Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. MAREK, Karel. Aktuální problémy zadávání veřejných zakázek. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2017, Neuveden, č. 2017, s. 1-15. ISSN 1210-6348.
 2. POTOCKÝ, Tomislav. ANALÝZA OKRUHŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE V UČEBNICÍCH A VZDĚLÁVACÍM STANDARDU NĚMČINY PRO PROFESNÍ ÚČELY. In ALENA ĎURICOVÁ a kol. OD TEXTU K PREKLADU XI. 1. vyd. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2017. s. 82-174. ISBN 978-80-7374-124-2.
 3. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Analýza vlivu intenzivních faktorů vývoje ekonomiky. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 103 s. edice SCIENCEpres. ISBN 978-80-7408-147-7.
 4. PAVLÁT, Vladislav a Ladislava KNIHOVÁ. Anglicko-český a česko-anglický glosář terminologie finančních trhů. 1. vyd. Praha: Ladislava Knihová - Education online, 2017. 137 s. ISBN 978-80-906753-0-8.
 5. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Antropometrie "bertilonáž"- první metoda identifikace osob. Kriminalistika. Praha: MV ČR, 2017, Neuveden, č. 2, s. 136-144. ISSN 1210-9150.
 6. KLIČKA, Pavel. Aspekty ovlivňující přijetí společné měny. GRANT journal. Hradec Králové: Technologické centrum, Hradec Králové, 2017, roč. 06/01, červenec, s. 21 - 25. ISSN 1805-0638.
 7. KLIČKA, Pavel. Aspekty ovlivňující přijetí společné měny. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové. QUAREE. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2017. s. 192-202. ISBN 978-80-87952-20-7.
 8. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Bankruptcy Model Construction and its Limitation in Input Data Quality. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2017. Hradec Králové: 978-80-7435-664-3, 2017. s. 494-505. ISBN 978-80-7435-664-3.
 9. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA, Květoň HOLCR a Roman RAK. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfer vědeckých poznatků. 1. vyd. Plzeň: A. Čeněk, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7380-663-7.
 10. STRAUS, Jiří. Biomechanické hledisko při hodnocení extrémního dynamického zatížení organismu. In Straus Jiří a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 338-346. ISBN 978-80-7408-153-8.
 11. LÁNSKÝ, Jan. Bitcoin System. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 20-31. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.97.
 12. STRAUS, Jiří a Viktorín ŠULC. Co se odehrálo ve studni? Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra, 2017, roč. 61, č. 4, s. 68-70. ISSN 1210-9150.
 13. KUNZ, Vilém. CSR V CORPORATE PUBLISHINGU PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2017, roč. XIX, č. 1, s. 6-10. ISSN 1338-4430.
 14. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Czech Autonomism: Shared Experiences. In Zafer Bekirogullari. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences : icPSIRS 2017 - 4th International Conference on Political Sciences, International Relations and Sociology. Olomouc: Future Academy, 2017. s. 75-88, 19 s. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2017.02.7.
 15. PETRŮ, Naděžda a Josef NOVÁK. Czech family business brands as a tradition bearer. In Petranová, Matúš, Mendelová. MARKETING IDENTITY Brands we love – part I. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 235 -246. ISBN 978-80-8105-840-0.
 16. MAREK, Karel. Činnost kontrolní. In J.Straus,E.Bruna. Tresněprávní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2017. s. 176-182. ISBN 978-80-7408-153-8.
 17. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo , část 1. Poradce. Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2017, Neuveden, č. 1, s. 23-30. ISSN 1211-1686.
 18. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo , část 2. Poradce. Brno: Sdružení účetních a daňových poradců Brno, 2017, Neuveden, č. 2, s. 17-30. ISSN 1211-1686.
 19. BERKA, Petr. Data Mining and Machine Learning. International Journal on Biomedicine and Healthcare. Czech Republic: EuroMISE, 2017, roč. 5, č. 1, s. 53-54. ISSN 1805-8698.
 20. MATES, Pavel. Datové schránky. In Bělohlávek, A. J., Mates P. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 33-57. ISBN 978-80-7380-653-8.
 21. MATES, Pavel. Doručování a podání podle daňového řádu. In Bělohlávek, A. J., Mates P. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 238-265. ne. ISBN 978-80-7380-653-8.
 22. MATES, Pavel. Elektronické doručování a podání. In Bělohlávek, A. J., Mates, P. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 58-72. ISBN 978-80-7380-653-8.
 23. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční instituce a zdaňování jejich služeb. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2017, Neuveden, č. 3, s. 59-69. ISSN 1805-6873.
 24. WAWROSZ, Petr. General Principles of Corruption Networks. International Advances in Economic Research. USA: Springer, 2017, roč. 23, č. 1, s. 127-128. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-016-9614-8.
 25. KAŠÍK, Milan. Hlásné trouby radnic čekají horší časy. Praha: Borgis, 2017. s. 7. Právo.
 26. WAWROSZ, Petr. HOW TO EVALUATE INTENSITY OF A FIRM´S DEVELOPMENT. In Petr Novák, Zuzana Jurigová, Ludmila Kozubíková, Jana Zlámalová. FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. s. 1167-1178. ISBN 978-80-7454-653-2.
 27. BUDÍK, Josef, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír EZR. INNOVATIONS, NEW RULES AND TEACHING REQUIREMENTS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EZR, Vladimír. Proceedings of INTED2017 Conference. 1. vyd. Valencie, Španělsko: IATED Academy, 2017. s. 3512-3518. ISBN 978-84-617-8491-2.
 28. MERTL, Jan. Is there too much solidarity in the Czech health care system? In Lenka Matějová. Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 186-192. ISBN 978-80-210-8448-3.
 29. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. K dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení. Studia iuridica Cassovensia. Košice: UPJŠ, 2017, Neuveden, č. 1, s. 68-76. ISSN 1339-3995.
 30. MAREK, Karel. K právní úpravě rodinného závodu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2017, Neuveden, č. 2017, s. 1-10. ISSN 1210-6348.
 31. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. K rozhodčímu řízení a dokazovaní. In J.Straus,E.Bruna. Tresněprávní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2017. s. 82-91. ISBN 978-80-7408-153-8.
 32. WAWROSZ, Petr. Korupční sítě, nebo struktury založené na vzájemném krytí? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 1, s. 139-153. ISSN 1801-7118.
 33. PORADA, Viktor. Kriminalistická identifikace v souvislosti s dokazováním v trestním řízení ve vztahu k možnostem soudních znalců. In Sergej Romža. Prieniky trestného práva k iným právnym odvetiam a vedným disciplínam. první. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 54-69. ISBN 978-80-8152-493-6.
 34. STRAUS, Jiří. Kritéria poranění hlavy. In Straus Jiří a Eduard Bruna. Vysoká škola finanční a správní, a.s. První. Praha: EUPRESS VŠFS, 2017. s. 347-368. ISBN 978-80-7408-153-8.
 35. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Licence Agreements in the Context of the New Civil Code. In Svatopluk Kapounek, Veronika Krutilova. 20th Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 379-389. ISBN 978-80-7509-499-5.
 36. LÁNSKÝ, Jan a David MAREŠ. Liquidity and Stability of Agriculture in the Czech Republic. Scientia agriculturae bohemica. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, roč. 48, č. 3, s. 177-184. ISSN 1211-3174. doi:10.1515/sab-2017-0024.
 37. HRONOVÁ, Štěpánka. Meet Viktorija, our Erasmus Trainee. In XADONIA. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 28-30.
 38. STRAUS, Jiří a Zdeněk SADÍLEK. Metodika vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspoekty dokazování. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 329-337. ISBN 978-80-7408-153-8.
 39. BLÁBOLIL, Rudolf a Naděžda PETRŮ. Mini Den D na VŠFS. XADONIA. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017, Neuveden, č. 2, s. 22-23. ISSN 1802-792X.
 40. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Moral hazard on the financial markets caused by application of advanced risk-management model VAR. GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn. Hradec Králové, Česká republika: GRANT journal Technologické centrum Hradce Králové o.p.s, 2017, roč. 6, č. 1, s. 65-69. ISSN 1805-062X.
 41. BĚŤÁKOVÁ, Alena a Václav KUPEC. Mýty vs. moderní přístupy v interním auditu. Interní auditor. Praha: Český institut interních auditorů, 2017, roč. 21, č. 2, s. 4-6. ISSN 1213-8274.
 42. MATES, Pavel. Nad kodexem správního práva trestního. In Soňa Košičiarová, Denis Bede. Zásady zákona o správnom trestaní. první. Bratislava: Právnická fakulta Travskej univerzity v Trnave, 2017. s. 280-305. ISBN 978-80-568-0027-0.
 43. MAREK, Karel. Nad uzavíráním smluv o finančním úvěru - 2. část. Moderní obec. Praha: Profi press, 2017, Neuveden, č. 1, s. 73-75. ISSN 1211-0507.
 44. ŘÍHOVÁ, Lenka. Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2017, Neuveden, č. 2, s. 14-21. ISSN 1802-5854.
 45. MATES, Pavel a Petr BOHATA. Neues tschechisches Gesetz ueber das Verwaltungsstrafrecht. Teil 2 - Verfahrensrecht. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Beck, 2017, roč. 26, 4/2017, s. 143-147. ISSN 0941-6293.
 46. MAREK, Karel a Petr BOHATA. Neues Vertragsrecht in der Tschechischen Republik. WiRO. München und Frankfurt a.M.: Verlag C.H.BECK, 2017, Neuveden, č. 2, s. 37-41. ISSN 0941-6293.
 47. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Lenka MARŠÁLKOVÁ. Neuromarketing Approach to Efficient Food Styling. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, roč. 7, č. 1, s. 180-183, 191 s. ISSN 1804-7890.
 48. ČECHÁK, Vladimír. NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF (VOCATIONAL) EDUCATION. In Ladislav Várkoly, Michal Zábovský, Ryszard Szczebiot. Present Day Trends of Innovations 7. první. Łomża: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2017. s. 18-33. ISBN 978-83-60571-49-1.
 49. SCHLOSSBERGER, Otakar. Nové trendy v oblasti platebního styku. Bankovnictví. Praha: 4H production s. r. o., 2017, XXIV/51, 3/2017, s. 26-28. ISSN 1212-4273.
 50. STRAUS, Jiří. Odolnost zubů a zubních implantátů proti vysoké teplotě a chemikáliím. Policajná teória a prax. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2017, Neuveden, č. 4, s. 179-195. ISSN 1335-1370.
 51. STRAUS, Jiří. Ohledání místa činu při biomechanickém hodnocení úderu do hlavy. In Viktoryová Jana, Blatnický Jaroslav. KREJČÍ, Zdeněk. Téria a prax vyšetrovania - interdisciplinárne aspekty. první. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2017. s. 226-242. ISBN 978-80-8054-709-7.
 52. TÓTH, Endre. Organizační řízení firem v nových časech. Scientia § Societas. Praha: NEWTON College,a.s., 2017, roč. 12, č. 4, s. 155-173. ISSN 1801-7118.
 53. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. Principles of the Titanic Game and their links to contemporary socioeconomic reality. Socioekonomícké a humanitní studie. Praha: Bankovní Institut, 2017, roč. 7, č. 1, s. 95-121. ISSN 1804-6797.
 54. BOUČKOVÁ, Žaneta a Jan ÖHM. Přístup k řešení přírodních katastrof ve vybraných členských státech EU. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2017, roč. 2017, č. 34, s. 75-79. ISSN 0862-6162.
 55. BOCK, Michal. P2P půjčky jako součást sdílené ekonomiky. In prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2017). Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2017. s. 1-9, 250 s. ISBN 978-80-7408-156-9.
 56. MAREK, Karel. Rejstřík podnikový. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Ostrava: Aleš Čeněk a KEY Publishing Ostrava, 2017. s. 41-44. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek X. ISBN 978-80-7418-239-6.
 57. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Risks associated with the choice of exchange rate regime with involving the Czech koruna into ERM II. In International Scientific Conference Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2017; Pula, July 2017). 2017. ISBN 978-80-8154-208-4.
 58. PETRŮ, Naděžda. Rodinné firmy jsou motorem finského hospodářství. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, roč. 3, č. 6, s. 44-45. ISSN 1805-5397.
 59. PETRŮ, Naděžda. Rodinné podniky jsou jedinečné. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, roč. 3, č. 6, s. 32-33. ISSN 1805-5397.
 60. TŮMOVÁ, Jana a Miroslav JURÁSEK. Sekuritizace mexického členství v Unii jihoamerických národů. Obrana a strategie. Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2017, roč. 17, č. 1, s. 119-140. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.01.119-140.
 61. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA influence on the czech banking market. In Jedlička P., Marešová, P. a Ivan Soukal. Hradec Economics Days 2017. Hradec Králové: Gaudeamus Publishing, University of Hradec Králové, 2017. s. 750-759. ISBN 978-80-7435-664-3.
 62. LACINA, Karel. Several Remarks to Contemporary European Public Administration Systems Assessment. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. 2., č. 1, s. 50-61. ISSN 2533-4387.
 63. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Simulation of the Czech Koruna´s Participation in ERM II – Alternative Approaches. Jouranl of International Studies. Poland: Foundation of International Studies, 2017, Neuveden, č. 2, s. 28-45. ISSN 2306-3483. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/2.
 64. MAREK, Karel. Smlouva o úvěru. Obchodní právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, Neuveden, č. 4, s. 143-151. ISSN 1210-8278.
 65. MAREK, Karel. Smlouva o zápůjčce. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2017, Neuveden, č. 3, s. 36-38. ISSN 1211-7293.
 66. ROUBAL, Ondřej. Sociology of Branding: "Just do it" in the "No Limits" World. Communication Today. FMK UCM Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2017, roč. 8, č. 1, s. 40-52. ISSN 1338-130X.
 67. ČERVENKA, Miroslav, Dagmar IRCINGOVÁ a Miroslav ŠKVÁRA. Spotřebitelské úvěry 2017. Praha: Miroslav Škvára, 2017. ISBN 978-80-904823-4-0.
 68. HRONOVÁ, Štěpánka. State-of-the-art Instructional Design and Global Reach of Online Education with Focus on ELT. In Miroslav Hrubý. DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2017 CD. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2017. s. 106-114. ISBN 978-80-7231-416-4.
 69. PETRŮ, Naděžda. Strategické řízení rodinného podnikání i prostřednictvím dynamického lidského kapitálu. In Radim Valenčík. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ. 1. vyd. Praha: VŠFS, a.s., Edice EUPRESS, 2017. s. 99 - 111. ISBN 978-80-7408-148-4.
 70. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Systémový přístup k vědeckému zkoumání v informatice. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 60-68. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.99.
 71. POTOCKÝ, Tomislav. TEMATICKÉ LEXIKÁLNÍ OKRUHY PRO VÝUKU NĚMECKÉHO JAZYKA PRO PODNIKOVOU SFÉRU. In MAGNANIMITAS. Sapere Aude 2017 SCOPE OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY - vol. VII. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 9-14. ISBN 978-80-87952-19-1.
 72. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 420 s. ISBN 978-80-7380-666-8.
 73. BRUNA, Eduard. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. In xx. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš čeněk, s.r.o., 2017. s. 19-38; 367-379, 12 s. ISBN 978-80-7380-666-8.
 74. STRAUS, Jiří, Viktor PORADA, Zdeněk SADÍLEK a Eduard BRUNA. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 420 s. ISBN 978-80-7380-666-8.
 75. KNIHOVÁ, Ladislava. The Art of Teaching with Mobile Applications. In Miroslav Hrubý. Distance Learning, Simulation and Communication 2017. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2017. s. 147-153. ISBN 978-80-7231-416-4.
 76. MERTL, Jan. The possibilities of transition from health insurance contributions to earmarked health tax in the Czech Republic. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP, 2017, roč. 65, č. 7, s. 668-687. ISSN 0013-3035.
 77. MENTLÍK, Roman a Mojmír HELÍSEK. The risk of increasing inflation as a barrier for the Czech Republic's accession to the euro area. Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics. USA: IBIMA Publishing, 2017, Neuveden, č. 2017, s. 1-18. ISSN 2169-0367.
 78. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from the Czech Republic. Accounting in Europe. London: Taylor & Francis, 2017, roč. 14, 1-2, s. 56-66. ISSN 1744-9480. doi:10.1080/17449480.2017.1301671.
 79. NOVÁK, Josef a Naděžda PETRŮ. Tradice a trendy v české výrobě textilu – perspektivní oblasti pro podnikání. In prof. František Ochrana a Ing. Věra Plhoňová, Ph.D. Sborník příspěvků z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Nové trendy New Trends 2016. 1. vyd. Znojmo: SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o, 2017. s. 371 - 380. ISBN 978-80-87314-85-2.
 80. NOVAK, Jan. Trestné činy z nenávisti. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. 2017. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. s. 154-159, 5 s. ISBN 978-80-7408-153-8.
 81. STRAUS, Jiří. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Informace o konání a průběhu mezinárodní vědecké konference. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017, roč. 1, č. 1, s. 110-112. ISSN 2533-4387.
 82. BRUNA, Eduard. Trestní odpovědnost právnických osob - srovnání Česká republika a Slovenská republika. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, 2017, vol. XIII, č. 2, s. 71 - 89. ISSN 0323-0619.
 83. PETRŮ, Naděžda. V Bělorusku je novodobá tradice rodinných firem zatím krátká. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, roč. 2, č. 6, s. 46-47. ISSN 1805-5397.
 84. PETRŮ, Naděžda. V Kazachstánu se rodinnému podnikání dostává stále většího uznání. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, roč. 2, č. 2, s. 36-37. ISSN 1805-5397.
 85. MERTL, Jan. Veřejný dluh v ekonomice a hospodářské politice. Bankovnictví. Praha: 4H production, 2017, roč. 52, č. 1, s. 24-26. ISSN 1212-4273.
 86. PETRŮ, Naděžda. VĚTŠINA MEXICKÝCH MIPYMES JE RODINNÝCH. Trade News. Praha: ANTECOM, s.r.o., 2017, roč. 6, č. 1, s. 48-49. ISSN 1805-5397.
 87. JEŘÁBEK, Tomáš, Dana MARTINOVIČOVÁ a Vladimír ŠEFČÍK. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH. Studies of socio-economics and humanities. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2017, roč. 7, č. 1, s. 57-76. ISSN 1804-6797.
 88. KUČERA, Václav, Viktor PORADA a Eduard BRUNA. Výzkum možností využití videointerakce při vyšetřování trestných činů. In Jana Viktoryová. Teória a prax vyšetrovania-interdisciplinárne aspekty. první. Bratislava: Akadémia policajného zboru Bratislava, 2017. s. 92-108. ISBN 978-80-8054-709-7.
 89. BRUNA, Eduard a Viktor PORADA. Zamyšlení nad významem monografií Assoc. prof. L.K.Korzeniowskieho pro proces konstituování a rozvoje sekuritologie (bezpečnostních věd). Forenzní vědy , právo , kriminalistika. Praha: VŠFS, 2017, ročník 2, 1/2017, s. 104-109. ISSN 2533-4387.
 90. 2016

 91. PROROK, Vladimír. Религиозные ценности западной Европы и их проявление в политике и государственном управлении. In Savinov L. V. Государство, ообщество и церковь: укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. I. Novosibirsk: Sibiřský institut řízení - RANChIGS, 2016. s. 24-32. ISBN 978-5-8036-0757-1.
 92. MERTL, Jan. A misunderstanding? The difficulties with non-profit sector utilization in Czechia. In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Sborník z konference RELIK 2016. Praha: VŠE, 2016. s. 408-417. ISBN 978-80-245-2166-4.
 93. MAREŠ, David. Accounting and Controlling Business Management System. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, č. 2, s. 126-141. ISSN 1802-792X.
 94. VALENČÍK, Radim a Jan ČERVENKA. Analysis Tools of Connecting Investment Opportunities and Investment Means in the Area of Small and Medium-Sized Enterprises. European Research Studies Journal. Greece: University of Pireus, 2016, XIX, č. 4, s. 130-139. ISSN 1108-2976.
 95. HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Analýza způsobů sociálního zabezpečení invalidů z mládí. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 15-19. ISSN 1802-5854.
 96. KOMÁREK, Luboš a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Balance Sheet Liquidity and its Stress Testing with Second-Round Effects. In Jan Frait. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 58-74. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 97. FRAIT, Jan. Basel III and its Potential Impact in Emerging and Small Economies. In prof. Dr. Ing. Jan Frait. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 17-40. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 98. FRAIT, Jan. Basel III and Other Regulatory Responses to Global Financial Crisisc: Motivation and Potential Impacts. In prof. Dr. Ing. Jan Frait. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 1-16. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 99. BUDINSKÝ, Petr a Michal BEZVODA. CDS AND BOND SPREADS AS TWO MEASURES OF CREDIT RISK. Actual Problems of Economics. Kyjev: Editorial Office, 2016, roč. 186, č. 12, s. 280-290. ISSN 1993-6788.
 100. PROROK, Vladimír. Cistemnyy podkhod i effektivnost' politicheskikh partiy: krayne pravyye i pravopopulistskiye partii Zapada. Коммуникология. Moskva: Ranepa, 2016, Neuveden, č. 4, díl 4, s. 149-156. ISSN 2311-3065.
 101. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Complaints under the Purchase Contract after the Recodification of Czech Civil law. In Kapounek, S; Krutilova, V. 19th International Conference Enterprise and Competitive Environment (ECE). Amsterdam: Elservier Science BV, 2016. s. 150-158. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.05.479.
 102. ROUBAL, Ondřej. Consumer culture and the problem of choice - Why can less be more? In Dana Petranová, Slavomír Magál. Megatrends and Media. Critique in Media, Critique of Media. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2016. s. 161-174. ISBN 978-80-8105-796-0.
 103. KNIHOVÁ, Ladislava. Creating Lovemarks Through Mobile Applications. In Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. MARKETING IDENTITY Brands we love - part I. 1. vydání. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2016. s. 144-154. ISBN 978-80-8105-840-0.
 104. BERKA, Petr. Credit Risk Assessment Using Decision and Exploration Trees. In Martin Boďa, Viera Mendelová. 19th Conf. Applications of Mathematics and Statistics in Economics AMSE 2016. Banská Štiavnica: Matej Bel University in Banská Bystrica, 2016. s. 21-29. ISBN 978-80-89438-04-4.
 105. ČECHÁK, Vladimír. CRISIS MANAGEMENT IN THE AREA OF PUBLIC ADMINISTRATION. In Jan Stejskal, Jiří Křupka. PUBLIC ADMINISTRATION 2016. Pardubice: UNIV PARDUBICE, 2016. s. 32-40. ISBN 978-80-7560-040-0.
 106. KUNZ, Vilém. CSR v corporate publishingu podniků v České republice. Sborník ske konferenci Marketingová komunikace a společnost, 2016. Praha:: VŠFS, 2016.
 107. VOSTATEK, Jaroslav. České důchodové reformy: ekonomika, zájmy, politika. In Barák, V., Krebs, V. Sociální politika 2016 – Nové výzvy v nejisté době. 1. vyd. Praha: Nakl. Oeconomica, 2016. s. 149-159. ISBN 978-80-245-2172-5.
 108. PALEČKOVÁ, Iveta. Determinants of the Profitability in the Czech Banking Industry. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, 2/2016, s. 142-158. ISSN 1802-792X.
 109. HOLUB, Martin. Diferenciace sazeb důchodového pojistného pro rodiny s dětmi. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 209-221. ISSN 0323-262X.
 110. MAREK, Karel. Dílo. Obchodní právo. Praha: Pospíšil, 2016, Neuveden, č. 12, s. 455-478. ISSN 1210-8278.
 111. LEGIERSKÁ, Yvona. DPH a reverse charge. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2016, Neuveden, č. 1, s. 26-38. ISSN 1805-6873.
 112. STARÝ, Marek. Dva reverzy k zemi ve fondu Úřad desk zemských. Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2016, roč. 46, č. 1, s. 45-59. ISSN 0079-4929.
 113. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ a Michal TOMČÍK. EEG studies of the effect of noise on the process of conscious learning. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2016, roč. 5, č. 2, s. 182-193, 209 s. ISSN 1338-6581.
 114. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. ERP in condition of Czech SMEs. In Majtán Š. a kol. Aktualne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Ekonomická Universita, Bratislava (Slovensko), 2016. s. 619-628. ISBN 978-80-225-4245-6.
 115. ŠINDELÁŘ, Jiří a Petr BUDINSKÝ. Evaluation of GDP Growth Forecasts:Does Using Different Data Vintages Matter? Ekonomický časopis. Bratislava: Ústav ekonomickej teórie SAV, 2016, roč. 64, č. 9, s. 827-846. ISSN 0013-3035.
 116. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Exchange Rate Convergence Criterion Regarding the Entry in the Euro Area – Hypothetical Participation of the Czech Koruna in ERM II. In International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economics System. Proceedings of Abstract. June, 22-26, 2016, Dubrovnik. 2016. ISBN 978-80-8154-167-4.
 117. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. FAILURE OF THE CONTROL MECHANISMS IN US BANKS DURING THE CRISIS AND SPREAD OF THE FINANCIAL CRISIS INTO THE WORLD THROUGHT STRUCTURED PRODUCTS. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové. Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUARE 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2016. s. 312-318, 715 s. ISBN 978-80-87952-15-3.
 118. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Family Enterprise in Czech Civil Code. EU Agrarian Law. Nitra: Zemědělská univerzita v NItre, 2016, Neuveden, č. 5, s. 25-32. ISSN 1339-9276.
 119. VOSTATEK, Jaroslav. Financial (Il)Literacy and Czech Retirement Policy. In Hamerníková, B. Proceedings of the 2nd International Conference European Fiscal Dialog 2016. Fiscal and Monetary Policy: between Skylla and Charybdis? 1. vyd. Prague: Newton Books, 2016. s. 183-195. ISBN 978-80-87325-09-4.
 120. BELÁS, Jaroslav, Ann NGUYEN, Luboš SMRČKA, Jozef KOLEMBUS a Eva CIPOVOVÁ. Financial Literacy of Secondary School Students. Case Study from the Czech Republic and Slovakia. Economics and Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2016, Vol. 9, No 4, 2016, s. 191-206. ISSN 2071-789X.
 121. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční instituce a zdaňování jejich služeb. In Soukromá vysoká škola Akademie Sting o.p.s. XIX. ročník mezinárodní odborné konference DANĚ – TEORIE A PRAXE 2016. Brno: Akademie Sting o.p.s., 2016. s. 134-141. ISBN 978-80-87482-42-1.
 122. MERTL, Jan. Fiskální dimenze zdravotní politiky a správy. In doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. Sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference “Veřejná správa 2016”. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 79-87. ISBN 978-80-7560-041-7.
 123. ŠINDELÁŘ, Jiří. GDP FORECASTING BY CZECH INSTITUTIONS: AN EMPIRICAL EVALUATION. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2016, roč. 26, č. 2, s. 155-169. ISSN 1210-0455.
 124. PORADA, Viktor, Jiří STRAUS a František VAVERA. Heslo"Kriminalistika". In Karel Schelle, Jaomír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 320-348. Encyklopedie českých právních dějin. III. svazek. ISBN 978-80-7380-602-6.
 125. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Placed on Brand Managers. Trends Economics and Management. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Business and Management, Czech Republic, 2016, roč. 10, č. 26, s. 57-65. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2016.26.57.
 126. BUMBEROVÁ, Veronika a František MILICHOVSKÝ. Indicators for Measuring Outputs of Innovative Initiatives in the Czech Republic. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, 2/2016, s. 115-125. ISSN 1802-792X.
 127. MILDEOVÁ, Stanislava, Antonín DVOŘÁK a Pavel ZAHRADNÍČEK. Informační rámec kritické infrastruktury. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2016, roč. 5, 2(2016), s. 180-91, 11 s. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.93.
 128. PAVLÁT, Vladislav. Infrastruktury Finančních trhů. (Nástin současné teorie a praxe infrastruktur finančních trhů. Praha: EUPRESS, 2016. 225 s. ISBN 978-80-7408-138-5.
 129. ŠLAPÁK, Milan. Institut dlouhodobých vdovských a vdoveckých důchodů pohledem mezinárodního srovnání. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2016, roč. 2016, č. 2, s. 96-105. ISSN 1801-7118.
 130. FRAIT, Jan. Interaction of Menetary and Macroprudential Policies in the Post-Crisis Framework. In prof. Dr. Ing. Jan Frait. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 41-57. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 131. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Jak (ne)vymáhat pohledávky. In Majtán Š. a kol. Proceedings of the 10th international conference „Aktualne problémy podnikovej sféry 2016“. Bratislava (Slovensko): Ekonomická Universita, Bratislava, 2016. s. 915-923. ISBN 978-80-225-4245-6.
 132. VOSTATEK, Jaroslav. Jakou státní podporu pro rodiny s vyššími příjmy? In Valenčík, R. Sborník z pracovní části 18. ročníku mezinárodní vědecké konference „Lidský kapitál a investice do vzdělání“. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2016. s. 16-23. ISBN 978-80-7408-127-9.
 133. MAREK, Karel. K vybraným otázkám smlouvy o dílo. Štát a právo. Veĺký Biel: Občianské združenie Štát a právo Veĺký Biel- ve spolupráci s Univerzitou Mateja Belu Banská Bystrica, 2016, roč. 03, 3-4, s. 322-347. ISSN 1339-7753.
 134. ZOUBEK, Vladimír. Kdo je slabší a nejslabší stranou v migrační polohysterii. Rodinné listy. Praha: Havlíček Brain Team , Wolters Kluwer, 2016, roč. 5/2016, č. 5, s. 27-30. ISSN 1805-0824.
 135. PROROK, Vladimír. Koncept nové pravice a volby v USA. In autorský kolektiv. USA po volbách 2016. I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. s. 147-160. ISBN 978-80-7452-126-3.
 136. STARÝ, Marek. Korkové Cholovští z Korkyně. K otázce původu rodu a jeho českého inkolátu. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016, roč. 7, č. 2, s. 130-141. ISSN 1803-7550.
 137. ŠINDELÁŘ, Jiří. Kvantitativní prognóza poptávky po životním pojištění v ČR v letech 2015–2018: makroekonomický růst versus odvětvová restrukturalizace. Český finanční a účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 5-23. ISSN 1802-2200.
 138. MAREK, Karel. Licenční smlouva. In Sborník z vědecké mezinárodní konference Daně -teorie a praxe 2016. 1. vyd. Brno: Akademie Sting Brno-Jundrov, 2016. s. 142-151. ISBN 978-80-87482-42-1.
 139. WROBLOWSKÁ, Zuzana a Tomáš RUDA. Lidské zdroje v produktovém managementu. 1. vyd. Praha: Kamil Mařík — Professional Publishing, 2016. 176 s. ISBN 978-80-7431-162-8.
 140. BRUNA, Eduard a Viktor PORADA. Lidský potenciál potřeb a transferu vědeckých poznatků do bezpečnostní praxe. In Vlastimil Vicen. Medunarodni naučni zbornik Pravo, Ekonomija, Menadžment I. První. Bački Petrovac, Srbija: Srpsko razvojno udruženije, Baški Petrovac, Srbija, 2016. s. 32 - 45. ISBN 978-86-80394-06-0.
 141. KUPEC, Václav. Marketing Communication and Auditor´s Brand. In PETRANOVÁ, D., J. MATÚŠ a D. MENDELOVÁ. MARKETING IDENTITY: Brands we love – part I. Trnava: UCM v Trnave, 2016. s. 445-453. ISBN 978-80-8105-840-0.
 142. KNIHOVÁ, Ladislava. Marketing mobilních aplikací. Sborník se připravuje. Praha: VŠFS - Konference Marketingová komunikace a společnost, 2016.
 143. SMOLOVÁ, Helena, Aleš KREJČÍ, Břetislav STROMKO a Jiří BOHÁČEK. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2016. 222 s. ISBN 978-80-87839-66-9.
 144. ZOUBEK, Vladimír. Migrace a Clash of Civilizations. In Klaudia Marczyová, Jozef Medelský, Robert Odler a kol. Aktuálne problémy migrácie v Európe a jej ľudskoprávna dimenzia. 1. vyd. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016. s. 147-153. ISBN 978-80-87975-50-3.
 145. KNIHOVÁ, Ladislava, Štěpánka HRONOVÁ a Vilém KUNZ. Mobilní aplikace jako nástroj společenské odpovědnosti firem. In Radim Bačuvčík - VeRBuM. Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci. 1. vydání. Zlín: Kodiak print, s.r.o, 2016. s. 51-64. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-83-5.
 146. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Moral hazard on the financial markets caused by application of advanced risk-management model VAR. In MAGNANIMITAS. Sborník konference. 7. vyd. Hradec Králové: International Masaryk Conference for Ph.D for students and young researchers, 2016. s. 293-301, 400 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 147. KUČERA, Václav a Viktor PORADA. Možností a perspektivy využití videointerakce při vyšetřování trestných činů. In Záhora Jozef. Prípravné konanie-možnosti a perspektivy. Praha: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 2016. s. 223-241, 18 s. ISBN 978-80-7502-153-3.
 148. MATES, Pavel. Nad některými oblastmi nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Bulletin advokacie. Praha 1: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, č. 12, s. 25-30. ISSN 1805-8280.
 149. MAREK, Karel. Nad uzavíráním smluv o finančním úvěru - 1. část. Moderní obec. Praha: Profi press, 2016, Neuveden, č. 12, s. 75-76. ISSN 1211-0507.
 150. JANKŮ, Martin. Nařízení Brusel IV a přeshraniční dědické právo ve světle českého zákona o mezinárodním právu soukromém. In Jotef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. Právo Obchod Ekonomika VI. Košice: Univerzita Pavla Jizefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 276-285. ISBN 978-80-8152-443-1.
 151. STROUKAL, Dominik a Božena KADEŘÁBKOVÁ. Negative Interest Rates and Housing Bubbles. Civic Engineering Journal. Prague: Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1-8. ISSN 1805-2576. doi:10.14311/CEJ.2016.04.0020.
 152. ČECHÁK, Vladimír. Několik poznámek k práci J. Prušáka "Kriminelní noetika". In Jiří Straus a Eduard Bruna. Dějiny kriminalistiky. 1. vyd. Praha: EUPRESS VŠFS, 2016. s. 6-15. ISBN 978-80-7408-143-9.
 153. PORADA, Viktor. Ochrana autorských práv na Internetu: teorie a praxe. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: VŠFS, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 114-115. ISSN 2533-4387.
 154. ŠLAPÁK, Milan. Old-age pension entitlement with respect to the minimum insurance period. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. 2016. vyd. Praha: University of Economics, Prague, 2016. s. 314-318. ISBN 978-80-245-2155-8.
 155. STRAUS, Jiří. Omyly Alphonse Bertillona. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Dějiny kriminalistiky. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Edice EUPRESS, 2016. s. 53-60. ISBN 978-80-7408-143-9.
 156. PAVLÁT, Vladislav, Rafik BEDRETDINOV, Vlastimil JANDUS, Irena JINDŘICHOVSKÁ, Šárka KOCMANOVÁ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan VENCL, Martin VÍCHA a Miroslav ZETEK. On Financial Markets and Financial Markets Infrastructures (Selected topics). první. Praha: Curriculum, 2016. 147 s. ISBN 978-80-87894-05-7.
 157. MAIELLO, Giuseppe. Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015). SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2016, roč. 19/2016, č. 2, s. 173-182. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-15.
 158. PRŮŠA, Ladislav. Podpora pečujících osob v České republice ve světle rakouského přístupu. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2016, roč. 12, č. 4, s. 130-138. ISSN 1801-7118.
 159. FRAIT, Jan. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. 152 s. Edition EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 160. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Postgraduální nadstavba současného systému penzijního pojištění. In Sborník z pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. Praha: Odborná komise pro důchodovou reformu, 2016. s. 19-31.
 161. ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní právověda a státověda. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 462 s. ISBN 978-80-7380-598-2.
 162. MERTL, Jan. Pozice sociálních služeb v současném systému sociálně-zdravotní péče. In Krebs, V. Sociální politika 2016 - Nové výzvy v nejisté době. Praha: VŠE - Oeconomica, 2016. s. 97-105, 8 s. ISBN 978-80-245-2172-5.
 163. MAIELLO, Giuseppe. Predstavy českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev o organizácii pohrebov. In Kolektiv autorů. (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze. Košice: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. s. 127-142. První. ISBN 978-80-558-1097-3.
 164. HOLUB, Martin. Preferential treatment for families with children in the pension insurance system. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 21th International Conference Theretical and Practical Aspects of Public Finance. 2016. vyd. Praha: University of Economics, Prague, 2016. s. 219-225, 26 s. ISBN 978-80-245-2155-8.
 165. POTOCKÝ, Tomislav. PROBLEMATIKA KURIKULÍ A STANDARDŮ VYSOKOŠKOLSKÉ JAZYKOVÉ VÝUKY S OHLEDEM NA NĚMECKÝ JAZYK. In Jan Cach. EVROPSKÉ PEDAGOGICKÉ FÓRUM 2016. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS Assn., 2016. s. 352-359. ISBN 978-80-87952-16-0.
 166. HELÍSEK, Mojmír. Prospects for the participation of the Czech koruna in ERM II. In Majerová I., Kotlánová, E. 14th International Scientific Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries”. Conference Proceedings. První. Karviná: Slezská univerzita v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta karviná, 2016. s. 212-222. ISBN 978-80-7510-210-2.
 167. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Před novou právní úpravou zadávání veřejných zakázek v ČR. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2016, roč. 68, č. 2, s. 201-214. ISSN 1335-6461.
 168. STARÝ, Marek. Případ hraběte Vejkarta ze Salmu (Drobný příspěvek k obyvatelskému právu v zemích České koruny). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensus. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2016, neuveden, č. 9, s. 11-27. ISSN 1803-411X.
 169. STRAUS, Jiří. Reakční doba a faktory ovlivňující reakční čas. první. Vyškov: Velitelství výciiku-Vojenská akademie Vyškov, 2016. s. 5-17. ISBN 978-80-904625-8-8.
 170. LACINA, Karel. Remarks to Innovations in European Local Government Education. In Jan Stejska,Jiří Křupka. Public Administration 2016. Pardubice: University of Pardubice, 2016. s. 145-154. ISBN 978-80-7560-040-0.
 171. LACINA, Karel. Remarks to Management Role in Contemporary Public Administration. In PhDr.Mgr.Janka Bursová, Ph.D,Ing.Kristína Králiková, Ph.D, MBA. Value Contemporary Europe Today and Tomorrow. Varšava: Szkola Wyžsza im.Bogdana Janskiego, 2016. s. 186-195. ISBN 978-83-87897-92-5.
 172. LACINA, Karel a H. MATOUŠKOVÁ. Remarks to principles of employment and education. In Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil,Mario Konecki. Proceedings of MAC-ETL 2016. Prague: MAC Prague consulting Ltd., 2016. s. 164-169. ISBN 978-80-88085-11-9.
 173. LACINA, Karel. Remarks to Regional Policy Role in European Countries and its Management. In PhDr.Mgr.Janka Bursová, Ph.D,Ing.Kristína Králiková, Ph.D, MBA. Value Contemporary Europe Today and Tomorrow. Varšava: Szkola Wyžsza im.Bogdana Janskiego, 2016. s. 163-175. ISBN 978-83-87897-92-5.
 174. PETRŮ, Naděžda. Rodinné firmy v Peru rostou. TradeNews. Praha: Antecom, s.r.o., 2016, roč. 5, č. 6, s. 48-49, 84 s. ISSN 1805-5397.
 175. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Rozhodčí řízení podle řádu rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR / u smluv uzavřených u veřejných zakázek /. Veřejné zakázky a PPP projekty. Brno: Institut pro veřejné zakázky a PPP projekty, 2016, Neuveden, č. 1, s. 45-55. ISSN 1803-9553.
 176. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Sloučení dohledu z pohledu pojistného trhu. Bankovnictví. Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2016, XXIII (51), 11/2016, s. 16 - 18. ISSN 1212-4273.
 177. MAREK, Karel. Smlouva o zprostředkování. Daně a právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, Neuveden, č. 12, s. 24-26. ISSN 1211-7293.
 178. MERTL, Jan. Speciální penzijní schémata v českém sociálním zabezpečení. In Sborník z pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. Praha: Odborná komise pro důchodovou reformu, 2016. s. 7-18.
 179. KUBÁTOVÁ, Martina. Specifika elektronického testování se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk. In Mgr. Martina Švrčinová, PhDr. Zuzana Vlasáková. Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Univerzita Karlova. Praha: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, 2016. s. 139 - 145. ISBN 978-80-87238-12-7.
 180. VOSTATEK, Jaroslav. Statutory and Early Retirement Age Regimes. In Majerová, I., Kotlanová, E. Proceedings of the 14th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2016. s. 802-813. ISBN 978-80-7510-210-2.
 181. ULRYCHOVÁ, Eva. Students’ Mathematics Knowledge – Theory and Exercises. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016, roč. 9, č. 4, s. 103-110. ISSN 2336-2375.
 182. PORADA, Viktor. Teorie, metodologie a systém metod vědeckého poznání v kriminalistice. In Lisník Anton, Katarína Greňová. Posolstvo Jána Pavla II. 2016. Pedagogická fakulta Poprad: Katolická univerzita v Ružomberku, 2016. s. 146-157. ISBN 978-80-561-0369-2.
 183. HES, Aleš. THE ASPECTS OF BUILDING A GLOBAL BRAND. In Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. International Scientific Conference on Marketing Identity 2016: BRANDS WE LOVE, Part I. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2016. s. 65-72. ISBN 978-80-8105-840-0.
 184. BŘEČKOVÁ, Pavla a Irena NĚMČICKÁ. The Influence of Bata Shoe Company Development on Entrepreneurship and Implications for the Present. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, 2/2016, s. 93-114. ISSN 1802-792X.
 185. LÁNSKÝ, Jan a David MAREŠ. The influence of diesel prices on inflation. Actual Problems of Economics. Ukraine: National Academy of Management, leading business school based in Kyiv, 2016, roč. 186, č. 12, s. 62-69. ISSN 1993-6788.
 186. KNIHOVÁ, Ladislava a Štěpánka HRONOVÁ. The Role of Cognition and Human Capital in Organizations. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016. s. 33-42. ISBN 978-80-7408-148-4.
 187. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The socioeconomic consequences of industrial development. Central European Journal of Management. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 3, č. 1, s. 37-45. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2016-1-4.
 188. KUNZ, Vilém. Uplatňování principů CSR ve společnosti AGC FLAT GLASS Czech. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016, XVIII., č. 2, s. 32-40. ISSN 1338-4430.
 189. PETRŮ, Naděžda. V Chile najdete převážně rodinné podniky. TradeNews. Praha: Antecom, s.r.o., 2016, roč. 5, č. 6, s. 26-27, 84 s. ISSN 1805-5397.
 190. KUČERA, Václav a Viktor PORADA. Videografie, videodokumentace a videointerakce v trestním řízení. In Straus Jiří, Bruna Eduard. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: EUPRESS VŠFS, 2016. s. 105-113. ISBN 978-80-7408-134-7.
 191. ŠMÍD, Jan, Magdaléna BÁRTOVÁ, Vladimír ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA, Pavel MATES, Vladimír PROROK a Vít ŠŤASTNÝ. Vztah politiky a veřejné správy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2016. 80 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-145-3.
 192. NĚMEC, Otakar a Alois SURYNEK. Young managers, age management and labour market. In Majerova, I., E. Kotlanova. Proceedings of 16th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, 2016. s. 497-507. ISBN 978-80-7510-210-2.
 193. HELÍSEK, Mojmír. Zátěžové testování bilanční likvidity prováděné ČNB. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. Praha: Česká společnost ekonomická, 2016. s. 5-6.
 194. HOLUB, Martin. Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, 2016, XII/2016, č. 2, s. 86-95. ISSN 1801-7118.
 195. VOSTATEK, Jaroslav. Zvyšování českých starobních důchodů: Jak dál? In Havelková, M. Sborník z pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. 1. vyd. Praha: MPSV, 2016. s. 34-44. ISBN 978-80-7408-127-9.
 196. 2015

 197. JEŘÁBEK, Tomáš a Radka ŠPERKOVÁ. A Predictive Likelihood Approach to Bayesian Averaging. Acta Univ Agric Silvic Mendel Brun. Praha: Mendel University Press, 2015, roč. 63, č. 4, s. 1269-1276. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563041269.
 198. JEŘÁBEK, Tomáš. Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu. In mmk. Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnimatas, 2015. s. 849-859. ISBN 978-80-87952-10-8.
 199. 2014

 200. HES, Aleš, Tereza CHLUMSKÁ a Darya SOMOVÁ. Hodnotové aspekty interkulturní komunikace. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2014. 64 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-108-8.
 201. ŠMÍD, Jan. PROMĚNY POLITICKÉHO A ÚSTAVNÍHO SYSTÉMU ČR. 1. vyd. Praha: Eupress, 2014. 107 s. mimo edice. ISBN 978-80-7408-101-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2021 19:41