Jak byly údaje získány.

Aplikovaná informatika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
VSFS:B_AJ_4 Anglický jazyk 4 • 100 %
VSFS:B_AS_2 Aplikační software 2 • 100 %
VSFS:B_BSEAI Bakalářský seminář AI • 100 %
VSFS:B_POS Principy operačních systémů • 100 %
VSFS:B_RD Relační databáze • 100 %
VSFS:B_VIA Vývoj internetových aplikací • 100 %
VSFS:B_OOP Objektově orientované programování • 67 %
VSFS:B_UNX Úvod do UNIXU • 42 %
VSFS:B_ADS Algoritmy a datové struktury • 33 %
VSFS:B_CJOD_4 Český jazyk pro cizince - odborný 4 • 33 %
VSFS:B_PRG Programování • 25 %
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 100 %
VSFS:B_SSM Systémy a systémové myšlení • 100 %
VSFS:B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1 • 86 %
VSFS:B_ES Expertní systémy • 86 %
VSFS:B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 • 86 %
VSFS:B_BI Bezpečnost informací • 71 %
VSFS:B_DZD Dobývání znalostí z databází • 29 %
VSFS:B_PJC Programování v jazyce C • 29 %
6. semestr
VSFS:B_PS Počítačové sítě • 88 %
VSFS:B_ZZD Získávání znalostí z databází • 88 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 75 %
VSFS:B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 • 75 %
VSFS:B_AUS Administrace UNIXu a sítí • 63 %
VSFS:B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 • 63 %
VSFS:B_VIMA Vývoj internetových a mobilních aplikací • 25 %
VSFS:B_OOP Objektově orientované programování • 13 %

Údaje byly předpočítány: 15. 1. 2022 11:54

Všechny obory fakulty