N_HTP Hospodářská teorie a politika

Vysoká škola finanční a správní
léto 2015
Rozsah
3/0. 12 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tamara Urbánková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_HTP/pVMO: každé liché úterý 14:00–14:44 M15, každé liché úterý 14:45–15:30 M15, každé liché úterý 15:45–16:29 M15, každé liché úterý 16:30–17:15 M15 a každé sudé úterý 15:45–16:29 M15, každé sudé úterý 16:30–17:15 M15, J. Mihola
N_HTP/pVPH: St 8:45–9:29 S34, St 9:30–10:15 S34, St 10:30–11:14 S34, J. Mihola
N_HTP/vVPH: So 7. 3. 9:45–11:15 S13, 11:30–13:00 S13, So 21. 3. 9:45–11:15 S14, 11:30–13:00 S14, Pá 17. 4. 15:30–17:00 S13, 17:15–18:45 S13, J. Mihola
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit hospodářskou politiku jako vědomou aktivitu vlády, prováděnou s cílem ovlivnění vývoje hospodářství, zásahy do tržních systémů, kde se projevuje jak opožděná reakce systémů ne podněty vyplývající z vládního rozhodování, jakož i rozpornost efektů jednotlivých konkrétních rozhodnutí, resp. protichůdnost. Hospodářskou politiku jako agregátní pojem, který reprezentuje širokou paletu konkrétních politik, nástrojů, opatření a kroků, jimiž jsou vládní záměry uváděny do praxe. Cílem předmětu je pochopení systému,jeho fungování a jeho možností, jakož i získání schopnosti alespoň základního vyhodnocování hospodářského vývoje.
Osnova
  • 1. Cíle hospodářské politiky a vztahy mezi těmito cíly. Nástroje hospodářské politiky. Vztahy mezi nástroji a víly hospodářské politiky. Nositelé hospodářské politiky. Institucionální prostředí. Koncepce hospodářské politiky (etatistické, liberální, centrálně direktivní, intervencionistické, neoliberální). 2. Hospodářský růst, inflace a nezaměstnanost. 3. Hospodářský cyklus. Fáze hospodářskopolitického rozhodování a časová zpoždění. Politika tvorby konkurenčního prostředí. Protimonopolní a protikartelové zákonodárství. Státní regulace a deregulace. Stabilizační politika a její koncepce. 4. Fiskální a daňová politika. Státní rozpočet a soustava veřejných financí. Státní zadluženost, její vznik a řešení. 5. Monetární politika. 6. Vnější hospodářská politika (obchodní politika, kurzová politika). Soulad a konflikt vnější a vnitřní rovnováhy. "Magický čtyřúhelník". Expanzivní a restriktivní hospodářská politika. 6. Strukturální politika. Strukturální krize. Proces strukturálních změn. Strategie strukturální politiky. Strukturální politika a veřejný sektor. Strukturální politika v nadnárodním prostředí. 7. Sociální politika. Sociálně politické doktríny (předmarxistický a marxistický socialismus, konzervatismus, katolické sociální učení, demokratický socialismus. 8. Hospodářská politika a světové hospodářství (mezinárodní měnový systém, koordinace hospodářských politik, hospodářská politika v podmínkách Evropské unie). 9. Hospodářská politika v centrálně direktivním systému. 10. Základní přehled vývoje hospodářské politiky v letech 1900 - 2010 v USA, ve Velké Británii a v Německu. 11. Základní přehled vývoje hospodářské politiky v letech 1900 - 2010 v Rusku (SSSR) a v Číně. 12. Základní přehled vývoje hospodářské politiky v letech 1918 - 2010 v Československu, resp. v České republice.
Literatura
    povinná literatura
  • Slaný, A. - Žák, M.: Hospodářská politika, Praha, C.H.Beck 1999
  • Tomeš, Z. a kol.: Hospodářská politika 1900-2007, Praha, C.H.Beck 2008
    doporučená literatura
  • BLAŽEK, Jiří, Herbert HEISSLER, Jan KUBÍČEK, Dana VIKTOROVÁ a Petr WAWROSZ. Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 392 s. ISBN 978-80-7357-847-3.
Výukové metody
Přednáška, ve které jsou teoretické poznatky získané samostudiem povinné a doporučené literatury prohlubovány výkladem a zodpovídáním dotazů. Cvičení, při kterých jsou rozebírány konkrétní jevy z oblasti hospodářské politiky. Řízená skupinová konzultace, na které probíhá prověření dosavadních znalostí, dále diskuse o optimálnosti realizovaných opatření. Metodou hodnocení je zápočet. Podmínkou udělení je zvládnutí pídemného testu, při jehož vyhodnocení student zodpoví případné doplňující otázky vyučujícího.
Metody hodnocení
zápočet na základě úspěšného písemného testu (60% správných odpovědí.)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.