Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VOSTATEK, Jaroslav. Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 1, s. 2-10. ISSN 1802-5854.
 2. VALENČÍK, Radim a Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 22-30. ISSN 1802-5854.
 3. RAK, Roman. Phenomenom of equilibrium and limit states in security sciences. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha: Policejní akademie ČR, 2020, roč. 2019, č. 4, s. 91-106. ISSN 1801-8211.
 4. CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales, Spain: UNIV REY JUAN CARLOS, 2020, roč. 8, č. 1, s. 103-107. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
 5. RAK, Roman a Dagmar KOPENCOVÁ. Risk analysis and threats in security science. European Science, Podhájska (Slovakia): European Institute of Further Education, 2020, roč. 2019, č. 3, s. 109-115. ISSN 2585-7738.
 6. RAK, Roman a Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část I. Socioekonomické a humanitní studie, Praha: BIVŠ v Praze, 2020, roč. 2019, č. 10, s. 45-101. ISSN 1804-6797.
 7. RAK, Roman a Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část II. Socioekonomické a humanitní studie, Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2020, roč. 2019, č. 2, s. 57-72. ISSN 1804-6800.
 8. 2019

 9. MAREK, Karel. About the new czech legal regulation of the contract for Work. STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Košice: UPJŠ Košice, 2019, roč. 7, č. 2, s. 58-70. ISSN 1339-3995.
 10. ČERVENKA, Jan. Bargaining power: Significance, structure and development. ACTA VŠFS, Praha: VSFS, 2019, roč. 13, č. 1, s. 79-93. ISSN 1802-792X.
 11. ŘÍHOVÁ, Lenka a Michal BLAHOUT. Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 1, s. 8-13. ISSN 1802-5854.
 12. CVIK, Eva Daniela, Radka MCGREGOR PELIKÁNOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. Developmnet of Share Price in Direct Relation to the Entry of the New Investor in ghe Management of Business Corporation. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, 2/2019, s. 161-185. ISSN 1802-792X.
 13. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Economics of Productive Consumption as an Offshoot of Main Currents of Economic Theory. ACTA VŠFS, Prague: University of Finance and Administration, 2019, roč. 2/2019, č. 13, s. 113-134. ISSN 1802-792X.
 14. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie v české literatuře – náhled do historie do začátku druhé světové války. E-psychologie, Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 1, s. 32-47. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.337.
 15. ERBEN, Michal a Jiří ŠINDELÁŘ. Jaké dopady by přineslo narovnání mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými? Případo vá studie sociálního pojištění. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2019, XV, č. 4, s. 86-96. ISSN 1801-7118.
 16. MILDEOVÁ, Stanislava. Model Startupu v ICT oborech. Economics Management Innovation, Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2019, roč. 9, č. 1, s. 16-40. ISSN 1804-1299.
 17. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 4, s. 67-83. ISSN 1805-1391.
 18. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ohledání místa mimořádné události (teorie a praxe). THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION, Lázně Bohdaneč: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2019, roč. 11, č. 2, s. 109-116. ISSN 1803-635X.
 19. MACH, Petr. On the Origin of the Laffer Curve. ACTA VSFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, č. 2, s. 186-191. ISSN 1802-792X.
 20. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Quantified Impact Of Market Interest Rates On Commercial Banks’ Business Mix. Journal of International Studies, Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 2, s. 258-269. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-2/16.
 21. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Simulačně orientované nástroje Business Intelligence: průzkum v praxi. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, a.s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 65-74. ISSN 1801-7118.
 22. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 6, s. 2-7. ISSN 1802-5854.
 23. MAREŠ, David. The Key Factors in the Textile Industry. ACTA VŠFS, Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13/1, č. 2019, s. 61-78. ISSN 1802-792X.
 24. DAŇHEL, Jaroslav, Jarmila RADOVÁ a Eva DUCHÁČKOVÁ. The limits of insurability: the commercial insurance business is at a crisis point. Socioekonomické a humanitní studie, Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2019, roč. 9, č. 1, s. 97-118. ISSN 1804-6800.
 25. ŘEZNÍČEK, Václav. Význam modelování v informatizované společnosti: Implikace pro oblast vzdělávání. Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2019, roč. 16, č. 3, s. 1-6. ISSN 1214-9187.
 26. CHLUMSKÁ, Zuzana, Otakar SCHLOSSBERGER a Václav KUPEC. Zavedení koncese pro zprostředkovatele finančních produktů. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 63-72. ISSN 1801-7118.
 27. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí: případová studie českých lodníků v Nizozemí. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 1, s. 36-50. ISSN 1805-1391.
 28. 2018

 29. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Barbora SLAVÍKOVÁ. Creating of effective product photography from perspective of neuromarketing. Economics Management Innovation, Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, roč. 10, 2/2018, s. 16-26. ISSN 1804-1299.
 30. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Dilemata manažerů při řešení problémů a sporů. Socioekonomické a humanitní studie, Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2018, Neuveden, č. 1, s. 33-56. ISSN 1804-6800.
 31. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. Does an attractive pension product design sell by itself? The experience of the Czech Republic. Acta Oeconomica Pragensia, Prague: VŠE, 2018, roč. 26, č. 3, s. 35-46. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.604.
 32. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. EXPORT RODINNÝCH FIREM V ČR JAKO KROK JEJICH DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ A ROZVOJE. Trendy v podnikání - Business Trends, Vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8/2018, 4/8, s. 28-41. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.4.28_41.
 33. TURNER, John, Jaroslav VOSTATEK a Joanna RUTECKA-GÓRA. Extending Pension Coverage: Tax versus non-tax incentives. Acta VŠFS, Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 107-124. ISSN 1802-792X.
 34. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Komparace sovereign ratingu vybraných ratingových agentur. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 59 - 78. ISSN 1801-7118.
 35. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Licence agreements. Acta Sting, Brno: Akademie Sting Brno, 2018, Neuveden, č. 1, s. 45-61. ISSN 1805-1391.
 36. JEŘÁBEK, Tomáš. Modelování závislostí ve finančním managementu. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2018, Neuveden, č. 1, s. 22-44. ISSN 1805-1391.
 37. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Navrhování dodavatelských sítí metodou De Novo. Trendy v podnikání - Business Trends, Plzeň: Fakulta ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8, č. 3, s. 32-38. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.3.32_38.
 38. TOMČÍK, Michal a Pavel ROSENLACHER. Number of advertisements per day and their relevance to consumers. Acta Oeconomica Universitatis Selye, Komárno: J. Selye University, 2018, roč. 7, č. 2, s. 162-174. ISSN 1338-6581.
 39. LÁNSKÝ, Jan. Possible State Approaches to Cryptocurrencies. Journal of Systems Integration, Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, roč. 9, č. 1, s. 19-31. ISSN 2464-6393. doi:10.20470/jsi.v9i1.335.
 40. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Příjmy ze závislé činnosti a mezinárodní zdanění. Acta Sting, Brno, vydáno elektronicky on line: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2018, roč. 2017, č. 4, s. 21-34. ISSN 1805-6873.
 41. NĚMEC, Otakar a Zuzana WROBLOWSKÁ. Requirements for applicants for the position of “product manager” in the USA. Acta VŠFS, Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 12, č. 2, s. 125-139. ISSN 1802-792X.
 42. MATES, Pavel. Role soudů při dotváření správního práva. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2018, roč. 157, č. 4, s. 333-342. ISSN 0231-6625.
 43. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost u profesionálních sportovních klubů v České republice. Jazyk a kultúra, Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2018, roč. 9, č. 35, s. 137-143. ISSN 1338-1148.
 44. PAVLÁK, Miroslav a Naděžda PETRŮ. Start-up ecosystem support in the Czech Republic. Acta VŠFS, Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 12, č. 2, s. 165-190. ISSN 1802-792X.
 45. JURÁSEK, Miroslav. Střet civilizací: test Popperem. ACC JOURNAL, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, roč. 23, č. 3, s. 213-222. ISSN 1803-9782.
 46. ŘÍHOVÁ, Lenka. The Tax Competitiveness of Tourism Enterprises in an International Context. ACTA VŠFS, Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 1, č. 12, s. 74-95. ISSN 1802-792X.
 47. 2017

 48. JURÁSEK, Miroslav. Analýza koncepce liberální demokracie podle Francise Fukuyamy. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 82-111. ISSN 1801-7118.
 49. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Assessment of Investor’s Portfolio of P2P Loans. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 2, s. 121-143. ISSN 1802-792X.
 50. PIWOWARSKI, Julius a Viktor PORADA. Basic Concepts of Security Sciences Theory in Security Studies from the Czech Perspective. Security dimensions. International and National studies, Krakow: Wyžsza Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywiduaknego APEIRON, 2017, Neuveden, č. 24, s. 30-49. ISSN 2353-7000.
 51. PORADA, Viktor, Květoň HOLCR a Eduard BRUNA. Bezpečnostní výzkum v oblasti konstituování a rozvoje bezpečnostních věd. Kultura bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Krakow: Wyžsza Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, 2017, Neuveden, č. 28, s. 214-227. ISSN 2299-4033.
 52. LÁNSKÝ, Jan. Bitcoin System. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 20-31. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.97.
 53. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reforms and Their Background. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, Poznan: Politechnika Poznanska, 2017, roč. 73, č. 3, s. 289-302. ISSN 0239-9415. doi:10.21008/j.0239-9415.2016.073.19.
 54. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Public and Occupational Pension Schemes and Reforms. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 61-92. ISSN 1802-792X.
 55. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Public and Occupational Pension Schemes and Reforms. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 61-92. ISSN 1802-792X.
 56. KUPEC, Václav. Digital Possibilities of Internal Audit. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. XI, č. 1, s. 28-44. ISSN 1802-792X.
 57. KUPEC, Václav. Digital Possibilities of Internal Audit. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 28-44. ISSN 1802-792X.
 58. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční instituce a zdaňování jejich služeb. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2017, Neuveden, č. 3, s. 59-69. ISSN 1805-6873.
 59. DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ a Jarmila RADOVÁ. Finanční trhy: Hledání výnosů, hledání klientů. Socioekonomické a humanitní studie, Praha: BIVŠ, 2017, roč. 7, č. 2, s. 33-43. ISSN 1804-6797.
 60. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Imposed on Brand Managers: Cross-National Study in the U.S.A. and in the Czech Republic. Trends Economics and Management, Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ,Faculty of Business and Management, 2017, roč. 11, č. 29, s. 69-82. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2017.29.69.
 61. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. K dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení. Studia iuridica Cassovensia, Košice: UPJŠ, 2017, Neuveden, č. 1, s. 68-76. ISSN 1339-3995.
 62. MAREK, Karel. Ke smlouvám příkazního typu. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 34-53. ISSN 1805-6873.
 63. WAWROSZ, Petr. Korupční sítě, nebo struktury založené na vzájemném krytí? Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 1, s. 139-153. ISSN 1801-7118.
 64. VALENČÍK, Radim a Jan MERTL. Modelling Titanic and Clash of Clans Games: Theoretical Definition and Application in Current Social Systems. ACTA VŠFS, Praha: EUPRESS, 2017, roč. 11, č. 2, s. 160-185. ISSN 1802-792X.
 65. ŘÍHOVÁ, Lenka. Možnosti zdanění příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Scientia § Societas, Praha: NEWTON College,a.s., 2017, roč. 13, č. 4, s. 101-114. ISSN 1801-7118.
 66. ŘÍHOVÁ, Lenka. Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2017, Neuveden, č. 2, s. 14-21. ISSN 1802-5854.
 67. MAREK, Karel. Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek. Studia iuridica Cassovensia, Košice: UPJŠ, 2017, Neuveden, č. 2, s. 75-89. ISSN 1339-3995.
 68. TÓTH, Endre. Organizační řízení firem v nových časech. Scientia § Societas, Praha: NEWTON College,a.s., 2017, roč. 12, č. 4, s. 155-173. ISSN 1801-7118.
 69. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. Principles of the Titanic Game and their links to contemporary socioeconomic reality. Socioekonomícké a humanitní studie, Praha: Bankovní Institut, 2017, roč. 7, č. 1, s. 95-121. ISSN 1804-6797.
 70. NULÍČEK, Vladimír. Problémy implementace IPv6. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, Neuveden, č. 2, s. 25-39. ISSN 1805-4951.
 71. TŮMOVÁ, Jana a Miroslav JURÁSEK. Sekuritizace mexického členství v Unii jihoamerických národů. Obrana a strategie, Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2017, roč. 17, č. 1, s. 119-140. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.01.119-140.
 72. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Systémový přístup k vědeckému zkoumání v informatice. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 60-68. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.99.
 73. SMIŘINSKÁ, Markéta a Václav KUPEC. The Evaluation of Marketing Communication. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 23-34. ISSN 1801-7118.
 74. TESAŘ, Petr. Vliv nelinearity na vybraná kryptografická kritéria 8x8 S-boxů. Acta Informatica Pragensia, Praha: VŠE, 2017, Neuveden, 6(2), s. 162-173. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.107.
 75. JEŘÁBEK, Tomáš, Dana MARTINOVIČOVÁ a Vladimír ŠEFČÍK. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH. Studies of socio-economics and humanities, Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2017, roč. 7, č. 1, s. 57-76. ISSN 1804-6797.
 76. MAREK, Karel. Zadávání veřejných zakázek - Entering Public Procurement. Acta Sting, Brno: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2017, Neuveden, č. 3, s. 40-59. ISSN 1805-6873.
 77. 2016

 78. MAREŠ, David. Accounting and Controlling Business Management System. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, č. 2, s. 126-141. ISSN 1802-792X.
 79. LÁNSKÝ, Jan. Analysis of Cryptocurrencies Price Development. Acta Informatica Pragensia, Praha: VŠE, 2016, Vol. 5, No. 2, s. 118-137. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.89.
 80. HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Analýza způsobů sociálního zabezpečení invalidů z mládí. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 15-19. ISSN 1802-5854.
 81. PORADA, V. a Eduard BRUNA. Bezpečnostní identifikace v proměnách času. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije), Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2016, Neuveden, č. 22, s. 384-398. ISSN 2299-4033.
 82. PORADA, Viktor a Eduard BRUNA. Bezpečnostní identifikace v proměnách času. Kultura Bezpczeństwa, Krakow, 2016, roč. 2016, Nr.22, s. 384-398. ISSN 2299-4033.
 83. PAVLÁT, Vladislav. BIGGEST CZECH BANKS IN THE MIRROR OF ANNUAL REPORTS. Ecoforum Journal, Rumunsko, 2016, roč. 5, 1(8), s. 303-306. ISSN 2344-2174.
 84. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 22-39. ISSN 1805-6873.
 85. HOLUB, Martin. Diferenciace sazeb důchodového pojistného pro rodiny s dětmi. Ekonomické rozhľady, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 209-221. ISSN 0323-262X.
 86. LEGIERSKÁ, Yvona. DPH a reverse charge. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2016, Neuveden, č. 1, s. 26-38. ISSN 1805-6873.
 87. SCHLOSSBERGER, Otakar. Economic and Legal Aspects of Electronic Money. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2016, volume 10, 1/2016, s. 47-65. ISSN 1802-792X.
 88. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ a Michal TOMČÍK. EEG studies of the effect of noise on the process of conscious learning. Acta Oeconomica Universitatis Selye, Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2016, roč. 5, č. 2, s. 182-193. ISSN 1338-6581.
 89. HOLCR, K., V. PORADA, Eduard BRUNA a J. PIWOWARSKI. Funkce, struktura, metody a metodologie vědeckého poznání. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije), Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2016, Neuveden, č. 22, s. 189-204. ISSN 2299-4033.
 90. HOLCR, Květoň, Viktor PORADA, Eduard BRUNA a Julius PIWOWARSKI. Funkce, struktura, metody a metodologie vědeckého poznání. Kultura Bezpeczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Krakow, 2016, roč. 2016, Nr. 22, s. 189-204. ISSN 2299-4033.
 91. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Placed on Brand Managers. Trends Economics and Management, Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Business and Management, Czech Republic, 2016, roč. 10, č. 26, s. 57-65. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2016.26.57.
 92. MILDEOVÁ, Stanislava, Antonín DVOŘÁK a Pavel ZAHRADNÍČEK. Informační rámec kritické infrastruktury. Acta Informatica Pragensia, Praha: VŠE, 2016, roč. 5, 2(2016), s. 180-91. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.93.
 93. ŠLAPÁK, Milan. Institut dlouhodobých vdovských a vdoveckých důchodů pohledem mezinárodního srovnání. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, a. s., 2016, roč. 2016, č. 2, s. 96-105. ISSN 1801-7118.
 94. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Je možné se dobře uživit prací? Sociálně-ekonomické aspekty trhu práce a jejich vliv na fungování národního hospodářství. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, a. s., 2016, ročník XII, č. 2, s. 47-68. ISSN 1801-7118.
 95. MAREK, Karel. K řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR ve znění k 1.10.2015. Studia iuridica Cassovensia, Košice: UPJŠ, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 35-45. ISSN 1339-3995.
 96. VOSTATEK, Jaroslav. Koncepce rodinných přídavků a veřejná správa. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 6-13. ISSN 1802-5854.
 97. STARÝ, Marek. Korkové Cholovští z Korkyně. K otázce původu rodu a jeho českého inkolátu. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016, roč. 7, č. 2, s. 130-141. ISSN 1803-7550.
 98. STARÝ, Marek. Nařízení českého zemského soudu ohledně usazování obyvatel vedlejších korunních zemí v Čechách z roku 1617 (Příspěvek k normotvorné působnosti většího zemského soudu Království českého a k informačnímu potenciálu desk zemských). Opera historica, České Budějovice: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016, roč. 17/2016, č. 1, s. 34-48. ISSN 1805-790X.
 99. TÓTH, Endre. Nevyhnutelnost nového pohledu na řízení. Socioekonomické a humanitární studie, Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2016, roč. 6/2016, č. 1, s. 50-61. ISSN 1804-6797.
 100. MAIELLO, Giuseppe. Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015). SP FF MU, řada X, Brno: FF MU, 2016, roč. 19/2016, č. 2, s. 173-182. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-15.
 101. STARÝ, Marek. Případ hraběte Vejkarta ze Salmu (Drobný příspěvek k obyvatelskému právu v zemích České koruny). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensus, Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2016, neuveden, č. 9, s. 11-27. ISSN 1803-411X.
 102. STARÝ, Marek. Rod Pruskovských z Pruskova a jeho příslušnost k české a moravské šlechtě v době předbělohorské. Slezský sborník, Opava: [Matice opavská], 2016, roč. 113, 2015, č. 2, s. 231-270. ISSN 0037-6833.
 103. ULRYCHOVÁ, Eva. Students’ Mathematics Knowledge – Theory and Exercises. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016, roč. 9, č. 4, s. 103-110. ISSN 2336-2375.
 104. BŘEČKOVÁ, Pavla a Irena NĚMČICKÁ. The Influence of Bata Shoe Company Development on Entrepreneurship and Implications for the Present. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, 2/2016, s. 93-114. ISSN 1802-792X.
 105. STROUKAL, Dominik. The short-term relationship between unemployment and home ownership. Littera Scripta, České Budějovice: The Institute of Technology and Business, 2016, roč. 9, č. 1, s. 139-153. ISSN 1805-9112.
 106. MERTL, Jan. Úloha speciálních penzijních schémat v současných penzijních systémech. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2016, roč. 10, č. 3, s. 13-19. ISSN 1802-5854.
 107. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Úplná typologie vývojů HDP. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, a. s., 2016, roč. 12, č. 03, s. 85-104. ISSN 1801-6057.
 108. WAWROSZ, Petr. Vybrané způsoby boje s korupcí. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2016, roč. 12, č. 1, s. 79-103. ISSN 1801-7118.
 109. HOLUB, Martin. Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, 2016, XII/2016, č. 2, s. 86-95. ISSN 1801-7118.
 110. 2015

 111. BRADA, Jaroslav. Detekce účastníků anonymních transakcí akciovými tituly. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 3, s. 77-91. ISSN 1801-8211.
 112. VOSTATEK, Jaroslav. Děti, penze a pojistné. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2015, č. 2, s. 12-17. ISSN 1802-5854.
 113. KUPEC, Václav. Marketing Audit of Corporate Communication in Banking Sector. Socioekonomické a humanitní studie, Praha: BIVŠ v Praze, 2015, roč. 5, č. 2, s. 25-31. ISSN 1804-6797.
 114. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. ISSN 1801-7118.
 115. ČERVENKA, Miroslav. Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 1, s. 125-132. ISSN 1801-8211.
 116. KUBÍČKOVÁ, Dana. Ohlson´s Model and its Prediction Ability in Comparison with Selected Bankruptcy Models in Conditions of Czech SMEs. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015, roč. 9, č. 2, s. 155-173. ISSN 1802-792X.
 117. VALENČÍK, Radim a T. OTÁHAL. Příčiny problémů boje s korupcí ve střední a východní Evropě z pohledu teorie redistribučních systémů: Proti čemu a jak bojovat? Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 23-43. ISSN 1801-7118.
 118. VOSTATEK, Jaroslav. Social and Provision Models of Pension Insurance and Savings. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, roč. 9, č. 1, s. 74-103. ISSN 1802-792X.
 119. PRŮŠA, Ladislav. Význam starobních důchodů při zabezpečení potřeb seniorů v závislosti na míře jejich soběstačnosti v ČR. Economic Review, Bratislava: University of Economics, 2015, roč. 44, č. 3, s. 323-338. ISSN 0323-262X.
 120. 2014

 121. HAVLÍČEK, Karel, Ivana TURKOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Analysis of Large-Scale Privatisation in the Czech Republic in the Years 1991-2005 on the Sample of Selected Privatised Companies. Entrepreneurial Business and Economics Review, Krakow: Cracow University of Economics, 2014, roč. 2, č. 4, s. 51-70. ISSN 2353-883X.
 122. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Behavioural and Empirical Topics for Discussion on Economic Science Paradigms. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 2, s. 100-112. ISSN 1802-792X.
 123. ROUBAL, Ondřej. Dictatorship of Fast-Running Time Within The Society of Experience. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, roč. 5, č. 1, s. 86-92. ISSN 1338-130X.
 124. WAWROSZ, Petr a Ivana TURKOVÁ. Dynamické parametry intenzity a extenzity na příkladu firmy Nu Skin. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2014, roč. X, č. 1, s. 80-91. ISSN 1801-7118.
 125. JURÁSEK, Miroslav. Francis Fukuyama a jeho teze „Konec historie“. Politické vedy, Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – UMB, 2014, roč. 17, č. 3, s. 189-217. ISSN 1338-5623.
 126. TISOŇ, David. Impact of Non-cooperative Oligopoly of the Banking System on Its Pro-cyclicality in the Czech Republic. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, č. 1, s. 47-63. ISSN 1802-792X.
 127. VOSTATEK, Jaroslav. Liberální penzijní model a sociální penze. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2014, č. 2, s. 8-12. ISSN 1802-5854.
 128. ROSENLACHER, Pavel, Jaroslav JANČÍK, Karolína REINEROVÁ a Vilém KUNZ. Neuromarketing jako metoda získávání zpětné vazby v marketingu. Acta Oeconomica Universitatis Selye, Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2014, roč. 3., 2/2014, s. 152-161. ISSN 1338-6581.
 129. JURÁSEK, Miroslav. Podmanivá síla Huntingtonova konceptu střetu civilizací. Medzinárodné vztahy, Bratislava: University of Economics, 2014, roč. XII, č. 2, s. 125-149. ISSN 1336-1562.
 130. VOSTATEK, Jaroslav. Tax Treatment of Public and Private Pensions. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 1, s. 7-27. ISSN 1802-792X.
 131. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Types of deffered tuition and attemps to establish them in the Czech Republic. Ekonomická revue, Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2014, XVII, č. 3, s. 111-124. ISSN 1212-3951.
 132. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum za účelem vytvoření vzdělávacího standardu pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací. ACC JOURNAL, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, XX, č. 3, s. 30-37. ISSN 1803-9782.
 133. IBL, P., V. PORADA a Eduard BRUNA. Základni kategorie zpravodajské činnosti namířené proti terorismu, její organizace a technické prostředky. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije), Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2014, roč. 16/2014, s. 205–216. ISSN 2299-4033.
 134. 2013

 135. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Odpovídá vývoj Škoda Auto znalostní společnosti? Trendy v podnikání, ZČU Plzeň, 2013, č. 4, s. s. 72-79. ISSN 1805-0603.
 136. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2013, roč. IX, č. 4, s. s. 52-64. ISSN 1801-7118.
 137. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2013, IX, č. 4, s. 52-64. ISSN 1801-7118.
 138. HAVLÍČEK, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Significance and Differences of Marketing and Sales Controlling. Central European Business review, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, Vol. II, No. 3, s. 36-42. ISSN 1805-4854.
 139. 2012

 140. MAIELLO, Giuseppe. Racionalismus Karla Ferdinanda Schertze a Magia posthuma. Slavica Litteraria, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 215-222. ISSN 1212-1509.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2020 07:23