Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Anchoring Bias and Representative Bias: Two Classroom Experiments. Scientia et Societas. Praha: Newton Colleege, 2020, Vol. 16, No. 3, s. 77-90. ISSN 1801-7118.
 2. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu. ANTHROPOLOGIA INTEGRA. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 1, s. 37-42. ISSN 1804-6657.
 3. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System dynamics. International Journal of Economics, Finance and Business Management Studies. UK: FLE Learning, 2020, roč. 6, č. 1, s. 48-56. ISSN 2397-6926.
 4. VOSTATEK, Jaroslav. Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 1, s. 2-10. ISSN 1802-5854.
 5. VALENČÍK, Radim a Pavel SEDLÁČEK. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 6, č. 4, s. 22-27. ISSN 1802-5854.
 6. FARKAČOVÁ, Lenka. Daňová konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu zemí V4. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2020, roč. 2020, č. 3, s. 57-69. ISSN 1801-6057.
 7. ROSENLACHER, Pavel. Degree of extroversion of university students of marketing communication. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 2, s. 281-284. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1002.
 8. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Digital Media in ESP Instruction for Marketing Communication. CASALC Review. Brno: Centrum jazykového vzdělávání MU, 2020, roč. 10, č. 1, s. 99-114. ISSN 1804-9435.
 9. KNIHOVÁ, Ladislava. Empowering Customers through Education-based Videos in E-commerce. Marketing Science and Inspiration. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 17-27, 10 s. ISSN 1338-7944.
 10. JURÁSEK, Miroslav a Tomislav POTOCKÝ. How to Improve Communication within an Organization? The Relationship between Cultural Intelligence and Language Competence. Journal of Intercultural Management. Polsko: Społeczna Akademia Nauk, 2020, roč. 12, č. 2, s. 53-81. ISSN 2080-0150. doi:10.2478/joim-2020-0038.
 11. KUNZ, Vilém. Implementation of the CSR principles in the Czech football environment. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 2, s. 39 - 49. ISSN 1802-7679.
 12. VALENČÍK, Radim a Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 22-30. ISSN 1802-5854.
 13. ŘEZNÍČEK, Václav. Komputerizace vzdělávání v kontextu současné koronavirové krize. Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2020, roč. 17, č. 3, s. 5-11. ISSN 1214-9187.
 14. VOSTATEK, Jaroslav. Modely financování dlouhodobé péče. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 6, s. 2-14. ISSN 1802-5854.
 15. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. New in the Czech Civil Code - Rules on Family Enterprise. ACTA VŠFS. Praha: VŠFS, 2020, roč. 14, č.2/2020, s. 137-152, 15 s. ISSN 1802-792X.
 16. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ a Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETI: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Езиков свят - Orbis Linguarum. Bulharsko: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«, 2020, roč. 18, č. 1, s. 148-155. ISSN 1312-0484.
 17. RAK, Roman. Phenomenom of equilibrium and limit states in security sciences. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2020, roč. 2019, č. 4, s. 91-106. ISSN 1801-8211.
 18. JURÁSEK, Miroslav a Jana TŮMOVÁ. Politicization of Dual Food Quality: Czech and Slovak Online Media Content Analysis (2015 - 2018). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2020, roč. 17, č. 1, s. 1-18, 17 s. ISSN 1214-4967. doi:10.36682/a_2020_1_1.
 19. MATES, Pavel. Právo na digitální služby. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 10, č. 21, s. 73-89. ISSN 1804-5383.
 20. ROUBAL, Ondřej a Petr WAWROSZ. Predatory and Alternative Hedonism - Better Later than Now. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, roč. 14, č. 2, s. 166-179. ISSN 1802-792X.
 21. CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: UNIV REY JUAN CARLOS, 2020, roč. 8, č. 1, s. 103-107. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
 22. ŠVECOVÁ, Martina. Regime Preferences in Communist Czechoslovakia and the Narrative on the Slovak National Uprising. Political Preferences. Katowice: Political Preferences, 2020, roč. 2020, č. 27, s. 79-94. ISSN 2083-327X. doi:10.31261/polpre.2020.27.79-94.
 23. RAK, Roman a Dagmar KOPENCOVÁ. Risk analysis and threats in security science. European Science. Podhájska (Slovakia): European Institute of Further Education, 2020, roč. 2019, č. 3, s. 109-115. ISSN 2585-7738.
 24. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Rodinný podnik-nový fenomén i pro restaurační podnikání. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: The Institute of Hospitality Management in Prague, 2020, roč. 2020, 33/2020, s. 38-57, 19 s. ISSN 1801-1535.
 25. RAK, Roman a Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část I. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: BIVŠ v Praze, 2020, roč. 2019, č. 10, s. 45-101. ISSN 1804-6797.
 26. RAK, Roman a Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část II. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2020, roč. 2019, č. 2, s. 57-72, 17 s. ISSN 1804-6800.
 27. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální zabezpečení je klíčem k české daňové reformě. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 14, č. 3, s. 4-12. ISSN 1802-5854.
 28. STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Vliv chemických látek na degradaci trichologických stop. DRUGS & FORENSICS BULLETIN. Praha: Policie České republiky, Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování,, 2020, XXVI, č. 4, s. 5-16. ISSN 1211-8834.
 29. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Zachrání důchody současné generace spoření na stáří? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2020, roč. 16, č. 2, s. 77-93. ISSN 1801-7118.
 30. 2019

 31. MAREK, Karel. About the new czech legal regulation of the contract for Work. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. Košice: UPJŠ Košice, 2019, roč. 7, č. 2, s. 58-70. ISSN 1339-3995.
 32. ČERVENKA, Jan. Bargaining power: Significance, structure and development. ACTA VŠFS. Praha: VSFS, 2019, roč. 13, č. 1, s. 79-93. ISSN 1802-792X.
 33. ŘÍHOVÁ, Lenka a Michal BLAHOUT. Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 1, s. 8-13. ISSN 1802-5854.
 34. CVIK, Eva Daniela, Radka MCGREGOR PELIKÁNOVÁ a Otakar SCHLOSSBERGER. Developmnet of Share Price in Direct Relation to the Entry of the New Investor in ghe Management of Business Corporation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, 2/2019, s. 161-185. ISSN 1802-792X.
 35. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Economics of Productive Consumption as an Offshoot of Main Currents of Economic Theory. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2019, roč. 2/2019, č. 13, s. 113-134. ISSN 1802-792X.
 36. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie v české literatuře – náhled do historie do začátku druhé světové války. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 1, s. 32-47. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.337.
 37. ERBEN, Michal a Jiří ŠINDELÁŘ. Jaké dopady by přineslo narovnání mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými? Případo vá studie sociálního pojištění. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, XV, č. 4, s. 86-96. ISSN 1801-7118.
 38. MILDEOVÁ, Stanislava. Model Startupu v ICT oborech. Economics Management Innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2019, roč. 9, č. 1, s. 16-40. ISSN 1804-1299.
 39. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 4, s. 67-83. ISSN 1805-1391.
 40. STRAUS, Jiří a František VAVERA. Ohledání místa mimořádné události (teorie a praxe). THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION. Lázně Bohdaneč: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,, 2019, roč. 11, č. 2, s. 109-116, 18 s. ISSN 1803-635X.
 41. MACH, Petr. On the Origin of the Laffer Curve. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13, č. 2, s. 186-191. ISSN 1802-792X.
 42. KUNZ, Vilém. Podpora profesionálního sportu ze strany podniků v České republice. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII series Environmental Management [online]. Banská Bystrica: Faculty of Natural Sciences Matej Bel University, 2019, XXI, č. 1, s. 6-12. ISSN 1338-4430. doi:10.24040/actaem.2019.21.1.6-13.
 43. KOSTIKOV, Eva, Petra JÍLKOVÁ a Pavla KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ. Quantified Impact Of Market Interest Rates On Commercial Banks’ Business Mix. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 2, s. 258-269. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-2/16.
 44. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Simulačně orientované nástroje Business Intelligence: průzkum v praxi. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a.s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 65-74. ISSN 1801-7118.
 45. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 6, s. 2-7. ISSN 1802-5854.
 46. MAREŠ, David. The Key Factors in the Textile Industry. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, roč. 13/1, č. 2019, s. 61-78. ISSN 1802-792X.
 47. DAŇHEL, Jaroslav, Jarmila RADOVÁ a Eva DUCHÁČKOVÁ. The limits of insurability: the commercial insurance business is at a crisis point. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2019, roč. 9, č. 1, s. 97-118. ISSN 1804-6800.
 48. ŘEZNÍČEK, Václav. Význam modelování v informatizované společnosti: Implikace pro oblast vzdělávání. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2019, roč. 16, č. 3, s. 1-6. ISSN 1214-9187.
 49. CHLUMSKÁ, Zuzana, Otakar SCHLOSSBERGER a Václav KUPEC. Zavedení koncese pro zprostředkovatele finančních produktů. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 63-72. ISSN 1801-7118.
 50. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí: případová studie českých lodníků v Nizozemí. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 1, s. 36-50. ISSN 1805-1391.
 51. 2018

 52. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Barbora SLAVÍKOVÁ. Creating of effective product photography from perspective of neuromarketing. Economics Management Innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, roč. 10, 2/2018, s. 16-26. ISSN 1804-1299.
 53. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Dilemata manažerů při řešení problémů a sporů. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2018, Neuveden, č. 1, s. 33-56. ISSN 1804-6800.
 54. ŠINDELÁŘ, Jiří a Michal ERBEN. Does an attractive pension product design sell by itself? The experience of the Czech Republic. Acta Oeconomica Pragensia. Prague: VŠE, 2018, roč. 26, č. 3, s. 35-46. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.604.
 55. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. EXPORT RODINNÝCH FIREM V ČR JAKO KROK JEJICH DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ A ROZVOJE. Trendy v podnikání - Business Trends, Vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8/2018, 4/8, s. 28-41. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.4.28_41.
 56. TURNER, John, Jaroslav VOSTATEK a Joanna RUTECKA-GÓRA. Extending Pension Coverage: Tax versus non-tax incentives. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 107-124. ISSN 1802-792X.
 57. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Komparace sovereign ratingu vybraných ratingových agentur. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, s. 59 - 78. ISSN 1801-7118.
 58. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Licence agreements. Acta Sting. Brno: Akademie Sting Brno, 2018, Neuveden, č. 1, s. 45-61. ISSN 1805-1391.
 59. JEŘÁBEK, Tomáš. Modelování závislostí ve finančním managementu. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2018, Neuveden, č. 1, s. 22-44. ISSN 1805-1391.
 60. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Navrhování dodavatelských sítí metodou De Novo. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 8, č. 3, s. 32-38. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.3.32_38.
 61. TOMČÍK, Michal a Pavel ROSENLACHER. Number of advertisements per day and their relevance to consumers. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: J. Selye University, 2018, roč. 7, č. 2, s. 162-174. ISSN 1338-6581.
 62. LÁNSKÝ, Jan. Possible State Approaches to Cryptocurrencies. Journal of Systems Integration. Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, roč. 9, č. 1, s. 19-31. ISSN 2464-6393. doi:10.20470/jsi.v9i1.335.
 63. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Příjmy ze závislé činnosti a mezinárodní zdanění. Acta Sting. Brno, vydáno elektronicky on line: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2018, roč. 2017, č. 4, s. 21-34. ISSN 1805-6873.
 64. NĚMEC, Otakar a Zuzana WROBLOWSKÁ. Requirements for applicants for the position of “product manager” in the USA. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 12, č. 2, s. 125-139. ISSN 1802-792X.
 65. MATES, Pavel. Role soudů při dotváření správního práva. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2018, roč. 157, č. 4, s. 333-342. ISSN 0231-6625.
 66. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost u profesionálních sportovních klubů v České republice. Jazyk a kultúra. Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2018, roč. 9, č. 35, s. 137-143. ISSN 1338-1148.
 67. PAVLÁK, Miroslav a Naděžda PETRŮ. Start-up ecosystem support in the Czech Republic. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 12, č. 2, s. 165-190. ISSN 1802-792X.
 68. JURÁSEK, Miroslav. Střet civilizací: test Popperem. ACC JOURNAL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, roč. 23, č. 3, s. 213-222. ISSN 1803-9782.
 69. ŘÍHOVÁ, Lenka. The Tax Competitiveness of Tourism Enterprises in an International Context. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, roč. 1, č. 12, s. 74-95. ISSN 1802-792X.
 70. 2017

 71. JURÁSEK, Miroslav. Analýza koncepce liberální demokracie podle Francise Fukuyamy. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 82-111. ISSN 1801-7118.
 72. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Assessment of Investor’s Portfolio of P2P Loans. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 2, s. 121-143. ISSN 1802-792X.
 73. PIWOWARSKI, Julius a Viktor PORADA. Basic Concepts of Security Sciences Theory in Security Studies from the Czech Perspective. Security dimensions. International and National studies. Krakow: Wyžsza Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywiduaknego APEIRON, 2017, Neuveden, č. 24, s. 30-49. ISSN 2353-7000.
 74. PORADA, Viktor, Květoň HOLCR a Eduard BRUNA. Bezpečnostní výzkum v oblasti konstituování a rozvoje bezpečnostních věd. Kultura bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. Krakow: Wyžsza Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, 2017, Neuveden, č. 28, s. 214-227. ISSN 2299-4033.
 75. LÁNSKÝ, Jan. Bitcoin System. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 20-31. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.97.
 76. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reforms and Their Background. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie. Poznan: Politechnika Poznanska, 2017, roč. 73, č. 3, s. 289-302. ISSN 0239-9415. doi:10.21008/j.0239-9415.2016.073.19.
 77. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Public and Occupational Pension Schemes and Reforms. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 61-92. ISSN 1802-792X.
 78. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Public and Occupational Pension Schemes and Reforms. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 61-92. ISSN 1802-792X.
 79. KUPEC, Václav. Digital Possibilities of Internal Audit. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017, roč. XI, č. 1, s. 28-44. ISSN 1802-792X.
 80. KUPEC, Václav. Digital Possibilities of Internal Audit. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, roč. 11, č. 1, s. 28-44. ISSN 1802-792X.
 81. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční instituce a zdaňování jejich služeb. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2017, Neuveden, č. 3, s. 59-69. ISSN 1805-6873.
 82. DAŇHEL, Jaroslav, Eva DUCHÁČKOVÁ a Jarmila RADOVÁ. Finanční trhy: Hledání výnosů, hledání klientů. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: BIVŠ, 2017, roč. 7, č. 2, s. 33-43. ISSN 1804-6797.
 83. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Imposed on Brand Managers: Cross-National Study in the U.S.A. and in the Czech Republic. Trends Economics and Management. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ,Faculty of Business and Management, 2017, roč. 11, č. 29, s. 69-82. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2017.29.69.
 84. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. K dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení. Studia iuridica Cassovensia. Košice: UPJŠ, 2017, Neuveden, č. 1, s. 68-76. ISSN 1339-3995.
 85. MAREK, Karel. Ke smlouvám příkazního typu. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 34-53. ISSN 1805-6873.
 86. WAWROSZ, Petr. Korupční sítě, nebo struktury založené na vzájemném krytí? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 1, s. 139-153. ISSN 1801-7118.
 87. VALENČÍK, Radim a Jan MERTL. Modelling Titanic and Clash of Clans Games: Theoretical Definition and Application in Current Social Systems. ACTA VŠFS. Praha: EUPRESS, 2017, roč. 11, č. 2, s. 160-185. ISSN 1802-792X.
 88. ŘÍHOVÁ, Lenka. Možnosti zdanění příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Scientia § Societas. Praha: NEWTON College,a.s., 2017, roč. 13, č. 4, s. 101-114. ISSN 1801-7118.
 89. ŘÍHOVÁ, Lenka. Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2017, Neuveden, č. 2, s. 14-21. ISSN 1802-5854.
 90. MAREK, Karel. Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek. Studia iuridica Cassovensia. Košice: UPJŠ, 2017, Neuveden, č. 2, s. 75-89. ISSN 1339-3995.
 91. TÓTH, Endre. Organizační řízení firem v nových časech. Scientia § Societas. Praha: NEWTON College,a.s., 2017, roč. 12, č. 4, s. 155-173. ISSN 1801-7118.
 92. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. Principles of the Titanic Game and their links to contemporary socioeconomic reality. Socioekonomícké a humanitní studie. Praha: Bankovní Institut, 2017, roč. 7, č. 1, s. 95-121. ISSN 1804-6797.
 93. NULÍČEK, Vladimír. Problémy implementace IPv6. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, Neuveden, č. 2, s. 25-39. ISSN 1805-4951.
 94. TŮMOVÁ, Jana a Miroslav JURÁSEK. Sekuritizace mexického členství v Unii jihoamerických národů. Obrana a strategie. Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2017, roč. 17, č. 1, s. 119-140. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.01.119-140.
 95. MILDEOVÁ, Stanislava a Martin DALIHOD. Systémový přístup k vědeckému zkoumání v informatice. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 60-68. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.99.
 96. SMIŘINSKÁ, Markéta a Václav KUPEC. The Evaluation of Marketing Communication. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 23-34. ISSN 1801-7118.
 97. TESAŘ, Petr. Vliv nelinearity na vybraná kryptografická kritéria 8x8 S-boxů. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2017, Neuveden, 6(2), s. 162-173. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.107.
 98. JEŘÁBEK, Tomáš, Dana MARTINOVIČOVÁ a Vladimír ŠEFČÍK. VLIV VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH PROMĚNNÝCH NA RIZIKO KORPORÁTNÍHO DEFAULTU VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH. Studies of socio-economics and humanities. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2017, roč. 7, č. 1, s. 57-76. ISSN 1804-6797.
 99. MAREK, Karel. Zadávání veřejných zakázek - Entering Public Procurement. Acta Sting. Brno: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2017, Neuveden, č. 3, s. 40-59. ISSN 1805-6873.
 100. 2016

 101. MAREŠ, David. Accounting and Controlling Business Management System. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, č. 2, s. 126-141. ISSN 1802-792X.
 102. LÁNSKÝ, Jan. Analysis of Cryptocurrencies Price Development. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2016, Vol. 5, No. 2, s. 118-137. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.89.
 103. HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Analýza způsobů sociálního zabezpečení invalidů z mládí. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 15-19. ISSN 1802-5854.
 104. PORADA, V. a Eduard BRUNA. Bezpečnostní identifikace v proměnách času. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2016, Neuveden, č. 22, s. 384-398. ISSN 2299-4033.
 105. PORADA, Viktor a Eduard BRUNA. Bezpečnostní identifikace v proměnách času. Kultura Bezpczeństwa. Krakow, 2016, roč. 2016, Nr.22, s. 384-398, 14 s. ISSN 2299-4033.
 106. PAVLÁT, Vladislav. BIGGEST CZECH BANKS IN THE MIRROR OF ANNUAL REPORTS. Ecoforum Journal. Rumunsko, 2016, roč. 5, 1(8), s. 303-306. ISSN 2344-2174.
 107. MAREK, Karel. Činnost kontrolní a činnost - dílo. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 22-39. ISSN 1805-6873.
 108. HOLUB, Martin. Diferenciace sazeb důchodového pojistného pro rodiny s dětmi. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 209-221. ISSN 0323-262X.
 109. LEGIERSKÁ, Yvona. DPH a reverse charge. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2016, Neuveden, č. 1, s. 26-38. ISSN 1805-6873.
 110. SCHLOSSBERGER, Otakar. Economic and Legal Aspects of Electronic Money. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2016, volume 10, 1/2016, s. 47-65. ISSN 1802-792X.
 111. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ a Michal TOMČÍK. EEG studies of the effect of noise on the process of conscious learning. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2016, roč. 5, č. 2, s. 182-193, 209 s. ISSN 1338-6581.
 112. HOLCR, K., V. PORADA, Eduard BRUNA a J. PIWOWARSKI. Funkce, struktura, metody a metodologie vědeckého poznání. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2016, Neuveden, č. 22, s. 189-204. ISSN 2299-4033.
 113. HOLCR, Květoň, Viktor PORADA, Eduard BRUNA a Julius PIWOWARSKI. Funkce, struktura, metody a metodologie vědeckého poznání. Kultura Bezpeczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. Krakow, 2016, roč. 2016, Nr. 22, s. 189-204, 15 s. ISSN 2299-4033.
 114. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Placed on Brand Managers. Trends Economics and Management. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Business and Management, Czech Republic, 2016, roč. 10, č. 26, s. 57-65. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2016.26.57.
 115. MILDEOVÁ, Stanislava, Antonín DVOŘÁK a Pavel ZAHRADNÍČEK. Informační rámec kritické infrastruktury. Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2016, roč. 5, 2(2016), s. 180-91, 11 s. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.93.
 116. ŠLAPÁK, Milan. Institut dlouhodobých vdovských a vdoveckých důchodů pohledem mezinárodního srovnání. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2016, roč. 2016, č. 2, s. 96-105. ISSN 1801-7118.
 117. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Je možné se dobře uživit prací? Sociálně-ekonomické aspekty trhu práce a jejich vliv na fungování národního hospodářství. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2016, ročník XII, č. 2, s. 47-68. ISSN 1801-7118.
 118. MAREK, Karel. K řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR ve znění k 1.10.2015. Studia iuridica Cassovensia. Košice: UPJŠ, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 35-45. ISSN 1339-3995.
 119. VOSTATEK, Jaroslav. Koncepce rodinných přídavků a veřejná správa. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 6-13. ISSN 1802-5854.
 120. STARÝ, Marek. Korkové Cholovští z Korkyně. K otázce původu rodu a jeho českého inkolátu. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016, roč. 7, č. 2, s. 130-141. ISSN 1803-7550.
 121. STARÝ, Marek. Nařízení českého zemského soudu ohledně usazování obyvatel vedlejších korunních zemí v Čechách z roku 1617 (Příspěvek k normotvorné působnosti většího zemského soudu Království českého a k informačnímu potenciálu desk zemských). Opera historica. České Budějovice: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016, roč. 17/2016, č. 1, s. 34-48. ISSN 1805-790X.
 122. TÓTH, Endre. Nevyhnutelnost nového pohledu na řízení. Socioekonomické a humanitární studie. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2016, roč. 6/2016, č. 1, s. 50-61. ISSN 1804-6797.
 123. MAIELLO, Giuseppe. Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015). SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2016, roč. 19/2016, č. 2, s. 173-182. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-15.
 124. STARÝ, Marek. Případ hraběte Vejkarta ze Salmu (Drobný příspěvek k obyvatelskému právu v zemích České koruny). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensus. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2016, neuveden, č. 9, s. 11-27. ISSN 1803-411X.
 125. STARÝ, Marek. Rod Pruskovských z Pruskova a jeho příslušnost k české a moravské šlechtě v době předbělohorské. Slezský sborník. Opava: [Matice opavská], 2016, roč. 113, 2015, č. 2, s. 231-270. ISSN 0037-6833.
 126. ULRYCHOVÁ, Eva. Students’ Mathematics Knowledge – Theory and Exercises. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2016, roč. 9, č. 4, s. 103-110. ISSN 2336-2375.
 127. BŘEČKOVÁ, Pavla a Irena NĚMČICKÁ. The Influence of Bata Shoe Company Development on Entrepreneurship and Implications for the Present. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, 2/2016, s. 93-114. ISSN 1802-792X.
 128. STROUKAL, Dominik. The short-term relationship between unemployment and home ownership. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business, 2016, roč. 9, č. 1, s. 139-153, 24 s. ISSN 1805-9112.
 129. MERTL, Jan. Úloha speciálních penzijních schémat v současných penzijních systémech. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2016, roč. 10, č. 3, s. 13-19. ISSN 1802-5854.
 130. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Úplná typologie vývojů HDP. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2016, roč. 12, č. 03, s. 85-104. ISSN 1801-6057.
 131. WAWROSZ, Petr. Vybrané způsoby boje s korupcí. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2016, roč. 12, č. 1, s. 79-103. ISSN 1801-7118.
 132. HOLUB, Martin. Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, 2016, XII/2016, č. 2, s. 86-95. ISSN 1801-7118.
 133. 2015

 134. BRADA, Jaroslav. Detekce účastníků anonymních transakcí akciovými tituly. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 3, s. 77-91. ISSN 1801-8211.
 135. VOSTATEK, Jaroslav. Děti, penze a pojistné. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2015, č. 2, s. 12-17. ISSN 1802-5854.
 136. KUPEC, Václav. Marketing Audit of Corporate Communication in Banking Sector. Socioekonomické a humanitní studie. Praha: BIVŠ v Praze, 2015, roč. 5, č. 2, s. 25-31, 67 s. ISSN 1804-6797.
 137. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. ISSN 1801-7118.
 138. ČERVENKA, Miroslav. Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 1, s. 125-132. ISSN 1801-8211.
 139. KUBÍČKOVÁ, Dana. Ohlson´s Model and its Prediction Ability in Comparison with Selected Bankruptcy Models in Conditions of Czech SMEs. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015, roč. 9, č. 2, s. 155-173. ISSN 1802-792X.
 140. VALENČÍK, Radim a T. OTÁHAL. Příčiny problémů boje s korupcí ve střední a východní Evropě z pohledu teorie redistribučních systémů: Proti čemu a jak bojovat? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 23-43, 11 s. ISSN 1801-7118.
 141. VOSTATEK, Jaroslav. Social and Provision Models of Pension Insurance and Savings. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, roč. 9, č. 1, s. 74-103. ISSN 1802-792X.
 142. PRŮŠA, Ladislav. Význam starobních důchodů při zabezpečení potřeb seniorů v závislosti na míře jejich soběstačnosti v ČR. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2015, roč. 44, č. 3, s. 323-338. ISSN 0323-262X.
 143. 2014

 144. HAVLÍČEK, Karel, Ivana TURKOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Analysis of Large-Scale Privatisation in the Czech Republic in the Years 1991-2005 on the Sample of Selected Privatised Companies. Entrepreneurial Business and Economics Review. Krakow: Cracow University of Economics, 2014, roč. 2, č. 4, s. 51-70. ISSN 2353-883X.
 145. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Behavioural and Empirical Topics for Discussion on Economic Science Paradigms. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 2, s. 100-112. ISSN 1802-792X.
 146. ROUBAL, Ondřej. Dictatorship of Fast-Running Time Within The Society of Experience. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, roč. 5, č. 1, s. 86-92. ISSN 1338-130X.
 147. WAWROSZ, Petr a Ivana TURKOVÁ. Dynamické parametry intenzity a extenzity na příkladu firmy Nu Skin. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2014, roč. X, č. 1, s. 80-91. ISSN 1801-7118.
 148. JURÁSEK, Miroslav. Francis Fukuyama a jeho teze „Konec historie“. Politické vedy. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – UMB, 2014, roč. 17, č. 3, s. 189-217. ISSN 1338-5623.
 149. TISOŇ, David. Impact of Non-cooperative Oligopoly of the Banking System on Its Pro-cyclicality in the Czech Republic. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, č. 1, s. 47-63. ISSN 1802-792X.
 150. VOSTATEK, Jaroslav. Liberální penzijní model a sociální penze. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2014, č. 2, s. 8-12. ISSN 1802-5854.
 151. ROSENLACHER, Pavel, Jaroslav JANČÍK, Karolína REINEROVÁ a Vilém KUNZ. Neuromarketing jako metoda získávání zpětné vazby v marketingu. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2014, roč. 3., 2/2014, s. 152-161. ISSN 1338-6581.
 152. JURÁSEK, Miroslav. Podmanivá síla Huntingtonova konceptu střetu civilizací. Medzinárodné vztahy. Bratislava: University of Economics, 2014, roč. XII, č. 2, s. 125-149. ISSN 1336-1562.
 153. VOSTATEK, Jaroslav. Tax Treatment of Public and Private Pensions. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 1, s. 7-27. ISSN 1802-792X.
 154. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Types of deffered tuition and attemps to establish them in the Czech Republic. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2014, XVII, č. 3, s. 111-124. ISSN 1212-3951.
 155. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum za účelem vytvoření vzdělávacího standardu pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací. ACC JOURNAL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, XX, č. 3, s. 30-37. ISSN 1803-9782.
 156. IBL, P., V. PORADA a Eduard BRUNA. Základni kategorie zpravodajské činnosti namířené proti terorismu, její organizace a technické prostředky. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2014, roč. 16/2014, s. 205–216. ISSN 2299-4033.
 157. 2013

 158. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Odpovídá vývoj Škoda Auto znalostní společnosti? Trendy v podnikání. ZČU Plzeň, 2013, č. 4, s. s. 72-79. ISSN 1805-0603.
 159. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2013, roč. IX, č. 4, s. s. 52-64. ISSN 1801-7118.
 160. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2013, IX, č. 4, s. 52-64. ISSN 1801-7118.
 161. HAVLÍČEK, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Significance and Differences of Marketing and Sales Controlling. Central European Business review. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, Vol. II, No. 3, s. 36-42. ISSN 1805-4854.
 162. 2012

 163. MAIELLO, Giuseppe. Racionalismus Karla Ferdinanda Schertze a Magia posthuma. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 215-222. ISSN 1212-1509.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2021 20:37