Víš, že studium na VŠFS není jen o titulu?

Make me study.

Přihláška ke studiu

Termín pro
bakalářské a navazující magisterské studium
28. 2. 2022
Propojujeme teorii s praxí
Klientský přístup
Mezinárodní prostředí
Ubytování na Campusu