Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2010 leto2010
Folders
B_AAJ_1 Anglický jazyk A 1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk A 2 B_AAJ_2
B_AAJ_3 Anglický jazyk A 3 B_AAJ_3
B_AAJ_4 Anglický jazyk A 4 B_AAJ_4
B_AAJ_5 Anglický jazyk A 5 B_AAJ_5
B_AAJ_6 Anglický jazyk A 6 B_AAJ_6
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
B_AFPV Audit ve finančních institucích, pojišťovnách a veřejném sektoru B_AFPV
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 B_AJA_5
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJV_2 Anglický jazyk V 2 B_AJV_2
B_AJV_4 Anglický jazyk V 4 B_AJV_4
B_ASA Aplikační software A B_ASA
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_AS_3 Aplikační software 3 B_AS_3
B_AUS Administrace UNIXu a sítí B_AUS
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BAG BAG výuka B_BAG
B_BPAI_2 Bakalářský projekt 2 B_BPAI_2
B_BPFF_1 Bakalářský projekt 1 B_BPFF_1
B_BPFF_2 Bakalářský projekt 2 B_BPFF_2
B_BPMK_2 Bakalářský projekt 2 B_BPMK_2
B_BPPO_2 Bakalářský projekt 2 B_BPPO_2
B_BPRP_2 Bakalářský projekt 2 B_BPRP_2
B_BPVS_2 Bakalářský projekt 2 B_BPVS_2
B_BSeAI Bakalářský seminář B_BSeAI
B_BSeAI_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeAI_1
B_BSeFF Bakalářský seminář B_BSeFF
B_BSeFF_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeFF_1
B_BSeMK Bakalářský seminář B_BSeMK
B_BSeMK_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeMK_1
B_BSePO Bakalářský seminář 1 B_BSePO
B_BSeRP Bakalářský seminář B_BSeRP
B_BSeRP_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeRP_1
B_BSeVS Bakalářský seminář 1 B_BSeVS
B_BSeVS_1 Bakalářský seminář 1 B_BSeVS_1
B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CDS Český daňový systém B_CDS
B_CDS_A Český daňový systém A B_CDS_A
B_Cjc_1 Český jazyk pro cizince 1 B_Cjc_1
B_Cjc_2 Český jazyk pro cizince 2 B_Cjc_2
B_CjC_3 Český jazyk pro cizince 3 B_CjC_3
B_Cjc_4 Český jazyk pro cizince 4 B_Cjc_4
B_CjMK_A Český jazyk v marketingové komunikaci A B_CjMK_A
B_CKT Český kapitálový trh B_CKT
B_CPS Český politický systém B_CPS
B_CZS Český zdravotnický systém B_CZS
B_DD_1 Dějiny diplomacie 1 B_DD_1
B_DD_2 Dějiny diplomacie 2 B_DD_2
B_DM Direkt marketing B_DM
B_DTP Daňová teorie a politika B_DTP
B_EATH Ekonomické aplikace teorie her B_EATH
B_EM Elektronický marketing B_EM
B_EMasK Etika v masové komunikaci B_EMasK
B_EMI Evropská měnová integrace B_EMI
B_EPS Evropské politické systémy B_EPS
B_ERBi Ekonomika a řízení poskytovatelů bankovních a investičních služeb B_ERBi
B_E_SANCE Projekt E-Šance B_E_SANCE
B_ESPO Evropské soudnictví a právní ochrana v EU B_ESPO
B_FABS Finanční analýza poskytovatelů bankovních a investičních služeb B_FABS
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FDPr_1 Finanční a daňové právo 1 B_FDPr_1
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FJB_2 Francouzský jazyk B 2 B_FJB_2
B_FJB_4 Francouzský jazyk B 4 B_FJB_4
B_FJV_1 Francouzský jazyk V 1 B_FJV_1
B_FJV_2 Francouzský jazyk V 2 B_FJV_2
B_FJV_4 Francouzský jazyk V 4 B_FJV_4
B_FUc Finanční účetnictví B_FUc
B_Fuc_A Finanční účetnictví B_Fuc_A
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_HPo Historie pojišťovnictví B_HPo
B_IB International Business B_IB
B_IBa_A1 Investiční bankovnictví A1 B_IBa_A1
B_IBa_A2 Investiční bankovnictví A2 B_IBa_A2
B_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 B_IBa_1
B_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 B_IBa_2
B_IR Investiční rozhodování B_IR
B_IW Internationale Wirtschaft B_IW
B_KBa_A1 Komerční bankovnictví A1 B_KBa_A1
B_KBa_A2 Komerční bankovnictví A2 B_KBa_A2
B_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 B_KBa_1
B_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 B_KBa_2
B_LiPU Likvidace pojistných událostí B_LiPU
B_MaA_1 Matematika A1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A2 B_MaA_2
B_MaA_3 Matematika A3 B_MaA_3
B_MaBd_2 Opakování základů matematiky 2 B_MaBd_2
B_MaB_1 Matematika B1 B_MaB_1
B_MaB_2 Matematika B2 B_MaB_2
B_MaE_I Makroekonomie I B_MaE_I
B_Man_2 Management 2 B_Man_2
B_Mar Marketing B_Mar
B_MasK_2 Masová komunikace a prostředky 2 B_MasK_2
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MiE_I Mikroekonomie I B_MiE_I
B_MME Matematické metody v ekonomii B_MME
B_MOD Marketing obchodních dovedností B_MOD
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu B_MRZO
B_NJA_2 Německý jazyk A 2 B_NJA_2
B_NJA_4 Německý jazyk A 4 B_NJA_4
B_NJA_6 Německý jazyk A 6 B_NJA_6
B_NJB_2 Německý jazyk B 2 B_NJB_2
B_NJB_4 Německý jazyk B 4 B_NJB_4
B_NJV_2 Německý jazyk V 2 B_NJV_2
B_NJV_4 Německý jazyk V 4 B_NJV_4
B_NKD Nácvik komunikačních dovedností B_NKD
B_NO Neziskové organizace B_NO
B_OdPr Obchodní právo B_OdPr
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PA Praktická administrativa B_PA
B_PE Politický extremismus B_PE
B_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 B_PFP_1
B_PIPr Počítačové a informační právo B_PIPr
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_PjPR Pojištění podnikatelských rizik B_PjPR
B_PMV Psychologie mezilidských vztahů B_PMV
B_PMVM Politika, média a veřejné mínění B_PMVM
B_PoO Pojištění osob B_PoO
B_PoPr_1 Pojistné právo 1 B_PoPr_1
B_PoPR_2 Pojistné právo 2 B_PoPR_2
B_POR Pojištění občanských rizik B_POR
B_POS Principy operačních systémů B_POS
B_PoT Pojistný trh B_PoT
B_PP Penzijní připojištění B_PP
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPM_2 Podnikový a personální management 2 B_PPM_2
B_PrEUb Právo EU v bankovnictví B_PrEUb
B_PrEUp Právo EU v pojišťovnictví B_PrEUp
B_Prg Programování B_Prg
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PrZP Právo životního prostředí B_PrZP
B_PR_2 Public Relations 2 B_PR_2
B_Psy Psychologie B_Psy
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PS_2 Pravděpodobnost a statistika 2 B_PS_2
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_PVN Právní vztahy k nemovitostem B_PVN
B_RD Relační databáze B_RD
B_RDBS Regulace a dohled nad poskytovateli bankovních a investičních služeb B_RDBS
B_Rek_1 Reklama 1 B_Rek_1
B_RiJ Řízení jakosti B_RiJ
B_RJB_2 Ruský jazyk B 2 B_RJB_2
B_RJB_4 Ruský jazyk B 4 B_RJB_4
B_RJV_2 Ruský jazyk V 2 B_RJV_2
B_RJV_4 Ruský jazyk V 4 B_RJV_4
B_RP Ročníkový projekt B_RP
B_RPr Rodinné právo B_RPr
B_RP_2 Řízení podniku 2 B_RP_2
B_RRV_1 Region a regionální vědy 1 B_RRV_1
B_RRV_2 Region a regionální vědy 2 B_RRV_2
B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ
B_SDK Sociální dovednosti a komunikace B_SDK
B_semKEMV Seminář KEMV B_semKEMV
B_SJB_2 Španělský jazyk B 2 B_SJB_2
B_SJB_4 Španělský jazyk B 4 B_SJB_4
B_SJV_1 Španělský jazyk V 1 B_SJV_1
B_SJV_2 Španělský jazyk V 2 B_SJV_2
B_SJV_3 Španělský jazyk V 3 B_SJV_3
B_SJV_4 Španělský jazyk V 4 B_SJV_4
B_SMaK_2 Struktura marketingových komunikací 2 B_SMaK_2
B_Soc Sociologie B_Soc
B_SoP Sociální pojištění B_SoP
B_SPr_1 Správní právo 1 B_SPr_1
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPr_3 Správní právo 3 B_SPr_3
B_SPr_4 Správní právo 4 B_SPr_4
B_SPS Systémy politických stran B_SPS
B_SPT Soudobé politické teorie B_SPT
B_SPV Sociologické poznání a výzkum B_SPV
B_SPVFi Sociologické poznání a výzkum ve finančních službách B_SPVFi
B_St_1 Statistika 1 B_St_1
B_St_2 Statistika 2 B_St_2
B_SUS_A Správní a ústavní soudnictví B_SUS_A
B_SZCR Sociální zabezpečení v ČR B_SZCR
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UAFi Účetnictví a vnitřní audit bank a vybraných finančních institucí B_UAFi
B_UBa Úvod do bankovnictví B_UBa
B_UcPo Účetnictví pojišťoven B_UcPo
B_UcPr Účetní praktikum B_UcPr
B_UcVS Účetnictví veřejného sektoru B_UcVS
B_UIBa Úvod do investičního bankovnictví B_UIBa
B_UKBa Úvod do komerčního bankovnictví B_UKBa
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UNX Úvod do UNIXU B_UNX
B_UPF_A Úvod do podnikových financí A B_UPF_A
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPt Úvod do politologie B_UPt
B_USP Úvod do sociální politiky B_USP
B_VCKT Vznik a vývoj českého kapitálového trhu B_VCKT
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VF_A Veřejné finance B_VF_A
B_VIA Vývoj internetových aplikací B_VIA
B_VolS Volební systémy B_VolS
B_VS Veřejná správa B_VS
B_VSEU_2 Veřejná správa v EU 2 B_VSEU_2
B_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 B_VVSC_1
B_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 B_VVSC_2
B_VVSEZ Vývoj veřejné správy v evropských zemích B_VVSEZ
B_VyM Vydavatelský management B_VyM
B_ZdPo Zdravotní pojištění B_ZdPo
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZFIM Základy finanční a investiční matematiky B_ZFIM
B_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 B_ZFP_2
B_ZL Základy logiky B_ZL
B_ZMar Základy marketingu B_ZMar
B_ZPo Základy pojišťovnictví B_ZPo
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZSP Základy sociologie a psychologie B_ZSP
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZUc Základy účetnictví B_ZUc
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
B_ZZD Získávání znalostí z databází B_ZZD
B_ZZP Založení a zánik podniku B_ZZP
DB_FO Financing Organisations DB_FO
D_FIR Finanční instituce a jejich řízení D_FIR
D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy D_KMFA
DM_BP Business Policy DM_BP
DM_HPO High Performance Organizations DM_HPO
DM_IB International Business DM_IB
DM_MA Management Accounting DM_MA
DM_MM Marketing Management DM_MM
DM_PMP Project Management and Priorization DM_PMP
D_MV Metodologie vědy D_MV
E_Ba Banking E_Ba
E_CIEI Current Issues in European Integration E_CIEI
E_COEUR Competence in EuroPreneurship E_COEUR
E_CZL Czech language E_CZL
E_Eng English Language E_Eng
E_ESP EU Economic and Structural Policy E_ESP
E_IB International Business E_IB
E_MaE Macroeconomics E_MaE
EQ_B_AS_1 Příprava EQUIP - Aplikační software 1 EQ_B_AS_1
EQ_B_Ba Příprava EQUIP - Bankovnictví - bakaláři EQ_B_Ba
EQ_B_BSe Příprava EQUIP - Bakalářský seminář EQ_B_BSe
EQ_B_DM Příprava EQUIP - Direkt marketing EQ_B_DM
EQ_B_EATH Příprava EQUIP - Ekonomické aplikace teorie her EQ_B_EATH
EQ_B_KPM Příprava EQUIP - Komunikace podniku s médii EQ_B_KPM
EQ_B_PFP_1 Příprava EQUIP - Podnikové finance 1 EQ_B_PFP_1
EQ_B_PJC Příprava EQUIP - Programování v jazyce C EQ_B_PJC
EQ_B_PoP Příprava EQUIP - Podpora prodeje EQ_B_PoP
EQ_B_Soc Příprava EQUIP - Sociologie B2 EQ_B_Soc
EQ_B_Uc Příprava EQUIP - Účetnictví B EQ_B_Uc
EQ_B_VeP Příprava EQUIP - Veřejné politiky EQ_B_VeP
EQ_B_VSEU Příprava EQUIP - Veřejná správa EU EQ_B_VSEU
EQ_B_VyMe Příprava EQUIP - Vývoj médií EQ_B_VyMe
EQ_B_ZEPr Příprava EQUIP - Základy evropského práva EQ_B_ZEPr
EQ_B_ZFP Příprava EQUIP - Zdroje financování podniku EQ_B_ZFP
EQ_B_ZPt Příprava EQUIP - Základy politologie EQ_B_ZPt
EQ_B_ZStM Příprava EQUIP - Základy statistických metod EQ_B_ZStM
EQ_N_Ba Příprava EQUIP - Bankovnictví - magistři EQ_N_Ba
EQ_N_DS Příprava EQUIP - Databázové systémy EQ_N_DS
EQ_N_DSe Příprava EQUIP - Diplomový seminář EQ_N_DSe
EQ_N_SFT Příprava EQUIP - Soudobé finanční trhy EQ_N_SFT
EQ_N_STFS Příprava EQUIP - Současná teorie finančních služeb EQ_N_STFS
EQ_N_THM Příprava EQUIP - Teorie her pro manažery EQ_N_THM
E_test_gab E-learning, cvičný předmět Ing. Irena Gabrielová E_test_gab
N_AAJ_1 Anglický jazyk 1 N_AAJ_1
N_AAJ_2 Anglický jazyk 2 N_AAJ_2
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
N_AM Asset management N_AM
N_Ami Aktuárské minimum N_Ami
N_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů N_AOMV
N_APaS Aplikovaná psychologie a sociologie N_APaS
N_ASRP Aplikační software v řízení podniku N_ASRP
N_ASVS Aplikační software ve veřejné správě N_ASVS
N_BIS Bezpečnost IS N_BIS
N_BPrCP Bankovní právo a právo cenných papírů N_BPrCP
N_Cjc_1 Český jazyk pro cizince 1 N_Cjc_1
N_Cjc_2 Český jazyk pro cizince 2 N_Cjc_2
N_Cjc_4 Český jazyk pro cizince 4 N_Cjc_4
N_DDS Doplňkové důchodové systémy N_DDS
N_DPAI_2 Diplomový projekt 2 N_DPAI_2
N_DPFF_2 Diplomový projekt 2 N_DPFF_2
N_DPPO_2 Diplomový projekt 2 N_DPPO_2
N_DPRP_1 Diplomový projekt 1 N_DPRP_1
N_DPRP_2 Diplomový projekt 2 N_DPRP_2
N_DPVS_2 Diplomový projekt 2 N_DPVS_2
N_DSeAI Diplomový seminář N_DSeAI
N_DSeFF Diplomový seminář N_DSeFF
N_DSeMK Diplomový seminář N_DSeMK
N_DSePO Diplomový seminář N_DSePO
N_DSeRP Diplomový seminář N_DSeRP
N_DSeVS Diplomový seminář N_DSeVS
N_DSe_2 Diplomový seminář 2 N_DSe_2
N_DTP Daňová teorie a politika N_DTP
N_DTP_A Daňová teorie a politika A N_DTP_A
N_EkS Ekonomická statistika N_EkS
N_EPo Ekologická politika N_EPo
N_ERFS Ekonomika a řízení poskytovatelů finančních služeb N_ERFS
N_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 N_ERP_1
N_ERP_2 Ekonomika a řízení pojišťoven 2 N_ERP_2
N_EtPo Etika v pojišťovnictví N_EtPo
N_EUR Ekonomie udržitelného rozvoje N_EUR
N_FAFT Fúze, akvizice na finančních trzích N_FAFT
N_FCP Firemní cenová politika N_FCP
N_FD Finanční deriváty N_FD
N_FEU Fondy EU a jejich čerpání N_FEU
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FRP_2 Finanční řízení podniku 2 N_FRP_2
N_FS Finanční stabilita N_FS
N_FTP Fiskální teorie a politika N_FTP
N_HP_A Hospodářská politika A N_HP_A
N_IBa Investiční bankovnictví N_IBa
N_IMaK Interkulturní marketing a komunikace N_IMaK
N_IMK Integrovaná marketingová komunikace N_IMK
N_Inf Informatika N_Inf
N_IR Insolvenční řízení N_IR
N_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích N_KAFI
N_KRRB Komplexní řízení rizik v bankovnictví N_KRRB
N_LiPU Likvidace pojistných událostí N_LiPU
N_LiPU_A Likvidace pojistných událostí N_LiPU_A
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaE_II Makroekonomie II N_MaE_II
N_MaMP Matematické modely v pojišťovnictví N_MaMP
N_Man_1 Management 1 N_Man_1
N_MarFs Marketing ve finančních službách N_MarFs
N_MEI Mezinárodní ekonomická integrace N_MEI
N_MF Mezinárodní finance N_MF
N_MF_A Mezinárodní finance A N_MF_A
N_MFT Moderní finanční trhy N_MFT
N_MiE_II Mikroekonomie II N_MiE_II
N_MMCR Management a marketing cestovního ruchu N_MMCR
N_MME Mezinárodní monetární ekonomie N_MME
N_MMV Metody marketingového výzkumu N_MMV
N_MnJ Management jakosti N_MnJ
N_MOPr Mezinárodní obchodní právo N_MOPr
N_MPo Marketing v pojišťovnictví N_MPo
N_MRP_1 Marketingové řízení podniku 1 N_MRP_1
N_MTP_1 Měnová teorie a politika 1 N_MTP_1
N_MVP_2 Mezinárodní vztahy a politika 2 N_MVP_2
N_MVS Management ve veřejné správě N_MVS
N_NJ_2 Německý jazyk 2 N_NJ_2
N_NJ_4 Německý jazyk 4 N_NJ_4
N_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku N_ODOP
N_OdPr Obchodní právo N_OdPr
N_OdZPr Obchodní a závazkové právo N_OdZPr
N_OFI_A Oceňování finančních investic A N_OFI_A
N_OF_1 Osobní finance 1 N_OF_1
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OPAI Oceňování podniku v AI N_OPAI
N_PD_aj Prezentační dovednosti v AJ N_PD_aj
N_PES Právo ES v pojišťovnictví N_PES
N_PIS Projektování informačních systémů N_PIS
N_PIZ Práce s informačními zdroji N_PIZ
N_PM Personální management N_PM
N_Pol Politologie N_Pol
N_PP Pojistné podvody N_PP
N_PR Public relations N_PR
N_PrDV Právo duševního vlastnictví N_PrDV
N_Psyz Psychologie zákaznického chování N_Psyz
N_PTP Pojistná teorie a politika N_PTP
N_PVN Právní vztahy k nemovitostem N_PVN
N_RDP Regulace a dohled v pojišťovnictví N_RDP
N_RJ_2 Ruský jazyk 2 N_RJ_2
N_RJ_4 Ruský jazyk 4 N_RJ_4
N_RR Řízení rizik N_RR
N_RR_1 Řízení rizik 1 N_RR_1
N_RR_2 Řízení rizik 2 N_RR_2
N_RVD Řízení veřejného dluhu N_RVD
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SEU Směrnice EU pro finanční služby N_SEU
N_SFEU Strukturální fondy EU N_SFEU
N_SFT Soudobé finanční trhy N_SFT
N_SFT_A Soudobé finanční trhy A N_SFT_A
N_SMK Sociologie marketingové komunikace N_SMK
N_SMRP Simulace a modelování rozhodovacích procesů N_SMRP
N_SSPo Sociální a soukromé pojištění N_SSPo
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_STMs_1 Sociologické teorie moderní společnosti N_STMs_1
N_StM_2 Statistické metody 2 N_StM_2
N_StRP_1 Strategické řízení podniku 1 N_StRP_1
N_StRP_2 Strategické řízení podniku 2 N_StRP_2
N_SV Správní věda N_SV
N_SVM Správa veřejného majetku N_SVM
N_SVR_I_2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 N_SVR_I_2
N_SVS Sociologie veřejné správy N_SVS
N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 N_SWI_2
N_THM Teorie her pro manažery N_THM
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UcS_2 Účetní systémy 2 N_UcS_2
N_UDS Úvod do databázových systémů N_UDS
N_UMR Úloha manažerů v řízení podniků N_UMR
N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace N_UMRO
N_UMRP_1 Úloha marketingu v řízení podniku 1 N_UMRP_1
N_UsEs Ústavní systémy evropských států N_UsEs
N_VSEZ Veřejná správa evropských zemí N_VSEZ
N_VSP Vybrané statě z pojišťovnictví N_VSP
N_ZDTP Základy daňové teorie a politiky N_ZDTP
N_Zin Zahraniční investování N_Zin
N_Zin_B Zahraniční investování B N_Zin_B
N_ZMF Základy mezinárodních financí N_ZMF
N_ZnM Znalostní management N_ZnM
N_ZOD Základní otázky demokracie N_ZOD
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.