Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt
Vzdělání a jazykové vybavení
 • 1997: DipMgmt, Open university
 • 1978: Ing , VŠSE Plzeň, Fakulta strojní, Jaderně energetická zařízení
 • Jazykové vybavení: ČJ, AJ, NJ, RJ
Aktuální podnikové aktivity
 • 2006 - dosud VŠFS Praha - odborný asistent
 • 2001 - 2012 Air Liqide CZ - obchodní ředitel
 • 1991 - 2001 AGA GAS - ředitel
 • 1978 - 1991 Škoda Plzeň - vědeckovýzkumný pracovník
Aktuální akademické aktivity
 • VŠFS - výuka a garant předmětů Řízení vztahů se zákazníky a Marketing
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
 • Konzultant, poradce a lektor několika subjektů v ČR
 • Lektor Open University v oboru řízení vztahů se zákazníky
 • Výuka v rámci MBA na ESBM a Cambridge school
Publikace
 • ŠAŠEK, M.: Externí vedoucí projektového týmu v ČEZ – „Systém komplexní péče o klíčové zákazníky.“ Praha: Interní materiál ČEZ, 2001–2002). Spoluautor projektu.
 • ŠAŠEK, M.: Program výchovy prodejního týmu Pražské Energetiky. Praha: Interní materiál PRE, 2003. Autor projektu.
 • ŠAŠEK, M.: Key Account Management – semináře Inventa. Praha: Interní sborník semináře, 2003–2004. (50 %)
 • ŠAŠEK, M.: Marketingové strategie – opakovaný seminář Inventa. Praha: Interní sborník semináře, 2003–2004. (50 %)
 • ŠAŠEK, M.: Umění key account managementu. Praha: Sborník Business a Marketing meeting, top vision, interní sborník semináře, 2004. (100 %)
 • ŠAŠEK, M.: Projekt „VÚOT – Výcvik úspěšného prodejního týmu“, společnost KCT Data. Praha: Interní materiál KCT, 2006. Autor projektu(100%)
 • ŠAŠEK, M.: Některé nové metody komunikace…. Odborná konference. Sborník. Brno: Mendelova Univerzita, 2007. s. 145-148. ISBN 978-8086633-87-9. (100%)
 • ŠAŠEK, M.: Nástroje a techniky manažera pro klíčové zákazníky. Certifikovaný cyklus KAM. Praha: Sborník top vision (interní sborník), 2007. (100%)
 • ŠAŠEK, M.: Předpoklady pro využití výsledků analýzy prostředí k posílení/budování vztahů s vybranými zákazníky. Zlín: Mezinárodní Baťova konference, 2008. ISBN 978-80-7318-663-0. (100%)
 • ŠAŠEK, M. Nástroje a techniky Key Account Managera, sborník top vision, Praha červen 2008 a květen 2010 (100%)
 • ŠAŠEK, M. Analýza vybraných metodik společnosti Air Liquide v budování a řízení vztahu se zákazníky. Sborník odborná konference, České Budějovice 22-23.6.2009 (100%)
 • ŠAŠEK, M. Zvýšení parametrů procesu tavení v rotačních pecí systémem ALJETTM , odborný článek v časopise Technika a trh č.9, 2009 (100%)
 • KAŠÍK, M.; HAVLÍČEK, K. Marketing při utváření podnikové strategie, Praha: Eupress 2009, ISBN 978-80-7408-022-7 (spoluautor ca 7 % textu)
 • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky, Praha: Eupress 2010, 115 s. ISBN 978-80-7408-025-8 (100%)
 • ŠAŠEK, M. The Study of the Company Value Creation Process, Brno 2010, konference Ekonomika a management organizací, 9 s. ISBN 978-80-210-5273-4 (100%)
 • ŠAŠEK, M. Výzkum hodnototvorného procesu podniku. Článek v časopisu Moderní řízení č. 1/2011. Praha 2011 (100%)
 • ŠAŠEK, M. Analýza aktuálního stavu, produktové řady a konkurenceschopnosti firmy, interní dokument firmy - sborník SAPHO, Praha červen 2011, autor projektu (100%)
 • ŠAŠEK, M. Výzkum hodnototvorného procesu podniku – praktická aplikace metodiky. Manažment podnikania vecí verejných – zborník vedeckých prác II. Ročník, č.2, 2012 Bratislava, SR. ISBN 978-80-970759-2-7 (100%)
 • ŠAŠEK, M. Úspěšné získání a efektivní obsluha zákazníků, interní sborník přednášek a workshopů. Projekt pro společnost EUROVERLAG v rámci operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost, Plzeň 2012, autor projektu (100%)
 • ŠAŠEK, M. Výzkum hodnototvorného procesu podniku – praktická aplikace. Článek v časopisu Moderní řízení č. 12/2012. Praha 2011 (100%)
 • ŠAŠEK, M. Výzkum hodnototvorného procesu podniku – zdroj konkurenční výhody. Příspěvek pro 2 ročník mezinárodní vědecké konference Marketingová komunikace a společnost, VŠFS, Praha, 2013 (100%)
 • ŠAŠEK, M. Výzkum hodnototvorného procesu v prostředí B2B – důvody a přínosy. Mezinárodní vědecká konference Trendy v podnikání. Plzeň, ZČU. Listopad 2013. Recenzovaný sborník příspěvků ISBN 978-80-261-0321-9. (100 %)
 • ŠAŠEK, M. Vybrané aktivity z řízení vztahů se zákazníky. Mezinárodní vědecká konference Trendy v podnikání. Plzeň, ZČU. Listopad 2014. Recenzovaný sborník příspěvků ISBN 978-80-261-0444-5. (100 %)
 • ŠAŠEK, Miloslav. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. První vydání Praha 2016. Praha (Česká republika): Vysoká škola finanční a správní, a.s., v edici EUPRESS, 2016. 216 s. ISBN 978-80-7408-141-5. (100 %)

2017/01/23


Životopis: Ing. Miloslav Šašek (učo 14004), verze: čeština(1), změněno: 23. 1. 2017 21:19, M. Šašek