DM Direkt marketing • 96 %
VSFS:B_PR_2 Public Relations 2 • 96 %
VSFS:B_BSEMK Bakalářský seminář MK • 91 %
VSFS:B_NEU Neuromarketing • 91 %
VSFS:B_RVZ_A Řízení vztahů se zákazníky A • 87 %
VSFS:B_ZSTM Základy statistických metod • 87 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 17 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 13 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPMK_1 Bakalářský projekt MK 1 • 96 %
VSFS:B_SK Spotřební kultura • 91 %
VSFS:B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 • 87 %
VSFS:B_DGM Digitální marketing • 87 %
VSFS:B_PSYMK Psychologie v marketingové komunikaci • 87 %
VSFS:B_MVM Média a veřejné mínění • 78 %
6. semestr
VSFS:B_BPMK_2 Bakalářský projekt MK 2 • 91 %
VSFS:B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 • 88 %
VSFS:B_AMPR Autorské a mediální právo • 87 %
VSFS:B_VYM Vydavatelský management • 87 %
VSFS:B_POMA Politický marketing • 44 %
VSFS:B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci • 42 %

Marketingová komunikace (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 • 93 %
VSFS:B_MAR Marketing • 93 %
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 93 %
VSFS:B_SOC_1 Sociologie 1 • 93 %
VSFS:B_SOPR_1 Soukromé právo 1 • 93 %
VSFS:B_VYME Vývoj médií • 93 %
VSFS:B_SZBM Sociologie značky a brand management • 13 %
2. semestr
VSFS:B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 • 100 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 100 %
VSFS:B_SOC_2 Sociologie 2 • 100 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 96 %
VSFS:B_MMI Manažerské minimum • 96 %
VSFS:B_SMAK_A Struktura marketingových komunikací A • 92 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 • 100 %
VSFS:B_POP Podpora prodeje • 100 %
VSFS:B_PRST Pravděpodobnost a statistika • 100 %
VSFS:B_PR_1 Public Relations 1 • 100 %
VSFS:B_REK Reklama • 100 %
VSFS:B_SZBM Sociologie značky a brand management • 63 %
VSFS:B_PRKO Protokolární komunikace • 38 %
4. semestr
VSFS:B_BSEMK Bakalářský seminář MK • 100 %
VSFS:B_CJMK Český jazyk v marketingové komunikaci • 100 %
VSFS:B_DM Direkt marketing • 100 %
VSFS:B_NEU Neuromarketing • 100 %
VSFS:B_PR_2 Public Relations 2 • 100 %
VSFS:B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky • 100 %
VSFS:B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 • 86 %
VSFS:B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 • 14 %
VSFS:B_AJ_TEST Přístupový test z AJ k souborné zkoušce • 14 %
VSFS:B_MMI Manažerské minimum • 14 %
VSFS:B_SMAK_A Struktura marketingových komunikací A • 14 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPMK_1 Bakalářský projekt MK 1 • 100 %
VSFS:B_DGM Digitální marketing • 100 %
VSFS:B_PSYMK Psychologie v marketingové komunikaci • 100 %
VSFS:B_PT Prezentační techniky • 100 %
VSFS:B_SK Spotřební kultura • 100 %
VSFS:B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 • 86 %

Pojišťovnictví (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 100 %
VSFS:B_BPPO_2 Bakalářský projekt PO 2 • 50 %

Právo v podnikání (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_CPD České právní dějiny • 100 %
6. semestr
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 100 %
VSFS:B_BPPP_2 Bakalářský projekt PP 2 • 88 %
VSFS:B_HK Hospodářská kriminalita • 88 %
VSFS:B_IPR Insolvenční právo • 88 %
VSFS:B_EPR_2 Evropské právo 2 • 75 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 38 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 13 %
VSFS:B_CPR_2 Civilní právo 2 • 13 %

Právo v podnikání (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 100 %
VSFS:B_AS Aplikační software • 100 %
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 100 %
VSFS:B_SOPR_1 Soukromé právo 1 • 100 %
VSFS:B_SPR_1 Správní právo 1 • 100 %
VSFS:B_TEPR Teorie práva • 100 %

Regionální rozvoj a veřejná správa (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:B_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 100 %
VSFS:B_MIE Mikroekonomie • 100 %
VSFS:B_RAGIS Regionální analýza a GIS • 100 %
VSFS:B_SESG Socioekonomická a správní geografie • 100 %
VSFS:B_TEPR Teorie práva • 100 %
VSFS:B_SPR_1 Správní právo 1 • 95 %
2. semestr
VSFS:B_AS Aplikační software • 100 %
VSFS:B_MOMR Management obcí, měst a regionů • 90 %
VSFS:B_RME Regionální a municipální ekonomika • 90 %
VSFS:B_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 80 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 80 %
VSFS:B_SPR_2 Správní právo 2 • 80 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:B_RRRP_1 Regionální rozvoj a regionální politika 1 • 100 %
VSFS:B_UPRS Ústavní právo a státověda • 100 %
VSFS:B_VF Veřejné finance • 100 %
VSFS:B_VPOFOM Vybrané praktické otázky fungování obcí a měst v české realitě • 100 %
VSFS:B_VZ Veřejné zakázky • 100 %
VSFS:B_SPR_1 Správní právo 1 • 20 %

Řízení podniku a podnikové finance (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:B_BPRP_1 Bakalářský projekt ŘP 1 • 75 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 50 %
VSFS:B_BAPO Bankovnictví a pojišťovnictví • 50 %
VSFS:B_PD Podnik a daně • 50 %
VSFS:B_RVZ_B Řízení vztahů se zákazníky B • 50 %
VSFS:B_FIM Finanční a investiční matematika • 25 %
VSFS:B_VET Vývoj ekonomických teorií • 25 %
VSFS:B_ZFP Zdroje financování podniku • 25 %
4. semestr
VSFS:B_BSERP Bakalářský seminář ŘP • 100 %
VSFS:B_RP_A2 Řízení podniku A 2 • 100 %
VSFS:B_FAP Finanční analýza podniku • 96 %
VSFS:B_PF_A2 Podnikové finance A 2 • 96 %
VSFS:B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy • 92 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 80 %
VSFS:B_ZZP Založení a zánik podniku • 60 %
VSFS:B_MKE Manažerská kultura a etika • 32 %
VSFS:B_MM Moderní management • 12 %
VSFS:B_UC_2 Účetnictví 2 • 12 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPRP_1 Bakalářský projekt ŘP 1 • 85 %
VSFS:B_ZFP Zdroje financování podniku • 85 %
VSFS:B_BAPO Bankovnictví a pojišťovnictví • 81 %
VSFS:B_FIM Finanční a investiční matematika • 77 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 73 %
VSFS:B_PD Podnik a daně • 50 %
VSFS:B_RVZ_B Řízení vztahů se zákazníky B • 27 %
VSFS:B_AUD Auditing • 12 %
VSFS:B_BPEM_1 Bakalářský projekt EM 1 • 12 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 12 %
6. semestr
VSFS:B_BPRP_2 Bakalářský projekt ŘP 2 • 100 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 84 %
VSFS:B_AUD Auditing • 82 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 78 %
VSFS:B_IR Investiční rozhodování • 58 %
VSFS:B_BM Business model • 32 %

Veřejná správa (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:B_BSEVS Bakalářský seminář VS • 100 %
VSFS:B_MVS Management ve veřejné správě • 100 %
VSFS:B_REG_2 Regionalistika 2 • 100 %
VSFS:B_SPRT Správní trestání • 100 %
VSFS:B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS • 92 %
VSFS:B_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 92 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 25 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 100 %
VSFS:B_BPVS_1 Bakalářský projekt VS 1 • 100 %
VSFS:B_SVM Správa veřejného majetku • 100 %
VSFS:B_VEP_1 Veřejné politiky 1 • 100 %
VSFS:B_ZEPR Základy evropského práva • 100 %
VSFS:B_URUP Územní rozvoj a urbánní politika • 92 %
VSFS:B_SPR_A2 Správní právo A 2 • 17 %
6. semestr
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 93 %
VSFS:B_VR Veřejné rozpočty • 93 %
VSFS:B_OSV Organizační a správní výstavba EU • 90 %
VSFS:B_VEP_2 Veřejné politiky 2 • 90 %
VSFS:B_BPVS_2 Bakalářský projekt VS 2 • 79 %
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 14 %

Aplikovaná informatika (magisterské navazující kombinované jednooborové)

Akreditace do: 31. 10. 2019
1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:N_DPAI_2 Diplomový projekt AI 2 • 100 %

Aplikovaná informatika (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPAI_1 Diplomový projekt AI 1 • 100 %
4. semestr
VSFS:N_ISD Information Systems Design • 92 %
VSFS:N_SOS Service Oriented Systems • 92 %
VSFS:N_DPAI_2 Diplomový projekt AI 2 • 85 %
VSFS:N_MATR Matematická teorie rozhodování • 85 %
VSFS:N_THM Teorie her pro manažery • 77 %

Aplikovaná informatika (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_AG Automaty a gramatiky • 96 %
VSFS:NA_SM Strategic Management • 96 %
VSFS:N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 • 96 %
VSFS:N_DS Databázové systémy • 87 %
VSFS:N_TK Technologie kryptoměn • 83 %
2. semestr
VSFS:N_SIM Simulace a modelování • 96 %
VSFS:N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 • 96 %
VSFS:N_DSEAI Diplomový seminář AI • 93 %
VSFS:N_DZD Dobývání znalostí z databází • 93 %
VSFS:N_STM Statistické metody • 89 %
VSFS:N_BIS Bezpečnost informačních systémů • 86 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_MAL Matematická logika • 100 %
VSFS:N_SRIS Strategie a řízení informačních systémů • 100 %
VSFS:NA_RIM Risk management • 95 %
VSFS:N_DPAI_1 Diplomový projekt AI 1 • 95 %
VSFS:N_VSA Výpočetní složitost algoritmů • 95 %
VSFS:N_TK Technologie kryptoměn • 26 %
VSFS:N_DS Databázové systémy • 16 %
VSFS:NA_SM Strategic Management • 11 %
4. semestr
VSFS:N_ISSAP Informační systém SAP • 100 %
VSFS:N_MIS Manažerské informační systémy • 100 %
VSFS:N_ZI Znalostní inženýrství • 100 %
VSFS:N_THM Teorie her pro manažery • 90 %
VSFS:N_DPAI_2 Diplomový projekt AI 2 • 70 %

Bezpečnostně právní studia (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DPBS_1 Diplomový projekt BS 1 • 100 %
VSFS:N_EUIN Europol a Interpol • 100 %
VSFS:N_PK Prevence kriminality • 100 %
VSFS:N_PMSCR Probační a mediační služba ČR • 100 %
VSFS:N_POKR Počítačová kriminalita • 100 %
VSFS:N_PPR_1B Pracovní právo 1 B • 100 %
2. semestr
VSFS:N_DSEBS Diplomový seminář BS • 100 %
VSFS:N_KRIZS_2 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 2 • 100 %
VSFS:N_BS_2 Bezpečnostní studia 2 • 99 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 99 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 99 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 97 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_EUIN Europol a Interpol • 100 %
VSFS:N_PMSCR Probační a mediační služba ČR • 100 %
VSFS:N_PPR_1B Pracovní právo 1 B • 100 %
VSFS:N_DPBS_1 Diplomový projekt BS 1 • 99 %
VSFS:N_PK Prevence kriminality • 99 %
VSFS:N_POKR Počítačová kriminalita • 99 %
4. semestr
VSFS:N_PHOO Právní a hmotná odpovědnost organizace • 99 %
VSFS:N_POO Požární ochrana organizace • 98 %
VSFS:N_DTR Dokazování v trestním řízení • 96 %
VSFS:N_DPBS_2 Diplomový projekt BS 2 • 95 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 34 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 32 %
VSFS:N_OVMCR Organizace, struktura a uspořádání veřejné moci v ČR • 18 %
VSFS:N_TPRP Trestně právní rizika podnikání • 15 %

Bezpečnostně právní studia (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BMIZS Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém • 100 %
VSFS:N_BV Bezpečnostní věda • 100 %
VSFS:N_KRVS Krizové řízení ve veřejné správě • 100 %
VSFS:N_PPR_1 Pracovní právo 1 • 100 %
VSFS:N_KS Kriminologické studie • 98 %
VSFS:N_SPR Správní právo • 98 %
2. semestr
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 97 %
VSFS:N_DSEBS Diplomový seminář BS • 95 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 95 %
VSFS:N_TVB Teorie vnitřní bezpečnosti • 92 %
VSFS:N_ROPBS Řízená odborná praxe BS • 21 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPBS_1 Diplomový projekt BS 1 • 100 %
VSFS:N_DTR Dokazování v trestním řízení • 100 %
VSFS:N_EPB Evropské právo a bezpečnost • 100 %
VSFS:N_ISB Interoperabilita systému bezpečnosti ČR • 100 %
VSFS:N_PKIB Počítačová kriminalita a informační bezpečnost • 100 %

Ekonomika a management (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_SRLZ Strategické řízení lidských zdrojů • 98 %
VSFS:N_DTP Daňová teorie a politika • 97 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 97 %
VSFS:N_MSS Marketing v sociálních sítích • 96 %
VSFS:N_POIS Podnikové informační systémy • 96 %
VSFS:N_STRP Strategické řízení podniku • 96 %
2. semestr
VSFS:N_LOB Lobbying • 100 %
VSFS:N_MNK Management napříč kulturami • 100 %
VSFS:N_FRP Finanční řízení podniku • 99 %
VSFS:N_ROB Řízení obchodu • 98 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 97 %
VSFS:N_DSEEM Diplomový seminář EM • 96 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPEM_1 Diplomový projekt EM 1 • 99 %
VSFS:N_IB International Business • 99 %
VSFS:N_LS Logistické systémy • 99 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 99 %
VSFS:N_RIN Řízení inovací a změn • 99 %
VSFS:N_RR Řízení rizik • 99 %
4. semestr
VSFS:N_MAEK_A Manažerská ekonomika A • 98 %
VSFS:N_OP Oceňování podniku • 98 %
VSFS:N_CN Controlling • 96 %
VSFS:N_RTY Řízení týmů • 96 %
VSFS:N_DPEM_2 Diplomový projekt EM 2 • 90 %

Finance (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_FD Finanční deriváty • 67 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 67 %
VSFS:N_DPFI_1 Diplomový projekt Fi 1 • 33 %
VSFS:N_FI Finanční investování • 33 %
VSFS:N_IFS_1 International Financial Services 1 • 33 %
VSFS:N_IRO Investiční rozhodování • 33 %
VSFS:N_MTP Měnová teorie a politika • 33 %
VSFS:N_MUC Manažerské účetnictví • 33 %
VSFS:N_RR Řízení rizik • 33 %
2. semestr
VSFS:N_FRP Finanční řízení podniku • 94 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 82 %
VSFS:N_PRFFS Právo ve financích a finančních službách • 71 %
VSFS:N_DSEFI Diplomový seminář Fi • 59 %
VSFS:N_OP Oceňování podniku • 53 %
VSFS:N_UCS Účetní systémy • 53 %
VSFS:N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb • 41 %
VSFS:N_MBA Moderní bankovnictví • 24 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPFI_1 Diplomový projekt Fi 1 • 100 %
VSFS:N_FI Finanční investování • 100 %
VSFS:N_IFS_1 International Financial Services 1 • 100 %
VSFS:N_IRO Investiční rozhodování • 100 %
VSFS:N_MUC Manažerské účetnictví • 100 %
VSFS:N_RR Řízení rizik • 100 %
VSFS:N_MTP Měnová teorie a politika • 11 %
4. semestr
VSFS:N_CN Controlling • 100 %
VSFS:N_IFS_2 International Financial Services 2 • 100 %
VSFS:N_MARFS Marketing ve finančních službách • 90 %
VSFS:N_OFI Oceňování finančních investic • 90 %
VSFS:N_DPFI_2 Diplomový projekt Fi 2 • 70 %
VSFS:N_DSEFI Diplomový seminář Fi • 50 %

Finance a finanční služby (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:N_DPFF_2 Diplomový projekt FF 2 • 50 %
VSFS:N_OFI Oceňování finančních investic • 50 %

Kriminalisticko právní specializace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DPKR_1 Diplomový projekt KR 1 • 100 %
VSFS:N_PMSCR Probační a mediační služba ČR • 100 %
VSFS:N_POKR Počítačová kriminalita • 100 %
VSFS:N_PP Pojistné podvody • 100 %
VSFS:N_PPR_1B Pracovní právo 1 B • 100 %
VSFS:N_TPRPK Teorie a praxe řešení politických konfliktů • 100 %
2. semestr
VSFS:N_DSEKR Diplomový seminář KR • 100 %
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 100 %
VSFS:N_KTM Kriminalisticko taktické metody • 100 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 89 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPKR_1 Diplomový projekt KR 1 • 92 %
VSFS:N_PMSCR Probační a mediační služba ČR • 87 %
VSFS:N_PP Pojistné podvody • 87 %
VSFS:N_PPR_1B Pracovní právo 1 B • 84 %
VSFS:N_TPRPK Teorie a praxe řešení politických konfliktů • 84 %
VSFS:N_POKR Počítačová kriminalita • 82 %
4. semestr
VSFS:N_PHOO Právní a hmotná odpovědnost organizace • 96 %
VSFS:N_DTR Dokazování v trestním řízení • 94 %
VSFS:N_OMC Ohledání místa činu • 94 %
VSFS:N_DPKR_2 Diplomový projekt KR 2 • 92 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 68 %
VSFS:N_TPRP Trestně právní rizika podnikání • 28 %

Marketingová komunikace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
VSFS:N_FM Finanční marketing • 100 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 • 60 %
VSFS:N_AEMD Analýza společensko vědních a mediálních dat • 40 %
VSFS:N_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 40 %
VSFS:N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 • 40 %
VSFS:N_MAEK_B Manažerská ekonomika B • 40 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 40 %
4. semestr
VSFS:N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 • 97 %
VSFS:N_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 84 %
VSFS:N_AEMD Analýza společensko vědních a mediálních dat • 82 %
VSFS:N_MAEK_B Manažerská ekonomika B • 80 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 44 %
VSFS:N_FM Finanční marketing • 39 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 11 %

Marketingová komunikace (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 94 %
VSFS:N_SMK Sociologie marketingové komunikace • 94 %
VSFS:N_GM Globální marketing • 92 %
VSFS:N_MSS Marketing v sociálních sítích • 92 %
VSFS:N_PREK Právo a etika v komunikaci • 92 %
VSFS:N_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 90 %
2. semestr
VSFS:N_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 99 %
VSFS:N_PSYZC Psychologie zákaznického chování • 99 %
VSFS:N_SOVM Sociologický výzkum v marketingu • 99 %
VSFS:N_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu • 97 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 93 %
VSFS:N_DSEMK Diplomový seminář MK • 91 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 97 %
VSFS:N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 • 97 %
VSFS:N_MK Média a kultura • 97 %
VSFS:N_MPA Mediální plánování a audit • 97 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 97 %
VSFS:N_TIM Tiskový mluvčí • 95 %
4. semestr
VSFS:N_MEPU Mediální publika • 100 %
VSFS:N_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 92 %
VSFS:N_MAEK_B Manažerská ekonomika B • 92 %
VSFS:N_RM CSR reportování a média • 88 %
VSFS:N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 • 84 %
VSFS:N_DSEMK Diplomový seminář MK • 16 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 12 %

Pojišťovnictví (magisterské navazující kombinované jednooborové)

Akreditace do: 31. 8. 2019
1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:N_DPFF_2 Diplomový projekt FF 2 • 100 %

Právní aspekty podnikání (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPPP_1 Diplomový projekt PP 1 • 100 %
VSFS:N_PRCP Právo cenných papírů • 50 %
VSFS:N_PRSZ Právo sociálního zabezpečení • 50 %
VSFS:N_APR Autorské právo • 25 %
VSFS:N_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 25 %
VSFS:N_PUOK Právní úprava obchodních korporací • 25 %
4. semestr
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 98 %
VSFS:N_EG E-Government • 96 %
VSFS:N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení • 94 %
VSFS:N_MPRO Mezinárodní právo obchodní • 91 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 45 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 32 %
VSFS:N_TPRP Trestně právní rizika podnikání • 23 %

Právní aspekty veřejné správy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 50 %
VSFS:N_PEARP Právní a ekonomické aspekty regionální politiky ČR • 50 %
VSFS:N_SV Správní věda • 50 %
VSFS:N_SVMVZ Správa veřejného majetku a veřejné zakázky • 50 %
4. semestr
VSFS:N_DPPVS_2 Diplomový projekt PVS 2 • 95 %
VSFS:N_EG E-Government • 90 %
VSFS:N_SSREU Soudní a správní řízení v právu EU • 90 %
VSFS:N_TPVS Tvorba práva pro veřejnou správu • 85 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 75 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 15 %

Právo v podnikání (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_POIS Podnikové informační systémy • 97 %
VSFS:N_SRLZ Strategické řízení lidských zdrojů • 97 %
VSFS:N_STRP Strategické řízení podniku • 97 %
VSFS:N_VSK Vedení a správa korporací • 97 %
VSFS:N_PPR_1 Pracovní právo 1 • 93 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 90 %
2. semestr
VSFS:N_MOPR Mezinárodní obchodní právo • 100 %
VSFS:N_VUP Veřejnoprávní úprava podnikání • 100 %
VSFS:N_PPR_2 Pracovní právo 2 • 98 %
VSFS:N_DSEPP Diplomový seminář PP • 96 %
VSFS:N_ROB Řízení obchodu • 96 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 90 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPPP_1 Diplomový projekt PP 1 • 100 %
VSFS:N_EUBL EU Business Law • 100 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 100 %
VSFS:N_OZPR_1 Obchodní závazkové právo 1 • 100 %
VSFS:N_PRSZ Právo sociálního zabezpečení • 100 %
VSFS:N_RIN Řízení inovací a změn • 100 %
4. semestr
VSFS:N_CN Controlling • 100 %
VSFS:N_OZPR_2 Obchodní závazkové právo 2 • 100 %
VSFS:N_PREU Právo EU • 100 %
VSFS:N_TPRP Trestně právní rizika podnikání • 100 %
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 95 %
VSFS:N_DSEPP Diplomový seminář PP • 11 %

Regionální rozvoj a veřejná správa (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 100 %
VSFS:N_MOMR Management obcí, měst a regionů • 100 %
VSFS:N_RSCRE Regionální struktury ČR a Evropy • 100 %
VSFS:N_SP Sociální politika • 100 %
VSFS:N_TVS Teorie veřejné správy • 100 %

Řízení podniku a podnikové finance (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPEM_1 Diplomový projekt EM 1 • 75 %
VSFS:N_MUC Manažerské účetnictví • 13 %
VSFS:N_RIN Řízení inovací a změn • 13 %
4. semestr
VSFS:N_DPRP_2 Diplomový projekt ŘP 2 • 97 %
VSFS:N_RIN Řízení inovací a změn • 68 %
VSFS:N_OP_B Oceňování podniku B • 67 %
VSFS:N_MAEK_A Manažerská ekonomika A • 64 %
VSFS:N_RTY Řízení týmů • 42 %
VSFS:N_RKV Řízení kvality • 29 %
VSFS:N_DPEM_2 Diplomový projekt EM 2 • 19 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 14 %

Veřejná správa (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPVS_1 Diplomový projekt VS 1 • 100 %
4. semestr
VSFS:N_DPVS_2 Diplomový projekt VS 2 • 86 %
VSFS:N_EG E-Government • 86 %
VSFS:N_HTP Hospodářská teorie a politika • 86 %
VSFS:N_SAS Spisová a archivní služba • 86 %
VSFS:N_TPRP Trestně právní rizika podnikání • 86 %

Finance (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
VSFS:D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy • 100 %
VSFS:D_PV_1 Prezentace výzkumu 1 • 100 %
2. semestr
VSFS:D_MTA Makroekonomická teorie a analýza • 100 %
VSFS:D_RL Rešerše literatury • 100 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:D_FIR Finanční instituce a jejich řízení • 50 %
VSFS:D_MRFR Metody řízení finančních rizik • 50 %
VSFS:D_PV_2 Prezentace výzkumu 2 • 50 %
VSFS:D_TRMP Teorie a realizace měnové politiky • 50 %
4. semestr
VSFS:D_DISP_1 Disertační projekt 1 • 50 %
VSFS:D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability • 50 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:D_DISP_2 Disertační projekt 2 • 100 %
6. semestr
VSFS:D_DISP_3 Disertační projekt 3 • 75 %
VSFS:D_PC Publikační činnost • 75 %
VSFS:D_MP Mezinárodní projekt • 50 %
VSFS:D_SZDZ Státní závěrečná doktorská zkouška • 50 %
VSFS:D_MTA Makroekonomická teorie a analýza • 25 %

Finance (doktorský kombinovaný)

1. ročník
1. semestr
VSFS:D_MRFR Metody řízení finančních rizik • 100 %
VSFS:D_PV_1 Prezentace výzkumu 1 • 100 %
VSFS:D_TVF Teorie veřejných financí • 44 %
VSFS:D_DH Derivátový Hedging • 22 %
VSFS:D_TPFC Teorie podnikových financí a controllingu • 22 %
VSFS:D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy • 11 %
VSFS:D_MV Metodologie vědy • 11 %
VSFS:D_PTP Pojistná teorie a politika • 11 %
2. semestr
VSFS:D_RL Rešerše literatury • 100 %
VSFS:D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability • 91 %
VSFS:D_MTA Makroekonomická teorie a analýza • 73 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:D_DISP_2 Disertační projekt 2 • 100 %
VSFS:D_PV_2 Prezentace výzkumu 2 • 100 %
4. semestr
VSFS:D_DISP_1 Disertační projekt 1 • 100 %
VSFS:D_SZDZ Státní závěrečná doktorská zkouška • 100 %

Finance (doktorský kombinovaný)

1. ročník
1. semestr
VSFS:DA_MRFR Methods of Financial Risk Management • 90 %
VSFS:DA_PR_1 Presentation of Research 1 • 90 %
VSFS:DA_TCFC Theory of Corporate Finance and Controlling • 40 %
VSFS:DA_IFR International Financial Relations • 30 %
VSFS:DA_FIM Financial Institutions and their Management • 20 %
VSFS:DA_QMFA Quantitative Methods of Financial Analysis • 20 %
VSFS:DA_TMP Theory of Monetary Policy and of its Conduct • 20 %
2. semestr
VSFS:DA_LR Literature Review • 100 %
VSFS:DA_MTA Macroeconomic Theory and Analysis • 100 %
VSFS:DA_TFM Theory of Financial Markets and Analysis of their Stability • 100 %
2. ročník
3. semestr
VSFS:DA_MRFR Methods of Financial Risk Management • 100 %
VSFS:DA_PR_1 Presentation of Research 1 • 100 %
VSFS:DA_TMP Theory of Monetary Policy and of its Conduct • 100 %

Údaje byly předpočítány: 22. 1. 2022 11:54