Počet výsledků: 23

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola finanční a správní
Obor/plán
VSFS - Hospodářská politika a správa: Finance
zahrnout jen obhájené práce

Benecká, Soňa

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Optimal amount and structure of the foreign exchange reserves

Beneš, Vadim

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Teoretické aspekty rizikově založené metodiky interního auditu

Blahout, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Zadluženost domácností a její řešení s využitím behaviorální ekonomie

Bock, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Historické formy finančních derivátů

Čejka, Robin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Financování politiky zaměstnanosti v České republice v letech 2000-2012

Erben, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Distorze obsažené v systému sociálního a zdravotního pojištění ČR

Horecký, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Efektivní financování sociálních služeb v České republice

Chlumská, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Finanční gramotnost populace a tvorba portfolia

Jeřábek, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Matematické modely pro měření tržních rizik

Koklar, Robin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Metody oceňování pojišťovny

Korbasová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Teoretická východiska a možnosti praktické aplikace optimalizovaného rozsahu a kvality informačních povinností vybraných finančních institucí

Kosička, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Aplikace teorie her ve vybraných oblastech finančních vztahů

Kotěšovcová, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Metodologické aspekty ratingu států

Legierská, Yvona

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Vybrané problémy teorie a praxe daně z přidané hodnoty

Mentlík, Roman

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Perspektivy zavedení eura do ekonomiky ČR

Písař, Přemysl

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Controlling jako součást procesního řízení podniků v globálním prostředí

Říhová, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Vliv vybraných fiskálních a daňových změn na osoby samostatně výdělečně činné v České republice

Šumná, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Teorie a praxe řízení úvěrového rizika v bankách

Tichý, Jaromír

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2019

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Financování vysokoškolského vzdělání na principu přenesené ceny

Tichý, Jaroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Finance
Disertační práce: Procyklické chování bank a úvěrové riziko hypotečních úvěrů v České republice