Víš, že studium na VŠFS není jen o titulu?

Make me study.

Přihláška ke studiu

Termín pro
bakalářské a navazující magisterské studium
30. 9. 2021
Propojujeme teorii s praxí
Klientský přístup
Mezinárodní prostředí
Ubytování na Campusu