N_VE_1 Veřejná ekonomika 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2019
Rozsah
2/0/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět Veřejná ekonomika je pojat široce jako výklad základů moderní teorie a politiky veřejného sektoru ve světě a v Česku. Finanční krize v mnoha vyspělých zemích v uplynulém desetiletí odhalila řadu slabin soukromého i veřejného sektoru, zásadní národohospodářský i sociální význam veřejné ekonomiky tím byl v mnoha směrech podroben stresovému testu veřejné volby. Mezi jednotlivými zeměmi byly a jsou velké rozdíly ve fiskální a sociální politice, ve využívání veřejného a soukromého sektoru. Problematika veřejné ekonomiky je rozdělena do dvou navazujících předmětů: Veřejná ekonomika 1 a 2.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - analyzovat systém veřejných výdajů vybrané země; - zhodnotit návrhy na reformu českých veřejných výdajů a českého systému sociálního zabezpečení; - napsat studii o systému veřejných výdajů a systému sociálního zabezpečení ve vybrané zemi; - formulovat návrh na reformu české rodinné politiky; - porovnat systém sociálního zabezpečení Česka a jiné země.
Osnova
 • 1. Úloha vlády a veřejného sektoru v moderní sociální politice a v moderním tržním hospodářství 2. Veřejné penzijní produkty a systémy. Penzijní politika a reformy. Financování veřejných penzí 3. Zaměstnanecké penze a jejich regulace. Autonomní penzijní fondy 4. Veřejné zdravotnictví, jeho management a financování. Veřejné zdravotní pojištění 5. Sociální služby a dlouhodobá péče, jejich management a financování 6. Sociální nemocenské, invalidní a úrazové pojištění a navazující zaměstnanecké systémy 7. Zaměstnanost a zabezpečení v nezaměstnanosti 8. Univerzální a testované dávky, dávky sociální pomoci 9. Veřejné výdaje na vzdělávání, financování školství, školné 10. Bydlení, trhy bydlení, státní regulace. Veřejné výdaje na bydlení. Sociální bydlení 11. Rodinná politika: Přídavky na děti, daňové odpočty, daňové bonusy 12. Rodinná politika: Mateřské a rodičovské dávky, zaměstnanost žen. Školky a jesle
Literatura
  povinná literatura
 • KREBS, V. a kol. Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, 6. vydání, 2015. ISBN 978-80-7478-921-2.
 • VOSTATEK, J. Penzijní teorie a politika. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-571-8
 • MORAVCOVÁ, S Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání... Zklamání na všech frontách. Pojistný obzor 2016/3, s. 24-27
  doporučená literatura
 • PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejný sektor – řízení a financování. Praha: Wolters Kluwer, 2012, ISBN 978-80-7357-936-4.
 • BARR, N. Economics of the Welfare State. 5. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-929781-8.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška - 5 otázek (z 80 možných), k úspěšnému zvládnutí je nutno plně zodpovědět 3 otázky.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2016, zima 2017, zima 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2019/N_VE_1