ČERVENKA, Miroslav. Nová právní úprava poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru (New Legislation Providing Brokerage and Intermediation of Consumer Credit). Bankovnictví, Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2017, XXIV, 3/2017, p. 24-25. ISSN 1212-4273.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nová právní úprava poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru
Name (in English) New Legislation Providing Brokerage and Intermediation of Consumer Credit
Authors ČERVENKA, Miroslav.
Edition Bankovnictví, Praha, 4Hproduction, s. r. o. 2017, 1212-4273.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) spotřebitelský úvěr, spotřebitel, poskytovatel, zprostředkovatel, akreditace
Keywords in English consumer credit, consumer, provider, intermediary, accreditation
Tags AR 2017-2018, xJ0
Changed by Changed by: Ing. Miroslav Červenka, učo 14264. Changed: 16/3/2018 12:41.
Abstract
Příspěvek pojednává o dopadech nového zákona o spotřebitelském úvěru a poukazuje na posílení ochrany spotřebitele.
Abstract (in English)
The paper discusses the impact of the new Consumer Credit Act, and points to the strengthening of consumer protection.
PrintDisplayed: 28/9/2020 21:11