Informační systém VŠFS
HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Analýza způsobů sociálního zabezpečení invalidů z mládí. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 15-19. ISSN 1802-5854.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza způsobů sociálního zabezpečení invalidů z mládí
Název česky Analýza způsobů sociálního zabezpečení invalidů z mládí
Název anglicky Analysis of methods of the social security of the disabled youth
Autoři HOLUB, Martin (203 Česká republika, domácí) a Milan ŠLAPÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Fórum sociální politiky, Praha, VÚPSV, 2016, 1802-5854.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000196
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky sociální zabezpečení, invalidní důchody, invalidé z mládí
Klíčová slova anglicky social security; disability pensions; original invalidity
Štítky AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 9. 6. 2017 10:30.
Anotace
Článek poskytuje informace o sociálním zabezpečení ve vybraných evropských zemích s ohledem na dlouhodobě invalidní osoby, jejichž invalidita nastala před 18. rokem jejich věku, a kvůli tomuto zdravotnímu postižení nejsou schopny trvale výdělečné činnosti. Soustředí se na zvláštní skupinu lidí, kteří jsou podle českých zákonů definováni jako „invalidé z mládí“. Analyzuje dávky, které dostávají tito lidé v zahraničí (platby / věcné dávky) a které jsou částečně hrazeny ze systému sociálního pojištění (invalidní penzijní pojištění, státní sociální podpora, příspěvek k existenčnímu minimu).
Anotace anglicky
The article provides information on social security in selected European countries with regard to long term disabled people whose disability arose before of 18 years and who, due to such disability, are unable to earn a working income. It is focused on a specific group of people who fall under the Czech legal definition of „Original Invalidity“. It analyses benefits to which such people are entitled abroad (benefits in pay / benefits in kind) and from which part of the social security system are benefits paid (disability pension insurance, state soocial support, subsistence minimum income).
Zobrazeno: 1. 12. 2020 15:09