N_UcS_1 Accounting Systems 1

University of Finance and Administration
Winter 2010
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (seminar tutor)
Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Dana Kubíčková, CSc.
Department of Economics and Management – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Ing. Leona Randýsková
Timetable of Seminar Groups
N_UcS_1/cRMO: each odd Tuesday 8:45–9:29 M27, each odd Tuesday 9:30–10:15 M27, I. Turková
N_UcS_1/cR1PH: each odd Wednesday 12:15–12:59 S26, each odd Wednesday 13:00–13:45 S26, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR2PH: each odd Wednesday 10:30–11:14 S24, each odd Wednesday 11:15–12:00 S24, D. Kubíčková
N_UcS_1/cR3PH: each even Wednesday 14:00–14:44 S13, each even Wednesday 14:45–15:30 S13, D. Kubíčková
N_UcS_1/pRMO: each even Tuesday 8:45–9:29 M27, each even Tuesday 9:30–10:15 M27, I. Turková
N_UcS_1/pRPH: each even Wednesday 12:15–12:59 S01, each even Wednesday 13:00–13:45 S01, D. Kubíčková
N_UcS_1/uRPH: Tue 19. 10. 15:45–17:15 S24, Tue 26. 10. 14:00–15:30 S24, 15:45–17:15 S24, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRKL: Fri 8. 10. 17:15–18:45 K203, 19:00–20:30 K203, Fri 22. 10. 17:15–18:45 K203, D. Kubíčková
N_UcS_1/vRMO: Fri 15. 10. 15:30–17:00 M27, Fri 19. 11. 15:30–17:00 M27, Fri 17. 12. 15:30–17:00 M27, I. Turková
N_UcS_1/vR2PH: Sat 6. 11. 14:00–15:30 S26, 15:45–17:15 S26, Sat 20. 11. 15:45–17:15 S26, D. Kubíčková
N_UcS_1/vR3PH: Fri 15. 10. 17:15–18:45 S32, Sat 6. 11. 9:45–11:15 S32, 11:30–13:00 S32, D. Kubíčková
Prerequisites (in Czech)
Předpokládány jsou znalosti podvojného účetnictví v rozsahu bakalářského kursu Finanční účetnictví 1 a 2, základní znalost Českých účetních standardů pro podnikatele a orientace v účetních výkazech na úrovni bakalářského kursu Finanční analýza.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
The aim of the course is to generalize, integrate and complete the information acquainted in the preceding study the concrete form of accounting system in the Czech Republic in order to form overall and wider insight into accounting display of economic processes which enable to understand the current form of the national accounting system as historically conditioned and developing form and at the same time to know the causes and other trends of this development. It is necessary to understand two basic fields of knowledge as means of gaining this aim: 1. Historical knowledge, like variety forms of accounting system. 2. knowledge of other accounting systems, in particular US GAAP and IAS/IFRS. At the end of this course the students have the widely sight on the accountancy, both on the history and development of the accounting views and on the possibilities of the accounting system.
Syllabus
 • Osnova kursu :
 • 1. Informace a data v řízení ekonomických procesů, zdroje ekonomických informací. Podvojný účetní systém. Obecné zásady podvojného účetnictví. Finanční výkazy a jejich vypovídací schopnost a omezení. Uživatelé finančního účetnictví.
 • 2. Bilancování a bilance: vznik bilance, pojetí bilance a její funkce, vývoj názorů na funkci a strukturu bilance, nové směry ve vykazování finanční situace podniku.
 • 3. Jednobilanční účetní systém a dvoubilanční účetní systém, odvození druhé bilance (výsledovky). Peněžní toky a jejich zobrazení v podvojném účetním systému.
 • 4. Oceňovací modely v systému podvojného účetnictví. Předmět zobrazení v účetnictví a jeho vymezení (prvky účetních výkazů). Systémové kontroly v účetnictví. Účetní formy a jejich vývoj.
 • 5. Účetní systémy ve světě, jejich charakteristika a kategorizace, rozdíly mezi nimi a jejich příčiny. Proces harmonizace účetnictví, jeho příčiny, etapy a hlavní směry.
 • 6. Charakteristika systému US GAAP, jeho historie a základních teoretických východisek. Charakteristika IAS/IFRS, jejich geneze a výchozí přístupy k účetnímu vykazování, srovnání s US GAAP.
 • Výuka na kombinovaném studiu probíhá na základě Metodických listů (dvě témata z osnovy pro presenční studium jsou obsahem Metodického listu pro jedno soustředění kombinovaného studia)
Literature
  required literature
 • Dvořáková D. Finanční účetnictví a vykazování podle mezinárodních standardů IAS/IFRS, Brno: Computer Press 2008
 • Kubíčková D., Účetní systémy 1.díl, Praha:VSFS 2007
 • Janhuba M., Základy teorie účetnictví, Praha:VSE 2005
  recommended literature
 • Dvořáková D. a kol.: Příklady, úlohy a případové studie pro finanční účetnictví, I.část, Praha : VŠE 2005
 • Kovanicová, D., Kovanic, P.: Poklady skryté v účetnictví I., Praha Polygon 2005
 • Pelák J., Účetnictví v příkladech (repetitorium ze základů účetnictví), Praha: VSE 2008
Teaching methods (in Czech)
Typ výuky:
– presenční studium - přednášky a cvičení
– kombinované studium - skupinové řízené konzultace

Metody hodnocení:
- presenční studium: skupinové řešení zadaných úloh a případových studií, zpracování seminární práce na vybrané téma a její presentace na cvičení
- kombinované studium: zpracování seminární práce na zvolené téma.

Způsob ukončení: zápočet

Podmínka získání zápočtu je
- v presenční formě studia: aktivní účast na cvičeních v rozsahu minimálně 75% a kvalitní zpracování a presentace/odevzdání seminární práce na vybrané téma,
- v kombinované formě studia: aktivní účast na řízených skupinových konzultací v rozsahu minimálně 50 % a kvalitní zpracování a odevzdání seminární práce na vybrané téma.

Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti a průběžných povinností, budou zadány dodatečné studijní povinnosti v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 6 hodin/semestr.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Winter 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Summer 2011, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Winter 2013.
 • Enrolment Statistics (Winter 2010, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/winter2010/N_UcS_1