Jak byly údaje získány.

Vyberte obor:

Business Management and Corporate Finance (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:NA_DSEBM Diploma Seminar BM • 100 %
VSFS:NA_MAE Macroeconomics • 100 %
VSFS:NA_RMCM Role of Managers in Company Management • 100 %
VSFS:NA_TM Trade Management • 100 %
VSFS:NA_LOB Lobbying • 89 %
VSFS:NA_CN Controlling • 83 %
VSFS:NA_AS Accounting Systems • 50 %
VSFS:NA_CFM_1 Corporate Finance Management 1 • 50 %
VSFS:NA_IB International Business • 50 %
VSFS:NA_MIE Microeconomics • 50 %
VSFS:NA_PM Project Management • 50 %
VSFS:NA_SM Strategic Management • 50 %

Finance a finanční služby (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEFF Diplomový seminář FF • 100 %
VSFS:N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb • 100 %
VSFS:N_FTP Fiskální teorie a politika • 100 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 100 %
VSFS:N_MTP Měnová teorie a politika • 100 %
VSFS:N_SFT Soudobé finanční trhy • 100 %
VSFS:N_FD Finanční deriváty • 67 %
VSFS:N_MF_A Mezinárodní finance A • 67 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 67 %
VSFS:N_PRFFS Právo ve financích a finančních službách • 67 %
VSFS:N_RRFS Řízení rizik v odvětvích finančních služeb • 67 %
VSFS:N_STFS Současné teorie finančních služeb • 67 %

Kriminalisticko právní specializace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEKR Diplomový seminář KR • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 100 %
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 96 %
VSFS:N_KTM Kriminalisticko taktické metody • 96 %
VSFS:N_BS_1 Bezpečnostní studia 1 • 84 %
VSFS:N_BV Bezpečnostní věda • 84 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 84 %
VSFS:N_KRILG Kriminologie • 84 %
VSFS:N_KRIST Kriminalistika - teorie a metodologie • 84 %
VSFS:N_SDSPJ Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů • 84 %
VSFS:N_TPR Trestní právo • 80 %

Marketingová komunikace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 97 %
VSFS:N_EK_2 Ekonomie 2 • 97 %
VSFS:N_PSYZC Psychologie zákaznického chování • 97 %
VSFS:N_VSVM Využití sociologického výzkumu v marketingu • 97 %
VSFS:N_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu • 96 %
VSFS:N_DSEMK Diplomový seminář MK • 94 %
VSFS:N_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 84 %
VSFS:N_EK_1 Ekonomie 1 • 84 %
VSFS:N_IMK Integrovaná marketingová komunikace • 84 %
VSFS:N_MSS Marketing v sociálních sítích • 84 %
VSFS:N_PREK Právo a etika v komunikaci • 84 %
VSFS:N_SMK Sociologie marketingové komunikace • 84 %

Právní aspekty podnikání (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEPP Diplomový seminář PP • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_OZPR Obchodní závazkové právo • 100 %
VSFS:N_PPR_2 Pracovní právo 2 • 100 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 100 %
VSFS:N_DSPR Dějiny soukromého práva v Evropě • 95 %
VSFS:N_EUBL EU Business Law • 95 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 95 %
VSFS:N_PPR_1 Pracovní právo 1 • 95 %
VSFS:N_PUOK Právní úprava obchodních korporací • 95 %
VSFS:N_SFPR Sociologie a filozofie práva • 95 %
VSFS:N_VE_1 Veřejná ekonomika 1 • 95 %
3. semestr
VSFS:N_APR Autorské právo • 100 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 100 %
VSFS:N_DPPP_1 Diplomový projekt PP 1 • 100 %
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 100 %
VSFS:N_EG E-Government • 100 %
VSFS:N_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 100 %
VSFS:N_MPRO Mezinárodní právo obchodní • 100 %
VSFS:N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení • 100 %
VSFS:N_PRCP Právo cenných papírů • 100 %
VSFS:N_PRSZ Právo sociálního zabezpečení • 100 %
VSFS:N_VUP_B Veřejnoprávní úprava podnikání B • 100 %

Řízení podniku a podnikové finance (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSERP Diplomový seminář ŘP • 97 %
VSFS:N_ROB Řízení obchodu • 97 %
VSFS:N_UCS Účetní systémy • 95 %
VSFS:N_LOB Lobbying • 92 %
VSFS:N_MNK Management napříč kulturami • 92 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 85 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 82 %
VSFS:N_SRLZ Strategické řízení lidských zdrojů • 82 %
VSFS:N_STRP Strategické řízení podniku • 82 %
VSFS:N_DTP Daňová teorie a politika • 79 %
VSFS:N_RCP Řízení cenové politiky • 79 %
VSFS:N_FRP Finanční řízení podniku • 77 %

Aplikovaná informatika (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BIS Bezpečnost informačních systémů • 94 %
VSFS:N_DSEAI Diplomový seminář AI • 94 %
VSFS:N_ISSAP Informační systém SAP • 94 %
VSFS:N_OZD Organizace a zpracování dat • 94 %
VSFS:N_STM_2 Statistické metody 2 • 94 %
VSFS:N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 • 94 %
VSFS:N_AKD Algoritmy komprese dat • 81 %
VSFS:N_DS Databázové systémy • 81 %
VSFS:N_STM_1 Statistické metody 1 • 81 %
VSFS:N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 • 81 %
VSFS:N_TK Technologie kryptoměn • 81 %
VSFS:N_AG Automaty a gramatiky • 75 %

Bezpečnostně právní studia (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BS_2 Bezpečnostní studia 2 • 97 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 97 %
VSFS:N_KRIZS_2 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 2 • 97 %
VSFS:N_BS_1 Bezpečnostní studia 1 • 94 %
VSFS:N_BV Bezpečnostní věda • 94 %
VSFS:N_DSEBS Diplomový seminář BS • 94 %
VSFS:N_KRIZS_1 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 1 • 94 %
VSFS:N_RBO Řízení bezpečnosti v organizaci • 94 %
VSFS:N_SDSPJ Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů • 94 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 90 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 87 %
VSFS:N_TPR Trestní právo • 87 %

Kriminalisticko právní specializace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 98 %
VSFS:N_KTM Kriminalisticko taktické metody • 98 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 95 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 95 %
VSFS:N_DSEKR Diplomový seminář KR • 93 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 93 %
VSFS:N_BS_1 Bezpečnostní studia 1 • 84 %
VSFS:N_SDSPJ Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů • 84 %
VSFS:N_BV Bezpečnostní věda • 82 %
VSFS:N_KRILG Kriminologie • 82 %
VSFS:N_KRIST Kriminalistika - teorie a metodologie • 82 %
VSFS:N_TPR Trestní právo • 76 %

Marketingová komunikace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_EK_2 Ekonomie 2 • 96 %
VSFS:N_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu • 96 %
VSFS:N_PSYZC Psychologie zákaznického chování • 96 %
VSFS:N_VSVM Využití sociologického výzkumu v marketingu • 96 %
VSFS:N_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 94 %
VSFS:N_DSEMK Diplomový seminář MK • 93 %
VSFS:N_AJ_1 Anglický jazyk 1 • 80 %
VSFS:N_EK_1 Ekonomie 1 • 80 %
VSFS:N_IMK Integrovaná marketingová komunikace • 80 %
VSFS:N_MSS Marketing v sociálních sítích • 80 %
VSFS:N_PREK Právo a etika v komunikaci • 80 %
VSFS:N_SMK Sociologie marketingové komunikace • 80 %
3. semestr
VSFS:N_AEMD Analýza společensko vědních a mediálních dat • 100 %
VSFS:N_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:N_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 • 100 %
VSFS:N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 • 100 %
VSFS:N_MAEK_B Manažerská ekonomika B • 100 %
VSFS:N_MPA Mediální plánování a audit • 100 %
VSFS:N_MPS Marketing průmyslu a služeb • 100 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 100 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 100 %
VSFS:N_TIM Tiskový mluvčí • 100 %

Právní aspekty podnikání (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 100 %
VSFS:N_PPR_2 Pracovní právo 2 • 100 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 100 %
VSFS:N_DSEPP Diplomový seminář PP • 94 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 94 %
VSFS:N_OZPR Obchodní závazkové právo • 94 %
VSFS:N_DSPR Dějiny soukromého práva v Evropě • 78 %
VSFS:N_EUBL EU Business Law • 78 %
VSFS:N_PPR_1 Pracovní právo 1 • 78 %
VSFS:N_PUOK Právní úprava obchodních korporací • 78 %
VSFS:N_SFPR Sociologie a filozofie práva • 78 %
VSFS:N_VE_1 Veřejná ekonomika 1 • 78 %

Právní aspekty veřejné správy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEPVS Diplomový seminář PVS • 95 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 95 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 95 %
VSFS:N_SZPVS Služební a zaměstnanecký poměr ve veřejné správě • 95 %
VSFS:N_VSZEU Veřejná správa zemí EU • 95 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 90 %
VSFS:N_ISEU Institucionální struktura EU • 70 %
VSFS:N_KR Krizové řízení • 70 %
VSFS:N_SFPR Sociologie a filozofie práva • 70 %
VSFS:N_SV Správní věda • 70 %
VSFS:N_TPRVS Trestní právo a veřejná správa • 70 %
VSFS:N_VE_1 Veřejná ekonomika 1 • 70 %

Řízení podniku a podnikové finance (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSERP Diplomový seminář ŘP • 98 %
VSFS:N_ROB Řízení obchodu • 98 %
VSFS:N_UCS Účetní systémy • 98 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 93 %
VSFS:N_MIE Mikroekonomie • 74 %
VSFS:N_SRLZ Strategické řízení lidských zdrojů • 74 %
VSFS:N_STRP Strategické řízení podniku • 74 %
VSFS:N_FRP Finanční řízení podniku • 72 %
VSFS:N_RCP Řízení cenové politiky • 72 %
VSFS:N_DTP Daňová teorie a politika • 69 %
VSFS:N_LOB Lobbying • 50 %
VSFS:N_MNK Management napříč kulturami • 50 %
VSFS:N_AVFT Aktuální vývoj na finančních trzích • 48 %
VSFS:N_RR Řízení rizik • 48 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:51