Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. ADJUSTMENT OF CHINESE UNIVERSITY STUDENTS IN THE CZECH REPUBLIC: THE ROLE OF CULTURAL INTELLIGENCE AND ETHNOCENTRISM. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS,, 2022, roč. 12, č. 1, s. 193-200. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1201193200.
 2. STRAUS, Jiří a Viktror PORADA. Contribution to the theory of criminalistic identification, non-identification examination and forensic identification of vehicle. KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE. Košice: Vysoká škola bezpečnostného managementu, 2022, roč. 12, č. 1, s. 96 – 111. ISSN 1338-4880.
 3. STRAUS, Jiří a Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část druhá/. Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2022, XXVIII, 1/2022, s. 28-37. ISSN 1211-8834.
 4. KLOPPENBURG, Wolfgang a Petr WAWROSZ. Financial and market share development of the largest German regional rail passenger transport companies. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s, 2022, roč. 18, č. 1, s. 52-62, 10 s. ISSN 1801-7118.
 5. VOSTATEK, Jaroslav. Jednotné inkasní místo pro Česko. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2022, roč. 16, č. 2, s. 2-8. ISSN 1802-5854.
 6. JURÁSEK, Miroslav, Jana TICHÁČKOVÁ a Petr WAWROSZ. MANAGING PUBLIC SECTOR INNOVATIONS IN THE SELECTED EUROPEAN COUNTRIES. Mladá veda/Young science. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2022, roč. 10, č. 2, s. 60-71. ISSN 1339-3189.
 7. JAŠOVÁ, Emilie a Božena KADEŘÁBKOVÁ. The effectiveness of government measures in the first wave of Covid-19 pandemic. International Journal of Economic Sciences. Praha: EUROPEAN RESEARCH CENTER (EURREC), 2022, XI, č. 1, s. 19-36, 17 s. ISSN 1804-9796. doi:10.52950/ES.2022.11.1.002.
 8. CAROLEO, Laura a Giuseppe MAIELLO. Understanding Polarization Effects on Voice- Based Social Media: A Clubhouse Analysis. Italian Sociological Review. Verona: QuiEdit, 2022, roč. 12, 7S, s. 749-770. ISSN 2239-8589. doi:10.13136/isr.v12i7S.580.
 9. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Vznik forenzní psychologie v českých zemích. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2022, roč. 16, č. 1, s. 31-46. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.434.
 10. 2021

 11. KLOPPENBURG, Wolfgang. Are Real Estate Prices Evolving into an Asset Price Bubble? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 36-48. ISSN 1802-792X.
 12. VOSTATEK, Jaroslav. Česká rodinná politika: Quo vadis? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 3, s. 2-12. ISSN 1802-5854.
 13. VOSTATEK, Jaroslav. Český (ne)systém financování dlouhodobé péče. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 1, s. 2-6. ISSN 1802-5854.
 14. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Development of criminalistics, forensic sciences and constitution of expertology. Košická bezpečnostná revue. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2021, roč. 11, č. 2, s. 89-98. ISSN 1338-4880.
 15. ŘEZNÍČEK, Václav. Digitální myšlení pro výuku ve ztechnizované společnosti. Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2021, roč. 18, č. 2, s. 5-8, 33 s. ISSN 1214-9187.
 16. STRAUS, Jiří a Tomáš KREJČÍ. Domovní prohlídka jako kriminalistická metoda v rámci vyšetřování drogové trestné činnosti /část první/. Drugs & Forensics Bulletin NPC. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služky kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, č. 4, s. 23-28. ISSN 1211-8834.
 17. ŠINDELÁŘ, Jiří. Final look at GDP forecasting by Czech institutions. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2021, roč. 2021, č. 24, s. 6-12. ISSN 1212-3951.
 18. JURÁSEK, Miroslav, Janna LÉDLOVÁ, Petr WAWROSZ a Irina STRELNIKOVA. Influence of Environment on Predictive Factors of Academic Performance: the Effects of Adaptability and Cultural Intelligence. Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2021, roč. 17, č. 2, s. 56-79. ISSN 1801-7118.
 19. PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Insights on Trends of Academic Research into Family Business. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 9-35. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 20. MAREK, Karel a Endre TÓTH. K architektuře kontrolních aktivit v podnikání. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 45-55. ISSN 1801-7118.
 21. MERTL, Jan. Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 4, s. 2-11. ISSN 1802-5854.
 22. STRAUS, Jiří. Kriminalistická identifikace a pravděpodobnostní závěry znaleckých zkoumání. Drugs & Forensics Bulletin. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování, 2021, XXVII, č. 2, s. 10-16. ISSN 1211-8834.
 23. VOSTATEK, Jaroslav. (Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 2, s. 2-13. ISSN 1802-5854.
 24. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. New Trends in Project Portfolio Management. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, roč. 10, č. 3, s. 4-11. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2020.10.3.4_11.
 25. MAIELLO, Giuseppe a Kamila VELKOBORSKÁ. On Being a Transgender Man in the Czech Pagan Community. Religion and Society in Central and Eastern Europe. Zagreb: Institute for Social Research in Zagreb, 2021, roč. 14, č. 1, s. 15-25. ISSN 1553-9962. doi:10.20413/rascee.2021.14.15-25.
 26. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Perception of Security of a Tourist Destination on the Case of the Czech Republic in the Year Preceding the COVID-19 Pandemic. Internal Security. Szczytno: Police Academy in Sczcytno, 2021, roč. 13, č. 2, s. 187-202. ISSN 2080-5268. doi:10.5604/01.3001.0015.6558.
 27. FARKAČOVÁ, Lenka a Juraj EISEL. Specifika nároků práce recruitera dle velikosti organizace v mezinárodním kontextu. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2021, Volume XVI, č. 2, s. 33-44. ISSN 1801-7118.
 28. SCHULZ, Bastian. The Cum-ex Case: A Look at Germany. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 49-62. ISSN 1802-792X.
 29. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. The Rise or Decline of Craft Trades? Evidence from Czech Republic and Poland. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2021, roč. 15, č. 2, s. 131-154. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-01.
 30. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA a Janna LÉDLOVÁ. Transfer of Social Competencies to the Intercultural Environment. The Relationship between Social and Cultural Intelligence. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021, roč. 15, č. 1, s. 63-92. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta.
 31. MERTL, Jan. Why Do The Health Systems Differ? Karel Engliš’s Teleological Approach As The Explanation Of Health Systems’ Diversity. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2021, roč. 50, č. 1, s. 96-117. ISSN 0323-262X.
 32. 2020

 33. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Anchoring Bias and Representative Bias: Two Classroom Experiments. Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2020, roč. 16, č. 3, s. 77-90. ISSN 1801-7118.
 34. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu. Anthropologia integra. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 1, s. 37-42. ISSN 1804-6657.
 35. KUNZ, Vilém. Applying the Principles of Social Responsibility in the Czech Sports Environment. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a sportu, 2020, roč. 21, č. 3, s. 243 - 252. ISSN 1213-2101.
 36. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System dynamics. International Journal of Economics, Finance and Business Management Studies. UK: FLE Learning, 2020, roč. 6, č. 1, s. 48-56. ISSN 2397-6926.
 37. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Collection of Employee Personal Data – Situation in Slovakia and Czech Republic. Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Trnava: Labour Law Association, 2020, roč. 3, č. 2, s. 56-67. ISSN 2644-4917.
 38. VOSTATEK, Jaroslav. Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 1, s. 2-10. ISSN 1802-5854.
 39. VALENČÍK, Radim a Pavel SEDLÁČEK. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 6, č. 4, s. 22-27. ISSN 1802-5854.
 40. FARKAČOVÁ, Lenka. Daňová konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu zemí V4. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2020, roč. 16, č. 3, s. 57-69. ISSN 1801-6057.
 41. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Digital Media in ESP Instruction for Marketing Communication. CASALC Review. Brno: Centrum jazykového vzdělávání MU, 2020, roč. 10, č. 1, s. 99-114. ISSN 1804-9435.
 42. KNIHOVÁ, Ladislava. Empowering Customers through Education-based Videos in E-commerce. Marketing Science and Inspiration. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 17-27, 10 s. ISSN 1338-7944.
 43. JURÁSEK, Miroslav a Tomislav POTOCKÝ. How to Improve Communication within an Organization? The Relationship between Cultural Intelligence and Language Competence. Journal of Intercultural Management. Polsko: Społeczna Akademia Nauk, 2020, roč. 12, č. 2, s. 53-81. ISSN 2080-0150. doi:10.2478/joim-2020-0038.
 44. KUNZ, Vilém. Implementation of the CSR principles in the Czech football environment. Studia Sportiva. Brno: Masaryk University, 2020, roč. 14, č. 2, s. 39 - 49. ISSN 1802-7679.
 45. ŘEZNÍČEK, Václav. Komputerizace vzdělávání v kontextu současné koronavirové krize. Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2020, roč. 17, č. 3, s. 5-11. ISSN 1214-9187.
 46. VOSTATEK, Jaroslav. Modely financování dlouhodobé péče. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 6, s. 2-14. ISSN 1802-5854.
 47. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. New in the Czech Civil Code - Rules on Family Enterprise. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 14, č. 2, s. 137-152. ISSN 1802-792X.
 48. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ a Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETÍ: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Orbis Linguarum. Bulharsko: South-Western University “Neophyte Rilsky”, 2020, roč. 18, č. 1, s. 148-155. ISSN 1312-0484.
 49. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Petr BUDINSKÝ a Jiří MIHOLA. Odhady sovereign ratingu pomocí makroekonomických indikátorů. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, 2020, roč. 16, č. 4, s. 39-53. ISSN 1801-7118.
 50. JURÁSEK, Miroslav a Jana TŮMOVÁ. Politicization of Dual Food Quality: Czech and Slovak Online Media Content Analysis (2015 - 2018). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020, roč. 17, č. 1, s. 7-25. ISSN 1214-4967. doi:10.36682/a_2020_1_1.
 51. MATES, Pavel. Právo na digitální služby. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 10, č. 21, s. 73-89. ISSN 1804-5383.
 52. ROUBAL, Ondřej a Petr WAWROSZ. Predatory and Alternative Hedonism - Better Later than Now. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 14, č. 2, s. 166-179. ISSN 1802-792X.
 53. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. Předpověď vývoje HDP za využití prognostické chyby minulých predikcí: překročí české instituce svůj stín? Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2020, roč. 16, č. 3, s. 70-76. ISSN 1801-7118.
 54. ŠVECOVÁ, Martina. Regime Preferences in Communist Czechoslovakia and the Narrative on the Slovak National Uprising. Political Preferences. Katowice: Political Preferences, 2020, roč. 2020, č. 27, s. 79-94. ISSN 2083-327X. doi:10.31261/polpre.2020.27.79-94.
 55. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální zabezpečení je klíčem k české daňové reformě. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 3, s. 4-12. ISSN 1802-5854.
 56. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Vliv chemických látek na degradaci trichologických stop. DRUGS & FORENSICS BULLETIN. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování,, 2020, XXVI, č. 4, s. 5-16. ISSN 1211-8834.
 57. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Zachrání důchody současné generace spoření na stáří? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2020, roč. 16, č. 2, s. 77-93. ISSN 1801-7118.
 58. 2019

 59. MAREK, Karel. About the new czech legal regulation of the contract for Work. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. Košice: UPJŠ Košice, 2019, roč. 7, č. 2, s. 58-70. ISSN 1339-3995.
 60. ČERVENKA, Jan. Bargaining power: Significance, structure and development. ACTA VŠFS. Praha: VSFS, 2019, roč. 13, č. 1, s. 79-93. ISSN 1802-792X.
 61. ŘÍHOVÁ, Lenka a Michal BLAHOUT. Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 1, s. 8-13. ISSN 1802-5854.
 62. CVIK, Eva Daniela, Radka MCGREGOR PELIKÁNOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. Developmnet of Share Price in Direct Relation to the Entry of the New Investor in ghe Management of Business Corporation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, 2/2019, s. 161-185. ISSN 1802-792X.
 63. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Economics of Productive Consumption as an Offshoot of Main Currents of Economic Theory. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2019, roč. 2/2019, č. 13, s. 113-134. ISSN 1802-792X.
 64. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie v české literatuře – náhled do historie do začátku druhé světové války. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 1, s. 32-47. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.337.
 65. ERBEN, Michal a Jiří ŠINDELÁŘ. Jaké dopady by přineslo narovnání mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými? Případo vá studie sociálního pojištění. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, XV, č. 4, s. 86-96. ISSN 1801-7118.
 66. MILDEOVÁ, Stanislava. Model Startupu v ICT oborech. Economics Management Innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2019, roč. 9, č. 1, s. 16-40. ISSN 1804-1299.
 67. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 4, s. 67-83. ISSN 1805-1391.
 68. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ohledání místa mimořádné události (teorie a praxe). THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION. Lázně Bohdaneč: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,, 2019, roč. 11, č. 2, s. 109-116, 18 s. ISSN 1803-635X.
 69. MACH, Petr. On the Origin of the Laffer Curve. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, č. 2, s. 186-191. ISSN 1802-792X.
 70. RAK, Roman. Phenomenom of equilibrium and limit states in security sciences. Bezpečnostní teorie a praxe. Prague: Police Academy of the Czech Republic in Prague, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 91-106. ISSN 1801-8211.
 71. KUNZ, Vilém. Podpora profesionálního sportu ze strany podniků v České republice. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII series Environmental Management [online]. Banská Bystrica: Faculty of Natural Sciences Matej Bel University, 2019, roč. 21, č. 1, s. 6-13. ISSN 1338-4430. doi:10.24040/actaem.2019.21.1.6-13.
 72. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Quantified Impact Of Market Interest Rates On Commercial Banks’ Business Mix. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 2, s. 258-269. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-2/16.
 73. RAK, Roman a Dagmar KOPENCOVÁ. Risk analysis and threats in security science. European Science. Podhájska (Slovakia): European Institute of Further Education, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 109-115. ISSN 2585-7738.
 74. RAK, Roman a Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část I. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2019, roč. 10, č. 2, s. 45-56. ISSN 1804-6797.
 75. RAK, Roman a Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část II. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2019, roč. 10, č. 2, s. 57-71. ISSN 1804-6800.
 76. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Simulačně orientované nástroje Business Intelligence: průzkum v praxi. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a.s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 65-74. ISSN 1801-7118.
 77. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 6, s. 2-7. ISSN 1802-5854.
 78. MAREŠ, David. The Key Factors in the Textile Industry. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13/1, č. 2019, s. 61-78. ISSN 1802-792X.
 79. DAŇHEL, Jaroslav, Jarmila RADOVÁ a Eva DUCHÁČKOVÁ. The limits of insurability: the commercial insurance business is at a crisis point. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2019, roč. 9, č. 1, s. 97-118. ISSN 1804-6800.
 80. ŘEZNÍČEK, Václav. Význam modelování v informatizované společnosti: Implikace pro oblast vzdělávání. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2019, roč. 16, č. 3, s. 1-6. ISSN 1214-9187.
 81. CHLUMSKÁ, Zuzana, Otakar SCHLOSSBERGER a Václav KUPEC. Zavedení koncese pro zprostředkovatele finančních produktů. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 63-72. ISSN 1801-7118.
 82. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí: případová studie českých lodníků v Nizozemí. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 1, s. 36-50. ISSN 1805-1391.
 83. 2018

 84. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Barbora SLAVÍKOVÁ. Creating of effective product photography from perspective of neuromarketing. Economics Management Innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, roč. 10, 2/2018, s. 16-26. ISSN 1804-1299.
 85. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Dilemata manažerů při řešení problémů a sporů. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2018, Neuveden, č. 1, s. 33-56. ISSN 1804-6800.
 86. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. Does an attractive pension product design sell by itself? The experience of the Czech Republic. Acta Oeconomica Pragensia. Prague: VŠE, 2018, roč. 26, č. 3, s. 35-46. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.604.
 87. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. EXPORT RODINNÝCH FIREM V ČR JAKO KROK JEJICH DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ A ROZVOJE. Trendy v podnikání - Business Trends, Vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8/2018, 4/8, s. 28-41. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.4.28_41.
 88. TURNER, John, Jaroslav VOSTATEK a Joanna RUTECKA-GÓRA. Extending Pension Coverage: Tax versus non-tax incentives. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 107-124. ISSN 1802-792X.
 89. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Komparace sovereign ratingu vybraných ratingových agentur. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 59 - 78. ISSN 1801-7118.
 90. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Licence agreements. Acta Sting. Brno: Akademie Sting Brno, 2018, Neuveden, č. 1, s. 45-61. ISSN 1805-1391.
 91. JEŘÁBEK, Tomáš. Modelování závislostí ve finančním managementu. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2018, Neuveden, č. 1, s. 22-44. ISSN 1805-1391.
 92. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Navrhování dodavatelských sítí metodou De Novo. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8, č. 3, s. 32-38. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.3.32_38.
 93. TOMČÍK, Michal a Pavel ROSENLACHER. Number of advertisements per day and their relevance to consumers. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: J. Selye University, 2018, roč. 7, č. 2, s. 162-174. ISSN 1338-6581.
 94. LÁNSKÝ, Jan. Possible State Approaches to Cryptocurrencies. Journal of Systems Integration. Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, roč. 9, č. 1, s. 19-31. ISSN 2464-6393. doi:10.20470/jsi.v9i1.335.
 95. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Příjmy ze závislé činnosti a mezinárodní zdanění. Acta Sting. Brno, vydáno elektronicky on line: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2018, roč. 2017, č. 4, s. 21-34. ISSN 1805-6873.
 96. NĚMEC, Otakar a Zuzana WROBLOWSKÁ. Requirements for applicants for the position of “product manager” in the USA. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 12, č. 2, s. 125-139. ISSN 1802-792X.
 97. MATES, Pavel. Role soudů při dotváření správního práva. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2018, roč. 157, č. 4, s. 333-342. ISSN 0231-6625.
 98. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost u profesionálních sportovních klubů v České republice. Jazyk a kultúra. Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2018, roč. 9, č. 35, s. 137-143. ISSN 1338-1148.
 99. PAVLÁK, Miroslav a Naděžda PETRŮ. Start-up ecosystem support in the Czech Republic. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 12, č. 2, s. 165-190. ISSN 1802-792X.
 100. JURÁSEK, Miroslav. Střet civilizací: test Popperem. ACC JOURNAL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, roč. 23, č. 3, s. 213-222. ISSN 1803-9782.
 101. ŘÍHOVÁ, Lenka. The Tax Competitiveness of Tourism Enterprises in an International Context. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 1, č. 12, s. 74-95. ISSN 1802-792X.
 102. 2017

 103. JURÁSEK, Miroslav. Analýza koncepce liberální demokracie podle Francise Fukuyamy. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 82-111. ISSN 1801-7118.
 104. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Assessment of Investor’s Portfolio of P2P Loans. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 2, s. 121-143. ISSN 1802-792X.
 105. PIWOWARSKI, Julius a Viktor PORADA. Basic Concepts of Security Sciences Theory in Security Studies from the Czech Perspective. Security dimensions. International and National studies. Krakow: Wyžsza Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywiduaknego APEIRON, 2017, Neuveden, č. 24, s. 30-49. ISSN 2353-7000.
 106. PORADA, Viktor, Květoň HOLCR a Eduard BRUNA. Bezpečnostní výzkum v oblasti konstituování a rozvoje bezpečnostních věd. Kultura bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. Krakow: Wyžsza Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, 2017, Neuveden, č. 28, s. 214-227. ISSN 2299-4033.
 107. LÁNSKÝ, Jan. Bitcoin System. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 20-31. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.97.
 108. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reforms and Their Background. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie. Poznan: Politechnika Poznanska, 2017, roč. 73, č. 3, s. 289-302. ISSN 0239-9415. doi:10.21008/j.0239-9415.2016.073.19.
 109. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Public and Occupational Pension Schemes and Reforms. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 61-92. ISSN 1802-792X.
 110. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Public and Occupational Pension Schemes and Reforms. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 61-92. ISSN 1802-792X.
 111. KUPEC, Václav. Digital Possibilities of Internal Audit. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. XI, č. 1, s. 28-44. ISSN 1802-792X.
 112. KUPEC, Václav. Digital Possibilities of Internal Audit. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 28-44. ISSN 1802-792X.
 113. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční instituce a zdaňování jejich služeb. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2017, Neuveden, č. 3, s. 59-69. ISSN 1805-6873.
 114. DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ a Jarmila RADOVÁ. Finanční trhy: Hledání výnosů, hledání klientů. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: BIVŠ, 2017, roč. 7, č. 2, s. 33-43. ISSN 1804-6797.
 115. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Imposed on Brand Managers: Cross-National Study in the U.S.A. and in the Czech Republic. Trends Economics and Management. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ,Faculty of Business and Management, 2017, roč. 11, č. 29, s. 69-82. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2017.29.69.
 116. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. K dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení. Studia iuridica Cassovensia. Košice: UPJŠ, 2017, Neuveden, č. 1, s. 68-76. ISSN 1339-3995.
 117. MAREK, Karel. Ke smlouvám příkazního typu. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 34-53. ISSN 1805-6873.
 118. WAWROSZ, Petr. Korupční sítě, nebo struktury založené na vzájemném krytí? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 1, s. 139-153. ISSN 1801-7118.
 119. VALENČÍK, Radim a Jan MERTL. Modelling Titanic and Clash of Clans Games: Theoretical Definition and Application in Current Social Systems. ACTA VŠFS. Praha: EUPRESS, 2017, roč. 11, č. 2, s. 160-185. ISSN 1802-792X.
 120. ŘÍHOVÁ, Lenka. Možnosti zdanění příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Scientia § Societas. Praha: NEWTON College,a.s., 2017, roč. 13, č. 4, s. 101-114. ISSN 1801-7118.
 121. ŘÍHOVÁ, Lenka. Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2017, Neuveden, č. 2, s. 14-21. ISSN 1802-5854.
 122. MAREK, Karel. Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek. Studia iuridica Cassovensia. Košice: UPJŠ, 2017, Neuveden, č. 2, s. 75-89. ISSN 1339-3995.
 123. TÓTH, Endre. Organizační řízení firem v nových časech. Scientia § Societas. Praha: NEWTON College,a.s., 2017, roč. 12, č. 4, s. 155-173. ISSN 1801-7118.
 124. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. Principles of the Titanic Game and their links to contemporary socioeconomic reality. Socioekonomícké a humanitní studie. Praha: Bankovní Institut, 2017, roč. 7, č. 1, s. 95-121. ISSN 1804-6797.
 125. NULÍČEK, Vladimír. Problémy implementace IPv6. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, Neuveden, č. 2, s. 25-39. ISSN 1805-4951.
 126. TŮMOVÁ, Jana a Miroslav JURÁSEK. Sekuritizace mexického členství v Unii jihoamerických národů. Obrana a strategie. Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2017, roč. 17, č. 1, s. 119-140. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.01.119-140.
 127. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Systémový přístup k vědeckému zkoumání v informatice. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 60-68. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.99.
 128. SMIŘINSKÁ, Markéta a Václav KUPEC. The Evaluation of Marketing Communication. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 23-34. ISSN 1801-7118.
 129. TESAŘ, Petr. Vliv nelinearity na vybraná kryptografická kritéria 8x8 S-boxů. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2017, Neuveden, 6(2), s. 162-173. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.107.
 130. JEŘÁBEK, Tomáš, Dana MARTINOVIČOVÁ a Vladimír ŠEFČÍK. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH. Studies of socio-economics and humanities. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2017, roč. 7, č. 1, s. 57-76. ISSN 1804-6797.
 131. MAREK, Karel. Zadávání veřejných zakázek - Entering Public Procurement. Acta Sting. Brno: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2017, Neuveden, č. 3, s. 40-59. ISSN 1805-6873.
 132. 2016

 133. MAREŠ, David. Accounting and Controlling Business Management System. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, č. 2, s. 126-141. ISSN 1802-792X.
 134. LÁNSKÝ, Jan. Analysis of Cryptocurrencies Price Development. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2016, Vol. 5, No. 2, s. 118-137. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.89.
 135. HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Analýza způsobů sociálního zabezpečení invalidů z mládí. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 15-19. ISSN 1802-5854.
 136. PORADA, V. a Eduard BRUNA. Bezpečnostní identifikace v proměnách času. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2016, Neuveden, č. 22, s. 384-398. ISSN 2299-4033.
 137. PORADA, Viktor a Eduard BRUNA. Bezpečnostní identifikace v proměnách času. Kultura Bezpczeństwa. Krakow, 2016, roč. 2016, Nr.22, s. 384-398, 14 s. ISSN 2299-4033.
 138. PAVLÁT, Vladislav. BIGGEST CZECH BANKS IN THE MIRROR OF ANNUAL REPORTS. Ecoforum Journal. Rumunsko, 2016, roč. 5, 1(8), s. 303-306. ISSN 2344-2174.
 139. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 22-39. ISSN 1805-6873.
 140. HOLUB, Martin. Diferenciace sazeb důchodového pojistného pro rodiny s dětmi. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 209-221. ISSN 0323-262X.
 141. LEGIERSKÁ, Yvona. DPH a reverse charge. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2016, Neuveden, č. 1, s. 26-38. ISSN 1805-6873.
 142. SCHLOSSBERGER, Otakar. Economic and Legal Aspects of Electronic Money. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2016, volume 10, 1/2016, s. 47-65. ISSN 1802-792X.
 143. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ a Michal TOMČÍK. EEG studies of the effect of noise on the process of conscious learning. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2016, roč. 5, č. 2, s. 182-193, 209 s. ISSN 1338-6581.
 144. HOLCR, K., V. PORADA, Eduard BRUNA a J. PIWOWARSKI. Funkce, struktura, metody a metodologie vědeckého poznání. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2016, Neuveden, č. 22, s. 189-204. ISSN 2299-4033.
 145. HOLCR, Květoň, Viktor PORADA, Eduard BRUNA a Julius PIWOWARSKI. Funkce, struktura, metody a metodologie vědeckého poznání. Kultura Bezpeczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. Krakow, 2016, roč. 2016, Nr. 22, s. 189-204, 15 s. ISSN 2299-4033.
 146. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Placed on Brand Managers. Trends Economics and Management. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Business and Management, Czech Republic, 2016, roč. 10, č. 26, s. 57-65. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2016.26.57.
 147. MILDEOVÁ, Stanislava, Antonín DVOŘÁK a Pavel ZAHRADNÍČEK. Informační rámec kritické infrastruktury. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2016, roč. 5, 2(2016), s. 180-91, 11 s. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.93.
 148. ŠLAPÁK, Milan. Institut dlouhodobých vdovských a vdoveckých důchodů pohledem mezinárodního srovnání. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2016, roč. 2016, č. 2, s. 96-105. ISSN 1801-7118.
 149. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Je možné se dobře uživit prací? Sociálně-ekonomické aspekty trhu práce a jejich vliv na fungování národního hospodářství. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2016, ročník XII, č. 2, s. 47-68. ISSN 1801-7118.
 150. MAREK, Karel. K řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR ve znění k 1.10.2015. Studia iuridica Cassovensia. Košice: UPJŠ, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 35-45. ISSN 1339-3995.
 151. VOSTATEK, Jaroslav. Koncepce rodinných přídavků a veřejná správa. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 6-13. ISSN 1802-5854.
 152. STARÝ, Marek. Korkové Cholovští z Korkyně. K otázce původu rodu a jeho českého inkolátu. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016, roč. 7, č. 2, s. 130-141. ISSN 1803-7550.
 153. STARÝ, Marek. Nařízení českého zemského soudu ohledně usazování obyvatel vedlejších korunních zemí v Čechách z roku 1617 (Příspěvek k normotvorné působnosti většího zemského soudu Království českého a k informačnímu potenciálu desk zemských). Opera historica. České Budějovice: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016, roč. 17/2016, č. 1, s. 34-48. ISSN 1805-790X.
 154. TÓTH, Endre. Nevyhnutelnost nového pohledu na řízení. Socioekonomické a humanitární studie. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2016, roč. 6/2016, č. 1, s. 50-61. ISSN 1804-6797.
 155. MAIELLO, Giuseppe. Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015). SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2016, roč. 19/2016, č. 2, s. 173-182. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-15.
 156. STARÝ, Marek. Případ hraběte Vejkarta ze Salmu (Drobný příspěvek k obyvatelskému právu v zemích České koruny). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensus. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2016, neuveden, č. 9, s. 11-27. ISSN 1803-411X.
 157. STARÝ, Marek. Rod Pruskovských z Pruskova a jeho příslušnost k české a moravské šlechtě v době předbělohorské. Slezský sborník. Opava: [Matice opavská], 2016, roč. 113, 2015, č. 2, s. 231-270. ISSN 0037-6833.
 158. ULRYCHOVÁ, Eva. Students’ Mathematics Knowledge – Theory and Exercises. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016, roč. 9, č. 4, s. 103-110. ISSN 2336-2375.
 159. BŘEČKOVÁ, Pavla a Irena NĚMČICKÁ. The Influence of Bata Shoe Company Development on Entrepreneurship and Implications for the Present. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, 2/2016, s. 93-114. ISSN 1802-792X.
 160. STROUKAL, Dominik. The short-term relationship between unemployment and home ownership. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business, 2016, roč. 9, č. 1, s. 139-153, 24 s. ISSN 1805-9112.
 161. MERTL, Jan. Úloha speciálních penzijních schémat v současných penzijních systémech. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2016, roč. 10, č. 3, s. 13-19. ISSN 1802-5854.
 162. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Úplná typologie vývojů HDP. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2016, roč. 12, č. 03, s. 85-104. ISSN 1801-6057.
 163. WAWROSZ, Petr. Vybrané způsoby boje s korupcí. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2016, roč. 12, č. 1, s. 79-103. ISSN 1801-7118.
 164. HOLUB, Martin. Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, 2016, XII/2016, č. 2, s. 86-95. ISSN 1801-7118.
 165. 2015

 166. BRADA, Jaroslav. Detekce účastníků anonymních transakcí akciovými tituly. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 3, s. 77-91. ISSN 1801-8211.
 167. VOSTATEK, Jaroslav. Děti, penze a pojistné. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2015, č. 2, s. 12-17. ISSN 1802-5854.
 168. KUPEC, Václav. Marketing Audit of Corporate Communication in Banking Sector. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: BIVŠ v Praze, 2015, roč. 5, č. 2, s. 25-31, 67 s. ISSN 1804-6797.
 169. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. ISSN 1801-7118.
 170. ČERVENKA, Miroslav. Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 1, s. 125-132. ISSN 1801-8211.
 171. KUBÍČKOVÁ, Dana. Ohlson´s Model and its Prediction Ability in Comparison with Selected Bankruptcy Models in Conditions of Czech SMEs. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015, roč. 9, č. 2, s. 155-173. ISSN 1802-792X.
 172. VALENČÍK, Radim a T. OTÁHAL. Příčiny problémů boje s korupcí ve střední a východní Evropě z pohledu teorie redistribučních systémů: Proti čemu a jak bojovat? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 23-43, 11 s. ISSN 1801-7118.
 173. VOSTATEK, Jaroslav. Social and Provision Models of Pension Insurance and Savings. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, roč. 9, č. 1, s. 74-103. ISSN 1802-792X.
 174. PRŮŠA, Ladislav. Význam starobních důchodů při zabezpečení potřeb seniorů v závislosti na míře jejich soběstačnosti v ČR. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2015, roč. 44, č. 3, s. 323-338. ISSN 0323-262X.
 175. 2014

 176. HAVLÍČEK, Karel, Ivana TURKOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Analysis of Large-Scale Privatisation in the Czech Republic in the Years 1991-2005 on the Sample of Selected Privatised Companies. Entrepreneurial Business and Economics Review. Krakow: Cracow University of Economics, 2014, roč. 2, č. 4, s. 51-70. ISSN 2353-883X.
 177. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Behavioural and Empirical Topics for Discussion on Economic Science Paradigms. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 2, s. 100-112. ISSN 1802-792X.
 178. ROUBAL, Ondřej. Dictatorship of Fast-Running Time Within The Society of Experience. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, roč. 5, č. 1, s. 86-92. ISSN 1338-130X.
 179. WAWROSZ, Petr a Ivana TURKOVÁ. Dynamické parametry intenzity a extenzity na příkladu firmy Nu Skin. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2014, roč. X, č. 1, s. 80-91. ISSN 1801-7118.
 180. JURÁSEK, Miroslav. Francis Fukuyama a jeho teze „Konec historie“. Politické vedy. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – UMB, 2014, roč. 17, č. 3, s. 189-217. ISSN 1338-5623.
 181. TISOŇ, David. Impact of Non-cooperative Oligopoly of the Banking System on Its Pro-cyclicality in the Czech Republic. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, č. 1, s. 47-63. ISSN 1802-792X.
 182. VOSTATEK, Jaroslav. Liberální penzijní model a sociální penze. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2014, č. 2, s. 8-12. ISSN 1802-5854.
 183. ROSENLACHER, Pavel, Jaroslav JANČÍK, Karolína REINEROVÁ a Vilém KUNZ. Neuromarketing jako metoda získávání zpětné vazby v marketingu. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2014, roč. 3., 2/2014, s. 152-161. ISSN 1338-6581.
 184. JURÁSEK, Miroslav. Podmanivá síla Huntingtonova konceptu střetu civilizací. Medzinárodné vztahy. Bratislava: University of Economics, 2014, roč. XII, č. 2, s. 125-149. ISSN 1336-1562.
 185. VOSTATEK, Jaroslav. Tax Treatment of Public and Private Pensions. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 1, s. 7-27. ISSN 1802-792X.
 186. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Types of deffered tuition and attemps to establish them in the Czech Republic. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2014, XVII, č. 3, s. 111-124. ISSN 1212-3951.
 187. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum za účelem vytvoření vzdělávacího standardu pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací. ACC JOURNAL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, XX, č. 3, s. 30-37. ISSN 1803-9782.
 188. IBL, P., V. PORADA a Eduard BRUNA. Základni kategorie zpravodajské činnosti namířené proti terorismu, její organizace a technické prostředky. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2014, roč. 16/2014, s. 205–216. ISSN 2299-4033.
 189. 2013

 190. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Odpovídá vývoj Škoda Auto znalostní společnosti? Trendy v podnikání. ZČU Plzeň, 2013, č. 4, s. s. 72-79. ISSN 1805-0603.
 191. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2013, roč. IX, č. 4, s. s. 52-64. ISSN 1801-7118.
 192. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2013, IX, č. 4, s. 52-64. ISSN 1801-7118.
 193. HAVLÍČEK, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Significance and Differences of Marketing and Sales Controlling. Central European Business review. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, Vol. II, No. 3, s. 36-42. ISSN 1805-4854.
 194. 2012

 195. MAIELLO, Giuseppe. Racionalismus Karla Ferdinanda Schertze a Magia posthuma. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 215-222. ISSN 1212-1509.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 8. 2022 20:01