Jak byly údaje získány.

Kriminalisticko právní specializace (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_DSEKR Diplomový seminář KR • 100 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 100 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 100 %
VSFS:N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí • 96 %
VSFS:N_KTM Kriminalisticko taktické metody • 96 %
VSFS:N_BS_1 Bezpečnostní studia 1 • 84 %
VSFS:N_BV Bezpečnostní věda • 84 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 84 %
VSFS:N_KRILG Kriminologie • 84 %
VSFS:N_KRIST Kriminalistika - teorie a metodologie • 84 %
VSFS:N_SDSPJ Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů • 84 %
VSFS:N_TPR Trestní právo • 76 %

Údaje byly předpočítány: 24. 10. 2020 11:50

Všechny obory fakulty