Theses on a related topic (having the same keywords):

dodavatel, objednavka, webovy portal dodavatelu, webove rozhrani, reklamace, purchase order, complaint, logistika, vyrobni prikaz. lce, methodology of supplier selection, buyer, logistics, timeline, web interface, supply, criteria, audit, kriteria, zakaznicka objednavka, supplier, supplier web portal, lce, metody vyberu dodavatele, dodavka, procurement, nakup, poptavka, commodity, supply-chain, vcasnost, smlouva, supplier evaluation, demand, contract, hodnoceni dodavatele, komodita, nakupci, indicator.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

451.
Myšková, Michaela maiden name: Horáková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Company Finance)
Bachelor's thesis defence: Řídící a kontrolní systém v bankách | Theses on a related topic Display description

452.
Náse, Maxmilián
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Struktura logistického systému podniku, moderní metody jeho řízení a optimalizace | Theses on a related topic

453.
Nepomucká, Zuzana maiden name: Rašovská
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Náprava vadných rozhodnutí a vydání nového rozhodnutí v téže věci | Theses on a related topic

454.
Nesnídalová, Nicole
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Jednotlivé typy smluv dle SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.), ObchZ (zák. č. 513/1991 Sb.) a tyto smlouvy po účinnosti NOZ (zák. č. 90/2012 Sb.) – princip dispozitivnosti, kogentní charakter, písemná forma | Theses on a related topic

455.
Nevečeřalová, Kateřina maiden name: Lopatová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Společenská událost jako marketingový nástroj v mezifiremním prostředí | Theses on a related topic

456.
Ničová, Leona
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Politický management)
Bachelor's thesis defence: Problematika korupce ve veřejné správě | Theses on a related topic

457.
Novák, Marek
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Logistické systémy v distribuci a obchodě | Theses on a related topic

458.
Novák, Vladimír
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance, Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Audit jakosti a jeho dopady do výsledků podniku | Theses on a related topic

459.
Nováková, Petra maiden name: Pospíšilová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Produkty komerčního pojištění a jejich účetní a daňová specifika | Theses on a related topic

460.
Nováková, Zuzana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Implementace systému managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 v podniku | Theses on a related topic

461.
Nurbatyrov, Rauan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration
Bachelor's thesis defence: Analysis of the Financial Statements in the CTP Investment s.r.o. and Their Impact on the Management of the Company | Theses on a related topic

462.
Nurtdinova, Iana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Role of logistics in supply chain management | Theses on a related topic

463.
Ospanbek, Aliaskar
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Struktura logistického systému podniku, moderní metody jeho řízení a optimalizace | Theses on a related topic

464.
Pakandl, Patrik
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Zásoby z účetního a daňového hlediska | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Zásoby z účetního a daňového hlediska | Theses on a related topic

465.
Palinčák, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Sociální audit - zákonné normy v činnosti podniku United Parcel Service | Theses on a related topic

466.
Panchenko, Pavel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Podnikání versus zaměstnanecký poměr u populace do 35 let | Theses on a related topic

467.
Panyukova, Marina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Vliv marketingu na růst poptávky | Theses on a related topic

468.
Pařez, Lukáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Zásobování ve společnosti Sunsation Inc. | Theses on a related topic

469.
Pašková, Marcela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Kritéria úspěchu malých podniků | Theses on a related topic

470.
Patel, Rutul Mansukh
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Economics and Management
Master's thesis defence: Impact of Covid-19 on Global E-Commerce and Supply Chain Market | Theses on a related topic

471.
Pavlíčková, Nikola
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Business
Master's thesis defence: Smlouvy o účtech | Theses on a related topic

472.
Pecinovský, Miloslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Metodika interních auditů systémů managementu | Theses on a related topic

473.
Pechát, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Spotřebitelské chování s důrazem na rozhodovací proces specifických cílových skupin | Theses on a related topic

474.
Perglová, Helena
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Znalosti, dovednosti a kompetence vhodné pro výkon auditorské profese | Theses on a related topic

475.
Pešek, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Master's thesis defence: Vývoj na akciových, realitních a komoditních trzích během finanční krize | Theses on a related topic

476.
Pfeiferová, Hana maiden name: Veselá
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Analýza systému jakosti v podniku | Theses on a related topic

477.
Pfeiferová, Hana maiden name: Veselá
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Implementace norem kvality ve výrobním podniku | Theses on a related topic

478.
Pirková, Daša
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Sociálne siete ako komunikačný a marketingový nástroj | Theses on a related topic

479.
Písař, Přemysl
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration
Master's thesis defence: Strategický plán a jeho význam pro rozvoj podniku | Theses on a related topic

480.
Písař, Přemysl
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance
Doctoral thesis defence: Controlling jako součást procesního řízení podniků v globálním prostředí | Theses on a related topic

481.
Pitenko, Artem
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Mezinárodní přeprava v zahraničním obchodě | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mezinárodní přeprava v zahraničním obchodě | Theses on a related topic

482.
Pivoňková, Miroslava maiden name: Pelantová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Marketingový mix | Theses on a related topic

483.
Plšek, Jiří
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Analýza a správa rizik v malých a středních organizacích | Theses on a related topic

484.
Pokoeva, Maria
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Business
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele - standardy dle práva a jejich dopad na české právo | Theses on a related topic

485.
Pomahač, Pavel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Logistické systémy v přípravě výroby a ve výrobě tiskárny K.P.R.spol.s r.o. | Theses on a related topic

486.
Pomije, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Darování a darovací smlouva | Theses on a related topic

487.
Procházka, Ondřej
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Využití RFID technologie v logistickém systému společnosti Neomed, s. r. o | Theses on a related topic

488.
Prošková, Olga
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Analýza marketingové kampaně vybraného produktu | Theses on a related topic

489.
Průchová, Klára
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Sociální a etický audit v mezinárodních finančních společnostech | Theses on a related topic

490.
Purgin, Maksim
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Inovativní logistická řešení spojená s vývojem e-commerce | Theses on a related topic

491.
Rezutka, Anna Kristina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Risks in International Transport and Ways of Eliminating Them in Business Practice | Theses on a related topic

492.
Rigoci, Ondrej
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Implementace systému managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 v podniku | Theses on a related topic

493.
Rizvanova, Lilia
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Řízení a hodnocení pracovního výkonu | Theses on a related topic

494.
Rohlová, Iveta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit)
Master's thesis defence: Řízení zásob v podniku | Theses on a related topic

495.
Roznerová, Vendula maiden name: Valešová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Metodika provádění interních auditů kvality dle normy ISO 19011 v systému managementu kvality firmy Strojírny Poldi, a. s. | Theses on a related topic

496.
Rulík, Ondřej
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Logistický systém vybrané společnosti | Theses on a related topic

497.
Rychvalská, Lívia
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: História a perspektívy auditórskej firmy KPMG | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Audit účetní závěrky firmy | Theses on a related topic

498.
Řeřicha, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Problematika výběrových řízení Magistrátu města Ústí nad Labem | Theses on a related topic

499.
Řezníčková, Miroslava maiden name: Vostrčilová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Veřejné zakázky se zaměřením na Evropský fond pro regionální rozvoj | Theses on a related topic

500.
Safin, Ilyas
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Role of Logistics in Global Sourcing | Theses on a related topic