Jak byly údaje získány.

Bezpečnostně právní studia (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VSFS:N_BS_2 Bezpečnostní studia 2 • 97 %
VSFS:N_FPPS Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie • 97 %
VSFS:N_KRIZS_2 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 2 • 97 %
VSFS:N_BS_1 Bezpečnostní studia 1 • 94 %
VSFS:N_BV Bezpečnostní věda • 94 %
VSFS:N_DSEBS Diplomový seminář BS • 94 %
VSFS:N_KRIZS_1 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 1 • 94 %
VSFS:N_RBO Řízení bezpečnosti v organizaci • 94 %
VSFS:N_SDSPJ Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů • 94 %
VSFS:N_HEK Hospodářská a ekonomická kriminalita • 90 %
VSFS:N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation • 87 %
VSFS:N_TPR Trestní právo • 87 %

Údaje byly předpočítány: 17. 10. 2020 11:50

Všechny obory fakulty