Počet výsledků: 19

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola finanční a správní
Obor/plán
VSFS - Regionální rozvoj a veřejná správa: Regionální rozvoj a veřejná správa
zahrnout jen obhájené práce

Beran, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Vlastnictví vodovodů a kanalizací v rámu legislativy ČR a jeho vliv na technický stav vodovodů a kanalizační sítě

Buriancová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Kulturní památky v Ústeckém kraji a jejich vliv na regionální rozvoj

Čejková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Veřejná správa a právo na informace

Filipi, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Zadávání veřejných zakázek a jejich právní úprava

Frieb, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Zaměstnanost v Karlovarském kraji

Hanesová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Mimorozpočtové fondy a financování místních rozvojových potřeb

Hrabák, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Veřejná správa a právo na informace

Kolářová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Integrovaný regionální operační program a jeho využití pro podporu podnikání v periferiích ČR

Krtková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Řízení lidských zdrojů na Městském úřadu Duchcov

Křížová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Problematika odpadového hospodářství Nemocnice Kadaň s. r. o.

Lejsková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Integrace romských dětí do škol v sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého kraje

Opatrná, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Zadávání veřejných zakázek a jejich právní úprava

Otčenášková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Analýza zaměstnanosti ve vybraném kraji

Payer, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Udržitelná doprava v městech a regionech ČR

Rampasová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Finanční kontrola ve veřejné správě

Růžička, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Analýza vybrané vnitřní periferie v ČR - Podbořansko

Srpová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Role malých farem v rozvoji obcí Východního Krušnohoří

Štumbauerová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Evaluace Operačního programu životní prostředí v Ústeckém kraji v programovém období 2014-2020

Vacková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2023

Studijní program: Regionální rozvoj a veřejná správa
Studijní plán: Regionální rozvoj a veřejná správa
Diplomová práce: Vývoj územně správní strukturace ČR za posledních sedmdesát let (se zaměřením na mikroregionální strukturu)