VSFS KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS B-AI Aplikovaná informatika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
VSFS:B_AJ_1Anglický jazyk 1 I. Kuželíkováz 0/2/0 12 hodin KS/semestr.3 --
VSFS:B_DMaDiskrétní matematika E. Ulrychovázk 2/2/0 14 hodin KS/semestr.6 --
VSFS:B_Ma_1Matematika 1 E. Ulrychovázk 2/2/0 16 hodin KS/semestr.6 --
VSFS:B_PrPPrincipy počítačů O. Čepekzk 2/0/0 14 hodin KS/semestr.6 --
VSFS:B_TWSTvorba webových stránek M. Pergelz 1/2/0 12 hodin KS/semestr.3 --
VSFS:B_UPgÚvod do programování J. Lánskýzk 2/2/0 16 hodin KS/semestr.6 --
30 kreditů