Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2012 leto2012
Folders
BA_Ac_A1 Accounting A 1 BA_Ac_A1
BA_Ac_A2 Accounting A 2 BA_Ac_A2
B_AAJ_1 Anglický jazyk A 1 B_AAJ_1
B_AAJ_2 Anglický jazyk A 2 B_AAJ_2
B_AAJ_3 Anglický jazyk A 3 B_AAJ_3
B_AAJ_4 Anglický jazyk A 4 B_AAJ_4
B_AAJ_5 Anglický jazyk A 5 B_AAJ_5
B_AAJ_6 Anglický jazyk A 6 B_AAJ_6
BA_AS_1 Application Software 1 BA_AS_1
BA_AS_2 Application Software 2 BA_AS_2
BA_BM_B Business Management B BA_BM_B
BA_CF_A1 Corporate Finance A 1 BA_CF_A1
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
BA_FL Fundamentals of Law BA_FL
BA_FSM Fundamentals of Statistical Methods BA_FSM
BA_GL_1 German Language 1 BA_GL_1
BA_GL_2 German Language 2 BA_GL_2
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 B_AJA_5
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJV_1 Anglický jazyk V 1 B_AJV_1
B_AJV_2 Anglický jazyk V 2 B_AJV_2
B_AJV_3 Anglický jazyk V 3 B_AJV_3
B_AJV_4 Anglický jazyk V 4 B_AJV_4
B_AJ_1 Anglický jazyk 1 B_AJ_1
B_AJ_2 Anglický jazyk 2 B_AJ_2
BA_MaB_1 Mathematics B 1 BA_MaB_1
BA_MaB_2 Mathematics B 2 BA_MaB_2
BA_MaCS Marketing Communications Structure BA_MaCS
BA_MaE_A Macroeconomics A BA_MaE_A
BA_MaE_B Macroeconomics B BA_MaE_B
BA_MiE_A Microeconomics A BA_MiE_A
B_AMPr Autorské a mediální právo B_AMPr
B_Apl Aplikace informatiky B_Apl
BA_SL_1 Spanish Language 1 BA_SL_1
BA_SL_2 Spanish Language 2 BA_SL_2
BA_Soc_B2 Sociology B 2 BA_Soc_B2
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
B_AS_3 Aplikační software 3 B_AS_3
B_Aud Auditing B_Aud
B_AUS Administrace UNIXu a sítí B_AUS
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_Ba_B Bankovnictví B B_Ba_B
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BPAI_2 Bakalářský projekt 2 B_BPAI_2
B_BPBA_1 Bakalářský projekt 1 B_BPBA_1
B_BPBA_2 Bakalářský projekt 2 B_BPBA_2
B_BPMK_1 Bakalářský projekt 1 B_BPMK_1
B_BPMK_2 Bakalářský projekt 2 B_BPMK_2
B_BPPO_2 Bakalářský projekt 2 B_BPPO_2
B_BPRP_1 Bakalářský projekt 1 B_BPRP_1
B_BPRP_2 Bakalářský projekt 2 B_BPRP_2
B_BPVS_2 Bakalářský projekt 2 B_BPVS_2
B_BSeAI Bakalářský seminář AI B_BSeAI
B_BSeBA Bakalářský seminář BA B_BSeBA
B_BSeMK Bakalářský seminář MK B_BSeMK
B_BSePO Bakalářský seminář PO B_BSePO
B_BSeRP Bakalářský seminář RP B_BSeRP
B_BSeVF Bakalářský seminář VF B_BSeVF
B_BSeVS Bakalářský seminář VS B_BSeVS
B_CB Centrální bankovnictví B_CB
B_CDS_A Český daňový systém A B_CDS_A
B_Cjc_1 Český jazyk pro cizince 1 B_Cjc_1
B_Cjc_2 Český jazyk pro cizince 2 B_Cjc_2
B_Cjc_3 Český jazyk pro cizince 3 B_Cjc_3
B_Cjc_4 Český jazyk pro cizince 4 B_Cjc_4
B_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci B_CjMK
B_CjMK_A Český jazyk v marketingové komunikaci A B_CjMK_A
B_CjOb_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 B_CjOb_1
B_CjOb_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 B_CjOb_2
B_CJOd_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 B_CJOd_1
B_CjOd_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 B_CjOd_2
B_CKT Český kapitálový trh B_CKT
B_Cn Controlling B_Cn
B_CPD České právní dějiny B_CPD
B_CPS Český politický systém B_CPS
B_CpZ_1 Čínský jazyk pro začátečníky 1 B_CpZ_1
B_CpZ_2 Čínský jazyk pro začátečníky 2 B_CpZ_2
BC_301 Critical Thinking BC_301
BC_302 Professional Communications BC_302
B_DBa Dějiny bankovnictví B_DBa
B_DD_2 Dějiny diplomacie 2 B_DD_2
B_Dem Demografie B_Dem
B_DF_1 Dějiny filozofie 1 B_DF_1
B_DF_2 Dějiny filozofie 2 B_DF_2
B_DM Direkt marketing B_DM
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_EATH Ekonomické aplikace teorie her B_EATH
B_EM Elektronický marketing B_EM
B_EMarK Etika v marketingové komunikaci B_EMarK
B_EMasK Etika v masové komunikaci B_EMasK
B_EMI Evropská měnová integrace B_EMI
B_EPS Evropské politické systémy B_EPS
B_ERBIS Ekonomika a řízení poskytovatelů bankovních a investičních služeb B_ERBIS
B_ESPO Evropské soudnictví a právní ochrana v EU B_ESPO
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FA_1 Finanční analýza 1 B_FA_1
B_FA_2 Finanční analýza 2 B_FA_2
B_FI Finanční investování B_FI
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FJB_3 Francouzský jazyk B 3 B_FJB_3
B_FJB_4 Francouzský jazyk B 4 B_FJB_4
B_FJV_1 Francouzský jazyk V 1 B_FJV_1
B_FJV_2 Francouzský jazyk V 2 B_FJV_2
B_FJV_4 Francouzský jazyk V 4 B_FJV_4
B_Fuc_A Finanční účetnictví B_Fuc_A
B_FUcAn Finanční účetnictví a finanční analýza B_FUcAn
B_FUc_1 Finanční účetnictví 1 B_FUc_1
B_FUc_2 Finanční účetnictví 2 B_FUc_2
B_FVM Formování veřejného mínění B_FVM
B_HaUc Harmonizace účetnictví B_HaUc
B_IB International Business B_IB
B_IBa_A1 Investiční bankovnictví A1 B_IBa_A1
B_IBa_A2 Investiční bankovnictví A 2 B_IBa_A2
B_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 B_IBa_1
B_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 B_IBa_2
B_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 B_IBa_3
B_IR Investiční rozhodování B_IR
B_IW Internationale Wirtschaft B_IW
B_KBa_A1 Komerční bankovnictví A 1 B_KBa_A1
B_KBa_A2 Komerční bankovnictví A 2 B_KBa_A2
B_KBa_1 Komerční bankovnictví B_KBa_1
B_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 B_KBa_2
B_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 B_KBa_3
B_KD Komunikační dovednosti B_KD
B_LiPU Likvidace pojistných událostí B_LiPU
B_MaA_1 Matematika A 1 B_MaA_1
B_MaA_2 Matematika A 2 B_MaA_2
B_MaA_3 Matematika A 3 B_MaA_3
B_MaBd_2 Opakování základů matematiky 2 B_MaBd_2
B_MaB_1 Matematika B 1 B_MaB_1
B_MaB_2 Matematika B 2 B_MaB_2
B_MaE_A Makroekonomie A B_MaE_A
B_MaE_B Makroekonomie B B_MaE_B
B_Man_2 Management 2 B_Man_2
B_Mar Marketing B_Mar
B_MaUc Manažerské účetnictví B_MaUc
B_MFT Mezinárodní finanční trhy B_MFT
B_MiE_A Mikroekonomie A B_MiE_A
B_MiE_B Mikroekonomie B B_MiE_B
B_MIS Manažerské informační systémy B_MIS
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_MPrV Mezinárodní právo veřejné B_MPrV
B_MRZO Marketingové řízení zahraničního obchodu B_MRZO
B_MSV Metody sociologického výzkumu B_MSV
B_NJA_1 Německý jazyk A 1 B_NJA_1
B_NJA_2 Německý jazyk A 2 B_NJA_2
B_NJA_3 Německý jazyk A 3 B_NJA_3
B_NJA_4 Německý jazyk A 4 B_NJA_4
B_NJA_5 Německý jazyk A 5 B_NJA_5
B_NJA_6 Německý jazyk A 6 B_NJA_6
B_NJB_3 Německý jazyk B 3 B_NJB_3
B_NJB_4 Německý jazyk B 4 B_NJB_4
B_NJV_1 Německý jazyk V 1 B_NJV_1
B_NJV_2 Německý jazyk V 2 B_NJV_2
B_NJV_3 Německý jazyk V 3 B_NJV_3
B_NJV_4 Německý jazyk V 4 B_NJV_4
B_NJ_2 Německý jazyk 2 B_NJ_2
B_NKD Nácvik komunikačních dovedností B_NKD
B_NO Neziskové organizace B_NO
B_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku B_ODOP
B_OdPr Obchodní právo B_OdPr
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OOPr Občanské a obchodní právo B_OOPr
B_OPr Občanské právo B_OPr
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PA Praktická administrativa B_PA
B_PE Politický extremismus B_PE
B_PeR Personální řízení B_PeR
B_PF_A1 Podnikové finance A 1 B_PF_A1
B_PF_A2 Podnikové finance A 2 B_PF_A2
B_PFi Provozní financování B_PFi
B_PFi_B Provozní financování B B_PFi_B
B_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 B_PFP_1
B_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 B_PFP_2
B_PiPr Počítačové a informační právo B_PiPr
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PjPR Pojištění podnikatelských rizik B_PjPR
B_PM Projektový management B_PM
B_PMVM Politika, média a veřejné mínění B_PMVM
B_Pol_2 Politologie 2 B_Pol_2
B_PoO Pojištění osob B_PoO
B_PoP Podpora prodeje B_PoP
B_PoP_B Podpora prodeje B B_PoP_B
B_PoPr_B2 Pojistné právo B 2 B_PoPr_B2
B_PoPr_2 Pojistné právo 2 B_PoPr_2
B_PoP_2 Pojištění a pojišťovnictví 2 B_PoP_2
B_POR Pojištění občanských rizik B_POR
B_POS Principy operačních systémů B_POS
B_PoT Pojistný trh B_PoT
B_PP Penzijní připojištění B_PP
B_PPEU Podnikatelské projekty v EU B_PPEU
B_PPM_1 Podnikový a personální management 1 B_PPM_1
B_PPM_2 Podnikový a personální management 2 B_PPM_2
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_PR Public Relations B_PR
B_PR_B1 Public Relations B 1 B_PR_B1
B_PR_B2 Public Relations B 2 B_PR_B2
B_PrEU Právo EU v bankovnictví B_PrEU
B_PrEUp Právo EU v pojišťovnictví B_PrEUp
B_Prg Programování B_Prg
B_PRP Principy počítačů B_PRP
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PrZP Právo životního prostředí B_PrZP
B_PS_A Pravděpodobnost a statistika A B_PS_A
B_PS_B Pravděpodobnost a statistika B B_PS_B
B_PSV Praktikum sociologického výzkumu B_PSV
B_Psy Psychologie B_Psy
B_Psy_B Psychologie B B_Psy_B
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_PVN Právní vztahy k nemovitostem B_PVN
B_RD Relační databáze B_RD
B_RDFI Regulace a dohled ve finančních institucích B_RDFI
B_Reg_1 Regionalistika 1 B_Reg_1
B_Reg_2 Regionalistika 2 B_Reg_2
B_Rek Reklama B_Rek
B_Rek_1 Reklama 1 B_Rek_1
B_Rek_2 Reklama 2 B_Rek_2
B_RiJ Řízení jakosti B_RiJ
B_RJB_4 Ruský jazyk B 4 B_RJB_4
B_RJV_1 Ruský jazyk V 1 B_RJV_1
B_RJV_2 Ruský jazyk V 2 B_RJV_2
B_RJV_4 Ruský jazyk V 4 B_RJV_4
B_RLZ Řízení lidských zdrojů B_RLZ
B_RP Ročníkový projekt B_RP
B_RP_A1 Řízení podniku A 1 B_RP_A1
B_RP_A2 Řízení podniku A 2 B_RP_A2
B_RP_B Řízení podniku B B_RP_B
B_RP_1 Řízení podniku 1 B_RP_1
B_RP_2 Řízení podniku 2 B_RP_2
B_Rty Řízení týmů B_Rty
B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ
B_RVZ_A Řízení vztahů se zákazníky A B_RVZ_A
B_SDK Sociální dovednosti a komunikace B_SDK
B_SJB_1 Španělský jazyk B 1 B_SJB_1
B_SJB_2 Španělský jazyk B 2 B_SJB_2
B_SJB_3 Španělský jazyk B 3 B_SJB_3
B_SJB_4 Španělský jazyk B 4 B_SJB_4
B_SJV_1 Španělský jazyk V 1 B_SJV_1
B_SJV_2 Španělský jazyk V 2 B_SJV_2
B_SJV_3 Španělský jazyk V 3 B_SJV_3
B_SJV_4 Španělský jazyk V 4 B_SJV_4
B_SMaK Struktura marketingových komunikací B_SMaK
B_SMaK_1 Struktura marketingových komunikací 1 B_SMaK_1
B_SMaK_2 Struktura marketingových komunikací 2 B_SMaK_2
B_SMV Sociologie mezilidských vztahů B_SMV
B_Soc Sociologie B_Soc
B_Soc_B1 Sociologie B 1 B_Soc_B1
B_Soc_B2 Sociologie B 2 B_Soc_B2
B_Soc_C Sociologie C B_Soc_C
B_SoP Sociální pojištění B_SoP
B_SPr_A1 Správní právo A 1 B_SPr_A1
B_SPr_A2 Správní právo A 2 B_SPr_A2
B_SPr_A3 Správní právo A 3 B_SPr_A3
B_SPr_4 Správní právo 4 B_SPr_4
B_Spss Sociologické problémy soudobého světa B_Spss
B_SPT Soudobé politické teorie B_SPT
B_SPT_B Soudobé politické teorie B B_SPT_B
B_SPV Sociologické poznání a výzkum B_SPV
B_St_1 Statistika 1 B_St_1
B_St_2 Statistika 2 B_St_2
B_SZCR_A Sociální zabezpečení v ČR A B_SZCR_A
B_SZCR_B Sociální zabezpečení v ČR B B_SZCR_B
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr Trestní právo B_TPr
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UAb Účetnictví a vnitřní audit bank B_UAb
B_Uc_A1 Účetnictví A 1 B_Uc_A1
B_Uc_A2 Účetnictví A 2 B_Uc_A2
B_Uc_B Účetnictví B B_Uc_B
B_UcFI Účetnictví ve finančních institucích B_UcFI
B_UcPo Účetnictví pojišťoven B_UcPo
B_UcPr Účetní praktikum B_UcPr
B_UcUS Účetnictví a účetní software B_UcUS
B_UcVS Účetnictví veřejného sektoru B_UcVS
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UDS_A Úvod do databázových systémů A B_UDS_A
B_UKK_B Úloha konfliktů v komunikaci B B_UKK_B
B_UNX Úvod do UNIXU B_UNX
B_UPF Úvod do podnikových financí B_UPF
B_UPF_A Úvod do podnikových financí A B_UPF_A
B_UPG Úvod do programování B_UPG
B_UPo Úvod do pojišťovnictví B_UPo
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_Upt Úvod do politologie B_Upt
B_USo Úvod do sociologie B_USo
B_USoP Úvod do sociální politiky B_USoP
B_USVF Úvod do studia veřejných financí B_USVF
B_UVS Úvod do studia veřejné správy B_UVS
B_VCKT Vznik a vývoj českého kapitálového trhu B_VCKT
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VF_A Veřejné finance A B_VF_A
B_VF_B Veřejné finance B B_VF_B
B_VIA Vývoj internetových aplikací B_VIA
B_VNF Vývoj novodobé filozofie B_VNF
B_VoIS Volební systémy B_VoIS
B_VS Veřejná správa B_VS
B_VSEU_1 Veřejná správa EU 1 B_VSEU_1
B_VT Vedení týmů a týmová práce B_VT
B_VVSC Vývoj veřejné správy v českých zemích B_VVSC
B_VVSEZ Vývoj veřejné správy v evropských zemích B_VVSEZ
B_VyM Vydavatelský management B_VyM
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_ZaP Základy podnikání B_ZaP
B_ZaPo Zánik podniku B_ZaPo
B_ZdPo Zdravotní pojištění B_ZdPo
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZFIM Základy finanční a investiční matematiky B_ZFIM
B_ZFP_1 Zdroje financování podniku 1 B_ZFP_1
B_ZFP_2 Zdroje financování podniku 2 B_ZFP_2
B_ZKA Základy kvantitativní analýzy dat ze soc. výzkumů B_ZKA
B_ZKA_B Základy kvantitativní analýzy dat ze soc. výzkumů B B_ZKA_B
B_ZL Základy logiky B_ZL
B_ZMar Základy marketingu B_ZMar
B_ZPCR Zdanění příjmů v ČR B_ZPCR
B_ZPKNJ_1 Základy profesní komunikace v NJ 1 B_ZPKNJ_1
B_ZPKNJ_2 Základy profesní komunikace v NJ_2 B_ZPKNJ_2
B_ZPKRJ_1 Základy profesní komunikace v RJ 1 B_ZPKRJ_1
B_ZPKRJ_2 Základy profesní komunikace v RJ_2 B_ZPKRJ_2
B_ZPKSJ_2 Základy profesní komunikace v SJ_2 B_ZPKSJ_2
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZPt Základy politologie B_ZPt
B_ZSCR Zdanění spotřeby v ČR B_ZSCR
B_ZSPr Základy soukromého práva B_ZSPr
B_ZStM Základy statistických metod B_ZStM
B_ZStM_A Základy statistických metod A B_ZStM_A
B_ZStM_B Základy statistických metod B B_ZStM_B
B_ZUc Základy účetnictví B_ZUc
B_ZVF Základy veřejných financí B_ZVF
B_ZZD Získávání znalostí databází B_ZZD
B_ZZP Založení a zánik podniku B_ZZP
DB_BM Business Management DB_BM
DB_BS Business Strategy DB_BS
DB_EO The Effective Organization DB_EO
DB_FO Financing Organisations DB_FO
DB_IS Information Systems DB_IS
DM_BS Business Strategy DM_BS
DM_FMP Financial Management of Public DM_FMP
D_MTA Makroekonomická teorie a analýza D_MTA
D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability D_TFT
E_Ba Banking E_Ba
E_BE Business English E_BE
E_CEP Competence in EuroPreneurship E_CEP
E_CFL Czech as a Foreign Language E_CFL
E_CIEI Current Issues in European Integration E_CIEI
E_ESP EU Economic and Structural Policy E_ESP
E_CHC Czech History and Culture E_CHC
E_IB International Business E_IB
E_IF International Finance E_IF
MBA_520 Managing with Technology MBA_520
MBA_525 Applied Marketing MBA_525
MBA_530 Evaluating Financial Information MBA_530
MBA_531 Applied Managerial Economics MBA_531
N_AAJ_4 Anglický jazyk 4 N_AAJ_4
NA_AS_2 Accounting Systems 2 NA_AS_2
NA_CIM Change & Innovation Management NA_CIM
NA_CMM Corporate Marketing Management NA_CMM
NA_DPBM_2 Diploma Project 2 NA_DPBM_2
NA_DSeBM Diploma Seminar BM NA_DSeBM
NA_DSeMC Diploma seminar MC NA_DSeMC
NA_IBG Introduction to Business German NA_IBG
NA_IBS Introduction to Business Spanish NA_IBS
NA_IMaC Intercultural Marketing and Communication NA_IMaC
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
NA_Lob Lobbying NA_Lob
N_AM Asset management N_AM
NA_MaE_A Macroeconomics A NA_MaE_A
NA_MaE_B Macroeconomics B NA_MaE_B
NA_MEc Managerial Economics NA_MEc
N_Ami Aktuárské minimum N_Ami
N_AOEP Aktuální otázky evropského práva N_AOEP
N_AOMV Aktuální otázky mezinárodních vztahů N_AOMV
NA_PsyCB Psychology of Consumer Behavior NA_PsyCB
NA_PS_2 Presenting Skills 2 NA_PS_2
NA_QM Quality Management NA_QM
NA_RMCM Role of Managers in Company Management NA_RMCM
NA_SMC Sociology of Marketing Communication NA_SMC
NA_TM Trade Management NA_TM
N_BIS Bezpečnost IS N_BIS
N_BPrCP Bankovní právo, právo cenných papírů a směrnice EU pro FS N_BPrCP
N_Cjc_4 Český jazyk pro cizince 4 N_Cjc_4
N_CjOb_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 N_CjOb_1
N_CjOb_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 N_CjOb_2
N_Cn_A Controlling A N_Cn_A
N_Cn_B Controlling B N_Cn_B
N_DKP Diplomatická a konzulární praxe N_DKP
N_DPAI_2 Diplomový projekt 2 N_DPAI_2
N_DPFF_1 Diplomový projekt 1 N_DPFF_1
N_DPFF_2 Diplomový projekt 2 N_DPFF_2
N_DPMK_2 Diplomový projekt 2 N_DPMK_2
N_DPPO_2 Diplomový projekt 2 N_DPPO_2
N_DPRP_1 Diplomový projekt 1 N_DPRP_1
N_DPRP_2 Diplomový projekt 2 N_DPRP_2
N_DPVS_2 Diplomový projekt 2 N_DPVS_2
N_DSeAI Diplomový seminář AI N_DSeAI
N_DSeFF Diplomový seminář FF N_DSeFF
N_DSeMK Diplomový seminář MK N_DSeMK
N_DSePO Diplomový seminář PO N_DSePO
N_DSeRP Diplomový seminář RP N_DSeRP
N_DSeVF Diplomový seminář VF N_DSeVF
N_DSeVS Diplomový seminář VS N_DSeVS
N_DTP_A Daňová teorie a politika A N_DTP_A
N_DTP_B Daňová teorie a politika B N_DTP_B
N_ERBIS Ekonomika a řízení bank a poskytovatelů investičních služeb N_ERBIS
N_ERISB Ekonomika a řízení poskytovatelů investičních služeb a bank N_ERISB
N_ERP_II_2 Ekonomika a řízení pojišťoven II 2 N_ERP_II_2
N_ERP_2 Ekonomika a řízení pojišťoven 2 N_ERP_2
N_ESFS Ekonomika subjektů FS N_ESFS
N_EtVS Etika ve veřejné správě N_EtVS
N_FCP Firemní cenová politika N_FCP
N_FD Finanční deriváty N_FD
N_FEU Fondy EU a jejich čerpání N_FEU
N_FI Finanční investování N_FI
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FS Finanční stabilita N_FS
N_FTP_B Fiskální teorie a politika B N_FTP_B
N_FTP_C Fiskální teorie a politika C N_FTP_C
N_GSK Globální svět a komunikace N_GSK
N_IB International Business** N_IB
N_IFS_1 International Financial Services 1 N_IFS_1
N_IFS_2 International Financial Services 2** N_IFS_2
N_IMaK Interkulturní marketing a komunikace N_IMaK
N_IMK Integrovaná marketingová komunikace N_IMK
N_IR Insolvenční řízení N_IR
N_ISD Information Systems Design N_ISD
N_IW Internationale Wirtschaft N_IW
N_KA Kontrola a audit N_KA
N_KAFI Kontrola a audit ve finančních institucích N_KAFI
N_KRRB Komplexní řízení rizik v bankovnictví N_KRRB
N_Lob Lobbying N_Lob
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MA Mediální analýza N_MA
N_MaE_A Makroekonomie A N_MaE_A
N_MaE_B Makroekonomie B N_MaE_B
N_MaEk Manažerská ekonomika N_MaEk
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře N_MaMF
N_MarFs Marketing ve finančních službách N_MarFs
N_MeA Mediální analýza N_MeA
N_MEI Mezinárodní ekonomická integrace N_MEI
N_MF_A Mezinárodní finance A N_MF_A
N_MF_B Mezinárodní finance B N_MF_B
N_MiE_A Mikroekonomie A N_MiE_A
N_MKE Manažerská kultura a etika N_MKE
N_MMV Metody marketingového výzkumu N_MMV
N_MnVS Management ve veřejné správě N_MnVS
N_MOPr Mezinárodní obchodní právo N_MOPr
N_MPT Mediální prostředí a trh N_MPT
N_MRP Marketingové řízení podniku N_MRP
N_MRZO Marketing. řízení zahranič. obchodu N_MRZO
N_MTP_A Měnová teorie a politika A N_MTP_A
N_MTP_B Měnová teorie a politika B N_MTP_B
N_NCPD Novodobé české politické dějiny N_NCPD
N_NJ_1 Německý jazyk 1 N_NJ_1
N_NJ_4 Německý jazyk 4 N_NJ_4
N_ODOP Optimalizace daní a odvodů podniku N_ODOP
N_OdPr Obchodní právo N_OdPr
N_OFI_A Oceňování finančních investic A N_OFI_A
N_OFI_B Oceňování finančních investic B N_OFI_B
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_PDAJ Prezentační dovednosti v AJ N_PDAJ
N_PDNJ Prezentační dovednosti v NJ N_PDNJ
N_PDRJ Prezentační dovednosti v RJ N_PDRJ
N_PEKo Právo a etika v komunikaci N_PEKo
N_PeTP Penzijní teorie a politika N_PeTP
N_PIS Projektování informačních systémů N_PIS
N_PMn_2 Public Management 2 N_PMn_2
N_PP Pojistné podvody N_PP
N_PR Personální řízení N_PR
N_PrDV Právo duševního vlastnictví N_PrDV
N_PrFFS Právo ve financích a FS N_PrFFS
N_PsyZC Psychologie zákaznického chování N_PsyZC
N_RCP Řízení cenové politiky N_RCP
N_RDPo Regulace a dozor v pojišťovnictví N_RDPo
N_RDTIN Regulace a dohled nad trhem s investičními nástroji N_RDTIN
N_RIn Řízení inovací a změn N_RIn
N_RKv Řízení kvality N_RKv
N_RKVS Řízení kvality ve veřejné správě N_RKVS
N_Rob Řízení obchodu N_Rob
N_RPP Řízení podpůrných procesů N_RPP
N_RRFS Řízení rizik v odvětvích FS N_RRFS
N_RR_1 Řízení rizik 1 N_RR_1
N_RVD Řízení veřejného dluhu N_RVD
N_SAS Spisová a archivní služba N_SAS
N_SAS_A Spisová a archivní služba A N_SAS_A
N_SFT Soudobé finanční trhy N_SFT
N_SMK Sociologie marketingové komunikace N_SMK
N_SSPo Sociální a soukromé pojištění N_SSPo
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_StMS Sociologické teorie moderní společnosti N_StMS
N_StM_2 Statistické metody 2 N_StM_2
N_STP Specializované teritoriální studie N_STP
N_StRP Strategické řízení podniku N_StRP
N_StRP_2 Strategické řízení podniku 2 N_StRP_2
N_SWI_2 Softwarové inženýrství 2 N_SWI_2
N_THM Teorie her pro manažery N_THM
N_TMP Tvorba multimediálních prezentací N_TMP
N_TPP_2 Teorie a politika pojištění 2 N_TPP_2
N_UcS_1 Účetní systémy 1 N_UcS_1
N_UcS_2 Účetní systémy 2 N_UcS_2
N_UDS_B Úvod do databázových systémů B N_UDS_B
N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace N_UMRO
N_UMRP Úloha manažerů v řízení podniku N_UMRP
N_USEZ Ústavní systémy evropských zemí N_USEZ
N_VSEZ Veřejná správa evropských zemí N_VSEZ
N_VSP Vybrané statě z pojišťovnictví N_VSP
N_VSRR Veřejná správa a regionální rozvoj N_VSRR
N_Zin Zahraniční investování N_Zin
N_ZnM Znalostní management N_ZnM
N_ZOD Základní otázky demokracie N_ZOD
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.