Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2017 zima2017
Folders
BA_Ac_1 Accounting 1 BA_Ac_1
BA_Adv Advertising BA_Adv
BA_AS Application Software BA_AS
BA_BaIn Banking and Insurance BA_BaIn
BA_BENG_1 Business English 1 BA_BENG_1
BA_BENG_2 Business English 2 BA_BENG_2
BA_BM_A1 Business Management A 1 BA_BM_A1
BA_BPBM_1 Bachelor Project BM 1 BA_BPBM_1
BA_BPMC_1 Bachelor Project MC 1 BA_BPMC_1
BA_CC Consumer Culture BA_CC
BA_CF_A1 Corporate Finance A 1 BA_CF_A1
BA_CFL_1 Czech as a Foreign Language 1 BA_CFL_1
BA_CFL_3 Czech as a Foreign Language 3 BA_CFL_3
BA_CRM_B Customer Relationship Management B BA_CRM_B
BA_DgM Digital Marketing BA_DgM
BA_EC English Composition BA_EC
BA_EC_1 Economics 1 BA_EC_1
BA_ETD Economic Theories Development BA_ETD
BA_FIM Financial and Investment Mathematics BA_FIM
BA_FL Fundamentals of Law BA_FL
BA_FO Financing Organizations BA_FO
BA_FPL Fundamentals of Private Law BA_FPL
B_AFUc Aplikace finančního účetnictví v praxi B_AFUc
BA_GL_1 German Language 1 BA_GL_1
BA_GL_3 German Language 3 BA_GL_3
BA_GL_5 German Language 5 BA_GL_5
B_AJA_1 Anglický jazyk A 1 B_AJA_1
B_AJA_3 Anglický jazyk A 3 B_AJA_3
B_AJA_5 Anglický jazyk A 5 B_AJA_5
B_AJ_1 Anglický jazyk 1 B_AJ_1
B_AJ_3 Anglický jazyk 3 B_AJ_3
B_AJ_4 Anglický jazyk 4 B_AJ_4
B_AJ_5 Anglický jazyk 5 B_AJ_5
B_AJ_6 Anglický jazyk 6 B_AJ_6
BA_MaB_1 Mathematics B 1 BA_MaB_1
BA_Mar Marketing BA_Mar
BA_MD Media Development BA_MD
BA_MiE Microeconomics BA_MiE
BA_PEUM Professional English in Use-Marketing BA_PEUM
BA_PF Public Finance BA_PF
BA_PrSk Presentation Skills BA_PrSk
BA_PrSt Probability and Statistics BA_PrSt
BA_PR_1 Public Relations 1 BA_PR_1
B_APsy Aplikovaná psychologie B_APsy
BA_PsyMC Psychology in Marketing Communication BA_PsyMC
B_AS Aplikační software B_AS
BA_SL_1 Spanish Language 1 BA_SL_1
BA_SL_3 Spanish Language 3 BA_SL_3
BA_SL_5 Spanish Language 5 BA_SL_5
BA_Soc_B1 Sociology B 1 BA_Soc_B1
BA_SP Sales Promotion BA_SP
B_AS_1 Aplikační software 1 B_AS_1
BA_TPEPA Topical Problems of European Public Administration BA_TPEPA
B_BaPo Bankovnictví a pojišťovnictví B_BaPo
B_BI Bezpečnost informací B_BI
B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1 B_BPAI_1
B_BPBA_1 Bakalářský projekt BA 1 B_BPBA_1
B_BPBS_1 Bakalářský projekt BS 1 B_BPBS_1
B_BPKR_1 Bakalářský projekt KR 1 B_BPKR_1
B_BPKR_2 Bakalářský projekt KR 2 B_BPKR_2
B_BPMK_1 Bakalářský projekt MK 1 B_BPMK_1
B_BPPO_1 Bakalářský projekt PO 1 B_BPPO_1
B_BPPP_1 Bakalářský projekt PP 1 B_BPPP_1
B_BPPP_2 Bakalářský projekt PP 2 B_BPPP_2
B_BPPVS_1 Bakalářský projekt PVS 1 B_BPPVS_1
B_BPRP_1 Bakalářský projekt ŘP 1 B_BPRP_1
B_BPSN_1 Bakalářský projekt SN 1 B_BPSN_1
B_BPSN_2 Bakalářský projekt SN 2 B_BPSN_2
B_BPSPC_1 Bakalářský projekt SPC 1 B_BPSPC_1
B_BPSPC_2 Bakalářský projekt SPC 2 B_BPSPC_2
B_BPVS_1 Bakalářský projekt VS 1 B_BPVS_1
B_BPVS_2 Bakalářský projekt VS 2 B_BPVS_2
B_BS_1 Bezpečnostní studia 1 B_BS_1
B_CjMK Český jazyk v marketingové komunikaci B_CjMK
B_CjOb_1 Český jazyk pro cizince - obecný 1 B_CjOb_1
B_CjOd_1 Český jazyk pro cizince - odborný 1 B_CjOd_1
B_CjOd_3 Český jazyk pro cizince - odborný 3 B_CjOd_3
B_CPD České právní dějiny B_CPD
B_CPr_1 Civilní právo 1 B_CPr_1
B_CPr_3 Civilní právo 3 B_CPr_3
B_CpZ_1 Čínský jazyk pro začátečníky 1 B_CpZ_1
B_DCP Daňové a celní předpisy B_DCP
B_Dem Demografie B_Dem
B_DgM Digitální marketing B_DgM
B_DMa Diskrétní matematika B_DMa
B_DoP Dohled v pojišťovnictví B_DoP
B_EATH Ekonomické aplikace teorie her B_EATH
B_EK_1 Ekonomie 1 B_EK_1
B_EPr_1 Evropské právo 1 B_EPr_1
B_ES Expertní systémy B_ES
B_FIM Finanční a investiční matematika B_FIM
B_FPM Finanční a pojistná matematika B_FPM
B_FPsy Forenzní psychologie B_FPsy
B_FRP Finanční řízení podniku B_FRP
B_FRPr Finanční a rozpočtové právo B_FRPr
B_IBa_2 Investiční bankovnictví 2 B_IBa_2
B_KD Komunikační dovednosti B_KD
B_KrDo Kriminalistická dokumentace B_KrDo
B_KrMe Kriminalistická metodika B_KrMe
B_KrTa Kriminalistická taktika B_KrTa
B_KrTe Kriminalistická technika B_KrTe
B_MaA_1 Matematika A 1 B_MaA_1
B_MaBd_1 Opakování základů matematiky 1 B_MaBd_1
B_MaB_1 Matematika B 1 B_MaB_1
B_Mar Marketing B_Mar
B_MAST Mezinárodní aspekty soudobého terorismu B_MAST
B_MiE Mikroekonomie B_MiE
B_MKE Manažerská kultura a etika B_MKE
B_MT Marketingové techniky B_MT
B_MVM Média a veřejné mínění B_MVM
B_MVS Management ve veřejné správě B_MVS
B_Neu Neuromarketing B_Neu
B_NIS Návrh informačních systémů B_NIS
B_NJ_1 Německý jazyk 1 B_NJ_1
B_NJ_3 Německý jazyk 3 B_NJ_3
B_NJ_4 Německý jazyk 4 B_NJ_4
B_NJ_5 Německý jazyk 5 B_NJ_5
B_NJ_6 Německý jazyk 6 B_NJ_6
B_NO Neziskové organizace B_NO
B_OOM Ochrana osob, majetku, informací a duševního vlastnictví B_OOM
B_OS Ochrana spotřebitele B_OS
B_OVS Organizace veřejné správy v ČR B_OVS
B_PD Podnik a daně B_PD
B_PF_A1 Podnikové finance A 1 B_PF_A1
B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 B_PIS_1
B_PJC Programování v jazyce C B_PJC
B_PoP Podpora prodeje B_PoP
B_PoPr_1 Pojistné právo 1 B_PoPr_1
B_PP Penzijní připojištění B_PP
B_PrKo Protokolární komunikace B_PrKo
B_PrP Principy počítačů B_PrP
B_PrSt Pravděpodobnost a statistika B_PrSt
B_PrW_1 Programování pro MS Windows 1 B_PrW_1
B_PR_1 Public Relations 1 B_PR_1
B_PSt Platební styk B_PSt
B_PsyMK Psychologie v marketingové komunikaci B_PsyMK
B_PT Prezentační techniky B_PT
B_RDFI Regulace a dohled nad finančními institucemi B_RDFI
B_Reg_1 Regionalistika 1 B_Reg_1
B_Rek Reklama B_Rek
B_RJ_4 Ruský jazyk 4 B_RJ_4
B_RJ_6 Ruský jazyk 6 B_RJ_6
B_RoR Rozhodčí řízení B_RoR
B_RP_A1 Řízení podniku A 1 B_RP_A1
B_RVZ_B Řízení vztahů se zákazníky B B_RVZ_B
BSC_407 The Effective Organization BSC_407
B_SK Spotřební kultura B_SK
B_SL Soudní lékařství B_SL
BSM_304 Organizational Communications BSM_304
BSM_405 Operations Management BSM_405
B_Soc_B1 Sociologie B 1 B_Soc_B1
B_Soc_C Sociologie C B_Soc_C
B_SPr_A2 Správní právo A 2 B_SPr_A2
B_SPr_B Správní právo B B_SPr_B
B_SPrT Správní trestání B_SPrT
B_SSM Systémy a systémové myšlení B_SSM
B_SUS Správní a ústavní soudnictví B_SUS
B_SVM Správa veřejného majetku B_SVM
B_TePr Teorie práva B_TePr
B_TPr_1 Trestní právo 1 B_TPr_1
B_TWS Tvorba webových stránek B_TWS
B_UcFI Účetnictví ve finančních institucích B_UcFI
B_Uc_1 Účetnictví 1 B_Uc_1
B_UDS Úvod do databázových systémů B_UDS
B_UKK Úloha konfliktů v komunikaci B_UKK
B_UKPZ Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy B_UKPZ
B_UPg Úvod do programování B_UPg
B_UPr Ústavní právo B_UPr
B_UPrS_1 Ústavní právo a státověda 1 B_UPrS_1
B_UPSEZ Ústavní a politické systémy evropských zemí B_UPSEZ
B_VeP_1 Veřejné politiky 1 B_VeP_1
B_VET Vývoj ekonomických teorií B_VET
B_VE_1 Veřejná ekonomika 1 B_VE_1
B_VF Veřejné finance B_VF
B_VPK Vybrané problémy kriminologie B_VPK
B_VVSC Vývoj moderní VS v českých zemích B_VVSC
B_VyMe Vývoj médií B_VyMe
B_ZaP Základy podnikání B_ZaP
B_ZaPoj Zajištění v pojišťovnictví B_ZaPoj
B_ZEPr Základy evropského práva B_ZEPr
B_ZFP Zdroje financování podniku B_ZFP
B_ZFPr Základy finančního práva B_ZFPr
B_ZpPo Zprostředkovatelé v pojišťovnictví B_ZpPo
B_ZPPr Základy pracovního práva B_ZPPr
B_ZPr Základy práva B_ZPr
B_ZSPr Základy soukromého práva B_ZSPr
D_DH Derivátový Hedging D_DH
D_DisP_2 Disertační projekt 2 D_DisP_2
D_FIR Finanční instituce a jejich řízení D_FIR
D_KMFA Kvantitativní metody finanční analýzy D_KMFA
D_MFV Mezinárodní finanční vztahy D_MFV
D_MRFR Metody řízení finančních rizik D_MRFR
D_MV Metodologie vědy D_MV
D_PTP Pojistná teorie a politika D_PTP
D_PV_1 Prezentace výzkumu 1 D_PV_1
D_PV_2 Prezentace výzkumu 2 D_PV_2
D_TPFC Teorie podnikových financí a controllingu D_TPFC
D_TRMP Teorie a realizace měnové politiky D_TRMP
D_TVF Teorie veřejných financí D_TVF
E_ET Erasmus Traineeship E_ET
ENG_102 English Composition II ENG_102
IS_330 Information Systems IS_330
K_ASPr Aplikované správní právo K_ASPr
K_ATPr Aplikované trestní právo K_ATPr
K_ISS_I Informační systémy a služby I K_ISS_I
K_ISS_II Informační systémy a služby II K_ISS_II
K_NRZA Notářský řád a zákon o advokacii K_NRZA
K_OPrP_I Obchodní právo v praxi I K_OPrP_I
K_OPrP_II Obchodní právo v praxi II K_OPrP_II
K_PpPt Psychopatologie a psychoterapie K_PpPt
K_PPr_I Pracovní právo I K_PPr_I
K_PrA_I Právní agenda I K_PrA_I
K_PrA_II Právní agenda II K_PrA_II
K_PrSZ_I Právo sociálního zabezpečení I K_PrSZ_I
K_PrSZ_II Právo sociálního zabezpečení II K_PrSZ_II
K_Px_II Praxe II K_Px_II
K_TA Technika administrativy K_TA
K_VP Veřejný pořádek K_VP
MBA_500 Essentials of Business Management MBA_500
MBA_501 Global Business Communication and Research MBA_501
MBA_515 Project Management and Prioritization MBA_515
MBA_520 Managing with Technology MBA_520
MBA_540 Strategic Financial Management MBA_540
MBA_550 Business Operations MBA_550
MC_573 International Business MC_573
MC_585 International Human Resource Management MC_585
MK_526 Strategic Brand Creation and Management MK_526
NA_AS Accounting Systems NA_AS
NA_CCM Cross-cultural Management NA_CCM
NA_CFM_1 Corporate Finance Management 1 NA_CFM_1
NA_CFM_2 Corporate Finance Management 2 NA_CFM_2
NA_CG Corporate Governance NA_CG
NA_CMM Corporate Marketing Management NA_CMM
NA_CS_1 Communication Skills 1 NA_CS_1
NA_DPBM_1 Diploma Project BM 1 NA_DPBM_1
NA_DPMC_1 Diploma Project MC 1 NA_DPMC_1
NA_EC_1 Economics 1 NA_EC_1
N_AG Automaty a gramatiky N_AG
NA_IB International Business NA_IB
NA_IMC Integrated Marketing Communication NA_IMC
N_AJ_1 Anglický jazyk 1 N_AJ_1
N_AJ_3 Anglický jazyk 3 N_AJ_3
N_AKD Algoritmy komprese dat N_AKD
NA_LaEC Law and Ethics in Communication NA_LaEC
NA_LS Logistic Systems NA_LS
NA_MiE Microeconomics NA_MiE
NA_MIS Marketing for Industry and Services NA_MIS
NA_MPA Media Planning and Audit NA_MPA
NA_MSN Marketing in Social Networks NA_MSN
NA_PM Project Management NA_PM
N_APr Autorské právo N_APr
NA_PSec Press Secretary NA_PSec
NA_PS_1 Presentation Skills 1 NA_PS_1
NA_SHRM Strategic Human Resource Management NA_SHRM
NA_SM Strategic Management NA_SM
NA_SMC Sociology of Marketing Communication NA_SMC
N_BS_1 Bezpečnostní studia 1 N_BS_1
N_BV Bezpečnostní věda N_BV
N_Cn Controlling N_Cn
N_DDS Doplňkové důchodové systémy N_DDS
N_Dem Demografie N_Dem
N_DPAI_1 Diplomový projekt AI 1 N_DPAI_1
N_DPBS_1 Diplomový projekt BS 1 N_DPBS_1
N_DPFF_1 Diplomový projekt FF 1 N_DPFF_1
N_DPKR_1 Diplomový projekt KR 1 N_DPKR_1
N_DPMK_1 Diplomový projekt MK 1 N_DPMK_1
N_DPPO_1 Diplomový projekt PO 1 N_DPPO_1
N_DPPP_1 Diplomový projekt PP 1 N_DPPP_1
N_DPPVS_1 Diplomový projekt PVS 1 N_DPPVS_1
N_DPRP_1 Diplomový projekt RP 1 N_DPRP_1
N_DPVS_1 Diplomový projekt VS 1 N_DPVS_1
N_DS Databázové systémy N_DS
N_DSPr Dějiny soukromého práva v Evropě N_DSPr
N_DTP Daňová teorie a politika N_DTP
N_EHPr Evropské hospodářské právo N_EHPr
N_EK_1 Ekonomie 1 N_EK_1
N_ER Euroregiony N_ER
N_ERP_1 Ekonomika a řízení pojišťoven 1 N_ERP_1
N_EUBL EU Business Law N_EUBL
N_EuIn Europol a Interpol N_EuIn
N_FD Finanční deriváty N_FD
N_FI Finanční investování N_FI
N_FRP Finanční řízení podniku N_FRP
N_FRPr Finanční a rozpočtové právo N_FRPr
N_IB International Business N_IB
N_IFS_1 International Financial Services 1 N_IFS_1
N_IMK Integrovaná marketingová komunikace N_IMK
N_ISEU Institucionální struktura EU N_ISEU
N_KAVS Kontrola a audit ve veřejné správě N_KAVS
N_KO Kapitálové operace N_KO
N_KR Krizové řízení N_KR
N_Krilg Kriminologie N_Krilg
N_Krist Kriminalistika - teorie a metodologie N_Krist
N_KRIZS_1 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 1 N_KRIZS_1
N_LS Logistické systémy N_LS
N_MaL Matematická logika N_MaL
N_MaMF Matematické modely ve finanční sféře N_MaMF
N_MarVS Marketing ve veřejné správě N_MarVS
N_MBa Moderní bankovnictví N_MBa
N_MF_A Mezinárodní finance A N_MF_A
N_MF_B Mezinárodní finance B N_MF_B
N_MiE Mikroekonomie N_MiE
N_MIS Manažerské informační systémy N_MIS
N_MPA Mediální plánování a audit N_MPA
N_MPS Marketing průmyslu a služeb N_MPS
N_MRP Marketingové řízení podniku N_MRP
N_MSS Marketing v sociálních sítích N_MSS
N_MUC Manažerské účetnictví N_MUC
N_PEARP Právní a ekonomické aspekty regionální politiky ČR N_PEARP
N_PK Prevence kriminality N_PK
N_PMn_2 Public Management 2 N_PMn_2
N_PMSCR Probační a mediační služba ČR N_PMSCR
N_POKR Počítačová kriminalita N_POKR
N_PoOd Pojištění odpovědnosti N_PoOd
N_PoPr Pojištění podnikatelských rizik N_PoPr
N_PP Pojistné podvody N_PP
N_PPr_1 Pracovní právo 1 N_PPr_1
N_PrCP Právo cenných papírů N_PrCP
N_PrEK Právo a etika v komunikaci N_PrEK
N_PrEUp Právo EU v pojišťovnictví N_PrEUp
N_PrFFS Právo ve financích a finančních službách N_PrFFS
N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení N_PrSZ
N_PUOK Právní úprava obchodních korporací N_PUOK
N_RBO Řízení bezpečnosti v organizaci N_RBO
N_RCP Řízení cenové politiky N_RCP
N_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy N_RDFT
N_RRFS Řízení rizik v odvětvích finančních služeb N_RRFS
N_SDSPJ Sociologie deviace a sociálně-patologických jevů N_SDSPJ
N_SFPr Sociologie a filozofie práva N_SFPr
N_SMK Sociologie marketingové komunikace N_SMK
N_SRIS Strategie a řízení informačních systémů N_SRIS
N_SRLZ Strategické řízení lidských zdrojů N_SRLZ
N_STFS Současné teorie finančních služeb N_STFS
N_StM_1 Statistické metody 1 N_StM_1
N_STP Sociální teorie a politika N_STP
N_StRP Strategické řízení podniku N_StRP
N_SV Správní věda N_SV
N_SVMVZ Správa veřejného majetku a veřejné zakázky N_SVMVZ
N_SVS Sociologie veřejné správy N_SVS
N_SWI_1 Softwarové inženýrství 1 N_SWI_1
N_TiM Tiskový mluvčí N_TiM
N_TK Technologie kryptoměn N_TK
N_TPP_1 Teorie a politika pojištění 1 N_TPP_1
N_TPr Trestní právo N_TPr
N_TPRPK Teorie a praxe řešení politických konfliktů N_TPRPK
N_TPrVS Trestní právo a veřejná správa N_TPrVS
N_TVS Teorie veřejné správy N_TVS
N_VE_1 Veřejná ekonomika 1 N_VE_1
N_VRKSP Vnitřní řídící a kontrolní systém pojišťoven N_VRKSP
N_VSA Výpočetní složitost algoritmů N_VSA
N_VSK Vedení a správa korporací N_VSK
N_VUP Veřejnoprávní úprava podnikání N_VUP
N_Zaj Zajištění N_Zaj
PM_401 Introduction to Project Management PM_401
SO_TSO Tvorba studijních opor SO_TSO
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.