Theses on a related topic (having the same keywords):

podpora v nezamestnanosti. labour code, dismissal, immediate termination of employment, ukonceni pracovniho pomeru, unemployment grant., zamestnavatel, nezamestnanost, labor office, agreement, employer, zakonik prace, zakon o zamestnanosti, urad prace, pracovnepravni predpisy, zamestnanec, job-seeker, employee, unemployment, termination of employment, pracovni pomer, labour legislation, employment relationship, uchazec o zamestnani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

651.
Vaňková, Lucie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Insurance Industry
Master's thesis defence: Odpovědnostní pojištění | Theses on a related topic Display description

652.
Vážanský, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Projekt rozhraní HRIS ODYSEA vs. Peoplesoft | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Projekt rozhraní HRIS ODYSEA vs. Peoplesoft | Theses on a related topic

653.
Vejražka, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Řízení kariérového rozvoje zaměstnanců | Theses on a related topic

654.
Velešík, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Úloha lidského faktoru v marketingově řízeném podnikatelském subjektu | Theses on a related topic

655.
Veselý, Miloslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Podíl pracovních agentur na zaměstnanosti České republiky | Theses on a related topic

656.
Vlčková, Lucie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing, Trade and Marketing, Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Trh práce v České republice a Evropské unii | Theses on a related topic

657.
Vlčková, Vladimíra maiden name: Doová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Řízení lidských zdrojů a jeho aplikace do podnikové praxe | Theses on a related topic

658.
Vočková, Anna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr | Theses on a related topic

659.
Vojáčková, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Chování ekonomických subjektů v krizi a v krizových situacích | Theses on a related topic

660.
Volavková, Tereza
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Řešení zaměstnanosti zdravotně postižených a sociální marketing v Kolíně | Theses on a related topic

661.
Volfová, Tereza
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Vliv veřejné správy na řešení zaměstnanosti zrakově postižených | Theses on a related topic

662.
Vondráček, Daniel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Sociální audit - zákonné normy v činnosti podniku Kompek spol. s r.o. | Theses on a related topic

663.
Vyhlídal, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Zaměstnanecké dílo autorské | Theses on a related topic

664.
Zapletal, Mirko
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Finance and Risk)
Master's thesis defence: Finanční krize 2008 a její dopady na společnost UNICODE SYSTEMS, s.r.o. | Theses on a related topic

665.
Zelenková, Alena
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Personální marketing (analýza vybraného podniku) | Theses on a related topic

666.
Zelenková, Kristýna maiden name: Pavlíková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Metodiky průzkumu spokojenosti zákazníků, identifikace jejich potřeb, požadavků, očekávání a jejich aplikace v podmínkách řízení společnosti XY | Theses on a related topic

667.
Zemanová, Radka maiden name: Rejčová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahu. Metody komunikace a sledované cíle. Výzkum spojení komunikace-produkt-konkurenční výhoda-odlišení se-vztah. | Theses on a related topic