Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2008 leto2008
Folders
B_AAJ_1 Anglický jazyk AA1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk A2 B_AAJ_2
B_AAJ_4 Anglický jazyk A4 B_AAJ_4
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
B_AFPV Audit ve finančních institucích, pojišťovnách a veřejném sektoru B_AFPV
B_AJA_1 Anglický jazyk A1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A4 B_AJA_4
B_AJA_5 Anglický jazyk A5 B_AJA_5
B_AJA_6 Anglický jazyk A6 B_AJA_6
B_AJV_2 Anglický jazyk V2 B_AJV_2
B_AOEI Aktuální otázky evropské integrace B_AOEI
B_AOEI_aj Aktuální otázky evropské integrace B_AOEI_aj
B_Apl Aplikace informatiky B_Apl
B_ASA Aplikační software A B_ASA
B_ASB Aplikační software B B_ASB
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_AS_3 Aplikační software 3 B_AS_3
B_Aud Auditing B_Aud
B_AUS Administrace UNIXu a sítí B_AUS
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeAI_1
B_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeFF_1
B_BSeMK_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeMK_1
B_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeRP_1
B_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeVS_1
B_BSe_2 Bakalářský seminář 2 B_BSe_2
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CDS Český daňový systém B_CDS
B_CJc_2 Český jazyk pro cizince 2 B_CJc_2
B_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci B_CjMK
B_CKT Český kapitálový trh B_CKT
B_CP Civilní proces B_CP
B_DD_2 Dějiny diplomacie 2 B_DD_2
B_DFi Dozor nad finančními institucemi B_DFi
B_DM Direkt marketing B_DM
B_DNP Design a nástroje prezentace informací B_DNP
B_DPPF Dozor nad pojišťovnami a penzijními fondy B_DPPF
B_DTP Daňová teorie a politika B_DTP
B_EMPr Evropské a mezinárodní právo B_EMPr
B_EPS Evropské politické systémy B_EPS
B_ES Expertní systémy B_ES
B_ESPO Evropské soudnictví a právní ochrana v EU B_ESPO
B_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 B_EVS_1
B_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 B_EVS_2
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FDPr_1 Finanční a daňové právo 1 B_FDPr_1
B_FDPr_2 Finanční a daňové právo 2 B_FDPr_2
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FIPM Finanční, investiční a pojistná matematika B_FIPM
B_FJB_2 Francouzský jazyk B2 B_FJB_2
B_FJV_2 Francouzský jazyk V2 B_FJV_2
B_FPr Finanční právo B_FPr
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_FUc Finanční účetnictví B_FUc
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_FUc_2 Finanční účetnictví 2 B_FUc_2
Bi_AJA_2 Anglický jazyk A2 Bi_AJA_2
B_IB International Business B_IB
Bi_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci Bi_CjMK
Bi_DD_1 Dějiny diplomacie 1 Bi_DD_1
Bi_DD_2 Dějiny diplomacie 2 Bi_DD_2
B_IFR Investiční a finanční rozhodování B_IFR
B_IMa Investiční matematika B_IMa
Bi_NJA_2 Německý jazyk A2 Bi_NJA_2
Bi_NJA_5 Německý jazyk A5 Bi_NJA_5
Bi_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 Bi_PFP_1
Bi_Psy Psychologie Bi_Psy
Bi_Pt Politologie Bi_Pt
Bi_TPr Trestní právo Bi_TPr
Bi_UIBa Úvod do investičního bankovnictví Bi_UIBa
Bi_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví Bi_UKBa
Bi_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 Bi_VSEU_2
Bi_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 Bi_VVSC_2
B_IW Internationale Wirtschaft B_IW
Bi_ZStM Základy statistických metod Bi_ZStM
Bi_ZUc Základy účetnictví Bi_ZUc
Bi_ZVF Základy veřejných financí Bi_ZVF
B_KSF Úloha kohezního a strukturálních fondů EU B_KSF
B_MaA_1 Matematika A1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A2 B_MaA_2
B_MaBd_2 Opakování základů matematiky 2 B_MaBd_2
B_MaB_1 Matematika B1 B_MaB_1
B_MaB_2 Matematika B2 B_MaB_2
B_MaE Makroekonomie B_MaE
B_MaE_aj Makroekonomie B_MaE_aj
B_Man_1 Management 1 B_Man_1
B_Man_2 Management 2 B_Man_2
B_Mar Marketing B_Mar
B_MasK_2 Masová komunikace a prostředky 2 B_MasK_2
B_MAUc Manažerské účetnictví B_MAUc
B_ME Manažerská ekonomika B_ME
B_Mek Manažerská ekonomika B_Mek
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MiE Mikroekonomie B_MiE
B_MIS Manažerské informační systémy B_MIS
B_MN Místní normotvorba B_MN
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_NJA_1 Německý jazyk A1 B_NJA_1
B_NJA_2 Německý jazyk A2 B_NJA_2
B_NJA_3 Německý jazyk A3 B_NJA_3
B_NJA_4 Německý jazyk A4 B_NJA_4
B_NJA_5 Německý jazyk A5 B_NJA_5
B_NJA_6 Německý jazyk A6 B_NJA_6
B_NJB_2 Německý jazyk B2 B_NJB_2
B_NJB_4 Německý jazyk B4 B_NJB_4
B_NJV_1 Německý jazyk V1 B_NJV_1
B_NJV_2 Německý jazyk V2 B_NJV_2
B_NKD Nácvik komunikačních dovedností B_NKD
B_OdPr Obchodní právo B_OdPr
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OOPr_1 Občanské a obchodní právo 1 B_OOPr_1
B_OOPr_2 Občanské a obchodní právo 2 B_OOPr_2
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_OSD Organizace a správa daní B_OSD
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PA Praktická administrativa ve veřejné správě B_PA
BP_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BP_BSe_2
B_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 B_PFP_1
B_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 B_PFP_2
B_PIPr Počítačové a informační právo B_PIPr
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_PjPR Pojištění podnikatelských rizik B_PjPR
B_PM Projektový management B_PM
BP_MaB_2 Matematika B2 BP_MaB_2
B_PMVM Politika, média a veřejné mínění B_PMVM
B_Pol Politologie B_Pol
B_PoM Pojištění majetku B_PoM
B_PoO Pojištění osob B_PoO
B_POR Pojištění občanských rizik B_POR
B_POS Principy operačních systémů B_POS
B_PoT Pojistný trh B_PoT
B_PP Penzijní připojištění B_PP
B_PPEU Podnikatelské projekty v EU B_PPEU
B_PPG Principy počítačové grafiky B_PPG
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPM_2 Podnikový a personální management 2 B_PPM_2
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_Prg Programování B_Prg
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PS Počítačové sítě B_PS
B_Psy_A Psychologie A B_Psy_A
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 B_PS_2
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_RD Relační databáze B_RD
B_Rek_1 Reklama 1 B_Rek_1
B_RiJ Řízení jakosti B_RiJ
B_RJB_2 Ruský jazyk B2 B_RJB_2
B_RJV_2 Ruský jazyk V2 B_RJV_2
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RP Ročníkový projekt B_RP
B_RP_2 Řízení podniku 2 B_RP_2
B_RRV_1 Region a regionální vědy 1 B_RRV_1
B_RRV_2 Region a regionální vědy 2 B_RRV_2
B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ
B_RVzZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVzZ
B_SDK Sociální dovednosti a komunikace B_SDK
B_SJB_2 Španělský jazyk B2 B_SJB_2
B_SJB_4 Španělský jazyk B4 B_SJB_4
B_SJV_2 Španělský jazyk V2 B_SJV_2
B_SMak Struktura marketingových komunikací B_SMak
B_Soc Sociologie B_Soc
B_SoP Sociální pojištění B_SoP
B_SoVR Soustava veřejných rozpočtů B_SoVR
B_SPD Sociálně-psychologické dovednosti pracovníka VS B_SPD
B_SPr_1 Správní právo 1 B_SPr_1
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPr_3 Správní právo 3 B_SPr_3
B_Spss Sociologické problémy soudobého světa B_Spss
B_SPV Sociologické poznání a výzkum B_SPV
B_SPVFi Sociologické poznání a výzkum ve finančních službách B_SPVFi
B_SSP Systémy sociálního pojištění B_SSP
B_St_1 Statistika 1 B_St_1
B_St_2 Statistika 2 B_St_2
B_SUS Správní a ústavní soudnictví B_SUS
B_SVR Soustava veřejných rozpočtů B_SVR
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_THA Teorie her - aplikace I B_THA
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TVF Teorie veřejných financí B_TVF
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UcM Účetnictví měst a obcí B_UcM
B_UcPo Účetnictví pojišťoven B_UcPo
B_UcPr Účetní praktikum B_UcPr
B_UcVS Účetnictví veřejného sektoru B_UcVS
B_UIBa Úvod do investičního bankovnictví B_UIBa
B_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví B_UKBa
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UMar Úvod do marketingu B_UMar
B_UNX Úvod do UNIXU B_UNX
B_UPF Úvod do podnikových financí B_UPF
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPt Úvod do politologie B_UPt
B_UVF Úvod do veřejných financí B_UVF
B_VeP_1 Veřejné politiky 1 B_VeP_1
B_VeP_2 Veřejné politiky 2 B_VeP_2
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VF_1 Veřejné finance 1 B_VF_1
B_VF_2 Veřejné finance 2 B_VF_2
B_VIA Vývoj internetových aplikací B_VIA
B_VolS Volební systémy B_VolS
B_VSEU_1 Veřejná správa EU 1 B_VSEU_1
B_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 B_VSEU_2
B_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 B_VSSV_1
B_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 B_VSSV_2
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_VVSEZ Vývoj veřejné správy v evropských zemích B_VVSEZ
B_ZDP Zdanění příjmů B_ZDP
B_ZdPo Zdravotní pojištění B_ZdPo
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 B_ZFP_1
B_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 B_ZFP_2
B_ZI Základy informatiky B_ZI
B_ZL Základy logiky B_ZL
B_ZMar Základy marketingu B_ZMar
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZPt_1 Základy politologie 1 B_ZPt_1
B_ZPt_2 Základy politologie 2 B_ZPt_2
B_ZSo Zajištění a soupojištění B_ZSo
B_ZSP Základy sociologie a psychologie B_ZSP
B_ZsPr Zástavní právo B_ZsPr
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví B_ZTPB
B_ZUc Základy účetnictví B_ZUc
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
C_AJA_4 Anglický jazyk A4 C_AJA_4
C_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 C_BSeRP_1
C_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 C_BSeVS_1
C_CDS Český daňový systém C_CDS
C_OdPr Obchodní právo C_OdPr
C_SPr_1 Správní právo 1 C_SPr_1
C_VSEU_2 Veřejná správa v zemích EU 2 C_VSEU_2
C_ZStM Základy statistických metod C_ZStM
DB_WP Writing for the Professions DB_WP
DM_HPO High Performance Organizations DM_HPO
DM_HRM Human Resource Management DM_HRM
DM_IM Investment Management DM_IM
DM_LSGE Legal Systems in a Global Economy DM_LSGE
DM_MCRM Managerial Communication and Research Methods DM_MCRM
E_AJ Angličtina on-line (test) E_AJ
E_AOL Angličtina on-line E_AOL
E_GrAJ E-Anglická gramatika E_GrAJ
E_GrNJ E-Německá gramatika E_GrNJ
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
N_AM Asset management N_AM
N_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů N_AOMV
N_APaS Aplikovaná psychologie a sociologie N_APaS
N_ASFi Aplikační software ve finančních institucích N_ASFi
N_ASFT Analýza subjektů finančního trhu N_ASFT
N_ASRP Aplikační software v řízení podniku N_ASRP
N_ASVS Aplikační software ve veřejné správě N_ASVS
N_BIS Bezpečnost IS N_BIS
N_BPrCP Bankovní právo a právo cenných papírů N_BPrCP
N_CJC_1 Český jazyk pro cizince 1 N_CJC_1
N_CJc_2 Český jazyk pro cizince 2 N_CJc_2
N_Dem Demografie N_Dem
N_DSe_1 Diplomový seminář 1 N_DSe_1
N_DSe_2 Diplomový seminář 2 N_DSe_2
N_DTP Daňová teorie a politika N_DTP
N_EK Ekonomická kriminalita (z pohledu řízení a správy) N_EK
N_EkS Ekonomická statistika N_EkS
N_EkS_2 Ekonomická statistika 2 N_EkS_2
N_ER Euroregiony N_ER
N_ERFS_1 Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb 1 N_ERFS_1
N_ERP_2 Ekonomika a řízení pojišťoven 2 N_ERP_2
N_EtVS Etika ve VS N_EtVS
N_FBPr Finanční a bankovní právo N_FBPr
N_FEU Fondy EU a jejich čerpání N_FEU
N_FK_aj Firemní komunikace v anglickém jazyce N_FK_aj
N_FK_nj Firemní komunikace v německém jazyce N_FK_nj
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FRP_2 Finanční řízení podniku 2 N_FRP_2
N_FTP Fiskální teorie a politika N_FTP
N_HP Hospodářská politika N_HP
Ni_MF Mezinárodní finance Ni_MF
Ni_test Autoři DSO 1 - testovací předmět Ni_test
Ni_test2 Autoři DSO 2 - testovací předmět Ni_test2
Ni_UsEs Ústavní systémy evropských států Ni_UsEs
N_IVS Informatika ve veřejné správě N_IVS
N_KAFI Kontrola a audit ve fin. institucích N_KAFI
N_KAVS Kontrola a audit ve VS N_KAVS
N_KRRB Komplexní řízení rizik v bankovnictví N_KRRB
N_KV Konkurz a vyrovnání N_KV
N_LiPU Likvidace pojistných událostí N_LiPU
N_LiPU_A Likvidace pojistných událostí A N_LiPU_A
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaE_I Makroekonomie I N_MaE_I
N_MAEk_2 Manažerská ekonomika 2 N_MAEk_2
N_MaMP Matematické modely v pojišťovnictví N_MaMP
N_Man_1 Management 1 N_Man_1
N_MF Mezinárodní finance N_MF
N_MFS Marketing ve finančních službách N_MFS
N_MiE_I Mikroekonomie I N_MiE_I
N_MMO Marketing měst a obcí N_MMO
N_MnJ Management jakosti N_MnJ
N_Mn_1 Management 1 N_Mn_1
N_MOPr Mezinárodní obchodní právo N_MOPr
N_MPo Marketing v pojišťovnictví N_MPo
N_MRP_1 Marketingové řízení podniku 1 N_MRP_1
N_MsLd Místní správa v liberálních demokraciích N_MsLd
N_MTP_1 Měnová teorie a politika 1 N_MTP_1
N_MVP_1 Mezinárodní vztahy a politika 1 N_MVP_1
N_MVP_2 Mezinárodní vztahy a politika 2 N_MVP_2
N_MVS Management ve veřejné správě N_MVS
N_MzP Mezinárodní politika N_MzP
N_NJ_1 Německý jazyk 1 N_NJ_1
N_NJ_2 Německý jazyk 2 N_NJ_2
N_NJ_3 Německý jazyk 3 N_NJ_3
N_NJ_4 Německý jazyk 4 N_NJ_4
N_OdPr Obchodní právo N_OdPr
N_OdZPr Obchodní a závazkové právo N_OdZPr
N_OFI_1 Oceňování finančních investic 1 N_OFI_1
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_PM Personální management N_PM
N_PR Public relations N_PR
N_PrDV Právo duševního vlastnictví N_PrDV
N_PrE_1 Prameny práva ES, právo ES_1 N_PrE_1
N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení N_PrSZ
N_PrZP Právo životního prostředí N_PrZP
N_PVN Právní vztahy k nemovitostem N_PVN
N_RDP Regulace a dohled v pojišťovnictví N_RDP
N_RJ_1 Ruský jazyk 1 N_RJ_1
N_RJ_2 Ruský jazyk 2 N_RJ_2
N_RJ_4 Ruský jazyk 4 N_RJ_4
N_RKVS Řízení kvality ve VS N_RKVS
N_RRFS Řízení rizik v odvětvích finančních služ. N_RRFS
N_RR_1 Řízení rizik 1 N_RR_1
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SEU Směrnice EU pro finanční služby N_SEU
N_SFEU Strukturální fondy EU N_SFEU
N_SFT Soudobé finanční trhy N_SFT
N_SPS Stranické a politické systémy N_SPS
N_SpSS Sociologické problémy soudobého světa N_SpSS
N_SRJV Systémy řízení jakosti ve veřejné správě N_SRJV
N_SR_1 Správní řízení 1 N_SR_1
N_SR_2 Správní řízení 2 N_SR_2
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_StM_2 Statistické metody 2 N_StM_2
N_STP Specializované teritoriální studie N_STP
N_StPr Stavební právo N_StPr
N_SV Správní věda N_SV
N_SVM Správa veřejného majetku N_SVM
N_SVRCR Soustava veřejných rozpočtů ČR N_SVRCR
N_SVR_I_1 Soustava veřejných rozpočtů I 1 N_SVR_I_1
N_SVR_I_2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 N_SVR_I_2
N_SVS Sociologie veřejné správy N_SVS
N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 N_SWI_2
N_TPPS Teorie a praxe penzijních systémů N_TPPS
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UcS_2 Účetní systémy 2 N_UcS_2
N_UsEs Ústavní systémy evropských států N_UsEs
N_UVS Ústavní vývoj a ústavní systém ČR N_UVS
N_VE_1 Veřejná ekonomika 1 N_VE_1
N_VE_2 Veřejná ekonomika 2 N_VE_2
N_VKTPr Vybrané kapitoly z trestního práva N_VKTPr
N_VSEZ Veřejná správa evropských zemí N_VSEZ
N_VSP Vybrané statě z pojišťovnictví N_VSP
N_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj N_VSRR
N_ZDTP Základy daňové teorie a politiky N_ZDTP
N_Zin_B Zahraniční investování B N_Zin_B
N_ZMF Základy mezinárodních financí N_ZMF
N_ZnM Znalostní management N_ZnM
N_ZP Životní pojištění N_ZP
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.