Jak byly údaje získány.

Kriminalisticko právní specializace (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_POKR Počítačová kriminalita • 100 %
VSFS:N_TPRPK Teorie a praxe řešení politických konfliktů • 100 %
VSFS:N_PMSCR Probační a mediační služba ČR • 67 %
VSFS:N_PP Pojistné podvody • 67 %
VSFS:N_PPR_1B Pracovní právo 1 B • 67 %
VSFS:N_DPKR_1 Diplomový projekt KR 1 • 33 %

Údaje byly předpočítány: 18. 9. 2021 11:54

Všechny obory fakulty