B_AJ_1 English Language 1

University of Finance and Administration
Winter 2015
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Eva Arientová (seminar tutor)
Mgr. Slavěna Brownová (seminar tutor)
Mgr. Marcel Ďurica (seminar tutor)
Mgr. Štěpánka Hronová, MBA (seminar tutor)
Mgr. Vanda Kopalová (seminar tutor)
Mgr. Ivona Kuželíková (seminar tutor)
Mgr. Dana Langášková (seminar tutor)
Mgr. Denisa Mari (seminar tutor)
Mgr. Martina Pagáčová (seminar tutor)
Mgr. Martina Pospíšilová (seminar tutor)
Mgr. Dagmar Sieglová, M.Ed., Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Šimonová (seminar tutor)
Mgr. Alena Vacková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ivona Kuželíková
Subdepartment of Languages – Department of Social Sciences – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Ivana Plačková
Timetable of Seminar Groups
B_AJ_1/1ABPH: Mon 12:15–12:59 E225, Mon 13:00–13:45 E225, V. Kopalová
B_AJ_1/1KMO: Wed 12:15–12:59 M23, Wed 13:00–13:45 M23, Z. Šimonová
B_AJ_1/1KPH: Thu 14:00–14:44 E122, Thu 14:45–15:30 E122, A. Vacková
B_AJ_1/1PPPH: Thu 10:30–11:14 E024, Thu 11:15–12:00 E024, E. Arientová
B_AJ_1/1PVPH: Thu 12:15–12:59 E230, Thu 13:00–13:45 E230, E. Arientová
B_AJ_1/1RPH: Wed 10:30–11:14 E227, Wed 11:15–12:00 E227, D. Mari
B_AJ_1/1VMO: Wed 12:15–12:59 M16, Wed 13:00–13:45 M16, Š. Hronová
B_AJ_1/2APH: Thu 8:45–9:29 E305, Thu 9:30–10:15 E305, except Thu 5. 11. ; and Thu 5. 11. 8:45–10:15 E222, D. Mari
B_AJ_1/2BPH: Wed 8:45–9:29 E227, Wed 9:30–10:15 E227, M. Pagáčová
B_AJ_1/2KPH: Thu 10:30–12:00 E222, except Thu 22. 10. ; and Mon 16. 11. 10:30–12:00 E222, A. Vacková
B_AJ_1/2PPPH: Tue 14:00–14:44 E222, Tue 14:45–15:30 E222, E. Arientová
B_AJ_1/2RPH: Tue 8:45–9:29 E225, Tue 9:30–10:15 E225, M. Pagáčová
B_AJ_1/3RPH: Wed 14:00–14:44 E225, Wed 14:45–15:30 E225, D. Mari
B_AJ_1/4RPH: Wed 14:00–14:44 E222, Wed 14:45–15:30 E222, M. Pagáčová
Prerequisites (in Czech)
V kombinované formě studia není v povinných jazykových předmětech počínaje B_AJ_1 realizována výuka obvyklou formou řízených konzultací, nýbrž formou domácího samostudia podpořeného nástroji školního distančního vzdělávání. Ve složce "Studijní materiály" k předmětu B_AJ_1 v informačním systému je uložena "Studijní oporu B_AJ_1", která slouží jako průvodce samostatné průběžné přípravy k¨získání zápočtu, udělovaného na základě úspěšného složení elektronického testu.
Odkaz na studijní oporu: https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/zima2015/B_AJ_1/index_rioiw_elaae.qwarp
V průběhu semestru lze rovněž využít konzultací v rámci konzultačních hodin garantky předmětu Mgr. Mari a dalších vyučujících daného předmětu.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Mastering professional language and its practical use is the main objective of the course with a special focus on lexical and fraseological units in professional English, deeper fixing of grammar structures, comprehension of spoken language, both direct and recorded, communication in business environment and improvement in written English.
The key topics are the description of job position, writing emails, making calls, business meetings, presentation skills, giving opinions, agreeing and disagreeing, branding.
The course objectives are valid for the part-time study programme as well.
Syllabus
 • Course content:
  International Express Pre-Intermediate: Units 1–4

  Seminars´ content:

  1-2 IE-Pre-Int Unit 1 Getting started: Multimedia: Porsche; Grammar: Present Simple; do, be and question words
  3-4 IE-Pre-Int Unit 1: Vocabulary: Talking about companies; Work skills: Talking about your job
  5-6 IE-Pre-Int Unit 1: Functions: First meetings and greetings; UNIT 1 REVIEW
  7-8 IE-Pre-Int Unit 2 Celebrations: Multimedia: Queen's Day; Grammar: Present Continuous; Present Simple
  9-10 IE-Pre-Int Unit 2: Vocabulary: Jobs; make, do, have; Work skills: Emails 1; Parts of an e-mail
  11-12 IE-Pre-Int Unit 2: Functions: Talking about schedules and arrangements; going to; UNIT 2 REVIEW
  13-14 IE-Pre-Int Unit 3 Travelling to work: Multimedia: Rio de Janeiro; Grammar: Past Simple
  15-16 IE-Pre-Int Unit 3: Vocabulary: Talking about travel; Work skills: Telephoning 1; Starting and ending a phone call
  17-18 IE-Pre-Int Unit 3: Functions: Asking for and giving advice; UNIT 3 REVIEW
  19-20 IE-Pre-Int Unit 4 Objects and designs: Multimedia: British Petroleum; Grammar: Passives: Present Simple, Past Simple; Vocabulary: Describing people and objects
  21-22 IE-Pre-Int Unit 4: Work skills: Meetings 1: Stages of a meeting; Functions: Asking for and giving opinions; agreeing and disagreeing; UNIT 4 REVIEW
  23-24 Final test
Literature
  required literature
 • HARDING, Keith a Rachel APPLEBY. International Express Pre-Intermediate Third Edition: Student's Book with Pocket Book and DVD-Rom. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 9780194597852.
  recommended literature
 • MURPHY, Raymond. English Grammar In Use. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 9780521189064.
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 319 s. ISBN 978-0-521-67580-2
Teaching methods
Seminars in full-time study; compulsory seminar participation is 75%.
All students start at the pre-intermediate level.
Assessment methods
1 OBLIGATORY PARTICIPATION IN LESSONS
The extent of obligatory participation in lessons has been stipulated as follows: 75% applies to full-time students. The subject is assessed based on the student's results in the Credit Test. It testifies to the fulfilment of study obligations.
2 CREDIT TEST
Reaching the result of minimum 60 points out of 100 points (maximum) is the precondition to gain the credit. The student is entitled to one regular attempt and he/she can do two resits to pass the Credit Test with the lecturer assigned to him.
Note: The students who will be convicted of fundamental violation of the Study and Examination Code while writing the Credit Test (namely the forbidden use of mobile phones, spy pen cameras etc.) will automatically get the assessment “---“ (i.e. failed).
3 INSUFFICIENT ATTENDANCE
In case of insufficient attendance between 75-40%, the assessment “-“ will be entered into the IS and the person concerned automatically loses one attempt to sit the test. The seminar attendance less than 40 % means that the student didn't meet the minimum required study obligations and he/she will be assessed as failed “---". In this case the student will have to transfer the subject into the following term/academic year and pay the stipulated fees for the increased number of attempts in order to gain the credits within the particular academic year. Consequently, he/she will have three new attemps to pass the subject (i.e. write a test).
4 STUDENTS WITH INDIVIDUAL STUDY PLAN
The students with the approved Individual Study Plan (ISP) are obliged to get in touch with their lecturer in three weeks’ time at the very latest since the beginning of the term in order to agree alternative ways to fulfil their study obligations due to optional attendance. In case the student verifiably neglects this obligation, he/she will be assessed as failed and the code of “---“ will be entered into the IS. The students who were given the status of ISP on the course of the running term are obliged to contact their assigned lecturer in 14 days at the very latest.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 0 hodin KS/semestr.
The course is also listed under the following terms Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/winter2015/B_AJ_1