Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2005 leto2005
Folders
BK_ADS Algoritmy a datové struktury BK_ADS
BK_AFI Audit finančních institucí BK_AFI
BK_AJA_1 Anglický jazyk A1 BK_AJA_1
BK_AJA_2 Anglický jazyk A2 BK_AJA_2
BK_AJA_3 Anglický jazyk A3 BK_AJA_3
BK_AJA_4 Anglický jazyk A4 BK_AJA_4
BK_AJA_5 Anglický jazyk A5 BK_AJA_5
BK_AJA_6 Anglický jazyk A6 BK_AJA_6
BK_AJA_7 Anglický jazyk A7 BK_AJA_7
BK_AJB_1 Anglický jazyk B1 BK_AJB_1
BK_AJB_2 Anglický jazyk B2 BK_AJB_2
BK_AJB_3 Anglický jazyk B3 BK_AJB_3
BK_AJB_4 Anglický jazyk B4 BK_AJB_4
BK_ALG Algoritmy BK_ALG
BK_AP Algoritmizace a programování BK_AP
BK_ASA Aplikační software A BK_ASA
BK_ASB Aplikační software B BK_ASB
BK_Aud Auditing BK_Aud
BK_Aud_1 Auditing 1 BK_Aud_1
BK_AZP Alternativní zdroje financování podniku BK_AZP
BK_Ba Bankovnictví BK_Ba
BK_BI Bezpečnost informací BK_BI
BK_BPr Finanční a bankovní právo BK_BPr
BK_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSe_1
BK_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BK_BSe_2
BK_CBa Centrální bankovnictví BK_CBa
BK_CKT Český kapitálový trh BK_CKT
BK_Cn Controlling BK_Cn
BK_CP Civilní proces BK_CP
BK_CPP Český parlament a parlamentismus BK_CPP
BK_CREU Česká republika a EU BK_CREU
BK_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BK_DD_1
BK_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BK_DD_2
BK_Dem Demografie BK_Dem
BK_Dem_1 Demografie 1 BK_Dem_1
BK_Dem_2 Demografie 2 BK_Dem_2
BK_DFI Daně placené finančními institucemi BK_DFI
BK_DSCR Daňový systém ČR BK_DSCR
BK_DTP Daňová teorie a politika BK_DTP
BK_DTS DTP a sazba BK_DTS
BK_EBF_1 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 BK_EBF_1
BK_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BK_EBF_2
BK_Ek_1 Ekonomie 1 BK_Ek_1
BK_Ek_2 Ekonomie 2 BK_Ek_2
BK_Ek_3 Ekonomie 3 BK_Ek_3
BK_Ek_4 Ekonomie 4 BK_Ek_4
BK_EPt Ekologická politika BK_EPt
BK_ER Euroregiony BK_ER
BK_ES Expertní systémy BK_ES
BK_ESA_1 Ekonomická statistika A1 BK_ESA_1
BK_ESA_2 Ekonomická statistika A2 BK_ESA_2
BK_ESB Ekonomická statistika B BK_ESB
BK_ESIP Evropská společenství, instituce a právo BK_ESIP
BK_ESP Evropské soudnictví a právní ochrana v EU BK_ESP
BK_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BK_EVS_1
BK_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BK_EVS_2
BK_FAP Finanční analýza podniku BK_FAP
BK_FBT Vývoj finančních a bankovních teorií BK_FBT
BK_FDPr_1 Finanční a daňové právo 1 BK_FDPr_1
BK_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 BK_FDPr_2
BK_FIM_1 Finanční a investiční matematika 1 BK_FIM_1
BK_FIM_2 Finanční a investiční matematika 2 BK_FIM_2
BK_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BK_FJB_1
BK_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BK_FJB_2
BK_FJB_3 Francouzský jazyk B3 BK_FJB_3
BK_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BK_FJB_4
BK_FMa Finanční matematika BK_FMa
BK_FPM_1 Finanční a pojistná matematika 1 BK_FPM_1
BK_FPM_2 Finanční a pojistná matematika 2 BK_FPM_2
BK_FPr Finanční právo BK_FPr
BK_FUc_1 Finanční účetnictví 1 BK_FUc_1
BK_HaUc Harmonizace účetnictví BK_HaUc
BK_IB International Business BK_IB
BK_IBaE Investiční bankovnictví v EU BK_IBaE
BK_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BK_IBa_1
BK_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BK_IBa_2
BK_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 BK_IBa_3
BK_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BK_IBa_4
BK_IFR Investiční a finanční rozhodování BK_IFR
BK_IJB_2 Italský jazyk B2 BK_IJB_2
BK_IJB_3 Italský jazyk B3 BK_IJB_3
BK_IJB_4 Italský jazyk B4 BK_IJB_4
BK_IKS Informační a komunikační systémy BK_IKS
BK_IMa Investiční matematika BK_IMa
BK_Int Integrace ČR do EU BK_Int
BK_IPE Institucionální podoba ES/EU BK_IPE
BK_ISP Informační systémy podniku BK_ISP
BK_IW Internationale Wirtschaft BK_IW
BK_KBaE Komerční bankovnictví v EU BK_KBaE
BK_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BK_KBa_1
BK_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 BK_KBa_2
BK_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 BK_KBa_3
BK_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BK_KBa_4
BK_KPr Konkurzní právo BK_KPr
BK_KSF Úloha kohezních a strukturálních fondů EU BK_KSF
BK_KVS Kapitálová výstavba společnosti BK_KVS
BK_LRiJ Legislativa řízení jakosti BK_LRiJ
BK_MaA_1 Matematika A1 BK_MaA_1
BK_MaA_2 Matematika A2 BK_MaA_2
BK_MaA_3 Matematika A3 BK_MaA_3
BK_MaB_1 Matematika B1 BK_MaB_1
BK_MaB_2 Matematika B2 BK_MaB_2
BK_MaC Matematika C BK_MaC
BK_MaE Makroekonomie BK_MaE
BK_MaP Marketing v pojišťovnictví BK_MaP
BK_Mar Marketing BK_Mar
BK_ME Manažerská ekonomika BK_ME
BK_MFS Marketing finančních služeb BK_MFS
BK_MFT Mezinárodní finanční trhy BK_MFT
BK_MiE Mikroekonomie BK_MiE
BK_MIS Manažerské informační systémy BK_MIS
BK_MN Místní normotvorba BK_MN
BK_MOV Mezinárodní obchodní vztahy BK_MOV
BK_MR Místní rozpočty BK_MR
BK_MUc Manažerské účetnictví BK_MUc
BK_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BK_MVz_1
BK_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BK_MVz_2
BK_MZI Metody zpracování informací BK_MZI
BK_NJA_1 Německý jazyk A1 BK_NJA_1
BK_NJA_2 Německý jazyk A2 BK_NJA_2
BK_NJA_3 Německý jazyk A3 BK_NJA_3
BK_NJA_4 Německý jazyk A4 BK_NJA_4
BK_NJA_5 Německý jazyk A5 BK_NJA_5
BK_NJA_6 Německý jazyk A6 BK_NJA_6
BK_NJA_7 Německý jazyk A7 BK_NJA_7
BK_NJB_1 Německý jazyk B1 BK_NJB_1
BK_NJB_2 Německý jazyk B2 BK_NJB_2
BK_NJB_3 Německý jazyk B3 BK_NJB_3
BK_NJB_4 Německý jazyk B4 BK_NJB_4
BK_OdPr Obchodní právo BK_OdPr
BK_OOP Objektově orientované programování BK_OOP
BK_OOP_B Objektově orientované programování B BK_OOP_B
BK_OPr Občanské právo BK_OPr
BK_OSP Organizace a struktura pojišťovnictví BK_OSP
BK_OSU Operační systémy typu UNIX BK_OSU
BK_OSVF Organizace a správa veř. financí EU BK_OSVF
BK_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BK_PA
BK_PES Právo ES BK_PES
BK_PFFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFFP_1
BK_PFFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BK_PFFP_2
BK_PFi Provozní financování BK_PFi
BK_PFO_1 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 1 BK_PFO_1
BK_PFO_2 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 BK_PFO_2
BK_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFP_1
BK_PIPr Počítačové informační právo BK_PIPr
BK_PJC Programování v jazyce C++ BK_PJC
BK_PK Projektování a komunikace BK_PK
BK_PM Projektový management BK_PM
BK_PMa Pojistná matematika BK_PMa
BK_PoCR Pojišťovnictví v ČR BK_PoCR
BK_PoEU Pojišťovnictví v EU BK_PoEU
BK_PoPr Pojistné právo BK_PoPr
BK_POS Principy operačních systémů BK_POS
BK_Po_1 Pojišťovnictví 1 BK_Po_1
BK_PO_2 Pojišťovnictví 2 BK_PO_2
BK_PP Penzijní připojištění BK_PP
BK_PPEU Podnikatelské projekty v EU BK_PPEU
BK_PPM_1 Podnikový a personální management 1 BK_PPM_1
BK_PPM_2 Podnikový a personální management 2 BK_PPM_2
BK_PPrA Pojistné právo A BK_PPrA
BK_PPrB Pojistné právo B BK_PPrB
BK_PPR_1 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 1 BK_PPR_1
BK_PPR_2 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 2 BK_PPR_2
BK_PR Public Relation BK_PR
BK_PRe Příprava a realizace projektů BK_PRe
BK_Prg Programování BK_Prg
BK_PrPo Principy počítačů BK_PrPo
BK_PrPr Pracovní právo BK_PrPr
BK_PrW_1 Programování pro Windows 1 BK_PrW_1
BK_PSi_2 Počítačové sítě 2 BK_PSi_2
BK_PSt_1 Pravděpodobnost a statistika 1 BK_PSt_1
BK_PSt_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BK_PSt_2
BK_Psy Psychologie BK_Psy
BK_PsyB Psychologie B BK_PsyB
BK_Psy_1 Psychologie 1 BK_Psy_1
BK_Psy_2 Psychologie 2 BK_Psy_2
BK_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BK_PS_2
BK_PT Prezentační techniky BK_PT
BK_Pt_1 Politologie 1 BK_Pt_1
BK_Pt_2 Politologie 2 BK_Pt_2
BK_RD Relační databáze BK_RD
BK_REk Regionální ekonomika BK_REk
BK_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BK_RgD
BK_RiJ Řízení jakosti BK_RiJ
BK_RJB_1 Ruský jazyk B1 BK_RJB_1
BK_RJB_2 Ruský jazyk B2 BK_RJB_2
BK_RJB_3 Ruský jazyk B3 BK_RJB_3
BK_RJB_4 Ruský jazyk B4 BK_RJB_4
BK_RJ_3 Řízení jakosti 3 BK_RJ_3
BK_RK Řešení konfliktů BK_RK
BK_RLZ Řízení lidských zdrojů BK_RLZ
BK_RP Ročníkový projekt BK_RP
BK_RPO_1 Řízení podniku 1 BK_RPO_1
BK_RRV_1 Region a regionální vědy 1 BK_RRV_1
BK_RRV_2 Region a regionální vědy 2 BK_RRV_2
BK_RVZ Řízení vztahů se zákazníky BK_RVZ
BK_RVZA Řízení vztahů se zákazníky A BK_RVZA
BK_RVZB Řízení vztahů se zákazníky B BK_RVZB
BK_SDK Sociální dovednosti a komunikace BK_SDK
BK_SJB_1 Španělský jazyk B1 BK_SJB_1
BK_SJB_2 Španělský jazyk B2 BK_SJB_2
BK_SJB_3 Španělský jazyk B3 BK_SJB_3
BK_SJB_4 Španělský jazyk B4 BK_SJB_4
BK_Soc Sociologie BK_Soc
BK_SocA_1 Sociologie A1 BK_SocA_1
BK_SocA_2 Sociologie A2 BK_SocA_2
BK_SocA_3 Sociologie A3 BK_SocA_3
BK_SocB Sociologie B BK_SocB
BK_Soc_1 Sociologie 1 BK_Soc_1
BK_Soc_2 Sociologie 2 BK_Soc_2
BK_SoP Sociální pojištění BK_SoP
BK_SPr Správní právo BK_SPr
BK_SprA Správní právo A BK_SprA
BK_SPRA_1 Správní právo A1 BK_SPRA_1
BK_SprA_2 Správní právo A2 BK_SprA_2
BK_SPrB Správní právo B BK_SPrB
BK_SPrC Správní právo C BK_SPrC
BK_SPV Sociologické poznání a výzkum BK_SPV
BK_SRJ_1 Systém řízení jakosti 1 BK_SRJ_1
BK_SRJ_2 Systém řízení jakosti 2 BK_SRJ_2
BK_SSEU Státní správa v zemích EU BK_SSEU
BK_SSP Systémy sociálního pojištění BK_SSP
BK_SSST Správní soudnictví a správní trestání BK_SSST
BK_SSt Sociální statistika BK_SSt
BK_TPr Trestní právo BK_TPr
BK_TPre Teorie preferencí BK_TPre
BK_TWS Tvorba www stránek BK_TWS
BK_UBa_1 Úvod do bankovnictví 1 BK_UBa_1
BK_UBa_2 Úvod do bankovnictví 2 BK_UBa_2
BK_Uc_B Účetnictví B BK_Uc_B
BK_UcF Účetnictví finančních institucí BK_UcF
BK_UcM Účetnictví měst a obcí BK_UcM
BK_UcP Účetnictví pojišťoven BK_UcP
BK_Uc_1 Účetnictví 1 BK_Uc_1
BK_Uc_2 Účetnictví 2 BK_Uc_2
BK_Uc_3 Účetnictví 3 BK_Uc_3
BK_UDS Úvod do databázových systémů BK_UDS
BK_UNX Úvod do Unixu BK_UNX
BK_UPF Úvod do podnikových financí BK_UPF
BK_UPg Úvod do programování BK_UPg
BK_UPo Úvod do pojišťovnictví BK_UPo
BK_UPr Ústavní právo BK_UPr
BK_URV Úvod do studia regionálních věd BK_URV
BK_VEI Vývoj evropské integrace BK_VEI
BK_VEK Klíčové etapy vývoje evropské kultury BK_VEK
BK_VeP_1 Veřejné politiky 1 BK_VeP_1
BK_VeP_2 Veřejné politiky 2 BK_VeP_2
BK_VET Vývoj ekonomických teorií BK_VET
BK_VF_1 Veřejné finance 1 BK_VF_1
BK_VF_2 Veřejné finance 2 BK_VF_2
BK_VIA Vývoj internetových aplikací BK_VIA
BK_VK Vybrané kapitoly z dějin VS v Evropě BK_VK
BK_VSEU_1 Veřejná správa v zemích EU 1 BK_VSEU_1
BK_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 BK_VSEU_2
BK_VSS Volební a stranické systémy BK_VSS
BK_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BK_VSSV_1
BK_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BK_VSSV_2
BK_VS_1 Veřejná správa 1 BK_VS_1
BK_VS_2 Veřejná správa 2 BK_VS_2
BK_VTE Vnitřní trh ES/EU BK_VTE
BK_VVS Vývoj veřejné správy v ČR BK_VVS
BK_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BK_VVSC_1
BK_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BK_VVSC_2
BK_ZaP Zákonná pojištění BK_ZaP
BK_ZBFT Základy bankovních a finančních teorií BK_ZBFT
BK_ZdP Zdanění příjmů BK_ZdP
BK_ZFP Zdroje financování podniku BK_ZFP
BK_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 BK_ZFP_1
BK_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 BK_ZFP_2
BK_ZI Základy informatiky BK_ZI
BK_ZMn_1 Základy managementu 1 BK_ZMn_1
BK_ZMn_2 Základy managementu 2 BK_ZMn_2
BK_ZP Základy práva BK_ZP
BK_ZPC Základy informatiky a práce na PC BK_ZPC
BK_ZPo Zprostředkovatelé pojištění BK_ZPo
BK_ZPrE Základy práva EU/ES BK_ZPrE
BK_ZR Základy rétoriky a komunikační techniky BK_ZR
BK_ZSP Základy sociologie a psychologie BK_ZSP
BK_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví BK_ZTPB
BK_ZUc Základy účetnictví BK_ZUc
BK_ZZP Založení a zánik podniku BK_ZZP
BP_ADS Algoritmy a datové struktury BP_ADS
BP_AFI Audit finančních institucí BP_AFI
BP_AJA_1 Anglický jazyk A1 BP_AJA_1
BP_AJA_2 Anglický jazyk A2 BP_AJA_2
BP_AJA_3 Anglický jazyk A3 BP_AJA_3
BP_AJA_4 Anglický jazyk A4 BP_AJA_4
BP_AJA_5 Anglický jazyk A5 BP_AJA_5
BP_AJA_6 Anglický jazyk A6 BP_AJA_6
BP_AJA_7 Anglický jazyk A7 BP_AJA_7
BP_AJB_1 Anglický jazyk B1 BP_AJB_1
BP_AJB_2 Anglický jazyk B2 BP_AJB_2
BP_AJB_3 Anglický jazyk B3 BP_AJB_3
BP_AJB_4 Anglický jazyk B4 BP_AJB_4
BP_ASA Aplikační software A BP_ASA
BP_ASB Aplikační software B BP_ASB
BP_ASW Aplikovaný software BP_ASW
BP_Aud Auditing BP_Aud
BP_AZP Alternativní zdroje financování podniku BP_AZP
BP_Ba Bankovnictví BP_Ba
BP_BI Bezpečnost informací BP_BI
BP_BII Bezpečnost informací v internetu BP_BII
BP_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSe_1
BP_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BP_BSe_2
BP_CBa Centrální bankovnictví BP_CBa
BP_CKT Český kapitálový trh BP_CKT
BP_Cn Controlling BP_Cn
BP_CP Civilní proces BP_CP
BP_CREU Česká republika a EU BP_CREU
BP_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BP_DD_1
BP_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BP_DD_2
BP_Dem Demografie BP_Dem
BP_DFI Daně placené finančními institucemi BP_DFI
BP_DNP Design a nástroje prezentace informací BP_DNP
BP_DTP Daňová teorie a politika BP_DTP
BP_DTS DTP a sazba BP_DTS
BP_EBF_1 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 BP_EBF_1
BP_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BP_EBF_2
BP_Ek_1 Ekonomie 1 BP_Ek_1
BP_Ek_2 Ekonomie 2 BP_Ek_2
BP_Ek_3 Ekonomie 3 BP_Ek_3
BP_Ek_4 Ekonomie 4 BP_Ek_4
BP_ER Euroregiony BP_ER
BP_ES Expertní systémy BP_ES
BP_ESA_1 Ekonomická statistika A1 BP_ESA_1
BP_ESA_2 Ekonomická statistika A2 BP_ESA_2
BP_ESB Ekonomická statistika B BP_ESB
BP_ESP Evropské soudnictví a právní ochrana v EU BP_ESP
BP_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BP_EVS_1
BP_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BP_EVS_2
BP_FAP Finanční analýza podniku BP_FAP
BP_FDPr_1 Finanční a daňové právo 1 BP_FDPr_1
BP_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 BP_FDPr_2
BP_FIM_1 Finanční a investiční matematika 1 BP_FIM_1
BP_FIM_2 Finanční a investiční matematika 2 BP_FIM_2
BP_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BP_FJB_1
BP_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BP_FJB_2
BP_FJB_3 Francouzský jazyk B3 BP_FJB_3
BP_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BP_FJB_4
BP_FMa Finanční matematika BP_FMa
BP_FPM_1 Finanční a pojistná matematika 1 BP_FPM_1
BP_FPr Finanční právo BP_FPr
BP_FUC_1 Finanční účetnictví 1 BP_FUC_1
BP_HaUc Harmonizace účetnictví BP_HaUc
BP_IB International Business BP_IB
BP_IBaE Investiční bankovnictví v EU BP_IBaE
BP_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BP_IBa_1
BP_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BP_IBa_2
BP_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 BP_IBa_3
BP_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BP_IBa_4
BP_IFR Investiční a finanční rozhodování BP_IFR
BP_IJB_2 Italský jazyk B2 BP_IJB_2
BP_IJB_3 Italský jazyk B3 BP_IJB_3
BP_IJB_4 Italský jazyk B4 BP_IJB_4
BP_IKS Informační a komunikační systémy BP_IKS
BP_IMa Investiční matematika BP_IMa
BP_Int Integrace ČR do EU BP_Int
BP_IPE Institucionální podoba ES/EU BP_IPE
BP_IW Internationale Wirtschaft BP_IW
BP_JC Programování v jazyce C++ BP_JC
BP_KBaE Komerční bankovnictví v EU BP_KBaE
BP_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BP_KBa_1
BP_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 BP_KBa_2
BP_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 BP_KBa_3
BP_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BP_KBa_4
BP_KD Komunikační dovednosti BP_KD
BP_KK Krizová komunikace BP_KK
BP_KPr Konkurzní právo BP_KPr
BP_KSF Úloha kohezních a strukturálních fondů v EU BP_KSF
BP_KVS Kapitálová výstavba společnosti BP_KVS
BP_MaA_1 Matematika A1 BP_MaA_1
BP_MaA_2 Matematika A2 BP_MaA_2
BP_MaA_3 Matematika A3 BP_MaA_3
BP_MaB_1 Matematika B1 BP_MaB_1
BP_MaB_2 Matematika B2 BP_MaB_2
BP_MaC Matematika C BP_MaC
BP_MaE Makroekonomie BP_MaE
BP_Mar Marketing BP_Mar
BP_ME Manažerská ekonomika BP_ME
BP_MFS Marketing finančních služeb BP_MFS
BP_MFT Mezinárodní finanční trhy BP_MFT
BP_MiE Mikroekonomie BP_MiE
BP_MIS Manažerské informační systémy BP_MIS
BP_MUc Manažerské účetnictví BP_MUc
BP_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BP_MVz_1
BP_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BP_MVz_2
BP_MZI Metody zpracování informací BP_MZI
BP_NJA_1 Německý jazyk A1 BP_NJA_1
BP_NJA_2 Německý jazyk A2 BP_NJA_2
BP_NJA_3 Německý jazyk A3 BP_NJA_3
BP_NJA_4 Německý jazyk A4 BP_NJA_4
BP_NJA_5 Německý jazyk A5 BP_NJA_5
BP_NJA_6 Německý jazyk A6 BP_NJA_6
BP_NJA_7 Německý jazyk A7 BP_NJA_7
BP_NJB_1 Německý jazyk B1 BP_NJB_1
BP_NJB_2 Německý jazyk B2 BP_NJB_2
BP_NJB_3 Německý jazyk B3 BP_NJB_3
BP_NJB_4 Německý jazyk B4 BP_NJB_4
BP_OdPr Obchodní právo BP_OdPr
BP_OOP Objektově orientované programování BP_OOP
BP_OPr Občanské právo BP_OPr
BP_OP_1 Odborná praxe BP_OP_1
BP_OP_2 Odborná praxe BP_OP_2
BP_OSP Organizace a struktura pojišťovnictví BP_OSP
BP_OSU Operační systémy typu UNIX BP_OSU
BP_OSVF Organizace a správa veřejných financí v EU BP_OSVF
BP_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BP_PA
BP_PES Právo ES BP_PES
BP_PFi Provozní financování BP_PFi
BP_PFO_1 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 1 BP_PFO_1
BP_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BP_PFP_1
BP_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BP_PFP_2
BP_PIPr Počítačové a informační právo BP_PIPr
BP_PJC Programování v jazyce C++ BP_PJC
BP_PM Projektový management BP_PM
BP_PoEU Pojišťovnictví v EU BP_PoEU
BP_POS Principy operačních systémů BP_POS
BP_PO_1 Pojišťovnictví 1 BP_PO_1
BP_PPEU Podnikatelské projekty v EU BP_PPEU
BP_PPG Principy počítačové grafiky BP_PPG
BP_PPM_1 Podnikový a personální management 1 BP_PPM_1
BP_PPM_2 Podnikový a personální management 2 BP_PPM_2
BP_PPrB Pojistné právo B BP_PPrB
BP_PPR_1 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 1 BP_PPR_1
BP_PR Public Relations BP_PR
BP_PRe Příprava a realizace projektů BP_PRe
BP_Prg Programování BP_Prg
BP_PrPo Principy počítačů BP_PrPo
BP_PrPr Pracovní právo BP_PrPr
BP_PrW_1 Programování pod MS Windows 1 BP_PrW_1
BP_PSi_2 Počítačové sítě 2 BP_PSi_2
BP_PSt_1 Pravděpodobnost a statistika 1 BP_PSt_1
BP_Psy Psychologie BP_Psy
BP_Psy_1 Psychologie 1 BP_Psy_1
BP_Psy_2 Psychologie 2 BP_Psy_2
BP_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 BP_PS_2
BP_PT Prezentační techniky BP_PT
BP_Pt_1 Politologie 1 BP_Pt_1
BP_Pt_2 Politologie 2 BP_Pt_2
BP_PW_1 Programování pod MS Windows 1 BP_PW_1
BP_PW_2 Programování pod MS Windows 2 BP_PW_2
BP_RD Relační databáze BP_RD
BP_REk Regionální ekonomika BP_REk
BP_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BP_RgD
BP_RiJ Řízení jakosti BP_RiJ
BP_RJB_1 Ruský jazyk B1 BP_RJB_1
BP_RJB_2 Ruský jazyk B2 BP_RJB_2
BP_RJB_3 Ruský jazyk B3 BP_RJB_3
BP_RJB_4 Ruský jazyk B4 BP_RJB_4
BP_RK Řešení konfliktů BP_RK
BP_RLZ Řízení lidských zdrojů BP_RLZ
BP_RP Ročníkový projekt BP_RP
BP_RRV_1 Region a regionální vědy 1 BP_RRV_1
BP_RRV_2 Region a regionální vědy 2 BP_RRV_2
BP_RVZ Řízení vztahů se zákazníky BP_RVZ
BP_SDK Sociální dovednosti a komunikace BP_SDK
BP_SJB_1 Španělský jazyk B1 BP_SJB_1
BP_SJB_2 Španělský jazyk B2 BP_SJB_2
BP_SJB_3 Španělský jazyk B3 BP_SJB_3
BP_SJB_4 Španělský jazyk B4 BP_SJB_4
BP_SM Systémová metodologie BP_SM
BP_Soc Sociologie BP_Soc
BP_SocA_1 Sociologie A1 BP_SocA_1
BP_SocA_2 Sociologie A2 BP_SocA_2
BP_SocA_3 Sociologie A3 BP_SocA_3
BP_SocB Sociologie B BP_SocB
BP_Soc_1 Sociologie 1 BP_Soc_1
BP_Soc_2 Sociologie 2 BP_Soc_2
BP_SPr Správní právo BP_SPr
BP_SPrA Správní právo A BP_SPrA
BP_SPrA_1 Správní právo A1 BP_SPrA_1
BP_SPrA_2 Správní právo A2 BP_SPrA_2
BP_SPrB Správní právo B BP_SPrB
BP_SPrC Správní právo C BP_SPrC
BP_SPV Sociologické poznání a výzkum BP_SPV
BP_SSEU Státní správa v zemích EU BP_SSEU
BP_SSt Sociální statistika BP_SSt
BP_TPr Trestní právo BP_TPr
BP_TWS Tvorba www stránek BP_TWS
BP_UBa_2 Úvod do bankovnictví 2 BP_UBa_2
BP_Uc_B Účetnictví B BP_Uc_B
BP_UcF Účetnictví finančních institucí BP_UcF
BP_UcM Účetnictví měst a obcí BP_UcM
BP_Uc_1 Účetnictví 1 BP_Uc_1
BP_Uc_2 Účetnictví 2 BP_Uc_2
BP_Uc_3 Účetnictví 3 BP_Uc_3
BP_UDS Úvod do databázových systémů BP_UDS
BP_UMe Úvod do metodologie BP_UMe
BP_UNX Úvod do Unixu BP_UNX
BP_UPF Úvod do podnikových financí BP_UPF
BP_UPo Úvod do pojišťovnictví BP_UPo
BP_UPr Ústavní právo BP_UPr
BP_URV Úvod do studia regionálních věd BP_URV
BP_VEI Vývoj evropské integrace BP_VEI
BP_VeP_1 Veřejné politiky 1 BP_VeP_1
BP_VeP_2 Veřejné politiky 2 BP_VeP_2
BP_VET Vývoj ekonomických teorií BP_VET
BP_VF_1 Veřejné finance 1 BP_VF_1
BP_VF_2 Veřejné finance 2 BP_VF_2
BP_VIA Vývoj internetových aplikací BP_VIA
BP_VK Vybrané kapitoly z dějin VS v Evropě BP_VK
BP_VSEU_1 Veřejná správa v zemích EU 1 BP_VSEU_1
BP_VSEU_2 Veřejná správa v zemích EU 2 BP_VSEU_2
BP_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BP_VSSV_1
BP_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BP_VSSV_2
BP_VS_1 Veřejná správa 1 BP_VS_1
BP_VS_2 Veřejná správa 2 BP_VS_2
BP_VTE Vnitřní trh ES/EU BP_VTE
BP_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BP_VVSC_1
BP_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BP_VVSC_2
BP_ZaP Zákonná pojištění BP_ZaP
BP_ZBFT Základy bankovních a finančních teorií BP_ZBFT
BP_ZdP Zdanění příjmů BP_ZdP
BP_ZFP Zdroje financování podniku BP_ZFP
BP_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 BP_ZFP_1
BP_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 BP_ZFP_2
BP_ZI Základy informatiky BP_ZI
BP_ZMn_1 Základy managementu 1 BP_ZMn_1
BP_ZP Základy práva BP_ZP
BP_ZPC Základy informatiky a práce na PC BP_ZPC
BP_ZR Základy rétoriky a komunikační techniky BP_ZR
BP_ZSP Základy sociologie a psychologie BP_ZSP
BP_ZUc Základy účetnictví BP_ZUc
BP_ZZD Získávání znalostí z databází BP_ZZD
BP_ZZP Založení a zánik podniku BP_ZZP
C_AJA Anglický jazyk A C_AJA
C_AJB Anglický jazyk B C_AJB
C_ASB Aplikační software B C_ASB
C_CKT Český kapitálový trh C_CKT
C_DD_1 Dějiny diplomacie 1 C_DD_1
C_DD_2 Dějiny diplomacie 2 C_DD_2
C_DTP Daňová teorie a politika C_DTP
C_Ek Ekonomie C_Ek
C_Ek_3 Ekonomie 3 C_Ek_3
C_ESA_1 Ekonomická statistika A1 C_ESA_1
C_ESB Ekonomická statistika B C_ESB
C_ES_1 Ekonomická statistika 1 C_ES_1
C_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 C_EVS_1
C_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 C_EVS_2
C_FAP Finanční analýza podniku C_FAP
C_FJB Francouzský jazyk B C_FJB
C_FMa Finanční matematika C_FMa
C_IMa Investiční matematika C_IMa
C_KV Kapitálová výstavba společnosti C_KV
C_KVS Kapitálová výstavba společnosti C_KVS
C_Ma Matematika C_Ma
C_MaB_1 Matematika B1 C_MaB_1
C_MaB_2 Matematika B2 C_MaB_2
C_MaC Matematika C C_MaC
C_MaE Makroekonomie C_MaE
C_Mar Marketing C_Mar
C_ME Manažerská ekonomika C_ME
C_MiE Mikroekonomie C_MiE
C_MVz Mezinárodní vztahy C_MVz
C_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 C_MVz_1
C_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 C_MVz_2
C_NJA Německý jazyk A C_NJA
C_NJB Německý jazyk B C_NJB
C_OdPr Obchodní právo C_OdPr
C_OPr Občanské právo C_OPr
C_OSD Organizace a správa daní C_OSD
C_PES Právo ES C_PES
C_PFFP Podnikové finance a finanční plánování C_PFFP
C_PFFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 C_PFFP_1
C_PR Public Relations C_PR
C_Psy Psychologie C_Psy
C_Psy_1 Psychologie 1 C_Psy_1
C_RJB Ruský jazyk B C_RJB
C_Soc Sociologie C_Soc
C_Soc_1 Sociologie 1 C_Soc_1
C_SPrA Správní právo A C_SPrA
C_SPrA_1 Správní právo A1 C_SPrA_1
C_SPV Sociologické poznání a výzkum C_SPV
C_TPr Trestní právo C_TPr
C_UBa Úvod do bankovnictví C_UBa
C_Uc Účetnictví C_Uc
C_UcM Účetnictví měst a obcí C_UcM
C_Uc_1 Účetnictví 1 C_Uc_1
C_Uc_2 Účetnictví 2 C_Uc_2
C_Uc_3 Účetnictví 3 C_Uc_3
C_UPF Úvod do podnikových financí C_UPF
C_UPo Úvod do pojišťovnictví C_UPo
C_UPr Ústavní právo C_UPr
C_VEK Klíčové etapy vývoje evropské kultury C_VEK
C_VF_1 Veřejné finance 1 C_VF_1
C_VF_2 Veřejné finance 2 C_VF_2
C_VK Vybrané kapitoly z dějin veřejné správy v Evropě C_VK
C_VP_2 Veřejné politiky 2 C_VP_2
C_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 C_VSSV_1
C_VSSV_2 Veřejná správa správní věda 2 C_VSSV_2
C_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 C_VVSC_1
C_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 C_VVSC_2
C_ZFP Zdroje financování podniku C_ZFP
C_ZI Základy informatiky C_ZI
C_ZP Základy práva C_ZP
C_ZUc Základy účetnictví C_ZUc
NK_AJ_1 Anglický jazyk 1 NK_AJ_1
NK_AJ_2 Anglický jazyk 2 NK_AJ_2
NK_AJ_3 Anglický jazyk 3 NK_AJ_3
NK_AM Aktuárské minimum NK_AM
NK_ARPS Alternativní reformy penzijního systému v ČR NK_ARPS
NK_BBO Burzy a burzovní operace NK_BBO
NK_CnI Controlling I NK_CnI
NK_DKP Diplomatická a konzulární praxe NK_DKP
NK_DSe_1 Diplomový seminář 1 NK_DSe_1
NK_DSe_2 Diplomový seminář 2 NK_DSe_2
NK_DS_1 Diplomový seminář 1 NK_DS_1
NK_EIP Evropské integrační procesy NK_EIP
NK_ER Evropské reálie NK_ER
NK_ERFS Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb NK_ERFS
NK_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 NK_ERP_1
NK_ERP_2 Ekonomika a řízení pojišťoven 2 NK_ERP_2
NK_EStI Ekonomická statistika I NK_EStI
NK_FA Fiskální a monetární aspekty VF NK_FA
NK_FCP Firemní cenová politika NK_FCP
NK_FD Finanční deriváty NK_FD
NK_FFP Firemní finanční politiky a finanční plánování NK_FFP
NK_HP Hospodářská politika NK_HP
NK_IBaB Investiční bankovnictví B NK_IBaB
NK_IFI Informatika ve finančních institucích NK_IFI
NK_InB Inovace v bankovnictví NK_InB
NK_Inf Informatika NK_Inf
NK_IPP Inflace a protiinflační politika NK_IPP
NK_IVS Informatika ve VS NK_IVS
NK_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích NK_KAFI
NK_KBaB Komerční bankovnictví B NK_KBaB
NK_KEP Koncepce energetické politiky EU NK_KEP
NK_LS Logistické systémy NK_LS
NK_MaEI Makroekonomie I NK_MaEI
NK_MaEk_1 Manažerská ekonomika I 1 NK_MaEk_1
NK_MaEk_2 Manažerská ekonomika I 2 NK_MaEk_2
NK_MEI Mezinárodní ekonomická integrace NK_MEI
NK_MF Mezinárodní finance NK_MF
NK_MFK Měnové a finanční krize NK_MFK
NK_MFS Marketing ve finančních službách NK_MFS
NK_MiE_I Mikroekonomie I NK_MiE_I
NK_MMO_1 Marketing měst a obcí 1 NK_MMO_1
NK_MMO_2 Marketing měst a obcí 2 NK_MMO_2
NK_MnJ Management jakosti NK_MnJ
NK_Mn_1 Management 1 NK_Mn_1
NK_MP Měnová politika NK_MP
NK_MzP Mezinárodní politika NK_MzP
NK_NJ_1 Německý jazyk 1 NK_NJ_1
NK_NJ_2 Německý jazyk 2 NK_NJ_2
NK_NJ_3 Německý jazyk 3 NK_NJ_3
NK_NP Neživotní pojištění NK_NP
NK_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniků NK_ODOP
NK_OP Oceňování podniku NK_OP
NK_OPrI Obchodní právo I NK_OPrI
NK_PCP Právo cenných papírů NK_PCP
NK_PeE_2 Peněžní ekonomie a makroekonomické souvislosti 2 NK_PeE_2
NK_PEk_1 Peněžní ekonomie-makroekonom. souvislosti 1 NK_PEk_1
NK_PEk_2 Peněžní ekonomie-makroekonom.souvislosti 2 NK_PEk_2
NK_PeR Personální řízení NK_PeR
NK_PESA_1 Prameny práva ES, právo ES A1 NK_PESA_1
NK_PESA_2 Prameny práva ES, právo ES A2 NK_PESA_2
NK_PESB Prameny práva ES, právo ES B NK_PESB
NK_PNS Práva k nemovitostem a stavební právo NK_PNS
NK_PPrI Pracovní právo I NK_PPrI
NK_PR Public Relations NK_PR
NK_PrSZ Právo sociálního zabezpečení NK_PrSZ
NK_PrZP Právo životního prostředí NK_PrZP
NK_RDFT Regulace a dozor nad finančními trhy NK_RDFT
NK_RFR Řízení finančních rizik NK_RFR
NK_RJ_1 Ruský jazyk 1 NK_RJ_1
NK_RJ_2 Ruský jazyk 2 NK_RJ_2
NK_RJ_3 Ruský jazyk 3 NK_RJ_3
NK_RRFI Řízení rizik ve finančních institucích NK_RRFI
NK_SAS Spisová a archivní služba NK_SAS
NK_SDP Státní dozor v pojišťovnictví NK_SDP
NK_SHO Sociologie hospodářské organizace NK_SHO
NK_SM Správa majetku NK_SM
NK_SP Sociologie peněz NK_SP
NK_SPS Stranické a politické systémy NK_SPS
NK_SRJV Systém řízení jakosti ve veřejné správě NK_SRJV
NK_SR_1 Správní řízení 1 NK_SR_1
NK_SR_2 Správní řízení 2 NK_SR_2
NK_StPr Stavební právo NK_StPr
NK_STS_1 Specializované teritoriální studie 1 NK_STS_1
NK_STS_2 Specializované teritoriální studie 2 NK_STS_2
NK_SVRA Soustava veřejných rozpočtů ČR A NK_SVRA
NK_SVR_1 Soustava veřejných rozpočtů 1 NK_SVR_1
NK_SVR_2 Soustava veřejných rozpočtů 2 NK_SVR_2
NK_SVS Sociologie veřejné správy NK_SVS
NK_TIPr Tvorba a interpretace práva NK_TIPr
NK_TVF Teorie veřejných financí NK_TVF
NK_UcS Účetní systémy NK_UcS
NK_UcS_1 Účetní systémy 1 NK_UcS_1
NK_UcS_2 Účetní systémy 2 NK_UcS_2
NK_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 NK_UMRP_1
NK_UMRP_2 Úloha marketingu v řízení podniku 2 NK_UMRP_2
NK_UVS Ústavní vývoj a ústavní systém ČR NK_UVS
NK_UVS_1 Ústavní vývoj a ústavní systém ČR 1 NK_UVS_1
NK_UVS_2 Ústavní vývoj a ústavní systém ČR 2 NK_UVS_2
NK_VEkI Veřejná ekonomika I NK_VEkI
NK_VFC Vícezdrojové financování člověka NK_VFC
NK_VFT_II Vývoj finančních teorií II NK_VFT_II
NK_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj NK_VSRR
NK_ZIn Zahraniční investování NK_ZIn
NK_ZP Životní pojištění NK_ZP
NK_ZSo Zajištění a soupojištění NK_ZSo
NP_AJ_1 Anglický jazyk 1 NP_AJ_1
NP_AJ_2 Anglický jazyk 2 NP_AJ_2
NP_AJ_3 Anglický jazyk 3 NP_AJ_3
NP_AM Aktuárské minimum NP_AM
NP_ARPS Alternativní reformy penzijního systému v ČR NP_ARPS
NP_BBO Burzy a burzovní operace NP_BBO
NP_CnI Controlling I NP_CnI
NP_CNZ České národní zájmy NP_CNZ
NP_DKP Diplomatická a konzulární praxe NP_DKP
NP_DSe_1 Diplomový seminář 1 NP_DSe_1
NP_DSe_2 Diplomový seminář 2 NP_DSe_2
NP_EIP Evropské integrační procesy NP_EIP
NP_ER Evropské reálie NP_ER
NP_ERe Evropské reálie NP_ERe
NP_ERFS Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb NP_ERFS
NP_ERP Ekonomika a řízení pojišťoven NP_ERP
NP_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 NP_ERP_1
NP_ERP_2 Ekonomika a řízení pojišťoven 2 NP_ERP_2
NP_ESt Ekonomická statistika NP_ESt
NP_EStI Ekonomická statistika I NP_EStI
NP_FA Fiskální a monetární aspekty VF NP_FA
NP_FCP Firemní cenová politika NP_FCP
NP_FD Finanční deriváty NP_FD
NP_FFP Firemní finanční politiky a finanční plánování NP_FFP
NP_HP Hospodářská politika NP_HP
NP_IBaB Investiční bankovnictví B NP_IBaB
NP_IFI Informatika ve finančních institucích NP_IFI
NP_InB Inovace v bankovnictví NP_InB
NP_Inf Informatika NP_Inf
NP_IPP Inflace a protiinflační politika NP_IPP
NP_IVS Informatika ve VS NP_IVS
NP_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích NP_KAFI
NP_KBaB Komerční bankovnictví B NP_KBaB
NP_KEP Koncepce energetické politiky EU NP_KEP
NP_LS Logistické systémy NP_LS
NP_MaEI Makroekonomie I NP_MaEI
NP_MaEk_1 Manažerská ekonomika I 1 NP_MaEk_1
NP_MaEk_2 Manažerská ekonomika I 2 NP_MaEk_2
NP_MEI Mezinárodní ekonomická integrace NP_MEI
NP_MF Mezinárodní finance NP_MF
NP_MFK Měnové a finanční krize NP_MFK
NP_MFS Marketing ve finančních službách NP_MFS
NP_MiE_I Mikroekonomie I NP_MiE_I
NP_MMO_1 Marketing měst a obcí 1 NP_MMO_1
NP_MMO_2 Marketing měst a obcí 2 NP_MMO_2
NP_MnJ Management jakosti NP_MnJ
NP_Mn_1 Management 1 NP_Mn_1
NP_MP Měnová politika NP_MP
NP_MzP Mezinárodní politika NP_MzP
NP_NJ_1 Německý jazyk 1 NP_NJ_1
NP_NJ_2 Německý jazyk 2 NP_NJ_2
NP_NJ_3 Německý jazyk 3 NP_NJ_3
NP_NP Neživotní pojištění NP_NP
NP_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniků NP_ODOP
NP_OP Oceňování podniku NP_OP
NP_OPrI Obchodní právo I NP_OPrI
NP_PCP Právo cenných papírů NP_PCP
NP_PeE_1 Peněžní ekonomie - makroekonomické souvislosti 1 NP_PeE_1
NP_PeE_2 Peněžní ekonomie a makroekonomické souvislosti 2 NP_PeE_2
NP_PEk_II Podniková ekonomika II - 1 NP_PEk_II
NP_PEk_1 Peněžní ekonomie - makroekonomické souvislosti 1 NP_PEk_1
NP_PEk_2 Peněžní ekonomie-makroekonomické souvislosti 2 NP_PEk_2
NP_PeR Personální řízení NP_PeR
NP_PESA_1 Prameny práva ES, právo ES A1 NP_PESA_1
NP_PESA_2 Prameny práva ES právo, ES A2 NP_PESA_2
NP_PESB Prameny práva ES, právo ES B NP_PESB
NP_PN Právo k nemovitostem NP_PN
NP_PPrI Pracovní právo I NP_PPrI
NP_PR Public Relations NP_PR
NP_PrSZ Právo sociálního zabezpečení NP_PrSZ
NP_PrZP Právo životního prostředí NP_PrZP
NP_RDFT Regulace a dozor nad finančními trhy NP_RDFT
NP_RFR Řízení finančních rizik NP_RFR
NP_RJ_2 Ruský jazyk 2 NP_RJ_2
NP_RJ_3 Ruský jazyk 3 NP_RJ_3
NP_RRFI Řízení rizik ve finančních institucích NP_RRFI
NP_SAS Spisová a archivní služba NP_SAS
NP_SDP Státní dozor v pojišťovnictví NP_SDP
NP_SHO Sociologie hospodářské organizace NP_SHO
NP_SM Správa majetku NP_SM
NP_SP Sociologie peněz NP_SP
NP_SPS Stranické a politické systémy NP_SPS
NP_SRJV Systém řízení jakosti ve veřejné správě NP_SRJV
NP_SRVJ Systémy řízení jakosti ve veřejné správě NP_SRVJ
NP_SR_1 Správní řízení 1 NP_SR_1
NP_SR_2 Správní řízení 2 NP_SR_2
NP_StPr Stavební právo NP_StPr
NP_STS_1 Specializované teritoriální studie 1 NP_STS_1
NP_STS_2 Specializované teritoriální studie 2 NP_STS_2
NP_SVRA Soustava veřejných rozpočtů ČR A NP_SVRA
NP_SVR_1 Soustava veřejných rozpočtů 1 NP_SVR_1
NP_SVR_2 Soustava veřejných rozpočtů 2 NP_SVR_2
NP_SVS Sociologie veřejné správy NP_SVS
NP_TIPr Tvorba a interpretace práva NP_TIPr
NP_TVF Teorie veřejných financí NP_TVF
NP_UcS Účetní systémy NP_UcS
NP_UcS_1 Účetní systémy 1 NP_UcS_1
NP_UcS_2 Účetní systémy 2 NP_UcS_2
NP_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 NP_UMRP_1
NP_UMRP_2 Úloha marketingu v řízení podniku 2 NP_UMRP_2
NP_UVS Ústavní vývoj a ústavní systém v ČR NP_UVS
NP_UVS_1 Ústavní vývoj a ústavní systém v ČR 1 NP_UVS_1
NP_UVS_2 Ústavní vývoj a ústavní systém v ČR 2 NP_UVS_2
NP_VEkI Veřejná ekonomika I NP_VEkI
NP_VET Vývoj ekonomických teorií NP_VET
NP_VFC Vícezdrojové financování člověka NP_VFC
NP_VFT Vývoj finančních teorií NP_VFT
NP_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj NP_VSRR
NP_ZIn Zahraniční investování NP_ZIn
NP_ZP Životní pojištění NP_ZP
NP_ZSo Zajištění a soupojištění NP_ZSo
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.