Počet výsledků: 1480

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
VSFS - Hospodářská politika a správa: Veřejná správa
zahrnout jen obhájené práce

Čadová, Lucie

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Trh práce a cesty ke snižování nezaměstnanosti z pohledu veřejných služeb

Čadová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Veřejná správa a životní prostředí na počátku 21. století

Čáka, Jindřich

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Vývoj okresních úřadů, jako středního stupně veřejné správy

Čáp, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Daň z příjmů fyzických osob - pojem, funkce, vývoj

Čáslavová, Petra

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Vybrané aspekty vysílání policistů do zahraničí

Čedíková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Příprava a ratifikace evropské ústavní smlouvy

Čechová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2012

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku v České republice a v zemích ES

Čejková, Hana

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Nevládní neziskové organizace a jejich vliv na rozvoj regionu Teplicko

Čejková, Martina

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Transformace lůžkových zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji

Čepelková, Kateřina

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Konzulární pomoc a ochrana občanů České republiky v zahraničí

Čermák, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2012

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Právní úprava dovolené – její klady a zápory – náměty na novelu zákoníku práce

Čermák, Filip

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2006

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Úvěrová problematika ve vybrané bance

Čermák, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Inovace - cesta ke znalostní společnosti

Čermáková, Hana

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Environmentální determinace rozvoje města Chabařovice

Čermáková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Podpora vzdělávacích mobilit z finančních prostředků Evropské unie v ČR

Čermáková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Právo ochrany životního prostředí

Čermáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Systémy profesního vzdělávání úředníků veřejné správy

Černá, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Zákaz veřejné podpory a grantové programy územních samosprávních celků

Černá, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Minulost a současnost školské správy v okrese

Černá, Lucie

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Vývoj a implementace Regionálního operačního programu