B_PJC Programming in C

University of Finance and Administration
Winter 2011
Extent and Intensity
2/2. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jan Rytina, CSc. (assistant)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Department of Computer Science and Mathematics – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Ivana Plačková
Timetable of Seminar Groups
B_PJC/cAPH: Thu 15:45–16:29 E303PC, Thu 16:30–17:15 E303PC, J. Lánský
B_PJC/pAPH: Thu 14:00–14:44 E303PC, Thu 14:45–15:30 E303PC, J. Lánský
B_PJC/vAPH: Fri 11. 11. 17:15–18:45 E303PC, J. Lánský
Prerequisites (in Czech)
Po zvládnutí tematického celku budete schopni napsat jednoduché konstrukce v jazyce C.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquire knowledge of programming in language C++. Group Sessions are concerned with practise and emphasis is laid on self-study, i.e. study of the given parts of tuitional material before each session.
Syllabus (in Czech)
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah přednášek: Přednáška: Překlad programů, spojování Základní vlastnosti C a C++, odlišnosti od jiných prog. jazyků. Datové typy, operátory a řídící konstrukce Pole a ukazatele Standardní knihovny. Cvičení: Praktické programování Microsoft Visual Studio .NET 2003 Ladění programů
Literature
 • Miroslav Virius: Programování v C++ (ČVUT 2001)
 • Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language (3rd ed.)
 • Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++ (Thinkinkg in C++ 2nd ed.)
 • Základní učebnice a popis jazyka:
 • E. Moo: Accelerated C++ Practical Programming by Example Nicolai
 • C++ In-depth aneb Jak správně C++ používat - pro ty, kdo již C++ nějak znají.
 • Miroslav Virius: Pasti a propasti jazyka C++
 • Scott Meyers: Effective C++ (2nd ed.), More Effective C++ Herb
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá formou / přednášek / cvičení / seminářů / v prezenční formě studia /a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia.
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenčním studiu a řízených skupinových konzultací v kombinovaném studiu. Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičeních v prezenčním studiu je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, budou v průběhu semestru nebo po jeho skončení zadány dodatečné studijní povinnosti. Způsob zakončení předmětu: Zápočet + Zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin KS/semestr.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Summer 2009, Winter 2009, Winter 2010, Summer 2011, summer 2012, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2011, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/winter2011/B_PJC