Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2003 zima2003
Folders
BK_AFI Audit finančních institucí BK_AFI
BK_AJA_1 Anglický jazyk A1 BK_AJA_1
BK_AJA_2 Anglický jazyk A2 BK_AJA_2
BK_AJA_3 Anglický jazyk A3 BK_AJA_3
BK_AJA_4 Anglický jazyk A4 BK_AJA_4
BK_AJA_5 Anglický jazyk A5 BK_AJA_5
BK_AJA_6 Anglický jazyk A6 BK_AJA_6
BK_AJA_7 Anglický jazyk A7 BK_AJA_7
BK_AJB_1 Anglický jazyk B1 BK_AJB_1
BK_AJB_2 Anglický jazyk B2 BK_AJB_2
BK_AJB_3 Anglický jazyk B3 BK_AJB_3
BK_AJB_4 Anglický jazyk B4 BK_AJB_4
BK_ASW Aplikovaný software BK_ASW
BK_Aud_1 Auditing 1 BK_Aud_1
BK_AZP Alternativní zdroje financování podniku BK_AZP
BK_BPr Finanční a bankovní právo BK_BPr
BK_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BK_BSe_1
BK_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BK_BSe_2
BK_CBa Centrální bankovnictví BK_CBa
BK_CKT Český kapitálový trh BK_CKT
BK_Cn Controlling BK_Cn
BK_CPP Český parlament a parlamentismus BK_CPP
BK_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BK_DD_1
BK_DD_2 Dějiny diplomacie 2 BK_DD_2
BK_DFI Daně placené finančními institucemi BK_DFI
BK_DTP Daňová teorie a politika BK_DTP
BK_EBF_1 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 BK_EBF_1
BK_EBF_2 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 BK_EBF_2
BK_Ek_1 Ekonomie 1 BK_Ek_1
BK_Ek_2 Ekonomie 2 BK_Ek_2
BK_Ek_3 Ekonomie 3 BK_Ek_3
BK_Ek_4 Ekonomie 4 BK_Ek_4
BK_EPr Evropské právo BK_EPr
BK_EPt Ekologická politika BK_EPt
BK_ESA_1 Ekonomická statistika A1 BK_ESA_1
BK_ESA_2 Ekonomická statistika A2 BK_ESA_2
BK_ESB Ekonomická statistika B BK_ESB
BK_ESIP Evropská společenství, instituce a právo BK_ESIP
BK_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BK_EVS_1
BK_EVS_2 Ekonomika veřejného sektoru 2 BK_EVS_2
BK_FAP Finanční analýza podniku BK_FAP
BK_FBT Vývoj finančních a bankovních teorií BK_FBT
BK_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BK_FJB_1
BK_FJB_2 Francouzský jazyk B2 BK_FJB_2
BK_FJB_3 Francouzský jazyk B3 BK_FJB_3
BK_FJB_4 Francouzský jazyk B4 BK_FJB_4
BK_FMa Finanční matematika BK_FMa
BK_FPr Finanční právo BK_FPr
BK_HaUc Harmonizace účetnictví s EU BK_HaUc
BK_IB International Business BK_IB
BK_IBaE Investiční bankovnictví v EU BK_IBaE
BK_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BK_IBa_1
BK_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BK_IBa_2
BK_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 BK_IBa_3
BK_IFR Investiční a finanční rozhodování BK_IFR
BK_IJB_1 Italský jazyk B1 BK_IJB_1
BK_IJB_2 Italský jazyk B2 BK_IJB_2
BK_IJB_3 Italský jazyk B3 BK_IJB_3
BK_IJB_4 Italský jazyk B4 BK_IJB_4
BK_IMa Investiční matematika BK_IMa
BK_Int Integrace ČR do EU BK_Int
BK_IPE Institucionální podoba ES/EU BK_IPE
BK_JC Programování v jazyce C++ BK_JC
BK_KBaE Komerční bankovnictví v EU BK_KBaE
BK_KBa_1 Komerční bankovnictví 1 BK_KBa_1
BK_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 BK_KBa_2
BK_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 BK_KBa_3
BK_KBa_4 Komerční bankovnictví 4 BK_KBa_4
BK_KSF Úloha kohezních a strukturálních fondů v EU BK_KSF
BK_KVS Kapitálová výstavba společnosti BK_KVS
BK_LRiJ Legislativa řízení jakosti BK_LRiJ
BK_MaA_1 Matematika A1 BK_MaA_1
BK_MaB_1 Matematika B1 BK_MaB_1
BK_MaB_2 Matematika B2 BK_MaB_2
BK_MaC Matematika C BK_MaC
BK_MaE Makroekonomie BK_MaE
BK_Mar Marketing BK_Mar
BK_ME Manažerská ekonomika BK_ME
BK_MFS Marketing finančních služeb BK_MFS
BK_MFT Mezinárodní finanční trhy BK_MFT
BK_MiE Mikroekonomie BK_MiE
BK_MINF Manažerské informace BK_MINF
BK_MUc Manažerské účetnictví BK_MUc
BK_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BK_MVz_1
BK_MVz_2 Mezinárodní vztahy 2 BK_MVz_2
BK_MZI Metody zpracování informací BK_MZI
BK_NJA_1 Německý jazyk A1 BK_NJA_1
BK_NJA_2 Německý jazyk A2 BK_NJA_2
BK_NJA_3 Německý jazyk A3 BK_NJA_3
BK_NJA_4 Německý jazyk A4 BK_NJA_4
BK_NJA_5 Německý jazyk A5 BK_NJA_5
BK_NJA_7 Německý jazyk A7 BK_NJA_7
BK_NJB_1 Německý jazyk B1 BK_NJB_1
BK_NJB_2 Německý jazyk B2 BK_NJB_2
BK_NJB_3 Německý jazyk B3 BK_NJB_3
BK_NJB_4 Německý jazyk B4 BK_NJB_4
BK_OdPr Obchodní právo BK_OdPr
BK_OPr Občanské právo BK_OPr
BK_OSP Organizace a struktura pojišťovnictví BK_OSP
BK_OSU Operační systémy typu UNIX BK_OSU
BK_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BK_PA
BK_PFi Provozní financování BK_PFi
BK_PFO_1 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 1 BK_PFO_1
BK_PFO_2 Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 BK_PFO_2
BK_PFP_1 Podnikové finance a finanční plánování 1 BK_PFP_1
BK_PFP_2 Podnikové finance a finanční plánování 2 BK_PFP_2
BK_PMa Pojistná matematika BK_PMa
BK_PoCR Pojišťovnictví v ČR BK_PoCR
BK_PoEU Pojišťovnictví v EU BK_PoEU
BK_Po_1 Pojišťovnictví 1 BK_Po_1
BK_PO_2 Pojišťovnictví 2 BK_PO_2
BK_PPrA Pojistné právo A BK_PPrA
BK_PPrB Pojistné právo B BK_PPrB
BK_PPR_1 Pojištění podnikatelských rizik a rizik spojených s výkonem povolání 1 BK_PPR_1
BK_PRe Příprava a realizace projektů BK_PRe
BK_PrPo Principy počítačů BK_PrPo
BK_PrPr Pracovní právo BK_PrPr
BK_PSt_1 Pravděpodobnost a statistika 1 BK_PSt_1
BK_PsyB Psychologie B BK_PsyB
BK_Psy_1 Psychologie 1 BK_Psy_1
BK_Psy_2 Psychologie 2 BK_Psy_2
BK_Pt_1 Politologie 1 BK_Pt_1
BK_RD Relační databáze BK_RD
BK_REk Regionální ekonomika BK_REk
BK_RgD Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi BK_RgD
BK_RiJ Řízení jakosti BK_RiJ
BK_RJB_1 Ruský jazyk B1 BK_RJB_1
BK_RJB_2 Ruský jazyk B2 BK_RJB_2
BK_RJB_3 Ruský jazyk B3 BK_RJB_3
BK_RJB_4 Ruský jazyk B4 BK_RJB_4
BK_RJ_3 Řízení jakosti 3 BK_RJ_3
BK_RLZ Řízení lidských zdrojů BK_RLZ
BK_RPO_1 Řízení podniku 1 BK_RPO_1
BK_RPO_2 Řízení podniku 2 BK_RPO_2
BK_RVZA Řízení vztahů se zákazníky A BK_RVZA
BK_RVZB Řízení vztahů se zákazníky B BK_RVZB
BK_SJB_1 Španělský jazyk B1 BK_SJB_1
BK_SJB_2 Španělský jazyk B2 BK_SJB_2
BK_SJB_3 Španělský jazyk B3 BK_SJB_3
BK_SocA_1 Sociologie A1 BK_SocA_1
BK_SocA_2 Sociologie A2 BK_SocA_2
BK_Soc_1 Sociologie 1 BK_Soc_1
BK_Soc_2 Sociologie 2 BK_Soc_2
BK_SoP Sociální pojištění BK_SoP
BK_SPr Správní právo BK_SPr
BK_SPrB Správní právo B BK_SPrB
BK_SSEU Státní správa v zemích EU BK_SSEU
BK_SSEU_2 Státní správa v zemích EU 2 BK_SSEU_2
BK_SSt Sociální statistika BK_SSt
BK_STSS Správní trestání a správní soudnictví BK_STSS
BK_TPr Trestní právo BK_TPr
BK_TWS Tvorba www stránek BK_TWS
BK_UBa_1 Úvod do bankovnictví 1 BK_UBa_1
BK_UBa_2 Úvod do bankovnictví 2 BK_UBa_2
BK_UcF Účetnictví finančních institucí BK_UcF
BK_UCn Úvod do controllingu BK_UCn
BK_UcP Účetnictví pojišťoven BK_UcP
BK_Uc_1 Účetnictví 1 BK_Uc_1
BK_Uc_2 Účetnictví 2 BK_Uc_2
BK_Uc_3 Účetnictví 3 BK_Uc_3
BK_UPF Úvod do podnikových financí BK_UPF
BK_UPg Úvod do programování BK_UPg
BK_UPo Úvod do pojišťovnictví BK_UPo
BK_UPr Úvod do studia práva a ústavní právo BK_UPr
BK_UPt Úvod do politologie BK_UPt
BK_URV Úvod do studia regionálních věd BK_URV
BK_VEI Vývoj evropské integrace BK_VEI
BK_VeP_2 Veřejné politiky 2 BK_VeP_2
BK_VET Vývoj ekonomických teorií BK_VET
BK_VFB_1 Veřejné finance B1 BK_VFB_1
BK_VF_1 Veřejné finance 1 BK_VF_1
BK_VF_2 Veřejné finance 2 BK_VF_2
BK_VK Vybrané kapitoly z dějin VS v Evropě BK_VK
BK_VSS Volební a stranické systémy BK_VSS
BK_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BK_VSSV_1
BK_VSSV_2 Veřejná správa (správní věda) 2 BK_VSSV_2
BK_VS_1 Veřejná správa 1 BK_VS_1
BK_VS_2 Veřejná správa 2 BK_VS_2
BK_VTE Vnitřní trh ES/EU BK_VTE
BK_VVS Vývoj veřejné správy v ČR BK_VVS
BK_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BK_VVSC_1
BK_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BK_VVSC_2
BK_ZaP Zákonná pojištění BK_ZaP
BK_ZaPr Základy práva BK_ZaPr
BK_ZdP Zdanění příjmů BK_ZdP
BK_ZFP Zdroje financování podniku BK_ZFP
BK_ZI Základy informatiky BK_ZI
BK_ZMn_1 Základy managementu 1 BK_ZMn_1
BK_ZMn_2 Základy managementu 2 BK_ZMn_2
BK_ZP Základy práva BK_ZP
BK_ZPC Základy informatiky a práce na PC BK_ZPC
BK_ZPrE Základy práva EU/ES BK_ZPrE
BK_ZsPr Zástavní právo BK_ZsPr
BK_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví BK_ZTPB
BK_ZZP Založení a zánik podniku BK_ZZP
BP_ADS Algoritmy a datové struktury BP_ADS
BP_AJA_1 Anglický jazyk A1 BP_AJA_1
BP_AJA_3 Anglický jazyk A3 BP_AJA_3
BP_AJA_5 Anglický jazyk A5 BP_AJA_5
BP_AJA_7 Anglický jazyk A7 BP_AJA_7
BP_AJB_1 Anglický jazyk B1 BP_AJB_1
BP_AJB_3 Anglický jazyk B3 BP_AJB_3
BP_ASW Aplikovaný software BP_ASW
BP_Aud_1 Auditing 1 BP_Aud_1
BP_AZP Alternativní zdroje financování podniku BP_AZP
BP_BII Bezpečnost informací v internetu BP_BII
BP_BSe_1 Bakalářský seminář 1 BP_BSe_1
BP_BSe_2 Bakalářský seminář 2 BP_BSe_2
BP_CBa Centrální bankovnictví BP_CBa
BP_Cn Controlling BP_Cn
BP_DD_1 Dějiny diplomacie 1 BP_DD_1
BP_DTP Daňová teorie a politika BP_DTP
BP_EBF_1 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 BP_EBF_1
BP_Ek_1 Ekonomie 1 BP_Ek_1
BP_Ek_3 Ekonomie 3 BP_Ek_3
BP_Ek_4 Ekonomie 4 BP_Ek_4
BP_ESA_1 Ekonomická statistika A1 BP_ESA_1
BP_ESB Ekonomická statistika B BP_ESB
BP_EVS_1 Ekonomika veřejného sektoru 1 BP_EVS_1
BP_FJB_1 Francouzský jazyk B1 BP_FJB_1
BP_FJB_3 Francouzský jazyk B3 BP_FJB_3
BP_FMa Finanční matematika BP_FMa
BP_FPr Finanční právo BP_FPr
BP_HaUc Harmonizace účetnictví s EU BP_HaUc
BP_IB International Business BP_IB
BP_IBaE Investiční bankovnictví v EU BP_IBaE
BP_IBa_1 Investiční bankovnictví 1 BP_IBa_1
BP_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 BP_IBa_2
BP_IBa_3 Investiční bankovnictví 3 BP_IBa_3
BP_IBa_4 Investiční bankovnictví 4 BP_IBa_4
BP_IFR Investiční a finanční rozhodování BP_IFR
BP_IJB_1 Italský jazyk B1 BP_IJB_1
BP_Int Integrace ČR do EU BP_Int
BP_IPE Institucionální podoba ES/EU BP_IPE
BP_JC Programování v jazyce C++ BP_JC
BP_KBaE Komerční bankovnictví v EU BP_KBaE
BP_KBa_2 Komerční bankovnictví 2 BP_KBa_2
BP_KBa_3 Komerční bankovnictví 3 BP_KBa_3
BP_KSF Úloha kohezních a strukturálních fondů v EU BP_KSF
BP_KVS Kapitálová výstavba společnosti BP_KVS
BP_MaA_1 Matematika A1 BP_MaA_1
BP_MaB_1 Matematika B1 BP_MaB_1
BP_MaC Matematika C BP_MaC
BP_MFT Mezinárodní finanční trhy BP_MFT
BP_MiE Mikroekonomie BP_MiE
BP_MUc Manažerské účetnictví BP_MUc
BP_MVz_1 Mezinárodní vztahy 1 BP_MVz_1
BP_MZI Metody zpracování informací BP_MZI
BP_NJA_1 Německý jazyk A1 BP_NJA_1
BP_NJA_2 Německý jazyk A2 BP_NJA_2
BP_NJA_3 Německý jazyk A3 BP_NJA_3
BP_NJA_5 Německý jazyk A5 BP_NJA_5
BP_NJA_7 Německý jazyk A7 BP_NJA_7
BP_NJB_1 Německý jazyk B1 BP_NJB_1
BP_NJB_3 Německý jazyk B3 BP_NJB_3
BP_OPr Občanské právo BP_OPr
BP_OSU Operační systémy typu UNIX BP_OSU
BP_OSVF Organizace a správa veřejných financí v EU BP_OSVF
BP_PA Praktická administrativa ve veřejné správě BP_PA
BP_PFi Provozní financování BP_PFi
BP_PoCR Pojišťovnictví v ČR BP_PoCR
BP_PoEU Pojišťovnictví v EU BP_PoEU
BP_PPrB Pojistné právo B BP_PPrB
BP_PRe Příprava a realizace projektů BP_PRe
BP_PrPo Principy počítačů BP_PrPo
BP_PrPr Pracovní právo BP_PrPr
BP_PSt_1 Pravděpodobnost a statistika 1 BP_PSt_1
BP_Psy_1 Psychologie 1 BP_Psy_1
BP_Psy_2 Psychologie 2 BP_Psy_2
BP_Pt_1 Politologie 1 BP_Pt_1
BP_PW_1 Programování pod MS Windows 1 BP_PW_1
BP_RD Relační databáze BP_RD
BP_REk Regionální ekonomika BP_REk
BP_RiJ Řízení jakosti BP_RiJ
BP_RJB_1 Ruský jazyk B1 BP_RJB_1
BP_RJB_3 Ruský jazyk B3 BP_RJB_3
BP_SJB_1 Španělský jazyk B1 BP_SJB_1
BP_SJB_3 Španělský jazyk B3 BP_SJB_3
BP_SM Systémová metodologie BP_SM
BP_SocA_1 Sociologie A1 BP_SocA_1
BP_SocB Sociologie B BP_SocB
BP_Soc_1 Sociologie 1 BP_Soc_1
BP_SPr Správní právo BP_SPr
BP_SPrB Správní právo B BP_SPrB
BP_SSEU Státní správa v zemích EU BP_SSEU
BP_SSt Sociální statistika BP_SSt
BP_TWS Tvorba www stránek BP_TWS
BP_UBa_1 Úvod do bankovnictví 1 BP_UBa_1
BP_UcF Účetnictví finančních institucí BP_UcF
BP_Uc_1 Účetnictví 1 BP_Uc_1
BP_Uc_3 Účetnictví 3 BP_Uc_3
BP_UMe Úvod do metodologie BP_UMe
BP_UPF Úvod do podnikových financí BP_UPF
BP_UPg Úvod do programování BP_UPg
BP_UPo Úvod do pojišťovnictví BP_UPo
BP_UPr Úvod do studia práva a ústavní právo BP_UPr
BP_VEI Vývoj evropské integrace BP_VEI
BP_VeP_2 Veřejné politiky 2 BP_VeP_2
BP_VET Vývoj ekonomických teorií BP_VET
BP_VF_2 Veřejné finance 2 BP_VF_2
BP_VK Vybrané kapitoly z dějin VS v Evropě BP_VK
BP_VSSV_1 Veřejná správa (správní věda) 1 BP_VSSV_1
BP_VSSV_2 Veřejná správa (sprvání věda) 2 BP_VSSV_2
BP_VTE Vnitřní trh ES/EU BP_VTE
BP_VVS Vývoj veřejné správy v ČR BP_VVS
BP_VVSC_1 Vývoj veřejné správy v českých zemích 1 BP_VVSC_1
BP_VVSC_2 Vývoj veřejné správy v českých zemích 2 BP_VVSC_2
BP_ZdP Zdanění příjmů BP_ZdP
BP_ZFP Zdroje financování podniku BP_ZFP
BP_ZI Základy informatiky BP_ZI
BP_ZMn_1 Základy managementu 1 BP_ZMn_1
BP_ZP Základy práva BP_ZP
BP_ZPC Základy informatiky a práce na PC BP_ZPC
BP_ZsPr Zástavní právo BP_ZsPr
BP_ZTPB Základy teorie peněz a bankovnictví BP_ZTPB
BP_ZZD Získávání znalostí z databází BP_ZZD
C_DD Dějiny diplomacie C_DD
C_Ek Ekonomie C_Ek
C_Inf Informatika C_Inf
C_Mar Marketing C_Mar
C_Psy_1 Psychologie 1 C_Psy_1
C_Soc_2 Sociologie C_Soc_2
C_Uc Účetnictví C_Uc
C_VF Veřejné finance C_VF
C_VS_1 Veřejná správa 1 C_VS_1
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.