B_BSeEM Bakalářský seminář EM

Vysoká škola finanční a správní
léto 2021
Rozsah
0/1. 8 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA
Katedra ekonomie a managementu (FES, KEM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Bc. Kamila Procházková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_BSeEM/cEKPH: každé sudé úterý 10:30–11:14 E129, každé sudé úterý 11:15–12:00 E129, J. Tichý
B_BSeEM/vEKFPH: Pá 26. 2. 14:00–15:30 E225, 15:45–17:15 E225, Pá 26. 3. 14:00–15:30 E225, 15:45–17:15 E225, J. Tichý
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student dokáže vypracovat Zadání Bakalářské práce (BP) a Záměr BP. Student bude na konci kurzu připraven vypracovat bakalářskou práci v navazujícím předmětu Bakalářský projekt 1. V průběhu výuky budou studenti seminární formou vedeni k dodržování autorské etiky a ke kvalitě tvůrčí odborné práce.
Výstupy z učení
Student pro získání zápočtu z Bakalářského semináře zpracuje Zadání bakalářské práce a Záměr bakalářské práce, které s podpisem vedoucího práce předloží vyučujícímu Bakalářského semináře.
Osnova
  • 1. Význam ZP, požadavky na odbornou úroveň ZP 2. Obecná struktura ZP 3. Postup při výběru tématu ZP, zpracování Zadání ZP 4. Zásady a postup vypracování Záměru ZP 5. Informační prameny a zdroje 6. Metody odborné práce, tvorba textu ZP 7. Nástroje studentské odborné práce 8. Formální podoba ZP 9. Ilustrace v ZP 10. Struktura formy ZP 11. Etika tvůrčí práce, odkazy a citace 12. Závěr ZP, dokončení ZP a obhajoba (prezentace)
Literatura
    povinná literatura
  • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 252/2020: Bakalářské a diplomové práce. Praha, 2020.
  • ŠIMŮNEK, Miroslav. Metodický pokyn prorektora pro legislativu a studijní programy č. 4/2020: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty 2. ročníků Bc. studia (B20) a 1. ročníků NMgr. studia (N20), platná pro AR 2020/2021 a 2021/2022.
  • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. [online]. Praha: VŠFS, 2020. 2. přepracované vydání. ISBN 978-80-7408-205-4.
    doporučená literatura
  • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
Výukové metody
Semináře v  prezenční formě studia, řízené skupinové konzultace v  kombinované formě studia. Minimální povinná účast na seminářích v  prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v  kombinované formě studia 50%. Pokud bude znemožněna kontaktní výuka a konzultace za osobní přítomnosti studenta v prezenční a kombinované formě studia, je výuka nahrazena distanční formou studia.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem na základě předložení Zadání bakalářské práce a textu Záměru bakalářské práce (oboje schválené podpisem vedoucího bakalářské práce). Zápočet uděluje výhradně pedagog vyučující předmět, nikoliv vedoucí bakalářské práce. Odevzdání Zadání bakalářské práce a Záměru bakalářské práce je prostřednictvím vložení do Odevzdávárny předmětu B_BSeEM - Bakalářský seminář EM. Podmínky úspěšného absolvování předmětu studenty ISP jsou stejné.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.