LÁNSKÝ, Jan. Possible State Approaches to Cryptocurrencies. Journal of Systems Integration, Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, roč. 9, č. 1, s. 19-31. ISSN 2464-6393. doi:10.20470/jsi.v9i1.335.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Possible State Approaches to Cryptocurrencies
Název česky Možné přístupy státu ke kryptoměnám
Autoři LÁNSKÝ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Journal of Systems Integration, Prague, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, 2464-6393.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Celý text článku
Kód RIV RIV/26138077:_____/18:#0000900
Organizační jednotka Institut VŠFS, z.ú.
Doi http://dx.doi.org/10.20470/jsi.v9i1.335
Klíčová slova česky cryptocurrency; Bitcoin; anonymity; risk and prevention; state approaches
Klíčová slova anglicky cryptocurrency; Bitcoin; anonymity; risk and prevention; state approaches
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2019, xJ4
Příznaky Recenzováno
Návaznosti GA16-21506S, projekt VaV.
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 17. 4. 2019 12:13.
Anotace
Cryptocurrencies are a type of digital currencies that are relying on cryptographic proofs for confirmation of transactions. Cryptocurrencies usually achieve a unique combination of three features: ensuring limited anonymity, independence from central authority and double spending attack protection. No other group of currencies, including fiat currencies, has this combination of features. We will define cryptocurrency ownership and account anonymity. We will define cryptocurrency ownership and account anonymity. We will introduce a classification of the types of approaches to regulation of cryptocurrencies by various individual countries. We will present the risks that the use of cryptocurrencies involves and the possibilities of prevention of those risks. We will present the possible use of cryptocurrencies for the benefit of the state. The conclusion addresses the implications of adoption of a cryptocurrency as a national currency.
Anotace česky
Kryptoměny jsou typem digitálních měn, které se spoléhají na kryptografické důkazy pro potvrzení transakcí. Kryptoměny obvykle dosahují jedinečné kombinace tří funkcí: zajištění omezené anonymity, nezávislosti na ústředních orgánech a dvojité ochrany proti útoku. Žádná jiná skupina měn, včetně měn fiat, nemá tuto kombinaci vlastností. Definujeme vlastnictví kryptoměny a anonymitu účtu. Definujeme vlastnictví kryptoměny a anonymitu účtu. Zavedeme klasifikaci typů přístupů k regulaci kryptoměn různých zemí. Představíme rizika spojená s využitím kryptoměn a možnosti prevence těchto rizik. Představíme možné využití kryptoměn ve prospěch státu. Závěr se zabývá důsledky přijetí kryptoměny jako národní měny.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 22:00