Jak byly údaje získány.

Právní aspekty podnikání (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEPP Diplomový seminář PP • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_OZPR Obchodní závazkové právo • 100 %
VSFS:N_PPR_2 Pracovní právo 2 • 100 %
VSFS:N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 • 100 %
VSFS:N_DSPR Dějiny soukromého práva v Evropě • 95 %
VSFS:N_EUBL EU Business Law • 95 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 95 %
VSFS:N_PPR_1 Pracovní právo 1 • 95 %
VSFS:N_PUOK Právní úprava obchodních korporací • 95 %
VSFS:N_SFPR Sociologie a filozofie práva • 95 %
VSFS:N_VE_1 Veřejná ekonomika 1 • 95 %
3. semestr
VSFS:N_APR Autorské právo • 100 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 100 %
VSFS:N_DPPP_1 Diplomový projekt PP 1 • 100 %
VSFS:N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 • 100 %
VSFS:N_EG E-Government • 100 %
VSFS:N_FRPR Finanční a rozpočtové právo • 100 %
VSFS:N_MPRO Mezinárodní právo obchodní • 100 %
VSFS:N_PPPO Průmyslová práva a práva na označení • 100 %
VSFS:N_PRCP Právo cenných papírů • 100 %
VSFS:N_PRSZ Právo sociálního zabezpečení • 100 %
VSFS:N_VUP_B Veřejnoprávní úprava podnikání B • 100 %

Údaje byly předpočítány: 17. 10. 2020 11:50

Všechny obory fakulty