N_UcS_1 Accounting Systems 1

University of Finance and Administration
Winter 2008
Extent and Intensity
1/0.5. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jitka Hašková (seminar tutor)
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Department of Economics and Management – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Ing. Lucie Kindlová
Timetable of Seminar Groups
N_UcS_1/cR1PH: Mon 13. 10. 14:00–15:30 S21, Mon 10. 11. 14:00–15:30 S21, Mon 15. 12. 10:30–11:14 S21, 11:15–12:00 S21, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR2PH: Mon 13. 10. 10:30–11:14 S11, 11:15–12:00 S11, Mon 10. 11. 10:30–11:14 S11, 11:15–12:00 S11, Mon 8. 12. 10:30–11:14 S11, 11:15–12:00 S11, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR3PH: Mon 27. 10. 10:30–11:14 S21, 11:15–12:00 S21, Mon 24. 11. 10:30–11:14 S21, 11:15–12:00 S21, Mon 1. 12. 10:30–11:14 S33, 11:15–12:00 S33, D. Kubíčková
N_UcS_1/pRPH: each even Monday 8:45–9:29 S01, each even Monday 9:30–10:15 S01, D. Kubíčková
N_UcS_1/uRaPH: Tue 7. 10. 15:45–17:15 S24, Tue 21. 10. 15:45–17:15 S24, Tue 11. 11. 17:30–19:00 S24, D. Kubíčková
N_UcS_1/uRbPH: Tue 7. 10. 17:30–19:00 S32, Tue 21. 10. 17:30–19:00 S32, Tue 11. 11. 15:45–17:15 S32, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRKL: Fri 3. 10. 13:45–15:15 K303, 15:30–17:00 K303, Fri 17. 10. 15:30–17:00 K303, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRMO: Fri 10. 10. 15:30–17:00 M24, Fri 24. 10. 15:30–17:00 M24, Fri 7. 11. 15:30–17:00 M24, J. Hašková
N_UcS_1/vR2PH: Fri 10. 10. 13:45–15:15 S23, Fri 24. 10. 13:45–15:15 S23, Fri 7. 11. 17:15–18:45 S23, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR3PH: Fri 21. 11. 13:45–15:15 S21, Fri 5. 12. 12:00–13:30 S21, 13:45–15:15 S21, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR4PH: Fri 10. 10. 15:30–17:00 S24, Fri 24. 10. 15:30–17:00 S24, Fri 7. 11. 15:30–17:00 S24, D. Kubíčková
Prerequisites (in Czech)
Předpokládány jsou znalosti podvojného účetnictví v rozsahu bakalářského kursu Finanční účetnictví 1 a 2, základní znalost Českých účetních standardů pro podnikatele a orientace v účetních výkazech na úrovni bakalářského kursu Finanční analýza.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to generalize, integrage and complete the information acquainted in the preceding study the concrete form of accounting system in the Czech Republic in order to form overall and wider insight into accounting display of economic processes which enable to understand the current form of the national accounting system as historically conditioned and developing form and at the same time to know the causes and other trends of this development. It is necessary to understand two basic fields of knowledge as means of gaining this aim: 1. Historical knowledge, like variant forms of accounting system. 2. knowledge of other accounting systems, in particular US GAAP and IAS/IFRS.
Syllabus (in Czech)
  • Osnova (obsah přednášek na presenčním studiu): 1.Informace a data v řízení ekonomických procesů, manažerské informace, zdroje ekonomických informací. Podvojný účetní systém. Obecné zásady podvojného účetnictví. Výstupy podvojného účetnictví (výkazy) a jejich vypovídací schopnost a omezení. 2. Bilancování a bilance: vznik bilance, pojetí a její funkce, různé pojetí bilance, nové směry ve vykazování finanční situace podniku. 3. Jednobilanční účetní systém a dvoubilanční účetní systém, odvození druhé bilance (výsledovky). Peněžní toky a jejich zobrazení v podvojném účetním systému. Teorie účtu jako základního nástroje účetnictví, 4. Pojetí majetku a jeho vykazování. Cizí zdroje a jejich vykazování. Oceňování a jeho role v účetnictví, oceňovací modely. Účetní postupy a systémové kontroly v podvojném účetnictví. Účetní formy a jejich vývoj. 5. Účetní systémy ve světě, jejich charakteristika a kategorizace, charakteristika rozdílů mezi nimi a jejich příčiny. Harmonizace účetnictví, její příčiny, etapy a hlavní směry. 6. Charakteristika systému US GAAP, jeho historie a základních teoretických východisek. Charakteristika IAS/IFRS, jejich geneze a výchozí přístupy k účetnímu vykazování. Výuka na kombinovaném studiu probíhá na základě Metodických listů (dvě témata z osnovy pro presenční studium jsou obsahem Metodického listu pro jedno soustředění)
Assessment methods (in Czech)
Vyučovací metody: přednáška - presentace a výklad hlavních bodů tématu podle uvedené osnovy; cvičení - skupinové řešení zadaných úloha a případových studií, presentace zpracování zvoleného tématu. Metody hodnocení: hodnocení účasti a práce na cvičení, hodnocení úrovně zpracované seminární práce (popř. presentace) Zápočet - podmínka získání je účast na cvičeních a kvalitní zpracování (popř. presentace) seminární práce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 6hodin/semestr.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Winter 2013.
  • Enrolment Statistics (Winter 2008, recent)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/winter2008/N_UcS_1