Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2025 leto2025
Folders
BA_AML Advertising Law and Marketing Law BA_AML
BA_BM Business model BA_BM
BA_BM_2 Business Management 2 BA_BM_2
BA_BPEM_2 Bachelor Project EM 2 BA_BPEM_2
BA_BPMC_2 Bachelor Project MC 2 BA_BPMC_2
BA_BrM Brand Management BA_BrM
BA_BSeEM Bachelor Seminar EM BA_BSeEM
BA_BSeMC Bachelor Seminar MC BA_BSeMC
BA_CC Consumer Culture BA_CC
BA_CPM Cultural Production and Marketing BA_CPM
BA_CRM Customer Relationship Management BA_CRM
B_ADS Algoritmy a datové struktury B_ADS
BA_EC_2 Economics 2 BA_EC_2
BA_FIM Financial and Investment Mathematics BA_FIM
BA_GL_2 German Language 2 BA_GL_2
BA_GL_4 German Language 4 BA_GL_4
BA_GL_6 German Language 6 BA_GL_6
BA_IBR International Business Relations BA_IBR
B_AJA_2 Anglický jazyk A 2 B_AJA_2
B_AJA_4 Anglický jazyk A 4 B_AJA_4
B_AJA_6 Anglický jazyk A 6 B_AJA_6
B_AJ_Test Přístupový test z AJ k souborné zkoušce B_AJ_Test
B_AJ_2 Anglický jazyk 2 B_AJ_2
B_AJ_4 Anglický jazyk 4 B_AJ_4
B_AJ_6 Anglický jazyk 6 B_AJ_6
BA_MaCS Marketing Communications Structure BA_MaCS
BA_Ma_2 Mathematics 2 BA_Ma_2
BA_MCE Managerial Culture and Ethics BA_MCE
BA_MD Media Development BA_MD
BA_MMi Managerial Minimum BA_MMi
BA_NDA Netnography and Digital Anthropology BA_NDA
BA_PEUM Professional English in Use-Marketing BA_PEUM
BA_PPM Project and Process Management BA_PPM
BA_PrSk Presentation Skills BA_PrSk
BA_RM Retail Management BA_RM
BA_SL_2 Spanish Language 2 BA_SL_2
BA_SL_4 Spanish Language 4 BA_SL_4
BA_SL_6 Spanish Language 6 BA_SL_6
BA_Soc_2 Sociology 2 BA_Soc_2
B_AS_2 Aplikační software 2 B_AS_2
BA_TMTM Team Management and Talent Management BA_TMTM
BA_TSCR Tax System in the Czech Republic BA_TSCR
B_AUI Aplikovaná umělá inteligence B_AUI
B_Ba Bankovnictví B_Ba
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BM Business model B_BM
B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 B_BPAI_2
B_BPBS_2 Bakalářský projekt BS 2 B_BPBS_2
B_BPEM_2 Bakalářský projekt EM 2 B_BPEM_2
B_BPFi_2 Bakalářský projekt Fi 2 B_BPFi_2
B_BPKR_2 Bakalářský projekt KR 2 B_BPKR_2
B_BPMK_2 Bakalářský projekt MK 2 B_BPMK_2
B_BPPP_2 Bakalářský projekt PP 2 B_BPPP_2
B_BPr Bankovní právo B_BPr
B_BPRR_2 Bakalářský projekt RR 2 B_BPRR_2
B_BrM Brand Management B_BrM
B_BSeAI Bakalářský seminář AI B_BSeAI
B_BSeBS Bakalářský seminář BS B_BSeBS
B_BSeEM Bakalářský seminář EM B_BSeEM
B_BSeFi Bakalářský seminář FI B_BSeFi
B_BSeKR Bakalářský seminář KR B_BSeKR
B_BSeMK Bakalářský seminář MK B_BSeMK
B_BSePP Bakalářský seminář PP B_BSePP
B_BSeRR Bakalářský seminář RR B_BSeRR
B_CBa Centrální bankovnictví B_CBa
B_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci B_CjMK
B_CjOb_2 Český jazyk pro cizince - obecný 2 B_CjOb_2
B_CjOd_2 Český jazyk pro cizince - odborný 2 B_CjOd_2
B_CSR CSR reportování a média B_CSR
B_DBC Dopravně bezpečnostní činnost B_DBC
B_DSCR Daňový systém v ČR B_DSCR
B_EK_2 Ekonomie 2 B_EK_2
B_ES Expertní systémy B_ES
B_FAP Finanční analýza podniku B_FAP
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FPro Forenzní profilování B_FPro
B_FZ Finanční zprostředkování B_FZ
B_HETC Hospodářská a ekonomická trestná činnost B_HETC
B_IBa Investiční bankovnictví B_IBa
B_KBa Komerční bankovnictví B_KBa
B_KD Komunikační dovednosti B_KD
B_Krilg_2 Kriminologie 2 B_Krilg_2
B_KrMe Kriminalistická metodika B_KrMe
B_KrRe_2 Kriminalita v regionech 2 B_KrRe_2
B_KrTe Kriminalistická technika B_KrTe
B_KSBA Kontrolní systém a bezpečnostní audit B_KSBA
B_KVVM Kvalitativní výzkum a veřejné mínění B_KVVM
B_LPU Likvidace pojistných událostí B_LPU
B_MarFS Marketing ve finančních službách B_MarFS
B_Ma_2 Matematika 2 B_Ma_2
B_MKE Manažerská kultura a etika B_MKE
B_MMi Manažerské minimum B_MMi
B_MOMR Management obcí, měst a regionů B_MOMR
B_MOV Mezinárodní obchodní vztahy B_MOV
B_NDA Netnografie a digitální antropologie B_NDA
B_Neu Neuromarketing B_Neu
B_NJ_Test Přístupový test z NJ k souborné zkoušce B_NJ_Test
B_NJV_2 Německý jazyk volitelný 2 B_NJV_2
B_OO Ochrana obyvatelstva B_OO
B_OOP Objektově orientované programování B_OOP
B_OPC Operativně pátrací činnost B_OPC
B_ORP Organizace a řízení pátrání B_ORP
B_OS Ochrana spotřebitele B_OS
B_OSp Obchodní spory B_OSp
B_PaPR Projektové a procesní řízení B_PaPR
B_PAsJ Psychologické aspekty jednání B_PAsJ
B_PF_2 Podnikové finance 2 B_PF_2
B_PGM Počítačová grafika a multimédia B_PGM
B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 B_PIS_2
B_PMSCR_2 Probační a mediační služba ČR 2 B_PMSCR_2
B_Poj Pojišťovnictví B_Poj
B_PoKr Počítačová kriminalita B_PoKr
B_PPr Pracovní právo B_PPr
B_PPVSRR Programování a projektování ve veřejné správě a regionálním rozvoji B_PPVSRR
B_PrD Prezentační dovednosti B_PrD
B_Prg Programování B_Prg
B_PrW_2 Programování pro MS Windows 2 B_PrW_2
B_PSt Platební styk B_PSt
B_RB Řízení bezpečnosti B_RB
B_RD Relační databáze B_RD
B_RM Retail Management B_RM
B_RME Regionální a municipální ekonomika B_RME
B_RMPr Reklamní a marketingové právo B_RMPr
B_RP_2 Řízení podniku 2 B_RP_2
B_RRRP_2 Regionální rozvoj a regionální politika 2 B_RRRP_2
B_RTTM Řízení týmů a talent management B_RTTM
B_RVZ Řízení vztahů se zákazníky B_RVZ
B_SK Spotřební kultura B_SK
B_SKP Služební kynologie v praxi B_SKP
B_SL Soudní lékařství B_SL
B_SMaK Struktura marketingových komunikací B_SMaK
B_SNBS Státní a nestátní bezpečnostní služby B_SNBS
B_Soc_2 Sociologie 2 B_Soc_2
B_SoPr_2 Soukromé právo 2 B_SoPr_2
B_SPrT Správní právo trestní B_SPrT
B_SPr_2 Správní právo 2 B_SPr_2
B_SPSS Sociologické problémy soudobého světa B_SPSS
B_STrPr Simulovaný trestní proces B_STrPr
B_TBBP Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika B_TBBP
B_TPA Trestně právní aspekty výkonu VS B_TPA
B_TPr_2 Trestní právo 2 B_TPr_2
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UP Územní plánování B_UP
B_Upr Ústavní právo B_Upr
B_URUP Územní rozvoj a urbánní politika B_URUP
B_VeP Veřejné politiky B_VeP
B_Vi Viktimologie B_Vi
B_VIMA Vývoj internetových a mobilních aplikací B_VIMA
B_VP Veřejný pořádek B_VP
B_VTP Výslechová teorie a praxe B_VTP
B_VVS Vývoj veřejné správy B_VVS
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_ZaPrDV Závazkové právo a duševní vlastnictví B_ZaPrDV
B_ZD Znalecké dokazování B_ZD
DA_DisP_1 Dissertation Project 1 DA_DisP_1
DA_DisP_3 Dissertation Project 3 DA_DisP_3
DA_IP International Project DA_IP
DA_LR Literature Review DA_LR
DA_MTA Macroeconomic Theory and Analysis DA_MTA
DA_PA Publication Activity DA_PA
DA_SFDE State Final Doctoral Examination DA_SFDE
DA_TFM Theory of Financial Markets and Analysis of their Stability DA_TFM
D_DisP_1 Disertační projekt 1 D_DisP_1
D_DisP_3 Disertační projekt 3 D_DisP_3
D_MP Mezinárodní projekt D_MP
D_MTA Makroekonomická teorie a analýza D_MTA
D_PC Publikační činnost D_PC
D_RL Rešerše literatury D_RL
D_SZDZ Státní závěrečná doktorská zkouška D_SZDZ
D_TFT Teorie finančních trhů a analýza jejich stability D_TFT
NA_CFM Corporate Finance Management NA_CFM
NA_CFMD Current Financial Markets' Developments NA_CFMD
NA_CM Content Marketing NA_CM
NA_CML Copyright Law and Media Law NA_CML
NA_Cn Controlling NA_Cn
NA_CS_2 Communication Skills 2 NA_CS_2
NA_DP Data Protection and Digital Ethics NA_DP
NA_DPEM_2 Diploma Project EM 2 NA_DPEM_2
NA_DPMC_2 Diploma Project MC 2 NA_DPMC_2
NA_DR Digital Religion NA_DR
NA_DSeEM Diploma Seminar EM NA_DSeEM
NA_DSeMC Diploma seminar MC NA_DSeMC
NA_eCom E-Commerce NA_eCom
N_AJ_2 Anglický jazyk 2 N_AJ_2
N_AJ_4 Anglický jazyk 4 N_AJ_4
NA_Lob Lobbying NA_Lob
NA_MaE Macroeconomics NA_MaE
NA_MCCI Marketing of Culture and Cultural Institutions NA_MCCI
NA_MEc_A Managerial Economics A NA_MEc_A
NA_MEc_B Managerial Economics B NA_MEc_B
NA_MMR Modern Marketing Research NA_MMR
N_AMPr Autorské a mediální právo N_AMPr
NA_NDA Netnography and Digital Anthropology NA_NDA
NA_NMVC New Media and Visual Culture NA_NMVC
NA_PPNM Supervised Pofessional Practice NM NA_PPNM
NA_PsyCB Psychology of Consumer Behavior NA_PsyCB
NA_PS_2 Presentation Skills 2 NA_PS_2
NA_ReM CSR reporting and Media NA_ReM
NA_SB Sustainable Business NA_SB
NA_TM Trade Management NA_TM
N_ATPr Aplikované trestní právo N_ATPr
NA_VCM Video Content Management NA_VCM
N_AVFT Aktuální vývoj na finančních trzích N_AVFT
N_AVRT Aktuální vývoj na realitních trzích N_AVRT
N_Cn Controlling N_Cn
N_DFB Decentralizové finance na blockchainu N_DFB
N_DKP Diplomatická a konzulární praxe N_DKP
N_DPAI_2 Diplomový projekt AI 2 N_DPAI_2
N_DPBS_2 Diplomový projekt BS 2 N_DPBS_2
N_DPEM_2 Diplomový projekt EM 2 N_DPEM_2
N_DPFIB_2 Diplomový projekt FIB 2 N_DPFIB_2
N_DPFI_2 Diplomový projekt FI 2 N_DPFI_2
N_DPKR_2 Diplomový projekt KR 2 N_DPKR_2
N_DPMK_2 Diplomový projekt MK 2 N_DPMK_2
N_DPPP_2 Diplomový projekt PP 2 N_DPPP_2
N_DPRR_2 Diplomový projekt RR 2 N_DPRR_2
N_DPVS_2 Diplomový projekt VS 2 N_DPVS_2
N_DS Databázové systémy N_DS
N_DSeAI Diplomový seminář AI N_DSeAI
N_DSeBS Diplomový seminář BS N_DSeBS
N_DSeEM Diplomový seminář EM N_DSeEM
N_DSeFi Diplomový seminář Fi N_DSeFi
N_DSeFIB Diplomový seminář FIB N_DSeFIB
N_DSeKR Diplomový seminář KR N_DSeKR
N_DSeMK Diplomový seminář MK N_DSeMK
N_DSePP Diplomový seminář PP N_DSePP
N_DSeRR Diplomový seminář RR N_DSeRR
N_DT Design Thinking N_DT
N_DZD Dobývání znalostí z databází N_DZD
N_eCom E-Commerce N_eCom
N_ESFS Ekonomika subjektů finančních služeb N_ESFS
N_FCn Finanční controlling N_FCn
N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí N_FIOV
N_FLA Fundamentals of Legal Argumentation N_FLA
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FSZS Financování sociálního a zdravotnického systému v ČR N_FSZS
N_IFS_2 International Financial Services 2 N_IFS_2
N_IM Informační management N_IM
N_ISFI IS ve finančních institucích N_ISFI
N_KVP Kriminologie v praxi N_KVP
N_Lob Lobbying N_Lob
N_MaE Makroekonomie N_MaE
N_MaEk_A Manažerská ekonomika A N_MaEk_A
N_MaEk_B Manažerská ekonomika B N_MaEk_B
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_MBa Moderní bankovnictví N_MBa
N_MKKI Marketing kultury a kulturních instituci N_MKKI
N_MoMV Moderní marketingový výzkum N_MoMV
N_MOPr Mezinárodní obchodní právo N_MOPr
N_MRR Marketing v regionálním rozvoji N_MRR
N_MSBS Modely a simulace blockchainových systémů N_MSBS
N_MTP Měnová teorie a politika N_MTP
N_MV Management videokontentu N_MV
N_NDA Netnografie a digitální antropologie N_NDA
N_NMVK Nová média a vizuální kultura N_NMVK
N_OD Ochrana dat a digitální etika N_OD
N_OFI Oceňování finančních investic N_OFI
N_OM Obsahový marketing N_OM
N_OMC Ohledání místa činu N_OMC
N_OOU Ochrana osobních údajů N_OOU
N_OP Oceňování podniku N_OP
N_OTJ Organizace trestní justice N_OTJ
N_OZPr_2 Obchodní závazkové právo 2 N_OZPr_2
N_PgIS Programming of Investment Strategies N_PgIS
N_POO Požární ochrana organizace N_POO
N_PPFP Praktické příklady z forenzní psychologie N_PPFP
N_PPr_2 Pracovní právo 2 N_PPr_2
N_PrEU Právo EU N_PrEU
N_PSE Příhraniční spolupráce a euroregiony N_PSE
N_PsyZC Psychologie zákaznického chování N_PsyZC
N_RM CSR reportování a média N_RM
N_ROb Řízení obchodu N_ROb
N_ROPBS Řízená odborná praxe BS N_ROPBS
N_ROPKR Řízená odborná praxe KR N_ROPKR
N_ROPNM Řízená odborná praxe NM N_ROPNM
N_ROPRR Řízená odborná praxe RR N_ROPRR
N_RTy Řízení týmů N_RTy
N_RZ Řízení značky N_RZ
N_SD Správa dokumentů N_SD
N_SFV Specifické formy vyšetřování N_SFV
N_TPBS Teorie a praxe bezpečnostních sborů N_TPBS
N_TPRP Trestně právní rizika podnikání N_TPRP
N_TRRRP Teorie regionálního rozvoje a regionální politika N_TRRRP
N_TVB Teorie vnitřní bezpečnosti N_TVB
N_UP Udržitelné podnikání N_UP
N_VAOTP Vybrané aktuální otázky trestního práva N_VAOTP
N_VUP Veřejnoprávní úprava podnikání N_VUP
N_ZPrO Závazkové právo a odpovědnost N_ZPrO
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.