N_HTP Hospodářská teorie a politika

Vysoká škola finanční a správní
léto 2021
Rozsah
3/0/0. 12 hodin KS/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. (přednášející)
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Bc. Kamila Procházková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_HTP/pVMO: každou lichou středu 12:15–12:59 M01, každou lichou středu 13:00–13:45 M01 a každou sudou středu 12:15–12:59 M01, každou sudou středu 13:00–13:45 M01, každou sudou středu 14:00–14:44 M01, každou sudou středu 14:45–15:30 M01, kromě St 3. 3., kromě St 31. 3., kromě St 28. 4. ; a St 17. 2. 14:00–15:30 M01, St 17. 3. 14:00–15:30 M01, St 14. 4. 14:00–15:30 M01, M. Helísek
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je doplnit poznatky z ekonomie (mikroekonomie a makroekonomie), a to z hlediska propojení ekonomických teorií a hospodářské politiky. Po absolvování předmětu studenti: 1. Budou schopni pochopit souvislosti ekonomické teorie a politiky. 2. Budou schopni vysvětlit rozdílné pohledy na tyto souvislosti. 3. Budou schopni se orientovat v klíčových osobnostech ekonomie a jejich hlavních dílech.
Výstupy z učení
Poznatky z hospodářské teorie a politiky, které přispějí k porozumění fungování tržního hospodářství.
Osnova
  • 1. Poznatky o hospodaření v antické a středověké filosofii 2. Obchodní politika – merkantilismus, podpora podnikání – kameralistika 3. Předchůdci klasické ekonomie. Klasická ekonomie o trhu a obchodu (teorie hodnoty, neviditelná ruka, komparativní výhody) 4. Německá historická škola – sociální nauka. Marxismus a socialistické teorie. Ordoliberalismus – sociální tržní hospodářství 5. Rakouská a neorakouská škola – subjektivismus a liberalismus. J. A. Schumpeter a teorie inovací. 6. Neoklasická ekonomie (Cambridgeská a Laussanská škola) – trh, firma a všeobecná rovnováha, americká neoklasika (Fisher, Clark) 7. Institucionalismus (zahálčivá třída), neoinstituciconalismu (společnost hojnosti) a nový institucionalismus (transakční náklady) 8. J. M. Keynes a nutnost vládních zásahů (fiskální a měnová politika), neokeynesiánství (makroekonomické modely) 9. Postkeynesiánství (nové pojetí peněz, hypotéza finanční nestability), nové keynesiánství (selhávání trhů – rigidity) 10. Chicagská škola a Friedmanova reformulace KTP. Nová klasika a tvorba racionálních očekávání. Ekonomie strany nabídky (Lafferova křivka a další). 11. Teorie veřejné volby (ekonomická teorie politiky) – voliči, byrokracie, dobývání renty, a další koncepce 12. České (čs.) ekonomické myšlení – od kameralistiky do současnosti
Literatura
    povinná literatura
  • Studijní texty v IS (sekce „učební materiály“)
    doporučená literatura
  • Kishtainy, N. a kol. Kniha ekonomie. Euromedia Group, Praha, 2014.
  • Sojka, M. Dějiny ekonomických teorií. Havlíček Brain Team, Praha 2010.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, na kterých dochází k dialogu mezi vyučujícím a studenty.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.