VYBÍHAL, Václav. Daňové aspekty řešení aktuálních demografických problémů. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, o.p.s., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 7-16. ISSN 1805-1391.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Daňové aspekty řešení aktuálních demografických problémů
Název anglicky TAXES ASPECTS OF SOLVABLE OF TOPICAL PROBLEMS DEMOGRAPHIC
Autoři VYBÍHAL, Václav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta Sting, Brno, Akademie Sting, o.p.s. 2013, 1805-1391.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/04274644:_____/13:#0000028
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky demografické problémy, penzijní reforma, daně , důchody, důchodové pojistné
Klíčová slova anglicky demographic problems; pension reform; taxes; pensions; pension insurance
Štítky AR 2013-2014, ERIH, II, J5, recenzovaný časopis, RIV_ne
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 10:34.
Anotace
Problematika reálného demografického vývoje v České republice se dostává do popředí vážně sledovaných společenských otázek a je předmětem zájmu občanů, politiků, ekonomů a jiných subjektů. V této souvislosti se o bjevuje, zejména v masmédiích, řada zcela odlišných názorů na řešení demografických problémů, v poslední době zejména v souvislosti s připravovanou, ale zcela nefunkční a zavádějící reformou penzijního systému. Je evidentní, že je ve společnosti navozována atmosféra (zřejmě úmyslně) averze proti důchodcům, proti existenci tzv. 1. pilíře, proti valorizaci penzí, téměř proti všemu, co je zcela obvyklé a standardní ve vyspělých státech Evropské unie. Ortodoxní liberálové a různí pseudoodborníci s oblibou pouka zují na skutečnost a zdůrazňují, že neustále roste počet důchodců, počet vyplácených důchodů, průměrná výše důchodů a klesá počet poplatníků důchodového pojištění na jednoho důchodce, ale bez návrhu potřebného řešení.
Anotace anglicky
The issue of real demographic development in the Czech Republic is coming to the fore of seriously pursued social issues and is of interest to citizens, politicians, economists and others. In this context, it appears a number of very different views on the solution of demographic problems, recently especially in connection with the preparation, but completely dysfunctional and misguided, reform of the pension system. It is evident that the soci ety is in the aversive mood (probably intentionally) against pensioners, against the existence of the so- called first pillar, against indexation of pensions, against almost everything what is completely normal and standard in developed countries of the Eur opean Union. Orthodox iberals and various pseudo- experts like to point out and emphasize to the growing number of pensioners, the number of paid pensions, average pensions and declining number of taxpayers of pension insurance per pensioner, but without proposed solutions
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2020 22:33