HELÍSEK, Mojmír. Vstup ČR do Eurozóny, ERM II a kurzové konvergenční kritérium (kolektiv autorů). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. 172 s. ISBN 978-80-7408-000-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vstup ČR do Eurozóny, ERM II a kurzové konvergenční kritérium (kolektiv autorů)
Název česky Vstup ČR do eurozóny, ERM II a kurzové konvergenční kritérium (kolektiv autorů)
Název anglicky The Czech Republic's entry into the euro area, ERM II and the exchange rate convergence criterion (team of authors)
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Praha, 172 s. 2007.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-000-5
Klíčová slova česky euro, eurozóna, rozšíření eurozóny, vstup ČR do eurozóny, ERM II, Maastrichtská kritéria
Klíčová slova anglicky euro, euro area, euro area enlargement, entry of the Czech Republic into the euro area, ERM II, Maastricht criteria
Štítky AR 2007/2008, monografie
Příznaky Recenzováno
Návaznosti GA402/06/1370, projekt VaV.
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 23. 1. 2021 22:38.
Anotace
Kniha se zabývá analýzou mechanismu ERM II (včetně jeho historie) a kurzového konvergenčního kritéria. Zkoumá, zda je účast v ERM II (zafixování měnového kurzu) spojena s rizikem měnové krize. Další kapitola prezentuje vlastní model včasného varování před měnovou krizí. Závěrečné dvě kapitoly zkoumají připravenost ČR z hlediska teorie OCA a reálnou konvergenci k eurozóně.
Anotace anglicky
The book deals with the analysis of the mechanism ERM II (including its history) and the exchange rate convergence criterion. It examines whether participation in ERM II (exchange rate fixing) is associated with the risk of a currency crisis. The next chapter presents own early warning model of the currency crisis. The final two chapters examine the readiness of the Czech Republic in terms of OCA theory and real convergence to the euro area.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Helísek, M. 23. 1. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1041/Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/1041/Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1041/Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/1041/Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.pdf?info
Vloženo
So 23. 1. 2021 22:38

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Atributy
 

Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1041/Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/1041/Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,4 MB
Hash md5
34e51dc30f2192e8f6f4e494d40a944c
Vloženo
So 23. 1. 2021 22:38

Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/1041/Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/1041/Helisek_a_kol._Vstup_CR_do_eurozony.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
10 KB
Hash md5
a9fb739260f4c9f88e66759f3b52f42a
Vloženo
So 23. 1. 2021 22:40
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 3. 12. 2021 02:45