Bezpečnostně právní studia (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
VSFS:B_ZPRDV Základy práva duševního vlastnictví • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:B_PVS Právo veřejných sborů • 100 %
VSFS:B_TPR_2 Trestní právo 2 • 97 %
VSFS:B_UPRS_2 Ústavní právo a státověda 2 • 97 %
VSFS:B_CPR_2 Civilní právo 2 • 94 %
VSFS:B_BSEBS Bakalářský seminář BS • 91 %
VSFS:B_EER Exekuce a exekuční řízení • 43 %
VSFS:B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS • 31 %
VSFS:B_ZPRDV Základy práva duševního vlastnictví • 26 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPBS_1 Bakalářský projekt BS 1 • 100 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 90 %
VSFS:B_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 90 %
VSFS:B_OOM Ochrana osob, majetku, informací a duševního vlastnictví • 90 %
VSFS:B_DCP Daňové a celní předpisy • 87 %
VSFS:B_EPR_1 Evropské právo 1 • 87 %
6. semestr
VSFS:B_BS_2 Bezpečnostní studia 2 • 98 %
VSFS:B_EPR_2 Evropské právo 2 • 98 %
VSFS:B_HK Hospodářská kriminalita • 98 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 93 %
VSFS:B_BPBS_2 Bakalářský projekt BS 2 • 93 %

Údaje byly předpočítány: 25. 3. 2023 11:55

Všechny obory fakulty