Počet výsledků: 1480

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
VSFS - Hospodářská politika a správa: Veřejná správa
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Činnost Zastupitelstva městské části: příklad Prahy 4

Adamčiak, Marcel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Volební inženýrství a možnosti reformy volebního systému ČR

Adámková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Hodnocení finanční situace územně samosprávného celku

Ahneová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Ex - ante kondicionality pro čerpání fondů EU

Alberovský, Stanislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Odpovědnost volených funkcionářů obce za škodu při výkonu funkce

Albl, Miloš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2012

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Význam a problematika územního plánování v rozvoji obcí, měst a regionů

Albrechtová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Evropská unie od Ústavní smlouvy k Lisabonu

Alfery, Adina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Zavedení eura v ČR a jeho vliv na hospodaření základní školy

Ambrozová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Územně správní členění České republiky-historie a současnost

Anděl, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Dopad implementace Natury 2000 na územní ochranu v Ústeckém kraji

Andrejsková, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Absolutní a relativní neplatnost smlouvy

Andresová, Hana

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Kriminalistika - význam a metody při odhalování trestné činnosti a jejích pachatelů

Andrová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Financování školství a možnost reformy

Antićová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Komparace interního auditu v orgánech veřejné správy

Antoš, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2011

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Úloha komunitního plánování v oblasti sociálních služeb ve vybraném regionu

Artemova, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2015

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Islám a Rusko

Bahníková, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2006

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Současný stav reformy veřejné správy ve státech Evropské unie

Bajer, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Problematika nezaměstnanosti v regionu Kladno

Baker, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Historický vývoj státního občanství a národnostní otázky v českých zemích po roce 1918

Balcarová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Analýza změn v rozpočtovém určení na hospodaření územní samosprávy na příkladu krajů v ČR