Theses on a related topic (having the same keywords):

leasing, international financial reporting standards " ias/ifrs, framework, an asset, a liability, koncepcni ramec, aktivum, harmonization of financial reporting, small and medium-sized entities (enterprises), cul, ucetni zaverka, financial statements, first-time adoption of ifrs, male a stredni podniky, vynosy, prvni prijeti ias/ifrs, expenses, income, lease, opening ias/ifrs balance sheet, ceska ucetni legislativa, mezinarodni standardy ucetniho vykaznictvi " ias/ifrs, vlastni kapital, naklady, ocenovani, measurement, ucetni vykazy, zahajovaci rozvaha podle ias/ifrs czech accounting law, harmonizace ucetniho vykaznictvi, sme, zavazek, equity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Eiseltova, Radka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Zavádění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS do praxe v informačním systému K2 | Theses on a related topic Display description

2.
Špičková, Blanka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: První přijetí IAS/IFRS ve firmě Steel Servis s.r.o. | Theses on a related topic

3.
Pecová, Petra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: První přijetí IAS/IFRS ve firmě Cardinal s.r.o. | Theses on a related topic

4.
Lipnická, Gabriela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Účetní závěrka podle české legislativy a IFRS | Theses on a related topic

5.
Oktábcová, Dagmar
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: IAS/IFRS pro MSP a jejich aplikace v českých podmínkách | Theses on a related topic

6.
Poláková, Ludmila
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Srovnání vykazování a zveřejňování finančních nástrojů dle ČÚL a IAS/IFRS (se zaměřením na IFRS 7) | Theses on a related topic

7.
Kočmídová, Soňa maiden name: Korbová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Postupné pronikání Mezinárodních účetních standardů do českého účetnictví | Theses on a related topic

8.
Haken, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Hodnocení finanční situace firmy v podmínkách účetních výkazů sestavenýchdle IAS/IFRS | Theses on a related topic

9.
Hubáčková, Tereza
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit)
Master's thesis defence: Konsolidace účetní závěrky dle IAS/IFRS | Theses on a related topic

10.
Jelínková, Pavla
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Obec a účetnictví státu | Theses on a related topic

11.
Jiránková, Bohuslava
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Zavádění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS do praxe v české účetní jednotce | Theses on a related topic

12.
Matoušek, Jaroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Úloha účetnictví v řízení podniku | Theses on a related topic

13.
Steinová, Veronika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Vykazování dlouhodobého majetku podle Českých účetních standardů a podle IAS/IFRS | Theses on a related topic

14.
Bartůňková, Markéta maiden name: Dvořáková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Finanční plán podnikatelského subjektu | Theses on a related topic

15.
Beránková, Barbora
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit)
Master's thesis defence: Investiční rozhodování a řízení projektů | Theses on a related topic

16.
Kolářová, Kateřina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit)
Master's thesis defence: Finanční leasing podle IFRS a ČÚS | Theses on a related topic

17.
Malá, Eva
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit)
Master's thesis defence: IFRS pro MSP a jejich aplikace v českých podmínkách | Theses on a related topic

18.
Nicod, Dagmar maiden name: Švalbová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Dlouhodobý hmotný majetek a jeho vykazování podle IAS/IFRS, srovnání s ČÚS | Theses on a related topic

19.
Palla, Rostislav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Praktická aplikace mezinárodních účetních standartů IFRS | Theses on a related topic

20.
Petřík, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Řízení cash flow v konkrétním podniku | Theses on a related topic

21.
Pokorný, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Podnikatelský plán - Rozšíření podnikatelské činnosti společnosti DEXIM, družstvo | Theses on a related topic

22.
Procházková, Marcela maiden name: Jílková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Srovnání vykazování dlouhodobého majetku (nutno upřesnit) v podnikatelských subjektech podle Českých účetních standardů a podle IAS/IFRS (US GAAP) | Theses on a related topic

23.
Procházková, Petra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: IFRS pro MSP a jejich aplikace v podmínkách českých firem | Theses on a related topic

24.
Terenteva, Anastasia
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Cash-flow společnosti a jeho vypovídací schopnost | Theses on a related topic

25.
Bínová, Markéta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Účetní závěrka dle IFRS a dle českých německých účetních standardů | Theses on a related topic

26.
Durišová, Dagmar
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Finance and Risk)
Master's thesis defence: Hodnocení finanční situace a výkonnosti podniku v podmínkách IAS / IFRS | Theses on a related topic

27.
Fričová, Jitka maiden name: Vandůrková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Role kontroly a auditu při řízení podniku | Theses on a related topic

28.
Jarošová, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Metody finanční analýzy aplikované na společnosti Lovochemie, a.s. | Theses on a related topic

29.
Kelbach, Žanna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Bachelor's thesis defence: Vybraná pojetí bilance v kontextu aktuálního stavu finančního trhu | Theses on a related topic

30.
Kopečná, Oksana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví | Theses on a related topic

31.
Kostková, Petra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Specifika výkazu zisku a ztráty v marketingové společnosti | Theses on a related topic

32.
Křivka, Miloš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Hodnocení finanční situace a výkonnosti firmy v podmínkách IAS/IFRS | Theses on a related topic

33.
Kubíková, Lenka maiden name: Horáková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit)
Master's thesis defence: Opravné položky v českém účetnictví a jejich aplikace v podmínkách IFRS | Theses on a related topic

34.
Lapka, Václav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Podnikatelský plán - Založení podnikatelského subjektu BestFly | Theses on a related topic

35.
Lesňák, Rastislav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Opravné položky v českém a světovém účetnictví | Theses on a related topic

36.
Minaříková, Jitka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit, Control and Audit, Control and Audit)
Master's thesis defence: Daň z příjmu právnických osob ve vazbě na účetnictví | Theses on a related topic

37.
Nojovičová, Petra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: IAS/IFRS pro MSP a jejich aplikace v českých podmínkách | Theses on a related topic

38.
Nováček, Ondřej
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Stanovení hodnoty společnosti pomocí metody ekonomická přidaná hodnota | Theses on a related topic

39.
Pek, Vojtěch
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Hodnocení finanční situace a výkonnosti firmy v podmínnkách IAS/IFRS | Theses on a related topic

40.
Pospíšilová, Andrea
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Ocenění podniku - Česká pošta, s.p. | Theses on a related topic

41.
Pulec, Vojtěch
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Struktura kapitálu ve vybraném segmentu MSP v ČR | Theses on a related topic

42.
Sgariboldi, Robert
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Controlling podniku v oblasti logistických služeb | Theses on a related topic

43.
Skřivanová, Jitka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: IFRS pro MSP a jejich aplikace v podmínkách českých firem | Theses on a related topic

44.
Smejkal, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Zdroje financování podnikových činností | Theses on a related topic

45.
Škornová, Ingrid
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Způsoby financování vozového parku obchodní společnosti | Theses on a related topic

46.
Špačková, Renáta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Finanční plán společnosti | Theses on a related topic

47.
Trunečková, Kateřina maiden name: Hlaváčová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Hodnocení výkonnosti podniku z pohledu externího uživatele | Theses on a related topic

48.
Veselá, Karolína
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Daň z příjmů právnických osob | Theses on a related topic

49.
Zavadil, Ondřej
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Finanční řízení a hodnocení finančního zdraví podniku pod vlivem IFRS | Theses on a related topic

50.
Ziková, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Účetní závěrka vybraného podnikatelského subjektu | Theses on a related topic