Jak byly údaje získány.

Aplikovaná informatika (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BIS Bezpečnost informačních systémů • 94 %
VSFS:N_DSEAI Diplomový seminář AI • 94 %
VSFS:N_ISSAP Informační systém SAP • 94 %
VSFS:N_OZD Organizace a zpracování dat • 94 %
VSFS:N_STM_2 Statistické metody 2 • 94 %
VSFS:N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 • 94 %
VSFS:N_AKD Algoritmy komprese dat • 81 %
VSFS:N_DS Databázové systémy • 81 %
VSFS:N_STM_1 Statistické metody 1 • 81 %
VSFS:N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 • 81 %
VSFS:N_TK Technologie kryptoměn • 81 %
VSFS:N_AG Automaty a gramatiky • 75 %

Údaje byly předpočítány: 24. 10. 2020 11:50

Všechny obory fakulty