Kriminalisticko právní specializace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
VSFS:N_DPKR_1 Diplomový projekt KR 1 • 40 %
VSFS:N_DTR Dokazování v trestním řízení • 40 %
VSFS:N_PP Pojistné podvody • 20 %
VSFS:N_SDSPJ Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů • 20 %
4. semestr
VSFS:N_DPKR_2 Diplomový projekt KR 2 • 91 %
VSFS:N_DKP Diplomatická a konzulární praxe • 84 %
VSFS:N_PHOO Právní a hmotná odpovědnost organizace • 84 %
VSFS:N_DTR Dokazování v trestním řízení • 81 %
VSFS:N_OMC Ohledání místa činu • 81 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 12 %

Údaje byly předpočítány: 3. 12. 2022 11:56

Všechny obory fakulty