N_PPr_1B Pracovní právo 1 B

Vysoká škola finanční a správní
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová (cvičící)
JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D. (cvičící)
JUDr. David Šmíd, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_PPr_1B/cBSKPH: každou sudou středu 12:15–12:59 S24, každou sudou středu 13:00–13:45 S24, D. Šmíd
N_PPr_1B/cBSKV: každý sudý čtvrtek 15:45–16:29 KV204, každý sudý čtvrtek 16:30–17:15 KV204, I. Kostadinovová
N_PPr_1B/pBSKPH: každý sudý čtvrtek 8:45–9:29 S11, každý sudý čtvrtek 9:30–10:15 S11, každý sudý čtvrtek 10:30–11:14 S11, každý sudý čtvrtek 11:15–12:00 S11, M. Vysokajová
N_PPr_1B/pBSKV: každý sudý čtvrtek 12:15–12:59 KV204, každý sudý čtvrtek 13:00–13:45 KV204, každý sudý čtvrtek 14:00–14:44 KV204, každý sudý čtvrtek 14:45–15:30 KV204, I. Kostadinovová
N_PPr_1B/vBSKPH: So 3. 10. 9:45–11:15 S01, 11:30–13:00 S01, Pá 13. 11. 14:00–15:30 S32, 15:45–17:15 S32, So 28. 11. 9:45–11:15 S32, 11:30–13:00 S32, M. Vysokajová
N_PPr_1B/vBSKV: Pá 9. 10. 14:00–15:30 KV211, 15:45–17:15 KV211, Pá 6. 11. 14:00–15:30 KV211, 15:45–17:15 KV211, Pá 4. 12. 14:00–15:30 KV211, 15:45–17:15 KV211, I. Kostadinovová
N_PPr_1B/vBSMO: Pá 16. 10. 17:30–19:00 M27, 19:15–20:45 M27, Pá 30. 10. 15:45–17:15 M27, Pá 27. 11. 17:30–19:00 M26, 19:15–20:45 M26, Pá 11. 12. 15:45–17:15 M27, S. Sviták
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vymezením pojmu pracovního práva, jeho genezí a postavením v rámci právního systému, ale zejména s platnou právní úpravou jednotlivých institutů pracovního práva v České republice. Po absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen řešit pro pracovněprávní vztahy typické situace, uvést správný právní postup a své řešení s odkazem na platnou právní úpravu a aktuální judikaturu zdůvodnit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování tohoto předmětu znát : - právní úpravu jednotlivých institutů individuálního pracovního práva v České republice; - obsah směrnic EU, které byly do české právní úpravy implementovány; - postup řešení individuálních pracovních sporů včetně aktuální judikatury.
Osnova
  • 1. Předmět pracovního práva, jeho postavení v systému práva, prameny právní úpravy 2. Pracovněprávní vztahy a skutečnosti 3. Vznik pracovního poměru 4. Změny pracovního poměru 5. Skončení pracovního poměru I. 6. Skončení pracovního poměru II. 7. Pracovní doba a doby odpočinku 8. Dovolená 9. Mzda a plat 10.Překážky v práci na straně zaměstnance 11.Překážky v práci na straně zaměstnavatele 12.Řešení individuálních pracovněprávních sporů
Literatura
    povinná literatura
  • VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo. první. Praha: VŠFS, 2018. 110 s. ISBN 978-80-7408-158-3. info
  • BĚLINA,, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. Praha: C.H.Beck, 2017. info
    doporučená literatura
  • KOCOUREK, Jiří a Tomáš DOBŘICHOVSKÝ. Pracovní právo pro praxi. In Právní praxe. Vydání první. 313 stran. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-616-6. info
Výukové metody
Přednáška s prezentací, procvičení přednesené materie ve cvičeních interaktivní formou, řešení praktických příkladů
Metody hodnocení
Kontrolní otázky, samostatné zpracování zadaného tématu, písemný zápočtový test (15 otázek - 10 správně zodpovězených pro úspěšné absolvování).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2021.