Jak byly údaje získány.

Vyberte obor/plán:

Bezpečnostně právní studia (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BMIZS Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém • 100 %
VSFS:N_BV Bezpečnostní věda • 100 %
VSFS:N_KRVS Krizové řízení ve veřejné správě • 100 %
VSFS:N_KS Kriminologické studie • 100 %
VSFS:N_PPR_1 Pracovní právo 1 • 100 %
VSFS:N_SPR Správní právo • 100 %

Business Management and Corporate Finance (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:NA_DSEBM Diploma Seminar BM • 100 %
VSFS:NA_MAE Macroeconomics • 100 %
VSFS:NA_RMCM Role of Managers in Company Management • 100 %
VSFS:NA_TM Trade Management • 100 %
VSFS:NA_LOB Lobbying • 89 %
VSFS:NA_CN Controlling • 83 %

Finance a finanční služby (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEFF Diplomový seminář FF • 100 %
VSFS:N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb • 100 %
VSFS:N_FTP Fiskální teorie a politika • 100 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 100 %
VSFS:N_MTP Měnová teorie a politika • 100 %
VSFS:N_SFT Soudobé finanční trhy • 100 %

Kriminalisticko právní specializace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEKR Diplomový seminář KR • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 100 %
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 96 %
VSFS:N_KTM Kriminalisticko taktické metody • 96 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 84 %

Marketingová komunikace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 100 %
VSFS:N_EK_2 Ekonomie 2 • 100 %
VSFS:N_PSYZC Psychologie zákaznického chování • 100 %
VSFS:N_VSVM Využití sociologického výzkumu v marketingu • 100 %
VSFS:N_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu • 99 %
VSFS:N_DSEMK Diplomový seminář MK • 97 %

Právní aspekty podnikání (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEPP Diplomový seminář PP • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_OZPR Obchodní závazkové právo • 100 %
VSFS:N_PPR_2 Pracovní právo 2 • 100 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 100 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 95 %
3. semestr
VSFS:N_APR Autorské právo • 100 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 100 %
VSFS:N_DPPP_1 Diplomový projekt PP 1 • 100 %
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 100 %
VSFS:N_EG E-Government • 100 %
VSFS:N_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 100 %
VSFS:N_MPRO Mezinárodní právo obchodní • 100 %
VSFS:N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení • 100 %
VSFS:N_PRCP Právo cenných papírů • 100 %
VSFS:N_PRSZ Právo sociálního zabezpečení • 100 %
VSFS:N_VUP_B Veřejnoprávní úprava podnikání B • 100 %

Řízení podniku a podnikové finance (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSERP Diplomový seminář ŘP • 100 %
VSFS:N_ROB Řízení obchodu • 100 %
VSFS:N_UCS Účetní systémy • 97 %
VSFS:N_LOB Lobbying • 95 %
VSFS:N_MNK Management napříč kulturami • 95 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 87 %

Aplikovaná informatika (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BIS Bezpečnost informačních systémů • 100 %
VSFS:N_DSEAI Diplomový seminář AI • 100 %
VSFS:N_ISSAP Informační systém SAP • 100 %
VSFS:N_OZD Organizace a zpracování dat • 100 %
VSFS:N_STM_2 Statistické metody 2 • 100 %
VSFS:N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 • 100 %

Bezpečnostně právní studia (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BS_2 Bezpečnostní studia 2 • 100 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 100 %
VSFS:N_KRIZS_2 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 2 • 100 %
VSFS:N_DSEBS Diplomový seminář BS • 97 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 93 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 90 %

Kriminalisticko právní specializace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 100 %
VSFS:N_KTM Kriminalisticko taktické metody • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 96 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 96 %
VSFS:N_DSEKR Diplomový seminář KR • 94 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 94 %

Marketingová komunikace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_EK_2 Ekonomie 2 • 100 %
VSFS:N_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu • 100 %
VSFS:N_PSYZC Psychologie zákaznického chování • 100 %
VSFS:N_VSVM Využití sociologického výzkumu v marketingu • 100 %
VSFS:N_AJ_2 Anglický jazyk 2 • 97 %
VSFS:N_DSEMK Diplomový seminář MK • 96 %
3. semestr
VSFS:N_AEMD Analýza společensko vědních a mediálních dat • 100 %
VSFS:N_AJ_3 Anglický jazyk 3 • 100 %
VSFS:N_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 • 100 %
VSFS:N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 • 100 %
VSFS:N_MAEK_B Manažerská ekonomika B • 100 %
VSFS:N_MPA Mediální plánování a audit • 100 %
VSFS:N_MPS Marketing průmyslu a služeb • 100 %
VSFS:N_MRP Marketingové řízení podniku • 100 %
VSFS:N_STMS Sociologické teorie moderní společnosti • 100 %
VSFS:N_TIM Tiskový mluvčí • 100 %

Právní aspekty podnikání (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 100 %
VSFS:N_PPR_2 Pracovní právo 2 • 100 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 100 %
VSFS:N_DSEPP Diplomový seminář PP • 94 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 94 %
VSFS:N_OZPR Obchodní závazkové právo • 94 %

Právní aspekty veřejné správy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEPVS Diplomový seminář PVS • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 100 %
VSFS:N_SZPVS Služební a zaměstnanecký poměr ve veřejné správě • 100 %
VSFS:N_VSZEU Veřejná správa zemí EU • 100 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 95 %

Řízení podniku a podnikové finance (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSERP Diplomový seminář ŘP • 100 %
VSFS:N_ROB Řízení obchodu • 100 %
VSFS:N_UCS Účetní systémy • 100 %
VSFS:N_MAE Makroekonomie • 95 %
VSFS:N_LOB Lobbying • 51 %
VSFS:N_MNK Management napříč kulturami • 51 %
VSFS:N_AVFT Aktuální vývoj na finančních trzích • 49 %
VSFS:N_RR Řízení rizik • 49 %

Údaje byly předpočítány: 21. 11. 2020 11:52