HILOVSKÁ, Katarína a Peter KONCZ. Application of Artificial Intelligence and Data Mining Techniques to Financial Markets. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 62-76. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Application of Artificial Intelligence and Data Mining Techniques to Financial Markets
Název česky Využití technik umělé inteligence a dolování dat na finančních trzích
Autoři HILOVSKÁ, Katarína a Peter KONCZ.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2012, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky umělá inteligence; dolování dat; finanční trhy; prognózování; burza cenných papírů
Klíčová slova anglicky artificial intelligence; data mining; financial markets; forecasting; stock exchange
Štítky AR 2011/2012, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 11. 7. 2012 10:34.
Anotace
The aim of artificial intelligence is to discover mechanisms of adaptation in a changing environment with utilisation of intelligence, for instance in the ability to exclude unlikely solutions. Artificial intelligence methods have extensive application in different fields such as medicine, games, transportation, or heavy industry. This paper deals with interdisciplinary issues – interconnection of artificial intelligence and finance. The paper briefly describes techniques of data mining, expert systems and agent based computation intelligence and specifies the types of tasks solved by these techniques in the context of financial tasks. It provides deeper insight into potential usage of intelligent systems on financial markets.
Anotace česky
Cílem umělé inteligence je objevit mechanismy adaptace v měnícím se prostředí s použitím inteligence, například ve schopnosti odmítnout nepravděpodobná řešení. Metody umělé inteligence mají rozsáhlé využití v nejrůznějších oblastech jako medicína, hry, doprava a těžký průmysl. Tato práce pojednává o interdisciplinární problematice - propojení umělé inteligence a financí. Práce ve zkratce popisuje techniky dolování dat, expertní systémy a výpočetní inteligenci založenou na agentech a specifikuje typy úkolů řešené pomocí těchto technik v kontextu finančních problémů. Přináší hlubší pohled na možné využití inteligentních systémů na finančních trzích.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 11. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3061/135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3061/135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3061/135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3061/135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.pdf?info
Vloženo
St 11. 7. 2012 10:32

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Atributy
 

135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3061/135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3061/135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
474,8 KB
Hash md5
d8c4a4e0597f9ac2526dce376ebd8e59
Vloženo
St 11. 7. 2012 10:32

135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3061/135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3061/135_12_vsfs_acta_1-2012_hilo-konz.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
49,2 KB
Hash md5
6b1025f8886e8fc6a499de14bdb8947b
Vloženo
St 11. 7. 2012 10:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 2. 6. 2020 23:57