N_FIOV Forenzní identifikace osob a věcí

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
2/1. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student umí popsat základní metody zajišťování kriminalistických stop. Porozumí podstatě metod zkoumání; umí metody vyhledání a fixace kriminalistických stop; porozumí metodám zkoumání. Zná podstatu základních technických metod. Je schopen vyhodnotit kvalitu zajištěné stopy ve vztahu k identifikaci osob a věcí. Umí stanovit otázky pro znalecké zkoumání, dobře interpretuje závěry znaleckého zkoumání
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky.
Osnova
  • 1.Daktyloskopická identifikace osob 2.Portrétní identifikace osob, metody sestavení portrétu 3.Zkoumání ručního písma, jazyková analýza textu 4.Kriminalistická biologie, molekulární genetika, forenzní antropologie, forenzní entomologie 5.Kriminalistická audioexpertiza, analýza hlasu, metody identifikace osob podle sonogramů 6.Kriminalistická odorologie, nové metody kriminalistické odorologie, přístrojová analýza pachu 7.Mikrostopy, metody zkoumání mikrostop 8.Metody zkoumání v kriminalistické trasologii. 9.Metody zkoumání v mechanoskopii 10.Metody zkoumání v balistice, ranivý účinek střely 11.Metody zkoumání dokumentů a tiskových technik 12.Nové metody kriminalisticko technická dokumentace
Literatura
    povinná literatura
  • KONRÁD Zdeněk, PORADA Viktor, STRAUS Jiří, SUCHÁNEK Jaroslav. Kriminalistika - Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 520 s., ISBN 978-80-7380-124-3.
    doporučená literatura
  • STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická technika. 2. rozšíření vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 431 s., ISBN 978-80-7380-052-9.
  • PORADA Viktor, STRAUS Jiří, Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, ISBN 978-80-7380-396-4
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, seminární cvičení, zpracování seminární práce, praktická cvičení
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Požadavek na udělení zápočtu - povinná účast na cvičeních (50% KS, 75% PS). Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení 1 z 15 zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2022/N_FIOV